Cyfathrebu / Cyfranogi: Gwasanaethau ar gyfer bwrdeistrefi

Yn ddiweddar Tent wedi cyhoeddi'r gwasanaeth newydd, Comunic @, sy'n ychwanegu at Cyfranogi @ fel pe bai'n ymddangos fel y gwasanaethau rheoli tiriogaethol gorau y gall bwrdeistrefi eu defnyddio i wella tryloywder a chyfranogiad dinasyddion.

Cymryd rhan

cymryd rhan @ Mae hwn yn wasanaeth i ddinasyddion, a all, trwy blatfform, adrodd i awgrymiadau, galwadau, cynigion neu gamau gweithredu eraill y fwrdeistref yn seiliedig ar eu hawl i gymryd rhan. Dyma rai enghreifftiau o ymarferion y byddem ni i gyd yn barod i fanteisio arnyn nhw:

  • Haen lle gellir gwneud rhestr o dyllau yn y ffordd. Hynny yma, gallai'r rhai sy'n ysgafn gael eu paentio mewn lliw gwahanol, y carthffosydd heb orchuddion ac mewn coch y rhai sy'n angheuol i dorri bedydd cerbyd. Byddai'n ddiddorol, oherwydd yn y dyddiau hyn bod meiri yn treulio hysbysebion yn dangos eu gwaith yn atgyweirio strydoedd, gallai'r boblogaeth riportio'r golygfeydd lleuad lle gallant fynd â'u dynion camera.
  • Haen lle mae cymdogion yn torri'r rheolau.  O! Byddai hyn yn wych, er enghraifft, pe gallech roi lob bach yn y tai lle cynhelir partïon y tu allan i'r amser a oddefir gan gyfraith cydfodoli, adeiladau sydd, yn ôl pob golwg, yn torri rheolau trefoli neu gymdogion sy'n meddiannu'r ardaloedd gwyrdd.

Dywedodd pennaeth a gefais ychydig flynyddoedd yn ôl: "Nid oes unrhyw beth gwell na dweud wrth eich cymydog eich asennau"

Ond hefyd yn ychwanegol at y sŵn a ddangosir gan y mapiau digwyddiadau, gall fod yn ddefnyddiol iawn integreiddio cynigion i wella ansawdd bywyd dinasyddion. Fel enghraifft, mae strwythuro cyllidebau cyfranogol.

  • Yn y modd hwn, yn hytrach na mynd i grwpiau ffocws (sy'n dod yn wleidyddol) i nodi prosiectau, mae'n ymarferol diffinio rhai categorïau, meini prawf blaenoriaethu a bod dinasyddion yn cynnig ar-lein.
  • Yn dilyn hynny, parheir llif fel y dangosir yn y graff: Mae'n cael ei fireinio, ei ddosbarthu, ceisir dichonoldeb, caiff ei ymgorffori yn y gyllideb ac wedi hynny caiff ei ddilyn.

cyfranogwr yn cymryd rhan

I'r rheolwyr dinesig mae'n caniatáu iddynt wybod y cwestiynau hynny sydd wir yn peri pryder i'r dinesydd ac yn cynnig amgylchedd integredig iddynt ar gyfer rheoli pob cyfathrebiad a phryderon dinasyddion.

Mewn llawer o ddeddfau trefol mae'r gyllideb gyfranogol yn cael ei rheoleiddio a'i grymuso; mewn rhai gwledydd mae hyd yn oed yn orfodol. Beth well na gallu ei weld a'i reoli mewn platfform gwe wedi'i integreiddio i Google Maps a wnaed at y diben hwn.

Mae Particip @ yn cynnwys rhai swyddogaethau fel nad oes rhaid i'r fwrdeistref fuddsoddi amser nac adnoddau i ddatblygu. Yn eu plith gallwch:

  • Rheoli rolau mynediad. Gall dinasyddion, byrddau dŵr, byrddau rheoli, ac ati gofrestru.
  • Gall dinasyddion gynhyrchu cynigion.
  • Gallwch weld y cynigion yn ôl y statws cynnydd.
  • Gellir eu dosbarthu a'u hasesu yn ôl echel thematig neu flaenoriaeth.
  • Gall y system hefyd anfon larymau drwy'r post neu SMS pan fydd y cynigion yn newid statws neu'n cael eu gohirio yn ôl eu rhaglenni.

demo_malaga Yn bendant Cyfranogi @ yw'r mentrau gorau a welais at ddefnydd trefol. Ar ben hynny, mae Comunic @, sy'n cyfateb i offeryn cyflenwol y gall y fwrdeistref adrodd am yr hyn y mae'n ei wneud.

Yn ddelfrydol i gydymffurfio â deddfwriaeth tryloywder a chyfathrebu â'r dinesydd.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.