LandViewer: image arsylwi Dadansoddiad Ddaear mewn amser real gan eich porwr

Gwyddonwyr data, peirianwyr GIS a datblygwyr meddalwedd o EOSYn ddiweddar, mae cwmni o Gaerdydd, sydd wedi ei leoli yng Nghaliffornia, wedi lansio offeryn cwmwl o'r radd flaenaf sy'n galluogi defnyddwyr, newyddiadurwyr, ymchwilwyr a myfyrwyr i chwilio a dadansoddi symiau helaeth o ddata arsylwi ar y Ddaear.

Mae LandViewer yn wasanaeth prosesu a dadansoddi delweddau amser real sy'n cynnig:

  • mynediad ar unwaith i betabetes data a ffeil newydd;
  • y posibilrwydd o ddod o hyd i ddelweddau geo-ofodol ar unrhyw raddfa gyda dau glic, trwy ddewis yr ardal a ddymunir ar y map neu gan enw'r lleoliad;
  • Dadansoddiad delweddau amser real, gyda'r opsiwn o lawrlwytho'r delweddau a ddymunir at ddibenion masnachol.

Mae'r datrysiad EOS yn caniatáu i ddefnyddwyr berfformio ymholiadau amlbwrpas, dod o hyd i a defnyddio unrhyw ddelwedd arsyllu'r Ddaear sydd ar gael o loerennau Sentinel 2 a Landsat 8 mewn un lle ac yn llawer cyflymach nag o'r blaen. Mae'n wasanaeth rhad ac am ddim, yn hawdd ei ddefnyddio, ac mae modd ei gyrchu o unrhyw borwr neu ddyfais.

Diolch i LandViewer, gall defnyddwyr archwilio delweddau lloerennau Sentinel 2 a Landsat 8 sy'n cael eu storio ar lwyfan Cwmwl Amazon, defnyddio hidlyddion chwilio erbyn dyddiad y ddelwedd, lefel gorchudd y cwmwl neu ddrychiad yr haul, dadansoddi'r delweddau, eu lawrlwytho a'u rhannu ag eraill.

Gan ddefnyddio technoleg cynhyrchu mosaig, gall LandViewer adennill golygfeydd o ddata ffeiliau gydag unrhyw estyniad mewn llai na 10 eiliad. Gellir gweld y delweddau mewn gwahanol gyfuniadau o fandiau neu mewn mynegai sbectol amser real fel y NVDI, a ddewiswyd i gynnig y wybodaeth sy'n gweddu orau i anghenion y defnyddiwr. I wneud hyn yn bosibl, mae arbenigwyr EOS wedi datblygu technoleg sy'n trawsnewid, mewn amser real, ddata delweddau lloeren sydd heb eu prosesu sydd wedi'u storio ar ffurf GeoNFX o ddarnau 16 mewn teils, y gall y defnyddiwr eu gweld yn syth yn ffenestr ei borwr . Nid oes angen creu a storio ffenestri rhagolwg yn y porwr neu archifo'r data, gan fod y delweddau'n cael eu harddangos ar unwaith yn y porwr o'r prif ddata.

Gall y defnyddiwr gymhwyso gwahanol gyfuniadau o fandiau sbectrwm wedi'u gosod ymlaen llaw a'u haddasu i amlygu a delweddu data o unrhyw fath yn y ddelwedd. Er enghraifft, mae'n haws gweld tanau coedwig yn y sbectrwm is-goch. Mae sawl band ar gael i ddadansoddi llystyfiant, tiroedd amaethyddol, llenni iâ, afonydd, llynnoedd a chefnforoedd. Gall defnyddwyr edrych yn fanwl ar yr holl wrthrychau sydd wedi'u lleoli mewn golygfa, er enghraifft, y rhai sy'n ymwneud â thanau, llifogydd, torri coed yn anghyfreithlon neu reoli adnoddau dŵr. Gellir cymharu delweddau geo-ofodol o'r 2014, 2015, 2016 a 2017 hefyd yn gronolegol i nodi newidiadau yn natblygiad gwelyau afonydd, coedwigoedd ac elfennau naturiol eraill.
Ym mis Chwefror y 2017, defnyddiodd geowyddonwyr Israel LandViewer yn eu hymchwil ac echdynnu bathymetreg sy'n deillio o loeren i greu map grid o 100 m o benrhyn Arabia. Bu arbenigwyr GIS hefyd yn perfformio dadansoddiadau bathymetrig o ddŵr bas gan ddefnyddio'r delweddau gorau (dim tonnau, awyrgylch lân, delweddiad da o'r gwir bathymetreg, ac ati) sydd ar gael yn LandViewer.

"Yn 2017, bydd EOS yn adlewyrchu curiad cymdeithasol a masnachol y ddynoliaeth ar y blaned," meddai Max Polyakov, sylfaenydd EOS a Phrif Swyddog Gweithredol. Yn wir, mae gan y cwmni'r technolegau mwyaf pwerus ar gyfer prosesu delweddau synhwyro o bell, tra bod warws EOS yn agregu data o sawl ffynhonnell: cerbydau awyr lloeren, aer a di-griw. O hyn ymlaen, gall defnyddwyr gael gafael ar dechnolegau arloesol ar gyfer dadansoddi delweddau yn seiliedig ar y cwmwl, dulliau sy'n seiliedig ar rwydweithiau niwral, cymylau pwynt - ffotogrametreg, canfod newid, a chynhyrchu mosäig.

Ceisiwch LandViewer neu cysylltwch â'r tîm am fwy o wybodaeth: info@eosda.com

Atebion 2 i "LandViewer: dadansoddiad o ddelweddau arsyllu'r Ddaear mewn amser real o'ch porwr"

  1. rất quang trọng cho hoạt động quản lý rừng, ưng còn hạn chế cho dịch vụ miễn phí, cễn mở rộng cho miễn phí những vấn đề cơ bản

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.