Cyfathrebu / Cyfranogi: Gwasanaethau ar gyfer bwrdeistrefi

Yn ddiweddar Tent wedi cyhoeddi'r gwasanaeth newydd, Comunic @, sy'n ychwanegu at Cyfranogi @ fel pe bai'n ymddangos fel y gwasanaethau rheoli tiriogaethol gorau y gall bwrdeistrefi eu defnyddio i wella tryloywder a chyfranogiad dinasyddion.

Cymryd rhan

cymryd rhan @ Mae hwn yn wasanaeth i'r dinesydd, sydd, trwy lwyfan, yn gallu adrodd am awgrymiadau, galwadau, cynigion neu gamau gweithredu eraill yn seiliedig ar eu hawl i gymryd rhan yn y fwrdeistref. Dyma rai enghreifftiau o ymarferion y byddem i gyd yn barod i fanteisio arnynt:

  • Haen lle gallwch gymryd rhestr o ergydion yn y ffordd. Dyna lle gallent gael eu peintio mewn lliw gwahanol, y rhai sy'n fach, y cwlfertau heb orchudd ac mewn coch y rhai sy'n angheuol i dorri crysma cerbyd. Byddai'n ddiddorol, oherwydd yn y dyddiau hyn bod y meiri yn gwario hysbysebion yn dangos eu gwaith wrth atgyweirio strydoedd, gallai'r boblogaeth adrodd ar y senarios lleuad lle gallant fynd â'u dynion camera.
  • Haen lle mae cymdogion yn torri'r rheolau. O! Byddai hyn yn wych, er enghraifft, pe gallech roi lob bach yn y tai lle cynhelir partïon y tu allan i'r amser a oddefir gan gyfraith cydfodoli, adeiladau sydd, yn ôl pob golwg, yn torri rheolau trefoli neu gymdogion sy'n meddiannu'r ardaloedd gwyrdd.

Meddai rheolwr a gefais ychydig flynyddoedd yn ôl: "Does dim byd gwell na dweud wrth yr asennau i'r cymydog"

Ond hefyd yn ogystal â'r sŵn a ddangosir gan y mapiau digwyddiadau, gall fod yn ddefnyddiol iawn integreiddio cynigion i wella ansawdd bywyd dinasyddion. Fel enghraifft, strwythuro cyllidebau cyfranogol.

  • Yn y modd hwn, yn hytrach na mynd i grwpiau ffocws (sy'n dod yn wleidyddol) i nodi prosiectau, mae'n ymarferol diffinio rhai categorïau, meini prawf blaenoriaethu a bod dinasyddion yn cynnig ar-lein.
  • Wedi hynny, rhoddir dilyniant i lif fel y dangosir yn y graff: Caiff ei ddadfygio, ei ddosbarthu, gofynnir am ddichonoldeb, ei ymgorffori yn y gyllideb a'i ddilyn i fyny wedyn.

cyfranogwr yn cymryd rhan

I'r rheolwyr dinesig mae'n caniatáu iddynt wybod y cwestiynau hynny sydd wir yn peri pryder i'r dinesydd ac yn cynnig amgylchedd integredig iddynt ar gyfer rheoli pob cyfathrebiad a phryderon dinasyddion.

Mewn llawer o ddeddfwriaeth ddinesig caiff y gyllideb gyfranogol ei rheoleiddio a'i grymuso; mewn rhai gwledydd mae'n orfodol hyd yn oed. Beth yn well na gallu delweddu a'i reoli mewn llwyfan gwe wedi'i integreiddio i Google Maps a wnaed at y diben hwn.

Mae Cyfranogaeth @ yn cynnwys rhai nodweddion fel nad oes rhaid i'r fwrdeistref fuddsoddi amser nac adnoddau i ddatblygu. Yn eu plith gallwch:

  • Rheoli rolau mynediad. Gall dinasyddion gofrestru, byrddau dŵr, byrddau cyflogwyr, ac ati.
  • Gall dinasyddion gynhyrchu cynigion.
  • Gallwch weld y cynigion yn ôl y statws cynnydd.
  • Gellir eu dosbarthu a'u hasesu yn ôl echel thematig neu flaenoriaeth.
  • Gall y system hefyd anfon larymau drwy'r post neu SMS pan fydd y cynigion yn newid statws neu'n cael eu gohirio yn ôl eu rhaglenni.

demo_malaga Yn bendant, Cyfranogi yw'r mentrau gorau rwyf wedi eu gweld ar gyfer defnydd trefol. Ar wahân i Comunic @ yn bodoli, sy'n gyfwerth ag offeryn cyflenwol y gallai'r fwrdeistref gyfrannu at yr hyn y mae'n ei wneud.

Yn ddelfrydol i gydymffurfio â deddfwriaeth tryloywder a chyfathrebu â'r dinesydd.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.