Sut i greu cyfuchliniau gyda AutoCAD Sifil 3D

Amser maith yn ôl, roedd hyn gyda Softdesk, stori arall, ond yn yr achos hwn fe welwn sut i wneud hynny yn ei ddefnyddio AutoDesk Sifil 3D mewn chwe cham.

cromliniau sifil autocad sifil 3d 1. Arddulliau wyneb

Mae steiliau yn leoliadau geometreg ac arddangos sy'n cael eu creu yn AutoCAD, lle mae'r math o linellau, lliwiau, haenau, cromliniau llyfn neu siapiau amrywiol y bydd y geometregau wedi'u creu wedi'u sefydlu. Gan nad yw'n wir yn y swydd hon, byddaf yn defnyddio ffeil sydd eisoes ag arddulliau wedi'u storio, ar y diwedd nodir sut i lawrlwytho'r ffeil honno.

Gellir edrych ar yr arddulliau hyn a'u haddasu yn y tab "Settings", gellir eu copïo a'u gwneud yn newydd hefyd.

2. Creu'r wyneb

cromliniau sifil autocad sifil 3d Ar gyfer hyn, yn y panel offer, rydym yn dewis “arwynebau”, gyda botwm dde’r llygoden yn dewis “creu arwyneb”. Yn y panel rydym yn nodi ei fod yn arwyneb math TIN, ac rydym yn dewis yr haen lle bydd yn cael ei letya, yn fy achos i byddaf yn ei wneud yn C-TOPO.

Fel enw rydym yn neilltuo "Geofumadas terrain" ac yn y disgrifiad "Prawf tir".

Trwy wneud yn iawn gallwn weld bod yr wyneb wedi'i greu, gyda strwythur gwrthrychau a fydd yn ei nodweddu. Gellir ei olygu trwy glicio ar yr wyneb yn iawn a dewis “Surface Properties”.

3. Ychwanegu data i'r wyneb

cromliniau sifil autocad sifil 3d Yn yr achos hwn, byddwn yn ychwanegu ffeil o bwyntiau, cyn i ni weld sut i wneud hynny o gronfa ddata allanol. Nawr yr hyn sydd gen i yw ffeil txt gyda chyfesurynnau ar ffurf x, y, z.

cromliniau sifil autocad sifil 3dFelly ar gyfer hyn, rydym yn actifadu'r opsiwn "Diffiniad", ac yn hyn rydym yn edrych am "Ffeiliau pwynt". Yma rydym yn de-gliciwch y llygoden trwy ddewis "Ychwanegu".

 

 cromliniau sifil autocad sifil 3dYn y panel rydyn ni'n mynd i nodi bod yr hyn rydyn ni'n ei fewnforio yn bwyntiau yn y drefn ENZ Easting Northing Zelevation (X, Y, Z), ac wedi'u gwahanu gan atalnodau. Yna rydyn ni'n edrych am lwybr y ffeil txt, ac rydyn ni'n gwneud yn iawn.

Yn y modd hwn y pwyntiau yn cael eu llwytho at y ffeil, ond nid yn unig yn cael eu cofnodi fel haen pwyntiau, ond wedi dod yn weithrediad y wyneb.

Er mwyn gweld hyn, yr ydym yn gywir ar y wyneb "Geofumadas Terrain" ac Arwyneb Properties, fe welwn yn y tab "Diffiniad" sydd yn y panel isaf yn ymddangos fel gweithrediad.

I weld yr arwyneb a grëwyd, rydym yn clicio ar y dde, a dewis “chwyddo i”. Fe ddylech chi weld yr wyneb, gyda'r pwyntiau mewn coch a'r llinellau cyfuchlin mewn gwyn, gan mai dyna'r arddull safonol.

cromliniau sifil autocad sifil 3d

4. Addaswch y llinellau cyfuchlin.

Nawr, i weld y cromliniau mewn arddull arall, bydd yr hyn a wnawn yn gywir ar yr wyneb "Geofumadas Terrain", yna "Properties Surface" ac yn y tab "Gwybodaeth", dewiswch yr arddull arwyneb.

Mewn achos o ddefnyddio "Borders & Contours", yna gwnewch gais mae gennym hwn:

cromliniau sifil autocad sifil 3d

Mewn achos o osod “Borders & Contours & Slopes” mae'r llinellau cyfuchlin yn ymddangos gyda map llethr lliw.

cromliniau sifil autocad sifil 3d

Mae yna arddulliau eraill, felly rwy'n eu gadael i roi cynnig arnynt. 

5. Gwybodaeth arall.

Mae hefyd yn bosibl gweld mwy o ddata mewn perthynas â'r wyneb a grëwyd, yn y tab "Dadansoddiad", bob amser o "Eiddo Surface" fel tabl ystadegol o'r llethrau, dewis ystod a phwyso'r saeth i lawr.

cromliniau sifil autocad sifil 3d

6. Labelwch y cromliniau

I labelu'r cyfuchliniau, yr hyn a wnawn yw, o'r ddewislen uchaf "Surface / Add surface labels", gallwch ddewis gwahanol ddewisiadau yn yr achos hwn, byddwn yn defnyddio "Contour - Multiple", yna mae'r pollinlin wedi'i farcio ac mae'n marcio y cwotâu

cromliniau sifil autocad sifil 3d

Os ydych chi am wneud yr ymarfer, gallwch chi lawrlwytho yma:

Y ffeil txt o'r pwyntiau

Y dwg sy'n cynnwys y templed

Y dwg gyda'r ymarfer corff ymestynnol

61 Ymatebion i “Sut i Greu Llinellau Cyfuchlin gydag AutoCAD Civil 3D”

 1. Da i bawb. Fy broblem yw hyn, yr wyf yn ei wneud gam wrth gam ac mae'n ymddangos i gyd yn iawn, ond pan rwyf am i arddangos yn C3D ydynt yn gweld unrhyw beth, yw bod y ffeil yno ond am fy mod yn ymddangos fel llwytho gyda llawer o haenau creu, ond nid Ni allaf weld neu ddewis unrhyw beth. Amcana bydd yn wirion, ond rwyf wedi aros yn llonydd. Diolch o flaen llaw!

 2. Tiwtorial rhagorol, ond mae ffeil testun y pwyntiau i lawr, gallwch ei uwchlwytho eto os gwelwch yn dda diolch

 3. Helo Leonardo, os esboniwch ni'n well inni. Beth ydych chi'n golygu bod gennych ddimensiynau?
  A yw'n golygu bod gennych bwyntiau ar y map, gyda drychiad, neu gyfesurynnau xyz y tu allan?

 4. helo ffrind diddorol iawn eich tudalen dim ond bod gen i edrychiad amheuaeth rydw i eisiau tynnu rhai cyfuchliniau ond ar gyfer hyn dim ond gyda fy dimensiynau neu'r hyn rwy'n ei ddewis gyda'r tîm nuvel yr wyf yn ei gefnogi fy hun.

 5. Mae'n anodd gwybod beth sy'n digwydd i'ch ffeil, oherwydd rhwng 2010 a 2011 nid oedd unrhyw newidiadau yn gysylltiedig â'r gweithle Sifil 3D a allai fod yn achosi ichi golli data. Nid ydym ychwaith yn gwybod a yw data'r prosiect yn cael ei storio yn XML y ffeil neu mewn cronfa ddata o brosiect.

 6. RWY'N MEDDWL Y BOD Y GOFOD HON WEDI HELPU I DDYFODOL SYDD UN WEDI, OND GALW I WELD NAD YW'N FELLY. GALLWCH AM Y FLWYDDYN NESAF ALLWCH ATEB ME…. DIOLCH, RYDYCH CHI'N CROESO

 7. Helo, os gwelwch yn dda fy helpu, rwyf am i agor ffeil 3D sifil yn gweithio mewn fersiwn 2011 a guaradado mewn fersiwn 2010, ond yn mynd ag ef i beiriant arall yn y fersiwn 2010 ag agor pob llawn, hy, yn perfformio proffil hydredol ar y peiriant yma q Mae ganddo fersiwn 2011, ond pan fyddwch yn gyrru y peiriant yn cael fersiwn 2010 q nid yw agor y proffil llinell ddaear, ac ers q ei gofnodi yn y fersiwn 2010 fel ailadrodd. A allaf fod fy mod wedi cynhyrchu cronfa ddata eto? ac os felly, gallech fy helpu fel y gwneir hynny er mwyn i mi allu agor popeth yn llwyr. Diolch ichi

 8. Helo fy cwestiwn yw, beth sy'n digwydd yr wyf am i olygu'r gitarau dylunio proffiliau, ond ni allaf wneud y gall mai dim ond ychwanegwch y gitarau sy'n dod yn ddiofyn yn sifil. Yna am weld os gall rhywun fy helpu gyda hynny, crynhoi y mater yw fy mod am ychwanegu rhywfaint o wybodaeth i gitarau neu fandiau proffil a newid y fformat

 9. Hi, canllaw da iawn diolch ...
  Beth sy'n digwydd yw fy mod i eisoes yn cynhyrchu'r cromliniau ond yna mae gen i bwyntiau pell iawn ac yn ddiofyn mae'r rhaglen yn eu rhyngosod ... Sut mae diffinio cyfuchlin yr wyneb, fel bod fy wyneb yn agosach at realiti?
  diolch

 10. Erthygl ddiddorol iawn, hoffwn wybod a allwch fy helpu i olygu wyneb, beth sy'n digwydd yw fy mod eisiau ychwanegu mwy o linellau ac nid yw'r rhaglen yn tynnu na chaniatáu i mi. Gweld pa ateb yr wyf yn ei argymell

  diolch

 11. Os gwelwch yn dda, faint mae'r cwrs ar gyfer autocad 2010-2011 a llawlyfr cyfarwyddiadau cyflawn ar gyfer 2010-2011 yn ei gostio? Diolch

 12. helo .. cefnogaeth !!… .support !! Sut alla i dorri wyneb y gyfuchlin i ffitio cylch, nid yw'n ffrwydro gydag X, ac mae ffordd arall o olygu'r llinellau cyfuchlin yn ei ddefnyddio fel polyline ... diolch ... cefnogwch guys !!! pa los bravos del civil3d

 13. Mae unrhyw un yn gwybod ble gallaf gael fideo ar fideo o 3d 2010 sifil?
  Diolch yn fawr.

 14. Mae hynny'n rhan o'r hyn rydych chi'n ei ddiffinio yn y templed, mewn arddull arwyneb, yn yr opsiynau cyfuchliniau, cyfnodau cyfuchlin.

  Cyfnod byr a chyfnod mawr, yna rydych chi'n diffinio i ba faint rydych chi eisiau'r prif gromlin a'r un uwchradd.

  Edrychwch arno y swydd hon

 15. sut alla i amrywio'r pellter rhwng y cyfuchliniau ???????????????
  ps Rwy'n credu bod y cynllun hwn ar bob mesurydd ac os ydw i ei eisiau ar bob metr 2 ble alla i addasu hynny ????????????????????????

 16. Regards,

  Mae gennyf ymholiad, soniodd am ei bod hi'n bosib newid arddull neu fformat cyfuchlin pollin i un o'r enw, dyma yw bod yr ail yn llawer ysgafnach i weithio yn sifil.
  Mae gennyf ffeiliau trawlin sydd ag eiddo polyline, nawr fy mhryder yw gwybod sut mae'r ffeil hwnnw wedi newid yr eiddo fel bod y pollineas hyn bellach yn gyfuchlin ac mae gweithio gyda'r rhain yn haws, ond nid ydynt yn colli gwerth cwota meddu.

  Diolch…

 17. Hi ffrind, sut ydw i'n tynnu traws-adrannau o lwybr a chyfrifo'r ardaloedd a'r cyfrolau
  diolch
  Daniel

 18. Wel, nid wyf yn gwybod, os yw'n ffeil fformat ffeil meta Windows, gallwch ei agor gydag Adobe illustrator, a'i allforio i dxf.

  Os ydych chi'n dweud ei fod fel bloc, ai oherwydd y gallwch ei weld yn AutoCAD?, Os felly, a'i fanteisio arno gyda'r xplode gorchymyn A oes gan bob cromlin ddrychiad?

  I'r gwrthwyneb, os yw hi'n gweithio gyda WideLands, mae'n anoddach.

 19. Helo, cyhoeddiad da iawn, llongyfarchiadau! Hoffwn wybod a ellir gweithio ffeil .WMF mewn 3d sifil, mae'n digwydd ei bod fel bloc ac mae gan hanner yr awyren linellau cyfuchlin ac nid yw'r llall ... beth ydych chi'n ei awgrymu amdano? diolch yn fawr ymlaen llaw

 20. Mae Hello Mario, ar ddiwedd yr enghraifft, yn ymddangos y ddolen i lawrlwytho'r ffeil txt sy'n cynnwys cyfesurynnau'r gwaith.

  Mae'n debyg eich bod yn golygu hynny.

 21. OYE FRIEND, A CHI WEDI CHREFNU'R CURVES GAN FYDD I'W WNEUD I GYNNYRCH UN UN UN, O FEWN I DDEFNYDDIO UNRHYW RHAN, NI'N GYFLAWNI'R LLINELL OND HOLL HOLL DELWEDD.

 22. Yn rhagorol, bu'n ddefnyddiol iawn i mi.
  Ble alla i gael mwy o ddata i wella fy llinellau cyfuchlin ...?

 23. zcgt21:

  Gallwch chi greu'r model digidol mewn dwy ffordd:

  1 Os oedd yr hyn a roesant i chi yn tif gydag eiddo drychiad, dylech ei wneud o'r panel chwith o 3D sifil, yn y tab chwiliwr, cliciwch ar y dde ar yr wyneb, a dewis “creu arwyneb o dem”, ac yno byddwch chi'n dewis eich ffeil tif .

  2 O'r rhwyll o linellau sydd gennych chi, gan fod gan y rhain briodweddau 3D, rydych chi'n creu pwyntiau. Ar gyfer hyn rydych chi'n mynd i:
  -Pwyntiau, creu pwyntiau. Yna byddwch chi'n ehangu'r panel sy'n datblygu i chi, mewn saeth ar y dde,
  -Rydych yn nodi yn «Creu pwyntiau», yn brydlon o ddrychiadau (awtomatig) ac yn brydlon am ddisgrifiad (dim).
  -Pan fyddwch chi'n dewis yr opsiwn o greu creu pwyntiau amrywiol, yn yr opsiwn «awtomatig» a gofynnir i chi ddewis y llinellau. Mae'n rhaid i chi ddewis ychydig i brofi sut mae'n mynd.

  Pan ddewiswch o'r panel Pwyntiau chwith, dylid arddangos y rhai a grëwyd â'u cyfesurynnau x, y, z isod. Gyda hyn gallwch greu'r model digidol fel yr eglurir yn yr un swydd hon.

 24. Rwyf wedi ceisio lawrlwytho'r ffeil o'r lle rydych wedi ei lwytho i fyny yn Rapidshare, ond fe'i llwythwyd gyda neges gwall.

 25. Post ardderchog, yr wyf am drafferthu gyda'r canlynol:

  Gan fy mod yn gallu creu cromliniau â grid a roddais i sefydliad daearyddol fy ngwlad (Guatemala), atodaf y ddolen lle gallwch ei lwytho i lawr:

  Pan welwch y ffeil, mae gan bob llinell ei gydlyniad XYZ perthnasol, mae'r ardal i greu cromliniau yn eithaf helaeth, ceisiwch ei wneud gyda topocal ond mae'n fy nghyffwrdd, gan fod y cyfrifiadur yn rhewi.

  Bydd unrhyw gymorth yn ddiolchgar.

 26. diolch diolch heno am y cyfraniad fy helpu lawer, hoffech chi wybod sut i greu proffil hydredol o'r lefel gromlin diolch ymlaen llaw

 27. Sifil Mae 3D yn AutoCAD gyda swyddogaeth ychwanegol ar gyfer Peirianneg Sifil a Chartograffeg.

  Nid yw rheolau y blog hwn yn hyrwyddo piraredd trwy gyfrwng lawrlwytho meddalwedd.

 28. Bore da, rwyf am gael arddulliau i'r autocad sifil 3d ddefnyddio diffygion a pheidio â ffurfweddu'r arddulliau bob tro y cynhelir prosiect ... diolch

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.