Newidiadau Prisio a Thrwyddedu yn Nodweddion Newydd AutoCAD 2014

Mae fersiwn 2014 o AutoCAD eisoes wedi'i gyflwyno, gyda'i newyddbethau sylweddol. Yn yr un modd â thraddodiad, yr wythnos nesaf byddwn yn adolygu'r hyn y mae'r newid hwn yn ei awgrymu. Fodd bynnag, cyn ein bod eisiau canolbwyntio ar rai agweddau sydd wedi rhagflaenu'r fersiwn hwn, sef cynllun corfforaethol newydd a model trwyddedu yn seiliedig ar ystafelloedd arbenigol yn y bôn. Logo AutoDeskAr y diwedd, rydym yn cynnwys rhestr brisiau yn ôl eich siop ar-lein; egluro nad ydynt yn cynnwys TAW.

Mae adnewyddu'r ddelwedd gorfforaethol y mae AutoDesk wedi'i chael, sy'n dod â naws ffres i'r du traddodiadol a oedd wedi dominyddu'r blynyddoedd diwethaf, wedi'i drafod yn y fforymau defnyddwyr. Mae'r newid wedi cael ei roi ar waith yn raddol yn y gwahanol lwyfannau o wasanaethau a chynhyrchion, sydd ar y llaw arall ar adeg pan oedd pori o ddyfeisiau symudol bron yn annioddefol. Mae ei ymagwedd yn glir, y cynllun creadigol sy'n dod i adnabod y arbenigol sydd wedi gosod gyda chynhyrchion sy'n mynd y tu hwnt i'r seilweithiau i'r animeiddiad ar gyfer ffilmiau a gemau electronig.

autocad 2014

Y model trwyddedu

Mae AutoDesk wedi ail-gronni ceisiadau yn yr hyn a elwir yn Suits, fel y gall defnyddwyr gael rhaglenni gwahanol dan gyfeiriad thematig.

Hyd yn hyn, mae'r prif geisiadau wedi bod:

AutoCAD
Pensaernïaeth AutoCAD
AutoCAD Sifil 3D
AutoCAD LT
Map AutoCAD 3D
3ds Max
3ds Max Design
Teulu Dyfeisiwr
Maya
Revit Products

Er bod cyfanswm o raglenni o gwmpas 100, sydd wedi cael eu grwpio yn y siwtiau 7 canlynol, y gellir eu graddio, mewn modelau Safonol, Premiwm a Ultimate.

Gellir gweld, yn y rhan fwyaf o Ystafelloedd ar y lefel Safonol, bod AutoCAD yn cael ei gynnwys, Raster Design sy'n caniatáu trosi raster i Vector (a elwir yn Overlay i ddechrau) ac sydd bellach yn gosod llawer o ReCap sydd ar gyfer trin cymylau pwynt i'r eithaf. Ar y lefel Premiwm, mae 3ds Max Design yn aml yn cael ei gynnwys ac yn yr Ultimate mae'n dibynnu ar yr arbenigedd ond yn gyffredinol NavisWork sy'n canolbwyntio ar gydosod gwrthrychau mewn mannau tri-dimensiwn math cydosod.

Yn gyffredinol, gwelwn fod y model yn ddiddorol, er ein bod yn ymwybodol bod gwasgariad cynhyrchion sydd â AutoDesk wedi bod yn gorfodi hyn, sy'n rhoi rhywogaethau o combos sydd, yn ymarferol, â chynhyrchion sy'n dyblygu llawer o nodweddion. Y rheswm yw, ers iddynt gael eu prynu a bod ganddynt gwsmeriaid presennol, nad yw wedi bod yn hawdd cydgrynhoi cynhyrchion a bod angen eu cynnal â bywyd -rhaid i'r hyn yr wyf yn ei ddychmygu fod yn gymhleth-.

Ystafell Fersiynau Prisiau (heb TAW)

image

Safon Suite AutoCAD

Mae hwn wedi'i anelu at ddylunwyr, penseiri a pheirianwyr ar gyfer tynnu llun, raster at drosi data fector, dylunio pensaernïol ac animeiddio 3D.

Yn cynnwys un Fersiwn safonol gyda'r rhaglenni:

-AutoCAD
-Raster Design
-Dylunio Dylunydd Llyfr

-ShowCase
-MudBox

La Fersiwn premiwm lwcws 3ds Max Design i greu animeiddiadau sinematig ac efelychiadau uwch.

ac Fersiwn terfynol Alias ​​Design i weithio modelau mwy cymhleth.

5.400,00 €

6.150,00 €

7.100,00 €

imageYstafell Dylunio Adeiladau

Mae'r siwt hon wedi'i bwriadu ar gyfer penseiri, peirianwyr electromecanyddol (MEP), peirianwyr strwythurol a chontractwyr adeiladu sydd angen llif gwaith o dan fodelu BIM.

La Fersiwn safonol dewch â'r rhaglenni:

-AutoCAD
-Raster Design
-Dylunio Dylunydd Llyfr

-AutoCAD Architecture
-AutoCAD ASE
Manylion Strwythurol -AutoCAD
-Showcase
-Map

La Fersiwn premiwm Mae 3 yn ychwanegu mwy o geisiadau: 3ds Max Design, NavisWork Simulate a Revit

A'r Fersiwn terfynol yn cynnwys 4 plws: NavisWork Manage, Dyfeisiwr, Robot Strwythurol ac InfraWorks

6.000,00 €

7.250,00 €

11.000,00 €

imageYstafell Dylunio Seilwaith

Peirianwyr sifil bwriedig, dylunwyr gwasanaethau cyhoeddus, gweithwyr proffesiynol GIS

La fersiwn safonol dewch â'r rhaglenni:

-AutoCAD
-Raster Design
-Map 3D
-Map
Efelychiad -NavisWorks

La Fersiwn premiwm Swm 8 mwy o raglenni: 3ds Max Design.

La Fersiwn terfynol Swm 4 mwy o geisiadau: NavisWorks Rheoli, Robot Strwythurol, Revit a'r modiwlau Ffyrdd / Priffyrdd a Afon / Llifogydd.

6.000,00 €

7.250,00 €

11.000,00 €

imageYstafell Ddylunio Ffatri

Mae'r un hwn ar gyfer gweithgynhyrchu dylunwyr planhigion

La fersiwn safonol dewch â'r rhaglenni:

-AutoCAD
-Raster Desing
-Map
Cyfleustodau Dylunio Personol
-Atrategaeth
-Mecanyddol
-Showcase
-Gosod Sylfaenol

La Fersiwn premiwm Swm 3 mwy o raglenni: 3ds Max dylunio, a NavisWork Simulate.

La Fersiwn terfynol mwy o geisiadau 2: Dyfeisiwr Proffesiynol a NavisWorks Rheoli.

6.000,00 €

7.250,00 €

11.000,00 €

image

Ystafell Dylunio Planhigion

Wedi'i gyfeirio at ddylunwyr gweithfeydd prosesu, peirianwyr gweithfeydd prosesu a fydd yn rheoli nid yn unig ddylunio ond gweithredu.

La fersiwn safonol dewch â'r rhaglenni:

-AutoCAD
-Raster Desing
-Map
-P & ID
-Showcase
-Dylunio Dylunydd Llyfr

La Fersiwn premiwm Swm 5 mwy o raglenni: 3ds Max Planhigion 3D, Strwythur, Manylion Strwythurol a NavisWork Efelychu.

La Fersiwn terfynol Mae 2 yn ychwanegu mwy o geisiadau: Inventor Professional a Inventor gan gynnwys Routed Systems.

imageYstafell Dylunio Cynnyrch

Wedi'i fwriadu ar gyfer dylunwyr cynnyrch, peirianwyr mecanyddol, peirianwyr trydanol sy'n canolbwyntio ar brosesau a gweithgynhyrchu a datblygu amgylcheddau.

La fersiwn safonol dewch â'r rhaglenni:

-AutoCAD
-Raster Desing
-Map
-Ariannydd
-Mecanyddol
-Mudbox
-Showcase
-Dylunio Dylunydd Llyfr
-Dalwch Sylfaenol

La Fersiwn premiwm Swm 4 mwy o raglenni: 3ds Max Efelychu Dyfeisydd Proffesiynol, Trydanol a NavisWork.

La Fersiwn terfynol swm 2 mwy o geisiadau: Alias ​​Design a NavisWork Manage.

5.500,00 €

7.250,00 €

11.000,00 €

image

Ystafell Creu Adloniant

Mae hyn yn benodol ar gyfer animeiddwyr, cymedrolwyr a gwneuthurwyr effeithiau gweledol uwch neu ddatblygwyr gêm.

Mae'r rhaglenni wedi'u cynnwys yma:

-Maya
-3ds Max Design
-Meistr Adeiladwr
-Mudbox
-Dylunio Dylunydd Llyfr
-Digwyddiad

Mae'r fersiynau Premiwm a Ultimate bron yr un fath. Nid yw'r Safon yn cynnwys Softimage.

Mae'n debyg bod gan y prisiau wahaniad rhwng Ystafell Entertaiment sy'n cynnwys 3ds Max yn unig ac un arall sy'n cynnwys Maya.

Amrywiad diddorol o AutoCAD 2014 yw y gellir lawrlwytho unrhyw raglen mewn ffurf Treial, heb orfod cofrestru a bod y cyffyrddiad a roddwyd ganddynt i'r siop ar-lein yn hwyluso cyfluniad cyflym yn ôl yr iaith, y system weithredu ac os oes angen pecynnu pecynnau drwy'r post neu lawrlwythwch.

Ac fel ar gyfer prisiau (Heb TAW), ar gyfer ceisiadau unigol, rhestr yw hon; nodwch nad oes gan bawb fersiwn 2014 eisoes:

AutoCAD 2014

4.775,00 €

AutoCAD LT 2014

1.450,00 €

AutoCAD Civil 3D 2014

6.500,00 €

Pensaernïaeth AutoCAD 2014

5.500,00 €

2014 Trydanol AutoCAD

6.000,00 €

Map AutoCAD 3D 2014

5.500,00 €

2014 Mecanyddol AutoCAD

5.275,00 €

AutoCAD ASE 2014

5.500,00 €

AutoCAD Raster Design 2014

2.200,00 €

Autodesk 3ds Max 2013

3.900,00 €

Autodesk 3ds Max Design 2013

3.900,00 €

AutoCAD Inventor LT Suite 2013

1.825,00 €

Autodesk Alias ​​Design 2014

4.400,00 €

Autodesk HSMWorks 2012

7.000, €

Cymedrolwr Cymedrolydd Autodesk 2013

5.500,00 €

Autodesk Infraworks 2014

5.500,00 €

Autodesk Dyfeisiwr LT 2013

1.100,00 €

Cyhoeddwr Autodesk Inventor

1.100,00 €

Autodesk Maya 2013

3.900,00 €

Autodesk Mudbox 2013

825,00 €

Mae Autodesk Navisworks yn rheoli 2014

6.500,00 €

Mae Autodesk Navisworks yn efelychu 2014

2.200,00 €

Autodesk Revit Architecture 2013

6.000,00 €

Autodesk Revit LT 2013

1.325,00 €

Autodesk Revit LT Suite 2013

1.825,00 €

Autodesk Revit MEP 2013

6.000,00 €

Strwythur Revodes Autodesk 2013

6.000,00 €

Autodesk Scaleform Mobile SDK

235,00 €

Autodek Scaleform Unity Plug-in

235,00 €

Arddangosfa Autodesk 2013

1.100,00 €

Autodesk SketchBook Pro

659,00 €

Autodesk Mwg 2013

3.900,00 €

Autodesk Softimage 2013

3.300,00 €

Cytiau plug-in plug-in

550,00 €

Plug-in plug-in Autodesk ar gyfer Rhino

725,00 €

Mae dyluniad rhyngwyneb cynhyrchion AutoDesk yn parhau'n sefydlog ar ôl i'r newidiadau gael eu hintegreiddio o'r fersiwn 2009; felly nid yw'r newidiadau a grybwyllir uchod yn y ddelwedd yn cael effaith ar ymddangosiad y rhyngwyneb o'r naws du-adeiledig yn AutoCAD 2009. Ac fel ar gyfer cydffurfio'r portffolio ar ffurf Suites, bydd amser yn dweud y newidiadau angenrheidiol. Siawns na fydd y fersiwn 2015 yn cynnwys addasiadau yn seiliedig ar gynhyrchion y mae defnyddwyr yn eu hawgrymu yn Suites Standard.

Mwy o wybodaeth yn:

http://autodesk.com/

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.