3.0 Geoffiseg: Penderfyniadau SEO

Mae 2011 yn golygu cam pwysig yn Geofumadas, ar ôl 3 blynedd o weithio fel is-barth Cartesaidd. Rydym wedi ei drafod gyda Tomás, yr wyf yn diolch iddo am y cyfle ac yr wyf yn gobeithio cadw cyswllt pwysig ag ef ar y cyfnod hwn ac ar gyfnodau eraill yr ydym wedi dod ar eu traws.

chi egeomates

Mae Cartesiaid, er gwaethaf y difrod a ddioddefodd ar y pryd o sbam firaol, wedi bod yn gyfraniad gwerthfawr gan Tomás, er ar ôl sawl blwyddyn dim ond Txus a minnau sydd wedi mynnu ar sail teith. Ond dyna'r ffordd y mae pethau, ar ôl bod o dan y cyfyngiadau y mae WordPress MU yn eu awgrymu, nad ydyn nhw bellach yn bodoli felly ond fel estyniad generig o'r enw Multisites. Gwnaed rhai addasiadau templed ar y hedfan, ond mae'n cymryd amser nad oes gennych weithiau ac nid yw rhai bellach yn addasiadau syml.

Ar ôl i syniadau optimeiddio peiriannau chwilio (SEO) gael eu taflu i mewn, mae'n ymddangos bod yn rhaid mynd i'r afael â materion ac yn cynnwys penderfyniadau a all gyfyngu ar dwf. Rhwng y rhain:

 • Defnyddiwch ategion ar gyfer optimeiddio. Hyd yn hyn, nid oeddwn wedi manteisio ar dagiau a metatags; mae ei wneud pan fydd gennych 900 o gofnodion yn wallgof oni bai eich bod yn defnyddio ategion sy'n hwyluso'r mathau hyn o arferion. Nid oes gan y mwyafrif o'r ategion hyn gefnogaeth i'r fersiwn gyfredol, mae eu haddasu yn cymryd amser.
 • Addasiadau enfawr. Mae'r tueddiadau hyn a elwir yn amrywiol o ran amser, er enghraifft nid yw AutoCAD 2012 bellach yn bwnc o ddiddordeb, ond ymhen 3 mis bydd a gwneud diweddariad o'r math hwn i'r tag hwnnw heb ategyn na sgript yn y gronfa ddata ... gwarchod ni'r sant.
 • Tweak y robotiaid cropian, sydd yn gyffredinol yn y cyfeirlyfr gwreiddiau. Nid yn unig y mae'n glic, mae yna ategion sy'n ei wneud ond ar ôl profion rwy'n gweld bod yna bethau deinamig nad yw Google ac Yahoo yn eu deall.
 • Urnau cyfeillgar, y mae is-barth yn cael eu cosbi gan beiriannau chwilio. Mwy gyda'r enw bach sydd ar y blog, nad yw ynddo'i hun yn gyfeillgar.
 • Mae dilysu W3C bellach yn symlach, oherwydd mewn clic syml fe welwch y rhestr o wallau. Y broblem yw bod rhai gwallau o'r arddull, felly mae'n rhaid i chi gyffwrdd â'r CSS yn uniongyrchol ac mewn rhai achosion yn y templed.
 • Hoffwn i'r addasiadau templed unwaith, y mwyaf cymhleth yw rhoi sgriptiau y mae'n rhaid eu dileu ychydig ddyddiau yn ddiweddarach oherwydd eu bod yn cosbi y safle.
 • Rhwydweithiau cymdeithasol. Nid wyf yn credu ym mhob un ohonynt, ond o leiaf gwn y bydd peidio ag ymuno â Facebook mewn ffordd reoledig yn brifo yn 2012.  -Mi na fydd y Mayans yn ei daro ef y tro hwn.
 • Adeiladu Cyswllt. Rholyn arall…
 • Testun angor. Waw, faint o bethau i'w dysgu.

Felly ie, ymhlith y cynlluniau yn ystod y dyddiau nesaf fydd y mudo i'r parth Cartref bod peth amser yn ôl wedi bod yn cerdded ond heb optimeiddio fel nad yw Google yn sylweddoli mai copi yw hi bron-exacta.

Ar wahân i hynny, mae Nancy o'r diwedd wedi gorffen dwy flynedd o gofnodion fersiwn Saesneg. Mae wedi costio byd iddo ddeall fy caliche, ac am gyfnod roeddem ar fin ei gyhoeddi mewn fersiwn chabacano. Bydd hwnnw'n barth arall, yr wyf yn gobeithio cyrraedd marchnad fwy cymhleth ag ef ac na feiddiais ei gyrraedd heb gael teclyn hidlo sbam mewn sylwadau. Mae Askismet yn gwneud gwaith gwych yn hynny o beth ond mae ei gael yn Sbaeneg wedi dangos i mi fod sbam Eingl-Sacsonaidd yn gofyn am weld gyda mwy nag un llygad.

Mae'n anodd dweud hyn ... ond mae. Mewn ychydig ddyddiau byddant yn dod i arfer â'r ailgyfeirio ac eto croen, thema sydd wedi dod â rhywbeth difyr i mi yn ystod y gwyliau a'r dyddiau hyn o Ionawr. Y peth pwysig, Geofumadas yn parhau, enw sy'n ddyledus iawn i Cartesiaid, Cartesia a'u holl gymuned.

Oes, mae llawer o gynlluniau ar gyfer eleni.

3 Yn ymateb i "Geofumadas 3.0: Penderfyniadau SEO"

 1. Llongyfarchiadau g! am y newid, heb unrhyw amheuaeth, mae parth cynnal a'ch hun yn rhoi llawer o fanteision i chi ac yn eich galluogi i barhau i dyfu.

  Cyfarchion!

 2. Hehe

  Rwy'n credu mai chi yw'r unig berson a gafodd y cyfle i ddarllen, ail-ddarllen, dehongli a-deall - pob un o'm cyhoeddiadau.

  Fy nharfydd, fy ffrind.
  Os ydych chi'n cyflogi cyfieithydd sy'n meistroli'r pwnc technegol ac wedi'i blannu yn y cyd-destun llên gwerin nes eich bod chi'n deall yr hyn yr oedd bardd technolegol yn ceisio'i ddweud ... Gadewch i mi wybod.

  😉

 3. A dywedwch e, annwyl Don G! Oherwydd, o'r hyn sy'n dod i'm cof ar hyn o bryd, ymhlith y topolillos, y chiripiorca, cysgu yn y zacatera, y chirrio, chingastoso a de palo yn ogystal â'r enghreifftiau rhagorol hynny o fwyd Canol America fel: nacatamales, cawl bwyd môr , y pupusa, y pita, a diodydd meddal fel pozol, gallwch chi ddweud yn bendant:…. Ar raddfa 1 i 10 byddaf yn dal i fod yn 4 oed o ran gwybodaeth…. 🙁
  Efallai un diwrnod ysgrifennwch avatars y profiad unigryw ac unigryw hwn sy'n golygu cyfieithu Geofumadas!

  A beth am ddysgu adnabod byd newydd sy'n cynnwys clywed Def Leppard a darganfod beth yw hanes chwedl Chillica, er enghraifft. Da, peth arall, ffrind, rhywbeth arall.
  Cyfarchion o Peru
  Nancy

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.