32 mlynedd yn ddiweddarach, cysylltu edau, cylchoedd cau

Mae taith gwyliau'r haf hwn wedi bod yn fwy na dim ond rhyddhad o straen. Nid yn unig i mi, mae wedi bod i weddill fy nheulu a oedd gyda mi.

bachgen

Weithiau mae'r gyfatebiaeth y mae'r edafedd yn ei chysylltu, yn ymddangos mor real, fel nad oes amser i fyfyrio. Fe wnaeth gwres yr haf a'r awydd i fynd i ymdrochi yn yr afon dorri'r melancoly o'r «dyma yma«, Am gyfnod ond ar ôl bron i bum awr o deithio, yn ail-greu mewn hammock, roeddwn yn gallu dod o hyd i'r un eto nant yn syth, yn yr union bicsel bron gyda'r union fanwl yn unig Plex.Earth gallwch chi ei wneud

Hwn oedd y lle y cefais fy ngeni, a threuliais fy mlwyddyn gyntaf o blentyndod. Roedd hanner yr hyn yr oedd yn ei wybod a'i gredu yn hudol; Cymaint felly fel na welais fy mod wedi digwydd erioed:

  • Mae'r mañanitas yn mynd i fyny i'r potrerito lle mae fy nhad yn llaethu'r gwartheg; Cymerom ewyn o'r bwced llaeth gan ddefnyddio dail guava. Yn y cefndir, roedd y mistiricuco yn dal i ganu pleser ar gyfer y cyw iâr na allai ei fwyta yn y nos a'r cariadau a gollwyd yn y bore.
  • Yna fe wnes i fwyta tortillas ŷd, wedi'u gwneud yn ffres, yn boeth, wedi'u rhannu ar blât o laeth ffres. Rhoddodd ychydig o halen flas anhygoel iddyn nhw ... er pan fyddaf yn dweud wrtho, mae fy mhlant yn fy ngweld eto gydag un llygad bobo.
  • Daeth gweinyddwyr fy nhad i ginio am hanner dydd; Un ohonynt oedd Don Jeronimo (Chombo), y mwyaf syfrdanol. Fe wnaethon nhw ladd cyw iâr, roedden nhw'n torri eu gwddf i lawr y pentwr ac nid oedd diffygmwy o tortillas ar gyfer dona blanca«. Yn y coridor hwnnw, rhoesant fwrdd hir, cyn iddo gael rheiliau gwyrdd afresymol a gymerodd flas y waliau gwyngalch clir.
  • Ac yn y prynhawn daeth cefndryd Aunt Leda i chwarae; Materinerero mewn dyfodiad a mynd, yna fe ganonant un a ysgogodd fi ag ofn «Nid yw Doñana yma, mae yn ei berllan... »hyn pan ddaeth y premiymau. A phan oedd Wil yn dod fe wnaethon ni chwarae nyddu topiau yn y patio, neu hadau cashiw mewn twll o dan y Tamarind ... nes i ni weld trwy'r tywyllwch mwyach a phan ddechreuodd y Guacos ganu yno wrth ochr y drws slamio.

Es i i'r ysgol yn y bore, aethom yn gynnar iawn a gyda bron i awr o ffordd i fyny'r bryn tuag at y dref o'r enw La Laguna a gyrhaeddom. Hanner diwrnod o ddosbarthiadau gyda bwrdd du wedi'u paentio ar y wal a'r ymylwr a wnaed â llaw. Roedd y dychweliad yn gyflymach oherwydd daethom i lawr i lawr, sgrechian a rhedeg gyda ffrindiau a oedd yn aros yn eu cartrefi oddi wrth Don Toño Blanco i groesi'r gaeaf lle dywedodd Wil yn hwyl fawr. Ac felly daethom adref. Roedd cwpl o tortillas gyda ffa a menyn yn cinio; gweddill y prynhawn yn mynd i ddod â'r gwartheg pori yn y cynllun Brown, rydym yn nofio hollol noeth am gyfnod yn y pwll La Cachirula ac yna dringo'r bryn gyda gwartheg i Sabaneta.

Roedd yr ysgol hon yn ganlyniad i farwolaeth y taid, a osododd ysgol am ddim a weithiodd yn y bore yn y fan honno a lle mae plant o drefi cyfagos yn gwneud eu chweched gradd am ddim. Yn y prynhawn, roedd ei glinig yn gweithio, lle roedd pobl yn bresennol i dderbyn gwasanaethau gan yr unig feddyg mewn cannoedd o gilometrau o gwmpas.

Roedd cysylltiad Grandpa yn eithaf rhyfedd. Astudiodd y rhan fwyaf o'm cefndryd gydag ef, ac mae'n dweud y stori heb ei chyhoeddi "The Cuckoo" bod rhai cleifion â phellter wedi marw ar y ffordd neu eisoes wedi gwella pan gyrhaeddon nhw, ac nad oeddent yn dod yn ôl allan o chwilfrydedd i gwrdd â meddyg gwirionedd Ar y ffordd yn ôl, roeddent yn synnu o glywed nad oeddent yn codi tâl ac nad oedd y cerydd am iddynt anfon eu plant i'r ysgol eleni.


sirenYna daeth y rhyfel sifil ac yn sydyn daeth yr edau i'r hyn yr oeddwn i'n meddwl fy mod yn deall fy wyth mlynedd fer. Dechreuodd popeth pan basiodd y grŵp cyntaf o isguddyddion, gyda chefnfyrddau gwyrdd ar eu cefnau a chapiau olwydd gwyrdd; dau ohonyn nhw â barfachau a oedd yn eu bradychu fel Ciwbaidd, Nicaragu neu gefnogwyr yr arddull honno; er mai dim ond grŵp o idiotiaid oedd yn fy marn i. Fe wnaethon nhw gymryd reiffl 22 fy nhad, dag asgwrn ceirw, a gadawsant y teimlad hwnnw o fod ar restr a chawsom lawer o gymundeb.

Oddi yno swnio'n gunfire a bomiau ym mhob man, ar bob awr o'r dydd, ond gwaethygu yn y prynhawn pan awyrennau bomio pentrefi El Tule, gwreiddiau a ogofau El Burillo. Yn sydyn, bob dydd, daeth yr holl bentrefi ar lan afon ffoaduriaid Araute adref, roedd eu gwŷr a'u meibion ​​enmontañado gyda gerila Farabundo Martí. Ymddengys bod y mamau wedi eu twyllo, roedd eu gwallt wedi tangio, rhai gyda dim ond sandal, gan wylio drwy'r ffenestri ar yr adeg y daeth y gwarchod i'w lladd.

Roeddem yn byw straen yn ymladd ein teganau gyda heidiau o blant a gyrhaeddodd bob dydd, a oedd yn arogl rhyfedd, yn siarad ychydig ac yn gweddïo bron am bopeth. Yna fe adawant, gan adael ci a bagiau yn yr ysgubor gyda'r addewid o ddychwelyd.

Yn y pen draw roedd cymaint o gŵn y mae fy mam yn llwyddo i roi gwenwyn iddynt gyda'r esgus o osgoi epidemig o gynddaredd. Ond y gwir yw nad oedd bwyd hyd yn oed i ni, gyda chymaint o geg tramor i'w bwydo, gyda chymaint o dreth rhyfel i'w dalu; daeth fy mam i ben i wneud bron i chwintal o tortillas bob dydd i fwydo'r gwersyll a oedd uwchlaw'r tŷ, o flaen y goeden Nance.


Bu'n ddiddorol cerdded yr un ffordd, gyda 40 o flynyddoedd yn fy ngwallt llwyd. Ar ôl darllen y llyfr Seven Sparrows a gweld fy mod ar fin bod yn rhan o laddfa El Rosario tra Fe wnaethon ni ffoi i Honduras, mae llawer o bethau'n gwneud synnwyr. Mae'r stori'n cysylltu, gyda safbwynt arall. Roedd pobl yn deall pethau mor hurt fel na allai rhyfel ddigwydd ond roedd hynny'n anochel hefyd. Ar y diwedd rhwng y llinellau maent yn nodi ei bod yn gynghrair rhwng y tlawd, tra bod yr arweinwyr nawr y tu allan i'r wlad yn filiwnyddion a pherchnogion emperïau bancio; tra ar y mynydd mae'n amhosib dychwelyd oherwydd bod y ffyrdd yn cael eu colli.

perqYn fy marn i, o wrando ar y rhai a arhosodd yno yn meddwl, rwyf wedi siarad â llawer o bobl nad ydynt bellach yn ofni dweud realiti. Roeddwn i'n gallu mynd i amgueddfa'r chwyldro, lle clywais lais tywysydd a oedd yn gwyr o'r blynyddoedd 12 ... mae gan hanes ystyr arall, sef y priopio dioddef.

Nid yw bellach yn werth fy nghanniad hunaniaethol am pam maen nhw wedi symud yr iard i ffwrdd lle'r oeddwn i'n chwarae marbles, neu pam maen nhw'n cymryd gwartheg fy nhad heb ofyn am ganiatâd.

Pan glywch chi fersiwn rhywun nad oedd erioed wedi cael unrhyw beth, ac eithrio'r freuddwyd o ymladd. Yn argyhoeddedig nad oedd y frwydr arfog yn gadael llawer, heblaw am y balchder o ymladd am ddelfryd. Rydych yn sylweddoli bod bodau dynol yn ddwys ym mhopeth a wnawn. I rai arwyr, mae eraill wedi melltithio ... fel dwyfol fel yr ydym ni.

Mae'r teimladau'n croesi ... Rwy'n difaru'r cyfeillion 7 yr wyf yn eu colli, yr ewythr 4, a pherthnasau 6 pell eraill.

Mae'n edifar iddo golli ei unig frodyr 3, ei dad, a mwy na pherthnasau agos 11. Mae'n gresynu bod ei chwaer wedi cael ei pharlysu gan fwled yn ei benglog, bod ei hewythr dan anfantais drwy gamu i mewn i fwynglawdd, na allai pedwar ohonynt hyd yn oed ei chladdu oherwydd nad yw ei bedd yn ymddangos, bod dau o blant ei hewythr wedi cael eu toddi yr aer gyda dagr bidog a bod eu cefndryd mwyaf o 10 a 12 mlynedd wedi eu tarfu cyn eu llofruddio. Yna, mae'n dweud un wrth un sut y bu farw ei ffrindiau, ei gyfeillion milisia ... ar lethrau El Volcancillo, ar Cerro

bomiau

Perquin, yn y cwymp Ojos de Agua, ar y llethr Azacualpa, yn Chorreritas yn yr eglwys o El Rosario, yn y Cerro Pando, ar gyffordd Meanguera yn La Guacamaya, yn ôl yn San Vicente, yn Usulutan ...

Dyma mor gyffrous yw ein bywyd. Wrth i'r blynyddoedd fynd heibio, mae ein cof yn torri'n anghywir yn awtomatig ac yn anfon chwaeth drwg i'r gwaelod. Yna mae'n dod â'r arwyneb i'r eiliadau gorau ac yn eu cadwyni mewn toriad sy'n mynd allan i'n hatgoffa mai dyna'r un peth. Wedi'i optimeiddio eisoes mewn ffurflenni safonau bob tro yr ydym yn gorwedd mewn hammig, gan ddod â golygfeydd meddwl sy'n ymddangos yn rhan o stori, ac yn cymysgu â'r hapusrwydd yr ydym yn awr yn ei gynhyrchu i'r rhai sy'n agos.

Gyda'r gwahaniaeth bod 32 yn ddiweddarach, nid oes unrhyw wahaniaethau.

  • Roeddwn i'n berson breintiedig yr oedd yn ei gasáu. Roedd amser wedi gwneud i mi dyfu gwreiddiau blaengar nes i mi newid peirianneg ar gyfer gyrfa gymdeithasol.
  • Ef, yn ail-ddegod yn barod i farw am ei achos. Nawr yn ymwybodol ei fod yn oroeswr am rywbeth mwy na gwyrth.

Dyma pa mor iach yw hi i gysylltu edafedd â'r gorffennol, anghofio twyllodrus a chylchoedd agos. Wrth wneud cyfrifon, mae mwy o wersi y tu ôl i'r lle hwn ...

Gyda llaw, gelwir y lle yn Zatoca. Fel ZatocaConnect

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.