Mae AutoCAD yn dychwelyd i Mac

Nid oes amheuaeth bod byd Mac yn well, ond bob amser ein hamheuon ynglŷn â symud oedd: A sut mae gwneud gyda AutoCAD?

Pwy fyddai wedi ei gredu, yna yn 1994 AutoCAD R13c42b oedd yr olaf y gwelsom hanner yn rhedeg arno Powermacintosh. 18 mlynedd yn ddiweddarach, mae'n dychwelyd AutoCAD ar gyfer Mac.Yn y flwyddyn honno, roedd hefyd wedi gwahanu oddi wrth Linux.

Yr hyn sy'n digwydd yw bod Mac yn hytrach na marw mewn cilfa ddethol, lle nad oes ganddo gystadleuaeth o ran dewis (Graffeg), wedi bod yn tyfu caledwedd i lefel derbyniad trawiadol. Nid oes neb yn amau ​​technoleg Mac, byddant yn amau ​​un neu ddau burradas y priodolir hynny o bryd i'w gilydd Steve Jobs, ond strategaeth Apple yw lansio cynhyrchion na ellir eu darlledu, fel achos Ipod, Iphone a bellach mae Ipad gyda phopeth a'i feirniaid, sy'n deall yn ddefnyddiol, yn gwybod ei fod yn llwyfan i adeiladu cymwysiadau graffig ac nid ffôn ynddo blwch maint o naddion ŷd.

awtocad ar gyfer mac Yn achos AutoDesk, er mai hi yw'r mwyaf o'r amgylchedd CAD o ran sefyllfa'r farchnad, gydag ychydig o diciau sy'n ei wneud yn gystadlaethau fel Microstation, IntelliCAD, DataCAD a ArchiCAD, y tu hwnt i'r cyfrwng Civilian, wedi bod yn llwyddiannus iawn ym maes animeiddio a dylunio diwydiannol yn y blynyddoedd diwethaf. Cynhyrchion fel Maya Maen nhw'n foethusrwydd, er mwyn rhoi enghraifft.

Ar yr achlysur hwn, nid yw AutoCAD yn y fan honno. Yno ar ôl iddi wisgo'n wyn, roedd y llinell Apple yn ymladd dros y tir yr oedd PowerZ ac ArchiCAD am ei hennill, a pharhaodd â Mac. Roedd yn bwerus (nid mewn nifer ond yn fwg syfrdanol).

A beth mae AutoCAD yn ei ennill gyda mynd i Mac.

Elfennol fy annwyl Watson. Byddai gweithio gyda Mac yn well o ran manteisio ar yr adnodd i fod yn ei chael hi'n anodd cofio am gyfrifiaduron nad ydynt bellach yn rhoi am fwy. y Rhesymau 10 bod AutoDesk yn rhoi cynnig ar AutoCAD am mac maent yn seiliedig ar hynny, yna mae'r frys sy'n digwydd yn PC i gyd yn digwydd i ddarnau 64 ac yn sydyn i Mac, oherwydd mae mwy o drychineb Monster.

awtocad ar gyfer mac

Rydym yn ymwybodol na fydd y clir I-mac yn cyrraedd yn y tymor byr i gael cyfran uwch na'r hyn sydd ganddynt yn awr o ran PC. Ond gallwch ei oresgyn -ac mae eisoes yn gwneud- gyda dyfeisiau symudol. Hefyd, gadewch i ni fod yn ymwybodol, os yw technoleg yn mynd i farw, mae'n fwy sicr mai PC ydyw, nad yw'n perthyn i neb ac nid Mac sy'n Apple. Er bod defnyddwyr bwrdd gwaith ni fyddant yn marw.

Felly mae AutoDesk yn mynd i'r Mac, yn rhannol oherwydd y arbenigol o ddefnyddwyr cymwysiadau CAD sydd eisoes wedi gofyn amdano ac yn rhannol oherwydd edrych am le gyda'r cymwysiadau delweddu / animeiddio. Er nad yw'n symud, mae yswiriant yn edrych i osod ei hun gyda dyfeisiau symudol ac eraill gadgets sydd yn y popty gwyn; rydym yn siarad am geisiadau am Iphone ac Ipad, y mae pob un ohonynt yn eu gwneud partnerMae llwyfannau CAD yn adeiladu prototeipiau.

Gwahaniaethau a thebygrwydd

Mae gan AutoCAD 2011 ar gyfer Mac bron yr un mor ymarferol â PC. Gyda gwahaniaethau sylfaenol fel:

 • y rhyngwyneb a'r cwestiynu rhuban dydyn nhw ddim yn dod fel hynny ond maen nhw wedi addasu i arddull paletau Mac.

awtocad ar gyfer mac

 • Yn ogystal, gallwch fanteisio ar holl jyglo ystum y llygod hudol gwyn.
 • Am ryw reswm rhyfedd mae'r arferion a ddaeth i mewn pan ddaeth AutoCAD allan, a ddaeth gyda AutoDesk ddim yn dod. Cyfeiriaf at y ffordd yr ymdrinnir â grŵp o haenau, haenau hidlo a set o ddalennau, tanosod, y rhai hynny a oedd yn y fersiynau hynny wedi achub y byd ar adeg argraffu. Er yn sicr y byddant yn dod yn yr un nesaf.
 • Nid oes ychwaith unrhyw gefnogaeth i fewnforio dgn, allforio i pdf neu dwf.
 • Yn amlwg, ni fydd Windows yn cael eu haddasu, megis Ceisiadau Sylfaenol Gweledol, Gwrthrychau OLE na Sain y Cyfryngau. Mae hyn yn anfantais fawr os oes gennych ddatblygiadau wedi gweithio yma, ond os ydych chi'n rhedeg y rhai a adeiladwyd gyda AutoLisp (Llai DCL), rydych hefyd yn rhedeg y mwyafrif ar ObjectARX.
 • Ni fydd yn rhedeg dros ddarnau 32, dim ond 64. A gofyn am 3 GB o RAM, ac i beidio â bod yn fyr argymell 4 GB.
 • O ran cymorth fformat, bydd yn cefnogi gan R14, 2000, 2004, 2007 a 2010. Ac rhag ofn bod rhywun eisiau gweld sut le yw wy brontosaurus, Gall wneud arbed fel dxf R12. Rwy'n mynnu, peidiwch â darllen dgn.

Fersiwn treial ar gyfer diwrnodau 30.

Mae AutoDesk wedi trefnu lawrlwytho fersiwn o 30 am ddim i'w brofi. Yn ogystal â hyn ar gyfer sefydliadau addysgol mae dewis bob amser o drwyddedau at y diben hwn. Yna gallwch ei brynu o'r dechrau, mynd am bron y ddoleri 4,000 neu fudo fersiwn flaenorol gan dalu dim ond cost trosglwyddo.

Maent hefyd yn agor y drws i'w osod ar ddau beiriant. Sut i gael gosodiad ar gyfrifiadur y swyddfa ac un yn y gliniadur; bydd hyn yn ei hoffi; ond ymddengys, heb orfod ei wneud til fel gyda Microstation.

Nid ydynt ychwaith wedi dweud y bydd ceisiadau eraill yn mynd i Mac, gan mai dyma'r bwrdd arlunio yn awr. Ond gallaf eich sicrhau mai Maya a Inventor yw'r un nesaf. Yn benodol, rwy'n meddwl mai cam gwych o AutoDesk, tuag at gilfach sy'n symud llawer o arian ac wedi esgeuluso am flynyddoedd 18. Mae fersiynau Mac-gydnaws eisoes wedi eu cyhoeddi:

 • Mewn animeiddiad: Inventor, Maya, 3ds Max, Alias, Mudbox, Sketchbook.
 • Yn cael ei adeiladu: Revit Architecture, Revit Strwythur, Revit MEP

Fel y dywedodd rhywun mewn fforwm, mae'r newyddion hefyd yn dda i'r rhai sy'n defnyddio Linux, oherwydd o bosibl mewn blynyddoedd 18 bydd gennym ddosbarthiad ar gyfer Ubuntu. 🙂

Yma gallwch lawrlwytho'r fersiwn treial. A mwy o wybodaeth a fideos yma.

A fydd Microstation ar gyfer Mac?

Roeddwn yn falch o weld yn y Beotpired fordwyo prototeip gydag Ipad. Ond, nid wyf yn meddwl hynny, er pe baent wedi ceisio, ar y pwynt hwn byddent mewn sefyllfa dda yn y gilfach honno.

Atebion 2 i "AutoCAD yn mynd yn ôl i Mac"

 1. Ar hyn o bryd, mae'n amhosibl mewnosod delweddau geidwadol ECW yn Autocad for MAC. Rwyf wedi cynnig y gwelliant hwn i Autodesk. I gefnogi'r syniad, ewch i'r ddolen hon http://bit.ly/nP3kbV a phleidleisio drwy wasgu'r botwm + 1.
  Mae mwy o bobl yn gofyn am wneud mwy o bosibiliadau

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.