Deall yr amcanestyniad UTM

Mae llawer o bobl bob amser yn gofyn sut i newid cyfesurynnau daearyddol i UTM. Rydyn ni'n mynd i fanteisio ar unigedd y gwesty hwn ac egluro gyda'r hyn sydd gennym wrth law sut mae amcanestyniad UTM yn gweithio i gael gwared ar rai amheuon sylfaenol.

Rwy'n argymell os ydych chi eisoes yn meistroli'r pwnc, peidiwch â gwastraffu'ch munudau yn diflasu ... ond gallwch chi ein cysylltu â'ch blog :). Nid pwrpas y swydd hon yw siarad am dafluniadau, oherwydd bod yna lawer o erthyglau eraill, yn y bôn mae'n ddiddorol esbonio'r ffordd y mae cyfesurynnau'n cael eu trin, byddwn ni'n defnyddio Google Earth i ddangos yr enghreifftiau.

Cydlynydd daearyddol

cyfesurynnau daearyddol yn dod o oddi wrth y byd mewn rhannau fel y byddech gydag afal, yn gwneud meridians toriadau fertigol (a elwir hyd) a thoriadau llorweddol yn gwneud gyfochrog (a elwir yn lledredau).

I gyfrifo, mae'r latitudes yn rhan o'r cyhydedd, i'r gogledd neu'r de o sero i raddau 90 yn y polion, a gelwir y ddau haen yma'n hemisffer.

Yn achos hydoedd, mae'r rhain yn dechrau cael eu rhestru o'r Meridian Greenwich o'r enw'r Meridian sero i'r dwyrain, fe'u rhestrir nes cyrraedd 180 gradd, lle mae'r un Meridian hwn yn rhannu'r ddaear (a elwir yn antemeridian), gelwir yr hanner hwn yn « Dwyrain ". Yna gelwir yr hanner arall yn Orllewin, a gynrychiolir yn gyffredinol gan y W (gorllewin), mae'r meridiaid yn dal i ddechrau o Greenwich ond i'r cyfeiriad arall o sero i 180 gradd.

1 daearyddol utm

Felly, gall cydlynydd yn Sbaen fod yn Latitude 39 N a hyd 3 W, byddai cydlynydd ym Metiw yn Latitude 10 S a hyd 74 W.

Y ffordd hon o bennu'r cyfesurynnau nad oes raid iddynt wneud ag uchder uwchlaw lefel y môr, gan ei fod yn fector sy'n cychwyn o ganol y ddaear tuag at yr wyneb, dyma'r amcanestyniad y mae Google Earth yn ei ddefnyddio, a dyma'r ffordd o gyfesurynnau a ddefnyddir gan ffeiliau kml, yn ychwanegol ychwanegir sfferoid cyfeirio, sef y ffordd i frasamcanu arwyneb y ddaear at ddibenion mesur. Mae Google yn defnyddio WGS84 fel y sfferoid cyfeirio (er bod yna offer sy'n eich galluogi i fynd i mewn i gyfesurynnau UTM i Google Earth). Mantais fwyaf yr amcanestyniad hwn yw bod y cyfesuryn yn unigryw ar wyneb y ddaear, er nad yw trin gweithrediadau ar gyfer cyfrifo pellteroedd neu gyfeiriannau yn ymarferol i "bobl nad ydyn nhw'n ddaearyddwyr."

Y cyfesurynnau UTM

Mae'r cyfesurynnau UTM yn dechrau o'r syniad o ystyried spheroid cyfeirio ar lefel y môr o'r rhagamcaniad silindrig Traverso de Mercator. Rhennir y ddaear bob amser gan Meridiaid, mewn rhannau o chwe gradd sy'n ffurfio cyfanswm o 60, gelwir y rhain yn barthau. Mae rhifo'r ardaloedd hyn yn cychwyn o'r antemeridian, o sero i 60 o'r gorllewin i'r dwyrain.

Mae'r segmentau sy'n cynhyrchu'r paralelau yn mynd o 84 S i 80 N, ac wedi'u rhifo â llythrennau sy'n mynd o C i X (mae "I" ac "O" wedi'u heithrio), mae gan bob segment 8 gradd o lledred. ac eithrio'r X sydd â 12 gradd.

Defnyddir yr A, B, Y, Z yn enwedig ar gyfer y polau pen; Nid yw Google yn cynnwys y segment hwn oherwydd ei fod yn gofyn am gyfrifiad infinitesimal mewn maes o ddiddordeb yn unig ar gyfer gelynion polaidd :).

1 daearyddol utm

1 daearyddol utmYn gyfan gwbl mae parthau 60 yn raddau 6 yr un, yn ogystal

 • Mae mecsico yn disgyn rhwng parthau 11 a 16
 • Honduras yn y 16 a rhan yn yr 17
 • Perw rhwng 17 a 19
 • Sbaen rhwng 29 a 31.

Mae brasamcan y sfferoid cyfeirio at lefel y môr yn golygu bod gan yr arc a ffurfiwyd gan y llinellau hyn fesuriadau sy'n eithaf tebyg i realiti mesuriad lleol. Y spheroid cyfeirio hwn, a boblogeiddiwyd yn flaenorol yn America Ladin) oedd yr NAD27, ar hyn o bryd mae'r NAD83 yn cael ei ddefnyddio'n helaeth, a elwir gan lawer fel WGS84. Trwy gael cyfeirnod llorweddol gwahanol, mae gridiau'r ddau sfferoid yn wahanol.

Felly mae gan barth gyfesuryn x, y cychwynnol, yn achos Canolbarth America, mae gan y terfyn rhwng parthau 15 ac 16 gyfesuryn bras o 178,000 ac mae'n mynd i fyny i fwy neu lai 820,000. Mae'r ystod gyfesuryn hon yr un peth ar gyfer pob ardal, ar yr un lledred ond rydym yn egluro, nid yw'n grid orthogonal ond at ddibenion mesur lleol, mae'n eithaf tebyg. Mae'r terfynau rhwng parthau yn cau, ond mae popeth yn cychwyn o echel ganolog, lle mae Meridian hollol fertigol y mae ei hyd yn 300,000 o'r enw «dwyrain ffug», fel nad oes unedau i'r chwith ac i'r dde o'r Meridian hwn. negyddol.
Mae'r lledred (Y cydlynu) yn dechrau o 0.00 yn y cyhydedd ac yn dringo i'r polyn gogledd gyda chydlynu ger 9,300,000.

Parth 16 utm

Y mapiau yr ydym yn eu hadnabod at ddibenion cadastral, gyda graddfeydd 1: 10,000 neu 1: 1,000 yn codi o'r rhaniad o'r parth hwn, mewn swydd nesaf, byddwn yn esbonio fel y daw'r rhaniad hwn.

1 daearyddol utm

cyfesurynnau daearyddol, megis 16N 35W yn unigryw, fodd bynnag, mae UTM cydlynu fel X = 664,235 1,234,432 Y = cyfateb i un pwynt dro ar ôl tro mewn ardaloedd 60 yr un lledred, yn y Gogledd ac yn y De; yn gofyn am ardal a hemisffer i ddiffinio ble mae'n perthyn iddo.

Yna bydd y ddau gyfesuryn yn meddiannu sfferoid cyfeirio. Yn achos cyfesuryn UTM, os yw yn NAD27 ni fydd yn hafal i WGS84 oherwydd nid yw'r rhwyllau sy'n ffurfio'r grid yn gyd-ddigwyddiadol. Er mwyn trawsnewid cyfesurynnau UTM i gyfesurynnau Daearyddol neu i'r gwrthwyneb, mae yna gymwysiadau sy'n ei hwyluso, fel Templedi Geofumed.

Mae'n bwysig deall nad oedd systemau CAD yn draddodiadol yn cefnogi amcanestyniad, fel AutoCAD neu Microstation, dim ond AutoCAD Map3D neu Microstation Geographics a wnaeth (O AutoCAD 2009 a Microstation 8.9 XM a wnânt). Wrth ddefnyddio map georeferenced yn AutoCAD, gyda chyfesurynnau UTM, yr hyn sydd gennym yw map o fewn awyren Cartesaidd, ond rhaid inni ddeall bod yr un cyfesurynnau hynny'n bodoli mewn 60 ardal arall ar yr un lledred yn hemisfferau'r gogledd a'r de; felly, mae'n dod yn gymhleth gweithio yn UTM gydag eiddo sydd rhwng dau parthau.

Er mwyn rhyngweithio â'r cydlynydd UTM, Google Earth a Excel, gall y cysylltiadau hyn fod yn ddefnyddiol iawn:

UTM cyfesurynnau yn Google Earth

Trawsnewid cyfesurynnau Daearyddol i UTM gydag Excel

Trawsnewid cyfesurynnau UTM i Ddaearyddol gydag Excel

58 Ymatebion i “Deall amcanestyniad UTM”

 1. Mae'n dibynnu ar ba feddalwedd sydd gennych i'w ddelfrydu.
  Mae'r cydlyniant hwn sydd ei angen arnoch angen y parth hefyd, gan ei fod yn cael ei ailadrodd ym mhob un o'r parthau 60, yn yr hemisffer gogleddol a deheuol.

 2. Mae gennyf y cydlynu hyn ac mae angen i mi wybod y lleoliad, beth ddylwn i ei wneud
  N1300113 E 1040271. DIOLCH

 3. Sut ydw i'n gweithio ar georeference rydw i mewn parth terfyn rhwng 13 a 14 ,,,. o ffeil o ddinas yn y parth 13 a ffeil arall o ddinas yn y parth 14 ac rwy'n eu pastio i mewn i un ffeil i weld sut mae'n edrych, fy nghwestiwn yw pam eu bod yn bell ar wahân pan maen nhw bron gyda'i gilydd? Fe wnes i ei wirio eisoes yn Google Earth ac mae popeth yn berffaith, dim ond eu bod yn bell i ffwrdd ac yn ôl pob golwg fel petaen nhw ben i waered dinas o barth 13 cyn yr 14 pan mewn gwirionedd nid yw mor wir

 4. Helo. Bydd y gallwch fy helpu gyda'r canlynol: yn y maes byddaf fel arfer yn cymryd pwyntiau gyda gps, yn UTM ac yna o dan ddata i weithio planimetreg yn AutoCAD, ond wrth fod eisiau allforio i'r mapio stentaidd, dim ond un pwynt sy'n ymddangos ond nid y llun cyflawn, pam mae hyn …… Ecwador

 5. Sut cefais fy pwyntiau gridiau mwyngloddio 2 roddir yn consesiwn mwyngloddio yn Bolivia os yw fy llythyrau yn y 56 psad ac mae fy cyfesurynnau yn WGS 84 gwelwch yn dda os ydych yn fy helpu oherwydd bod fy GPS cafell ffôn yr af desplasado hir

 6. Fernando Ojeda Chwefror, 2017 yn Aberystwyth
  Roeddwn i eisiau trosi i UTM gyfesurynnau'r Popocatepetl llosgfynydd sef:
  Lledred 19 ° 13'20.00 "
  Hyd 98 ° 37¨40.00 "

  Ac nid yw'r rhaglen gyfrifo excel yn derbyn hyd 98 °.
  Sut ddylwn i fynd ymlaen os yw'n dweud wrthyf na ddylwn i fynd o 80 a 90, pan fydd y data yn 9

  UTM Z14 WGS84
  2125458.053 539124.2666 14

 7. Roeddwn i eisiau trosi i UTM gyfesurynnau'r Popocatepetl llosgfynydd sef:
  Lledred 19 ° 13'20.00 "
  Hyd 98 ° 37¨40.00 "

  Ac nid yw'r rhaglen gyfrifo excel yn derbyn hyd 98 °.
  Sut ddylwn i fwrw ymlaen os ydych chi'n dweud wrthyf i beidio â mynd o 80 a 90 pan fydd y data yn 98?

 8. A all rhywun fy helpu i fapio dimensiynau tir? Mae gen i bwyntiau lledred a hydred 4. Os cynigir rhywun, anfonaf y data sydd gennyf ac fe ddiolchaf yn fawr iawn. Diolch ichi

 9. Hi, Bruno.
  Nid ydym mor eglur yr hyn yr ydych yn ei wneud:
  Efallai os nodwch y sefyllfa ymhellach: A yw'n sgwâr beth fyddwch chi'n ei wneud? A yw'r ffigur yn afreolaidd?
  A wnewch ei rannu ar y map?

 10. Yr wyf newydd i drin GPS a mapiau, yn gofyn i mi, er enghraifft i gymryd rhai pwyntiau yn x, y (4 o bwyntiau) a phlotio ar fryn, os yw'r ardal yn hectarau 4 a dylai fod yn lluosrifau o 100 pob x, a Os gwelwch yn dda orientemen. Diolch (bruficarrasco123-4qoutlook.com)

 11. Ni fyddwn yn gwybod sut i'w ddeall, yn dibynnu ar y trawsnewidydd rydych chi'n ei ddefnyddio. Cofiwch, os oes gan y trawsnewidydd un ffug wedi'i gynnwys, ni fydd byth yn cyfateb i'r UTMs arferol, sef yr hyn y mae Google yn ei ddangos.

 12. Hi! Yr wyf yn gobeithio y gallwch chi fy helpu, gan fy mod i wedi rhoi cynnig ar bopeth a gaf:
  Im 'yn ceisio i drosi cyfesurynnau daearyddol penodol yn UTM, gan ddefnyddio nifer o converters ar gael ar y Rhyngrwyd. Ar y dechrau roeddwn i'n meddwl ei fod yn anghywir, ond yr wyf wedi checado a phob gaf yr un.
  Rwy'n edrych am gyfesurynnau rhai o'r llosgfynyddoedd ym Mecsico; Rwy'n manteisio ar hyn ar gyfer Google Earth ac mae'n rhoi'r cyfesurynnau daearyddol i mi. Y broblem yw, wrth eu trosi i UTM, mae'n fy nhrosglwyddo o'r parth 13 i'r 14 ac mae hyn yn newid y cyfesurynnau yn llwyr, yn «x», i'r fath raddau fel bod cwymp eira Colima (yr agosaf at y Môr Tawel) yn dangos cyfesuryn i mi. gyda 600,000, tra bod y Nevado de Toluca (sydd yng nghanol y wlad) yn nodi gwerthoedd 400,000 i mi. Nid wyf yn deall pam.
  Ddiolch i mewn ddyrchaf

 13. Rhoddaf enghraifft ichi nad yw'n fwy eglur i chi ei deall. Dychmygwch sfferoid sy'n pasio ar lefel y môr, un arall sy'n pasio metrau 200 uwchlaw, un arall sy'n pasio metrau 1000 uwch ei ben. Mae pob un yn sfferoid cyfeirio, ac mae pwynt yr un peth ym mhob un ohonynt ond nid yw'r grid, felly gall pwynt UTM gael cyfesuryn gwahanol mewn gwahanol datwm

 14. Gweld pwynt ym maes eich diddordeb yn Goolgle Earth. Os yw i'r gogledd o'r llinell gyhydedd, mae'n barth 17 i'r gogledd. Os yw islaw, mae'n Barth 17 i'r de.

 15. Hi, a allech chi fy helpu gyda chwestiwn:
  Lawrlwythwch DEM sydd yn WGS84, mae angen i mi ei fod yn rhagweld i UTM fy ardal astudiaeth yn de-orllewin Colombia (Nariño), y cwestiwn yw, pa ardal yr wyf yn ei ddefnyddio i wneud rhagamcaniad UTM, Parth 17s 17n Carafanau.
  Diolch am eich esboniad a maddau fy anwybodaeth ar y pwnc.

 16. Pan fyddaf yn mynd i mewn i'r lat cyntaf, mae lat yn cwympo i'r môr, yng Ngwlff Mecsico. Gan ddefnyddio WGS84
  Am y canlynol, sy'n UTM, meddiannwch ddiffinio pa barth sydd ganddynt.

  Yn bendant, cael cymaint o ragamcaniadau a systemau cydlynu mae angen i chi eu diffinio gan bwy bynnag a gymerodd nhw.

 17. Yr wyf yn sylweddoli eich bod yn cymryd y drafferth i esbonio hyn oll, yr wyf yn bersonol yn dod o hyd i glodwiw iawn a gwerthfawr, clarifier, ac eto mae yna ddiffiniadau a ddefnyddiwch na allaf ddeall fy diffyg profiad. Mae gen i gwestiwn am y rhywun tabl canlynol fy nghyflwyno. A allwch ddweud dim ond data hynny a gyflwynir isod mi, er mwyn pertencen system a Datwm (os o gwbl) yn cael ei ddefnyddio cydlynu. Diolch o flaen llaw, yr wyf yn dal yr arfaeth.

  Hydred Lledred Dwyrain (X) Gogledd (Y)
  -92.170660948 19.294503558 587135.5 2133622.5
  -92.170643520 19.294488976 587137.4 2133620.9
  -92.170620402 19.294469407 587139.8 2133618.8
  -92.170618372 19.294467695 587140.0 2133618.6
  -92.170614312 19.294464279 587140.5 2133618.2
  -92.170610252 19.294460862 587140.9 2133617.8
  -92.170597249 19.294449921 587142.3 2133616.6

 18. Gadewch i ni weld, esboniwch fwy
  Pa drawsnewidydd wnaethoch chi ei ddefnyddio?

  Ydych chi'n golygu bod gwneud y trawsnewidiad cefn yn rhoi lledred gwahanol i chi?

 19. Edrychwch, defnyddiwch utm i drawsnewidwyr graddau ac yn El Salvador y cyfesurynnau yw hydred 89 ° a lledred 13 ° Rwy'n defnyddio parth 16 a hemisffer gogleddol ond wrth drosi'r mesuryddion mae'n rhoi lledred 89 ° a 2 ° i mi ni allaf ei wneud.

 20. Helo, mae CONAGUA yn gofyn imi «Cynllunio gyda mesuriadau a ffiniau'r eiddo mewn cyfesurynnau UTM» a oes unrhyw un yn gwybod pwy all wneud y gwasanaeth hwn i mi?

 21. POst Ardderchog, yn parhau gyda'r ffordd arloesol hon o ddysgu'r rhai sydd am ddysgu neu gofio'r materion hyn.

 22. Y gwerthoedd a ddarperir, pa unedau yw? Rwy'n gweithredu'n algebraidd i wybod y pellter rhwng dau bwynt ac mae'r canlyniadau mewn metrau?

 23. Rwy'n credu na allwch chi yn uniongyrchol yn AutoCAD. Efallai bod gan Civil3D rywbeth, ond fel arfer mae'n rhaid i chi eu trosi.

 24. sut alla i newid y cyfesurynnau lat / lon i UTM yn yr un modd, rwy'n gobeithio y byddwch chi'n fy helpu yn hyn o beth

 25. diddorol iawn roedd popeth eisoes wedi anghofio popeth nawr i'm merch rydw i'n llwch fy ymennydd diolch.

 26. Ydy mae'n broblem gyffredin iawn ac yn wendid yn y system UTM. Mae yna opsiynau, ond maen nhw'n dibynnu at ba ddibenion sy'n ofynnol.

  At ddibenion gwaith, dewis arall yw symud y dwyrain ffug, mae'n golygu, bod Meridian canolog yr ardal yn symud. Caniateir hyn gan y rhaglenni, gyda'r opsiwn i addasu'r system daflunio.

  Opsiwn arall yw gweithio gyda lledredau a hydoedd yn yr ardal hon, neu'r lleiniau yr effeithir arnynt ar gyrion yr ardal. Yna, at ddibenion argraffu, mae'n gyfleus rhoi'r data yn y modd hwn er mwyn peidio â chynhyrchu dryswch.

 27. Diddorol a sylfaenol iawn yn y pwnc, ond fy nghwestiwn yw: os oes gennyf le i fesur a bod hyn wedi'i leoli mewn dwy ardal ddaearyddol, gan fy mod yn cynrychioli'r cydlynwyr utm?, Os dylwn ystyried dim ond un ardal neu'r ddau?
  neu mewn geiriau eraill, sut ydw i'n cynrychioli lle a fesurwyd mewn TREFN TROSGLWYDDU?

 28. Wel, ni allaf ddeall y cyfan, ond dylech wirio'r ardal, gan fod Zacatecas yn y parthau 13 a 14.

  Os nad oes unrhyw un yn cyd-fynd â'r lle rydych chi'n ei ddisgwyl, yr unig ffordd i ymchwilio yw gyda chi a wnaethoch chi'r data, gan y gallai fod wedi anghysbell anghywir gan awgrymu bod gan y meridian canolog o x = 500,000 ddisodliad.

 29. bod hynny'n dda bod y lle hwn i allu cymryd amheuon, rwyf wedi bod yn cymryd graddau gyda chyfrifoldeb cydlynus ac mae hon yn enghraifft.

  mewnbwn y cydlynyn o gynllun tystysgrif parsel
  gyda'r data hwn
  x = 636,130.00 y = 2,656,898.00
  ac rwy'n cael 24.01828298 -103.6614938

  Felly, rydym ni, y cwestiwn yw:

  pan fydd y cyfesurynnau yn x = 507258 y = 2658745
  os ydym ni mewn zacatecas a chyda'r cyfesurynnau uchod, maen nhw'n fy anfon i wladwriaeth arall ac mae'n fynydd.
  tybir mai'r cyfesurynnau a gofnodwyd yw lleiniau, yw'r broblem nad wyf yn gwybod pa fath o gps neu fformat a gymerwyd ganddynt, gan y gallaf ymchwilio i'r gwahanol fathau o ddefnyddiau a'u nodweddion.

  diolch am eich sylw

 30. Roeddwn i'n ddiddorol oherwydd dwi'n dymuno i mi weld hi'n well ar y Ddaear.

 31. diolch galvarezhn, a ydych chi'n gwybod unrhyw raglen, arferol neu debyg sy'n gwneud yr hyn rwy'n ei nodi ynglŷn ag undeb dau faes? Mae arnaf ei angen ar gyfer cais yn autocad.

  Cofion

 32. Helo Ismael
  Er mwyn tynnu llun gan ddefnyddio cyfesurynnau UTM mewn rhanbarthau sy'n gorgyffwrdd â pharthau, mae angen newid y dwyrain ffug sydd yng nghanol y parth, mae hyn oherwydd bod system gydlynu UTM wedi'i gwneud i weld ardaloedd lleol ... ac mae hynny'n wendid o leiaf o dan yr amodau hynny.

  Nid yw'r app hwn ar gyfer hynny

 33. Mae'r rhaglen hon yn ddefnyddiol ar gyfer tynnu mewn autocad rhwng dau barti? gan fod y cydlynwyr utm yn ailadrodd gwerthoedd nad yw'r autocad yn eu deall. Mae'n debyg, wrth fynd i mewn i'r cyfesurynnau daearyddol ac yn nodi'r parth, mae'r rhaglen yn gwneud undeb y ddau faes? mewn cydlyniannau utm wrth gwrs

 34. yn ddiamddiffyn, felly gallwn ddeall ble i ddechrau.
  Mae systemau cyfeirio yn un peth a math o Ddangosiad arall.
  Dylai cynllun mapio sôn am y ddau, bob amser.

 35. Esgusodwch fi Yorel, mae'n anodd bod yn dda gyda phawb, ond os esboniwch i ni pa un o'r ddau yr oeddech chi'n ceisio bod yn ffwl gallem eich cyfeirio at flogiau eraill sy'n ei egluro mewn ffordd llai gwirion ... efallai nad yw lefel y blog hwn i fyny i chi ac rydym yn deall

  ... pa un o'r ddau ... y drych neu'r llall ...

  a pheidiwch â phoeni, rwy'n deall ystyr y gair troll yn farchog

 36. mae hyn o'r cyfesurynnau yn ymddangos yn bwysig iawn i mi oherwydd ein bod ni'n gwybod lle'r ydym ni

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.