AutoCAD Civil 3D, pwyntiau mewnforio o gronfa ddata allanol

Yn y swydd hon byddwn yn gweld sut i fewnforio data o gronfa ddata allanol, er y bydd yn rhaid i ni ystyried rhai agweddau ychwanegol wrth drin pwyntiau. Byddwn yn seiliedig ar yr enghraifft a ddaw â thiwtorial Sifil 3D, gan ddefnyddio'r ffeiliau pwyntiau-1.dwg a phwyntiau.mdb, ar y diwedd mae'r dolenni i'w lawrlwytho.

Creu Allweddi Disgrifiad

Amcan hyn yw ffurfweddu sut y bydd Civil 3D yn trin y pwyntiau yr ydym yn eu mewnforio, lle cânt eu storio ac o dan ba feini prawf y bydd yn eu dewis o'r gronfa ddata. Os ydym yn agor y gronfa ddata, ar wahân i'r cyfesuryn y, x, z gwelwn fod y maes disgrifio (DSC) yn cynnwys y math o bwynt, felly rydym am allu hidlo'r pwyntiau hyn.

autocad sifil 3d

autocad sifil 3d Yn gyntaf rydym yn agor y pwyntiau ffeil-1.dwg sydd eisoes â haenau wedi'u ffurfweddu ar gyfer yr ymarfer hwn. Nawr yn y gofod offer, yn y tab “settings”, rydyn ni'n dewis “Descriptions key Sets” ac rydyn ni'n clicio ar y dde ac yn dewis “newydd”.

Mae hyn yn agor panel lle byddwn yn gosod enw'r set, a byddwn yn rhoi enw a disgrifiad.

Rwy'n defnyddio'r enw "Storm" a'r disgrifiad "pwyntiau rheoli storm". Yna rydyn ni'n "derbyn".

Nawr, gadewch i ni ddiffinio sut y bydd Sifil 3D yn trin y hidl i fewnforio'r data ac i ddewis yr haen lle bydd yn cael ei storio.

autocad sifil 3d Fe wnaethom ehangu'r set, trwy glicio ar y dde a dewis "Edit Keys", sy'n ein galluogi i weld yr eiddo yn y modd panorama.

Yma byddwn yn ychwanegu dau gôd, y cyntaf i gael ei alw POND *, dyma byddwn yn dewis yr Haen V-NODE-STRM

a'r MHST arall *, byddwch yn newid y fformat STORM MH yn yr ail achos, byddai hynny'n golygu y byddai hyn yn ei label gyntaf, ond ei adael fel $ *, fel bod y disgrifiad hon gwblhau a bob amser yn yr un haen.

Byddai hyn yn awgrymu y bydd unrhyw bwynt y mae ei ddisgrifiad yn dechrau gyda POND neu MHST, ac yna unrhyw gymeriad yn cael ei gynnwys yn y casgliad. Cadwch mewn cof bod y broses hon yn "sensitif i achos", mae'n awgrymu ei bod yn sensitif i achosion.

autocad sifil 3d

autocad sifil 3dYn y ddau achos, mae'r arddull a'r arddull label yn anabl. er mwyn eu rheoli ar lefel pwynt y grŵp, sef y peth nesaf y byddwn yn ei wneud.

Yn olaf, dewiswn y saeth gwyrdd yn y gornel dde i achub y cyfluniad.

 

2 Creu grwpiau o bwyntiau

autocad sifil 3d Nawr yr hyn sydd o ddiddordeb i ni yw bod y pwyntiau a fewnforiwyd yn cael eu grwpio, yn yr achos hwn yn ôl nodwedd sydd ganddyn nhw yn y gronfa ddata. I wneud hyn, rydyn ni'n mynd i'r tab "chwiliwr" ac yn yr opsiwn grwpiau pwynt rydyn ni'n clicio ar y dde, gan ddewis "newydd".

Yn gyntaf, byddwn yn creu grŵp y byddwn yn ei alw’n “dyllau archwilio storm” a byddwn yn gadael yr arddull pwynt a labeli fel Safon. Yna yn yr hidlydd paru (Cydweddu Desc amrwd) rydyn ni'n dewis MHST *, byddai hyn yn gwneud yr holl bwyntiau sydd â hyn autocad sifil 3dyn ei ddisgrifiad byddent yn mynd i'r grŵp hwn.

Yr ail grŵp byddwn yn galw "Pwynt Cadw" byddwn yn gadael fel POND * hidlo, gan adael Safon yn ôl bob amser yn arddull pwynt a label er y gellir gwneud yr un olaf hwn ar unwaith i'r grŵp o'r enw "_All Pwyntiau".

Wrth gwrs, os gwelwn y tab Ymgeisydd Adeiladwr, dyma'r hyn a ddewiswyd gennym yn SQL, sy'n awgrymu y gall rhywun sydd wedi meistroli'r cod hwn wneud pethau mwy cymhleth.

 

3 Pwyntiau mewnforio o'r gronfa ddata

autocad sifil 3d Y peth mwyaf cymhleth yr ydym wedi'i wneud, nawr beth sy'n dod yw eu mewnforio.

Bob amser yn y tab prospector, dewiswch Pwyntiau gyda'r botwm dde i'r llygoden a dewiswch "Creu".

Mae hwn yn dangos panel gyda gwahanol opsiynau, yn yr achos hwn byddwn yn defnyddio'r un ar y dde eithaf i fewnforio pwyntiau. Ar ôl ei ddewis, gofynnwch i ni

 

autocad sifil 3d

 

 

 

Mae angen egluro, yn y fformat, y gallwch ddewis opsiynau mewnforio data eraill megis testun wedi'i wahanu gan gomiau, mannau a gwahanol fathau o orchymyn pwynt, yn cydlynu x, y, z

autocad sifil 3d

Yma rydyn ni'n dewis bod y mewnforio yn dod o gronfa ddata allanol ac yna rydyn ni'n dewis llwybr y gronfa ddata. Rydyn ni'n gadael y dewisiadau amgen is heb eu dethol, yna'n iawn.

Gellir dangos y canlyniad terfynol trwy glicio'r dde ar "_all points" a dewis y chwyddo i farn lawn y pwyntiau.

Pan fyddwch chi'n symud y llygoden dros y pwyntiau, mae'r tip offeryn yn dangos priodweddau'r pwynt, mae'n rhaid ichi ystyried bod angen clicio'n iawn ar bob grŵp o bwyntiau a dewis yr eiddo, rhag ofn yr eicon melyn gyda marc twyllo mae'n rhaid i chi ei ddewis yr opsiwn i ddiweddaru.autocad sifil 3d

 

 

 

I wneud yr ymarfer, gallwch chi ei lawrlwytho yma y ffeil dwg gyda'r pwyntiau a fewnforiwyd.

Os ydych chi am ei wneud eto, gallwch chi ddileu'r holl bwyntiau presennol i'w mewnforio eto trwy ddilyn y camau yn yr ymarfer hwn.

13 Yn ymateb i "AutoCAD Civil 3D, pwyntiau mewnforio o gronfa ddata allanol"

 1. Ni allaf fewnforio pwyntiau uchaf. mewn autod sifil a graff a'i gwneud yn gadarn i ddod o hyd i gyfaint os gallwch chi fy helpu

 2. Hi, beth sydd i fyny? Gallaf ofyn i chi am fformat y gronfa ddata yn .mdb i ymarfer. Diolch a chofion.

 3. Diolch am y tiwtorial, yn awr gan fy mod yn mewnforio y blociau i aros yn fy arlunio, hy Acad dir yr allweddi rydych siven i fewnforio bloc fel polion gorsafoedd coed, yn olaf, yn gwerthfawrogi cydweithio yn tema.si hwn gall gwnewch yn 3d sifil a beth yw'r weithdrefn ..

 4. Os gwelwch yn dda os EGLURWCH SUT I ADAEL Y LABEL Default ARDDULL, TOCA ME OHERWYDD PRYD BYNNAG CONFUGURARLOS IMPORTO PWYNTIAU.

  BYDD FYDD YN ARCHWILIO AR GYFER Y CYD.

  Diolch yn fawr

 5. Wel, dim syniad beth allai fod yn digwydd. Efallai nad yw'r fformat mor rhifau ond fel cymeriadau, ond ni ddylai fod yn broblem.

 6. diolch am y tiwtorial yn dda, ond yr wyf yn cael trafferth pan fyddaf yn gwneud yn union fel wrth fewnforio bwyntiau o'r gronfa ddata yn Access yn dweud wrthyf nad neu ffeil all q yn cael ei ddifrodi, diolch i chi fy helpu os nad ydw i'n gwneud rhywbeth o'i le

 7. Nid yw'n angenrheidiol, yr achos yw bod Land Desktop yn etifeddu rhywbeth o'r hyn oedd SoftDesk lle y dylai fod cronfa ddata a oedd yn cadw'r meini prawf ac er nad oedd unrhyw brosiect agored, roedd yn amhosib gweithio.

  Yn achos Sifil, er y gellir ei gysylltu â chronfa ddata, y tu mewn i'r map gallwch chi storio nodweddion megis xml.

 8. Yn gyntaf oll diolch am yr addysgu rydych chi'n ei roi ar eich tudalen, ac nid oes angen amheuaeth sifil 3d yn wahanol i benbwrdd tir i'w gysylltu â phrosiect.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.