Mae Bentley am iddi fod yn fwy poblogaidd

Y llynedd Roeddwn i'n siarad o'r hyn y credai y gallai ei weld o Bentley gyda'i faen prawf o I-model. Eleni, mae'r mwg yn gliriach, a beth ydyw, ar ôl gweld canlyniadau integreiddio caffaeliadau diweddar fel eB, Exor a manteisio mwy ar y potensial xml.

fig5 Am nifer o flynyddoedd mae'r DGN wedi bod yn fformat unigryw ac unigryw iawn Bentley, er gwaethaf y V7 gyda OpenDGN cynghrair y gellid ei ryddhau i geisiadau eraill, y fersiwn 8 yn dal yn gyfyngedig i gwmnïau mawr sydd â chynghreiriau strategol uchel lefel, fel yn achos AutoDesk, Oracle ac ESRI. er nawr hyd yn unig i'w ddarllen neu ei fewnforio ond i beidio â'i olygu. Mae cwmnļau bach a mentrau opensource wedi aros ar y chwith, ac yn achos nodweddion xml sydd wedi'u hymgorffori yn yr xfm hyd yn hyn bu'n fater Bentley iawn.

Ond o'r fath yn y duedd y flwyddyn ddiwethaf, Bentley mwyach eisiau parhau i fod yn fformat unigryw ac nid yw'n eisiau gadael i fynd o bopeth gost iddo ef ei gael i gael y V8, a oedd ar ôl mwy na blynyddoedd 10 ymddangos i wedi cael eu cenhedlu unwaith. Mae gweld y model cysyniadol y I-model, mae'n dangos yn glir fod Bentley eisiau uwchlaw technolegau gallu i ryngweithredu yn awr yn caniatáu, heb golli yr hyn y maent bob amser wedi ymffrostio: trachywiredd (cywir), ond nid yn unig am gael eu gweld gan beirianwyr , os oes gan ei fformat wybodaeth cyfleustodau sylfaenol i ddefnyddwyr eraill (hunan-ymwybodol). Her gryf os bydd yn llwyddo i fynd ar y cwch, y rhai mawr a'r drysau agored i'r rhai bach sydd eisoes yn dioddef gan y dwbl ymddangosiadol o'r opendgn.

Y mwg sylfaenol: mae Bentley eisiau ei pdf

Dyma'r casgliad rhagarweiniol y gallaf ei ddeall. Mae am boblogaidd fformat fel Acrobat pdf, fel AutoDesk dxf, fel y png, fel y txt !!!. Ond y craned Nid yw'n ymwneud â gwneud fersiwn newydd o GNU ond i wneud llawer o raglenni yn darllen yr hyn y gallant ei ddefnyddio.

Geofumadas: Ydych chi'n bwriadu cynhyrchu fersiwn newydd o dgn gyda'r model I neu yn y cyfnod 64?

Bentley: Yn bendant, nid yw'r V8 DNG yn un wych.

(Byddwch yn Ysbrydoli 2010, tabl crwn ProjectWise)

Am y rheswm hwn, mae Bentley yn chwilio am y rhan I-fodel o'r nodwedd i fod wedi poblogi nodweddion defnydd. Nawr gellir gweld gweledigaeth a threfniadau sylfaenol chwyddo, pam, dethol, cylchdroi, marcio ac adolygu data. Mae hyn o gleientiaid tenau:

 • Microsoft Outlook
 • Porwr gwe
 • Microsoft Sharepoint
 • Ffenestri Archwiliwr (o Windows 7)

Wrth gwrs, deallir na fydd rhaglenni CAD / GIS / CAM a chronfeydd data gofodol yn gweld y dgn, ond geometreg a phriodoleddau'r xml yn y ffordd y cânt eu defnyddio i'w weld.

Y mwg cyfartalog, Bentley yn mynd yn ôl y pumed dimensiwn

Nid mater newydd yw hon, ers peth amser yn ôl bu'n ceisio integreiddio'r Rheolaeth Awtomataidd (SCADA) i'r data gofodol. Ar gyfer hyn, bydd gan bob rhaglen Bentley y gallu i gynhyrchu modelau I, a fydd yn cynnwys y lefel hon o integreiddio i lif, cynhyrchiant a chylch bywyd.

Mae Bentley hefyd yn lansio ei Navigator ProjectWise. Hyd yn hyn, mae'n rhad ac am ddim i ddefnyddwyr trwyddedau gweithredol trwy SELECT, credaf y bydd yn parhau i fod neu a fydd yn cael gwerth symbolaidd fel bod defnyddwyr nad ydynt yn Bentley yn gallu gweld y pŵer y tu ôl i'r model I. Navigator yw olynydd y Bentley View cyntefig ac yn ddiweddarach fe'i treiglodd i Bentley Redline, ond erbyn hyn gyda galluoedd lawer mwy na gweld, ysgrifennu ac argraffu:

 • Gallwch ddarllen fformatau dgn, dwg, dxf; ac rwy'n tybio y bydd yn fwy. Ar y lefel hon, mae Navigator y PW yn parhau ar lefel sylfaenol (3D) o'r hyn a wnaeth, er y gallwch hefyd weld data tabl yn gysylltiedig â'r gwrthrychau ac efallai rendro sylfaenol.
 • Ble mae'r potensial yn y ddwy lefel arall, er os yw'r DGN wedi cael ei gynhyrchu gyda I-model cyfansoddwr, gallwch weld nodweddion penodol i lefel trafodiad (4D), gallu i ryngweithio â'r sylwadau a storio data mewn disgyblaethau proses a reolir yn ystod gweithredu neu weithredu (5D).

Y mwg astral: Bentley eisiau mynd i'r pumed dimensiwn.

 • Os yw'n DNA gyffredin, dim ond nodweddion sylfaenol yr elfennau fydd yn cael eu gweld, megis lliw, trwch, lefel, blaenoriaeth, llenwi, cydlynu, ac ati. Sut y gwelir dwg, dxf a geopdf? Gyda hyn, rydym yn deall opsiynau i allu gweld, rendro, diffodd / ar haenau, chwyddo, cylchdroi, argraffu, ac ati.
 • Ond os cafodd Revit neu Staad ei drin, gellir gweld nodweddion y ddisgyblaeth honno. Yn ogystal ag os cafodd ei drin gydag Inroads, Map Bentley, Pensaernïaeth, ac ati. fel y gellir cynnal prosesau amlddisgyblaethol ar yr un DNG.
 • fig9
 • Gyda hyn mae Bentley yn integreiddio pedwerydd dimensiwn, oherwydd mae nodweddion ail-liniaru, cymeradwyo, adolygu, llofnodi a storio hanes trawsnewidiol gyda nifer o ddisgyblaethau yn ychwanegu'r pedwerydd dimensiwn o'r enw Amser.
 • Ond nid yw Bentley yn aros yma ac mae'n ychwanegu pumed dimensiwn, y gellir ei debyg i werth economaidd, cynhyrchiant neu gylchred bywyd mewn tabl. Gall gwrthrych fod â thri dimensiwn ac, mewn pryd, treiddio (tyfu) neu warchod oedran naturiol, ond mae'r ffaith bod yn gynhyrchiol (lluosi), bod yn rhan o lif neu gadw hanes o werth economaidd yn beth sy'n cael ei ystyried yn bumed dimensiwn Mewn ystyr sylfaenol, integreiddio gweithrediad a chynnal a chadw trwy isadeileddau deallus.
 • iModelComposer.jpg-500x355
 • Enghraifft sylfaenol o hyn yw cyllideb prosiect, wedi'i integreiddio'n ddeinamig â chyfrifo meintiau o'r model digidol. Ac yna'r rheolaeth o weithredu, caffael deunyddiau, rheoli amcangyfrifon ymlaen llaw a rheoli gweithrediadau dilynol. Teipiwch beth mae'n ei wneud NeoDATa ond gydag integreiddio i'r gwrthrychau (nid i gyfrifiadau sylfaenol ar 2D).
 • Ar gyfer y Bentley hwn, cyflwynwn Aset Wise, sy'n ychwanegu at y ddau gynhyrchion amlddisgyblaethol yr ydym wedi bod yn gwybod amdanynt hyd yn hyn (Microstation a Project Wise). Mae Bentley wedi cyhoeddi rhyngweithio gyda Microsoft Project gyda'r hyn y gallem ni dybio cysylltiad ag atebion cyllideb a olrhain prosiect. Atgyfnerthir hefyd gan gynhyrchu argraffu deinamig (InterPlot deinamig) caniatáu map a gafodd ei anfon i argraffu gall gael rhyngweithio gyda phensil confensiynol ei integreiddio camera i Redline yn awtomatig, arsylwadau neu gymeradwyaeth ddod.

Beth allwn ni dybio bod hynny'n dod

Ni fyddwn yn disgwyl llai o Bentley, y mae ei foch yn astral iawn; weithiau cymaint ei bod yn ymddangos bod y dylunwyr wedi cael yr arwyddair ar ryw adeg bod "mae'r cymhleth yn oer, rydym yn gyfanswm o beirianwyr"

Ond gallaf ddarganfod yn y mwg hwn, gweithred glanio defnyddiol iawn,
yn yr ystyr nad yw Bentley eisiau parhau i fod yn feddalwedd sy'n defnyddio fformatau rhyfedd. Mae'n dymuno i'w DNA ei adnabod fel fformatau poblogaidd yn hysbys. Gobeithio a chynnal y symlrwydd y mae'r safonau cyfnewid yn ei gwneud yn ofynnol.

Yna, rwy'n credu bod y syniad yn wych, nid i hyrwyddo fformat newydd. Yr oeddem eisoes yn tybio, (prin nad ydym yn cofio'r V7 pan oedd popeth yn ddarnau 16, a V8 pan oedd yna ddarnau 32 eisoes); Mae'n dda gwybod y byddwn yn parhau i weld y V8 am amser hir. Ac yn hyn, mae'n dal i gydnabod y cynnig Bentley, yn ei I-model, sef dim mwy (a mwy o eisiau) y xml cymryd DGN nodweddion bod rhaglenni eraill yn cymryd yn gweld, o dan y cysyniad safonol ac BIM

Y peth gorau sy'n cael ei gynnig yw y bydd y ddogfennaeth a'r SDK ar gyfer creu model I o geisiadau eraill ar gael i drydydd partïon. Dylai hyn agor y drws i boblogaidd y pwnc, wrth gymhwyso safonau megis CIS / 2, IFC, ac ISO 15926. Ond efallai gyda hyn, rydym yn olaf yn gweld meddalwedd ar gyfer costau a chyllidebau sy'n gydnaws â Microstation; yn destun pwnc Nid ydym wedi gweld llawer.

Yn olaf, rwy'n credu ei bod yn dda nad yw Bentley yn cael llawer o gynnyrch amlddisgyblaethol. O'r hyn a welaf, bydd ceisiadau mapio, strwythurau, dyfroedd, planhigion, daeareg a disgyblaethau eraill yn parhau i gyflawni eu rôl benodol ar y cynhyrchion sylfaenol sydd bellach yn cyrraedd tri:

 • Microstio ar gyfer y tri dimensiwn sylfaenol ar lefel y cleient.
 • ProjectWise ar gyfer y broses drafodol ac integreiddio mewnol ar lefel gweinydd.
 • AssetWise ar gyfer y broses drafodol y tu allan, wedi'i gysylltu neu ei datgysylltu.

Ymatebion 2 i "Mae Bentley eisiau iddi fod yn fwy poblogaidd"

 1. Dim byd efallai. Gellir gwneud yr un peth â chymwysiadau'r ddau frand: dyluniwch strwythur pont, llifogydd basn, animeiddiad adeilad, ac ati.

  Ac ni ddylai'r sawl sy'n hapus â'r hyn y mae'n ei wneud yn dda newid.

  Efallai y bydd yn eich helpu pe bai gennych brosiect y byddwch chi'n mynd ati i wneud datblygiadau rheoli gwybodaeth arbenigol lle mae'n rhaid i chi weld cwmnïau sy'n gweithio gyda AutoDesk ac eraill gyda Bentley.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.