Calon o'r enw "Pepe"

Yn blentyn, roeddwn i'n gwisgo crys a roddais i ffwrdd ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Plant, heb hyd yn oed ei wybod, nid hyd yn oed y ddinas lle'r oedd ei hardaloedd picnic. Flynyddoedd yn ddiweddarach deuthum yn gleient cornel fach o flaen Parque La Merced yn Tegucigalpa, lle byddwn yn dod i guddio ar ddydd Sadwrn i wehyddu rhwng tasgau arferol a'm tasgau penwythnos. Nid oedd yr awyrgylch yn ysblennydd, ond mwynhawyd yr unigedd gyda'r un blas â'r chilaquiles, sgwrs ddymunol menyw ddu a fynychodd y gofrestr arian parod ac a roddodd flas da i grotesg yr offeiriaid plwyf a ddaeth am gawl. I gael gwared ar ei ben mawr i ddechrau un arall.

Gan gofio ei fod yn gwneud i mi lwmp yn fy ngwddf, roeddent yn flynyddoedd o fy brasluniau ar gyfer paentiadau olew yn yr unigedd suddlon a'r geiriau i guriad distawrwydd cyn i'r ferch gyrraedd iddi oleuo fy llygaid. Mwynhaodd Peaceful y tawelwch hwnnw a oedd yn cyferbynnu â phrysurdeb atgofus y portreadau o enwogion a orlawnodd y waliau fel tystiolaeth ei fod wedi ymweld â busnesau’r dyn hwn, uchelwr o Giwba y gwnaeth Fidel ddefnyddio ei holl asedau ohono ond nid ei freuddwydion, y daeth iddo. cwrdd â thiroedd tramor i aros mewn hanes fel cyfystyr â bwyd a haelioni da.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf bu'n rhaid i mi gyfuno cyfeillgarwch gyda'i wraig, a fynegodd yn y fynwent y geiriau yr wyf yn eu dyfynnu, bron yr un fath â chaniatâd y ferch a gyfrannodd fwy na hanner ei ryddiaith.

Don Pepe Barroso

Canser, cwcis, llawer o fwyd a llawer o hullabaloo, oedd paratoi diwrnod plentyn yn gynnar.

Roedd ef, yn bryderus, yn barod am flwyddyn arall i gynnal dathliad a oedd eisoes yn rhan o'i agenda.

Wnes i erioed ddychmygu bod yn rhan o brosiect mor ddynol wrth ymyl dyn mawr, ond dewisodd Duw yn ei garedigrwydd enfawr a'i drugaredd fi i wasanaethu calon dosturiol y dysgais werthoedd tragwyddol ohoni, fel estyn allan at yr anghenus, nid oherwydd bod digonedd ond oherwydd ei bod yn angenrheidiol i'n heneidiau fod yn llawn cariad trwy wasanaeth i eraill. Rwy'n teimlo bod menyw freintiedig wedi bod yn agos at fod yn drueni ac wedi rhannu gydag ef deulu a dyddiau olaf ei fywyd.

Roedd pob profiad yn byw gyda Pepe, gan ei weld yn ddiflino yn ei waith anrhydeddus yn gwneud i mi ddeall etifeddiaeth annwyl estron a oedd, gyda gwaith, ymdrech a pharch, wedi ennill calonnau cenedl lle gallai ddod o hyd i ryddid yn ei holl synhwyrau.

Nid oes unrhyw eiriau a all fynegi'r teimladau sy'n fy llethu ar hyn o bryd, lle rwy'n diswyddo fy ngŵr dros dro, sydd wedi gadael i le nefol nesaf at bresenoldeb yr Hollalluog; ond rwy'n gwybod y byddaf yn ei weld un diwrnod unwaith eto, pan fyddaf hefyd yn mynd i gwrdd â'm Creawdwr.

Diolch i ti Dad Tragwyddol, am roi nerth i mi yn yr awr hon a gallu cydnabod bod Eich Gair yn cael ei gyflawni ynof fi ....

"Mae'r Arglwydd wedi ein helpu hyd yn hyn."

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.