Guys sydd eisiau byw ...

205vzbm

Neithiwr cefais y fraint o gael fy ngwahodd i briodas, sydd wedi fy ngadael â blas diddorol o daflod, yn y dyddiau hyn y bydd rhagolygon allblyg (os rhown gyfle iddynt) y mwyaf y gallant eu cynnig i ni yw'r dewis i ddewis yr offeryn torri'r gwythiennau.

Dau fachgen ydoedd, ond nawr dydyn nhw ddim ond erbyn y ffordd yr wyf yn eu hadnabod (rwy'n eu hystyried o hyd) a thrwy eu gwahoddiad mae'n ymddangos eu bod hefyd yn parhau i gael eu hystyried felly. Mae hi'n neis iawn, yn fyfyriwr Peirianneg Sifil, yn fyfyriwr yn un o'm cyrsiau AutoCAD, mae'n un o'r rhai mwyaf gwych yn ystod Hysbysebu, yr adeg honno roedd yn astudio Gweinyddiaeth Busnes. Yn un o'r cilfachau y daethant yn gariadon, gallaf gofio sut roedd eu llygaid yn disgleirio y prynhawn hwnnw o wahanol ystafelloedd roeddent yn manteisio ar y negesydd Yahoo. Epa! o'r nifer o flynyddoedd yn ôl.

Digwyddodd y briodas heb lawer o bomp, syml, gyda phlatio Iddewig, yn ei arddull ef ac mae'n ymddangos ei bod yn mwynhau gyda phleser cyfartal. Dangosodd eich pleidleisiau imi fod pobl sydd eisiau gwneud pethau yn y bywyd hwn, gyda'r optimistiaeth sy'n cael ei gario i mewn. Ychydig oedden nhw'n poeni am y cyrffyw a orfodwyd gan yr argyfwng democrataidd, roedd pen-blwydd y calendr hwnnw'n bwysicach, i wrando ar yr hyn roedd y bachgen hwn yn ei gynnig o flaen pentwr o gerrig ar dir sanctaidd yn gwneud i mi ddeall symlrwydd eu calonnau a y pleser o wneud rhywbeth yn iawn nid yn unig am fod o flaen eu perthnasau.

Yn y pen draw, fe wnes i eu helpu gyda'u rhoddion priodas nad oedd yn ffitio yng nghefn fy lori, felly cyfarfûm â'r fflat fach lle maent yn gobeithio dechrau. Doeddwn i ddim yn mynd i mewn i'r ystafell wely ond yn yr ystafell fach roeddwn i'n gallu gweld y bwrdd llunio'r ferch a arferai ymladd yn erbyn y chinograph yn y brifysgol, roedd cyfrifiadur y chwaeth gogoneddus ohono, y rhain a manylion bychain eraill yn fy ngofio'r cof am 12 yn gwneud ffynhonnau .

Ar ôl yr holl flynyddoedd hyn, ymhlith yr euogfarnau anghytûn gan fy ffrind o Gijón nad yw'n dymuno gwybod am ffrog briodas a fy ffrind Ecuadorian a fyddai'n rhoi unrhyw beth i briodi'r cyntaf, cyn belled ag yr oedd yn ei charu fel y mae ei restr wirio yn ei ddweud; gweler y bennod hon neithiwr yn fy atgoffa hynny

dylid cadw bywyd yn syml, heb golli eich pen, dylem allu symleiddio blynyddoedd hir 15, i restr o destunau wedi'u gwahanu gan atalnodau, nad yw'n cynnwys colofnau o gyfrifiadau deinamig neu Boole, ond sy'n seiliedig ar flychau galw heibio syml, sydd fel ffactorau cyflyru nid yw segmentau yn fwy na chofnodion 15, gan gynnwys colofn o argyfyngau ac nid ydynt yn cynnwys hapusrwydd gyda'r enw hwnnw'n unig.

Nawr dwi ddim yn defnyddio Yahoo Messenger, dydyn nhw ddim ychwaith, dydw i ddim hyd yn oed yn gwybod eu negeseuon e-bost newydd na defnyddwyr Skype. I gysylltu â mi, maen nhw'n ei wneud yn bersonol. Do, mae amser wedi mynd heibio, ond gallwn weld yn eu llygaid yr un disgleirdeb a gawsant y prynhawn hwnnw.

Nid wyf yn disgwyl iddo fynd yn dda, rwy'n gwybod hynny byddant yn iawn. Mae bywyd wedi mynd â ni mewn ffyrdd gwahanol, yn awr nid ydynt yn gwybod beth yw geofumo o'r anhysbysrwydd yn y gofod hwn, ond rwy'n credu nad oes angen iddynt ddarllen y swydd hon, yr hyn a ddywedais yma nhw rydych chi eisoes yn gwybod.

Un Ateb i "Bechgyn sydd eisiau byw ..."

  1. Rwy'n credu y gallwch chi, hyd yn oed o naws geofumado, fynd i'r eithaf. Mae'r swydd hon yn ddisgrifiad o hynny.

    Rwy'n gwerthfawrogi, y rhain a'r holl swyddi rydych chi'n eu gadael ar eich blog.

    Cyfarchion o Chile

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.