Sut i greu cyfuchliniau gyda AutoCAD Sifil 3D

Amser maith yn ôl, roedd hyn gyda Softdesk, stori arall, ond yn yr achos hwn fe welwn sut i wneud hynny yn ei ddefnyddio AutoDesk Sifil 3D mewn chwe cham.

cromliniau sifil autocad sifil 3d 1. Arddulliau wyneb

Mae'r arddulliau yn ffurfweddiadau o geometreg a delweddu sy'n cael eu creu yn AutoCAD, lle mae math o linellau, lliwiau, haenau, lliniaru cromlin neu gydffurfiadau amrywiol a fydd yn cael y geometregau a grëwyd yn cael eu sefydlu. Gan nad dyma'r achos hwn, byddaf yn defnyddio ffeil sydd eisoes wedi storio arddulliau, ar y diwedd fe nodir bod y ffeil wedi ei lawrlwytho.

Gellir edrych ar yr arddulliau hyn a'u haddasu yn y tab "Settings", gellir eu copïo a'u gwneud yn newydd hefyd.

2. Creu'r wyneb

cromliniau sifil autocad sifil 3d Ar gyfer hyn, yn y panel offeryn, rydym yn dewis "arwynebau", gyda'r botwm dde o'r llygoden yn dewis "creu wyneb". Yn y panel, rydym yn nodi ei fod yn arwyneb o fath TIN, ac rydym yn dewis yr haen lle bydd yn cael ei gadw, yn fy achos i, fe wnaf wneud hynny yn C-TOPO.

Fel enw rydym yn neilltuo "Geofumadas terrain" ac yn y disgrifiad "Prawf tir".

Drwy wneud yn iawn, gallwn weld bod yr wyneb wedi'i greu, gyda strwythur gwrthrychau a fydd yn ei nodweddu. Gallwch chi olygu trwy glicio ar y dde ac i ddewis "Surface Properties".

3. Ychwanegu data i'r wyneb

cromliniau sifil autocad sifil 3d Yn yr achos hwn, byddwn yn ychwanegu ffeil o bwyntiau, cyn i ni weld sut i wneud hynny o gronfa ddata allanol. Nawr beth sydd gennyf yw ffeil txt gyda chydlynu yn y ffurflen x, y, z.

cromliniau sifil autocad sifil 3dFelly ar gyfer hynny, rydym yn gweithredu'r opsiwn "Diffiniad", ac yn hyn o beth rydym yn chwilio am "Ffeiliau Pwynt". Yma, rydym yn gwneud y botwm iawn o'r llygoden yn dewis "Ychwanegu".

cromliniau sifil autocad sifil 3dYn y panel byddwn yn nodi bod yr hyn yr ydym yn ei fewnforio yn bwyntiau yn y drefn ENZ Easting Northing Zelevation (X, Y, Z), ac wedi'i wahanu gan gymas. Yna, rydym yn edrych am lwybr y ffeil txt, ac rydym yn gwneud yn iawn.

Yn y modd hwn y pwyntiau yn cael eu llwytho at y ffeil, ond nid yn unig yn cael eu cofnodi fel haen pwyntiau, ond wedi dod yn weithrediad y wyneb.

Er mwyn gweld hyn, yr ydym yn gywir ar y wyneb "Geofumadas Terrain" ac Arwyneb Properties, fe welwn yn y tab "Diffiniad" sydd yn y panel isaf yn ymddangos fel gweithrediad.

I weld yr wyneb a grëwyd, yr ydym yn iawn cliciwch arno, a dewiswch "chwyddo i". Dylai'r arwyneb fod yn weladwy, gyda'r pwyntiau coch a'r cromliniau lefel mewn gwyn, gan mai dyna'r arddull safonol.

cromliniau sifil autocad sifil 3d

4 Addaswch y llinellau cyfuchlin.

Nawr, i weld y cromliniau mewn arddull arall, bydd yr hyn a wnawn yn gywir ar yr wyneb "Geofumadas Terrain", yna "Properties Surface" ac yn y tab "Gwybodaeth", dewiswch yr arddull arwyneb.

Mewn achos o ddefnyddio "Borders & Contours", yna cymhwyswch mae gennym hyn:

cromliniau sifil autocad sifil 3d

Os ydych chi'n gosod "Borderi a Chyfandiroedd a Llethrau" bydd y cyfuchliniau'n ymddangos gyda map graddiant lliw.

cromliniau sifil autocad sifil 3d

Mae yna arddulliau eraill, felly rwy'n eu gadael i roi cynnig arnynt.

5. Gwybodaeth arall.

Mae hefyd yn bosibl gweld mwy o ddata mewn perthynas â'r wyneb a grëwyd, yn y tab "Dadansoddiad", bob amser o "Eiddo Surface" fel tabl ystadegol o'r llethrau, dewis ystod a phwyso'r saeth i lawr.

cromliniau sifil autocad sifil 3d

6 Labelwch y cromliniau

I labelu'r cyfuchliniau, yr hyn a wnawn yw, o'r ddewislen uchaf "Surface / Add surface labels", gallwch ddewis gwahanol ddewisiadau yn yr achos hwn, byddwn yn defnyddio "Contour - Multiple", yna mae'r pollinlin wedi'i farcio ac mae'n marcio y cwotâu

cromliniau sifil autocad sifil 3d

Os ydych chi am wneud yr ymarfer, gallwch chi lawrlwytho yma:

Y ffeil txt o'r pwyntiau

Y dwg sy'n cynnwys y templed

Y dwg gyda'r ymarfer corff ymestynnol

61 Ymatebion i "Sut i greu cyfuchliniau gyda AutoCAD Sifil 3D"

 1. Da i bawb. Fy broblem yw hyn, yr wyf yn ei wneud gam wrth gam ac mae'n ymddangos i gyd yn iawn, ond pan rwyf am i arddangos yn C3D ydynt yn gweld unrhyw beth, yw bod y ffeil yno ond am fy mod yn ymddangos fel llwytho gyda llawer o haenau creu, ond nid Ni allaf weld neu ddewis unrhyw beth. Amcana bydd yn wirion, ond rwyf wedi aros yn llonydd. Diolch o flaen llaw!

 2. Tiwtorial rhagorol, ond mae ffeil testun y pwyntiau i lawr, gallwch ei uwchlwytho eto os gwelwch yn dda diolch

 3. Helo Leonardo, os esboniwch ni'n well inni. Beth ydych chi'n golygu bod gennych ddimensiynau?
  A yw'n golygu bod gennych bwyntiau ar y map, gyda drychiad, neu gyfesurynnau xyz y tu allan?

 4. helo ffrind diddorol iawn eich tudalen dim ond bod gen i edrychiad amheuaeth rydw i eisiau tynnu rhai cyfuchliniau ond ar gyfer hyn dim ond gyda fy dimensiynau neu'r hyn rwy'n ei ddewis gyda'r tîm nuvel yr wyf yn ei gefnogi fy hun.

 5. Mae'n anodd gwybod beth sy'n digwydd i'ch ffeil, oherwydd rhwng 2010 a 2011 nid oedd unrhyw newidiadau yn gysylltiedig â'r gweithle Sifil 3D a allai fod yn achosi ichi golli data. Nid ydym ychwaith yn gwybod a yw data'r prosiect yn cael ei storio yn XML y ffeil neu mewn cronfa ddata o brosiect.

 6. Rwy'n PINI Q YN HWN YR HWN FOD YN HELPED I DOBLU Q ONE, ond fe allaf weld Q NAD YW NI WNEUD. BYDD AM Y FLWYDDYN NESAF GALLWCH ATEB ME. Diolch am ddim

 7. Helo, os gwelwch yn dda fy helpu, rwyf am i agor ffeil 3D sifil yn gweithio mewn fersiwn 2011 a guaradado mewn fersiwn 2010, ond yn mynd ag ef i beiriant arall yn y fersiwn 2010 ag agor pob llawn, hy, yn perfformio proffil hydredol ar y peiriant yma q Mae ganddo fersiwn 2011, ond pan fyddwch yn gyrru y peiriant yn cael fersiwn 2010 q nid yw agor y proffil llinell ddaear, ac ers q ei gofnodi yn y fersiwn 2010 fel ailadrodd. A allaf fod fy mod wedi cynhyrchu cronfa ddata eto? ac os felly, gallech fy helpu fel y gwneir hynny er mwyn i mi allu agor popeth yn llwyr. Diolch ichi

 8. Helo fy cwestiwn yw, beth sy'n digwydd yr wyf am i olygu'r gitarau dylunio proffiliau, ond ni allaf wneud y gall mai dim ond ychwanegwch y gitarau sy'n dod yn ddiofyn yn sifil. Yna am weld os gall rhywun fy helpu gyda hynny, crynhoi y mater yw fy mod am ychwanegu rhywfaint o wybodaeth i gitarau neu fandiau proffil a newid y fformat

 9. Hi, canllaw da iawn diolch ...
  Beth sy'n digwydd yw bod eisoes yn cynhyrchu cromliniau ond yna mae gen i bwyntiau pell iawn ac yn ddiofyn mae'r rhaglen interpolates ... Sut mae diffinio gyfuchlin y wyneb, fel y mae fy wyneb yn nes at realiti ??
  diolch

 10. Erthygl ddiddorol iawn, hoffwn wybod a allwch fy helpu i olygu wyneb, beth sy'n digwydd yw fy mod eisiau ychwanegu mwy o linellau ac nid yw'r rhaglen yn tynnu na chaniatáu i mi. Gweld pa ateb yr wyf yn ei argymell

  diolch

 11. Os gwelwch yn dda, faint mae'r cwrs ar gyfer autocad 2010-2011 a llawlyfr cyfarwyddiadau cyflawn ar gyfer 2010-2011 yn ei gostio? Diolch

 12. helo .. cefnogaeth !! .... cefnogaeth !! Sut alla i dorri wyneb llinellau cyfuchlin i ffitio mewn cylch, nid yw'n ffrwydro gydag X, ac mae ffordd arall o olygu llinellau cyfuchlin yn ei ddefnyddio fel polyline ... diolch ... cefnogi bois !!! am ddewr y sifiliaid

 13. Mae hynny'n rhan o'r hyn rydych chi'n ei ddiffinio yn y templed, mewn arddull arwyneb, yn yr opsiynau cyfuchliniau, cyfnodau cyfuchlin.

  Cyfnod byr a chyfnod mawr, yna rydych chi'n diffinio i ba faint rydych chi eisiau'r prif gromlin a'r un uwchradd.

  Edrychwch arno y swydd hon

 14. sut alla i amrywio'r pellter rhwng y cyfuchliniau ???????????????
  ps Rwy'n credu bod y cynllun hwn ar bob mesurydd ac os ydw i ei eisiau ar bob metr 2 ble alla i addasu hynny ????????????????????????

 15. Regards,

  Mae gennyf ymholiad, soniodd am ei bod hi'n bosib newid arddull neu fformat cyfuchlin pollin i un o'r enw, dyma yw bod yr ail yn llawer ysgafnach i weithio yn sifil.
  Mae gennyf ffeiliau trawlin sydd ag eiddo polyline, nawr fy mhryder yw gwybod sut mae'r ffeil hwnnw wedi newid yr eiddo fel bod y pollineas hyn bellach yn gyfuchlin ac mae gweithio gyda'r rhain yn haws, ond nid ydynt yn colli gwerth cwota meddu.

  Diolch ...

 16. Hi ffrind, sut ydw i'n tynnu traws-adrannau o lwybr a chyfrifo'r ardaloedd a'r cyfrolau
  diolch
  Daniel

 17. Wel, nid wyf yn gwybod, os yw'n ffeil fformat ffeil meta Windows, gallwch ei agor gydag Adobe illustrator, a'i allforio i dxf.

  Os ydych chi'n dweud ei fod fel bloc, ai oherwydd y gallwch ei weld yn AutoCAD?, Os felly, a'i fanteisio arno gyda'r xplode gorchymyn A oes gan bob cromlin ddrychiad?

  I'r gwrthwyneb, os yw hi'n gweithio gyda WideLands, mae'n anoddach.

 18. Helo llongyfarchiadau da iawn! Hoffwn wybod a yw ffeil .WMF yn bosibl i weithio yn 3d sifil, mae'n digwydd ei fod fel bloc ac mae gan hanner yr awyren gromliniau lefel ac nid yw'r llall ... sy'n fy awgrymu amdano? o antema diolch yn fawr iawn

 19. Mae Hello Mario, ar ddiwedd yr enghraifft, yn ymddangos y ddolen i lawrlwytho'r ffeil txt sy'n cynnwys cyfesurynnau'r gwaith.

  Mae'n debyg eich bod yn golygu hynny.

 20. OYE FRIEND, A CHI WEDI CHREFNU'R CURVES GAN FYDD I'W WNEUD I GYNNYRCH UN UN UN, O FEWN I DDEFNYDDIO UNRHYW RHAN, NI'N GYFLAWNI'R LLINELL OND HOLL HOLL DELWEDD.

 21. Yn rhagorol, bu'n ddefnyddiol iawn i mi.
  Ble alla i gael mwy o ddata i wella fy nghromliniau lefel ...?

 22. zcgt21:

  Gallwch chi greu'r model digidol mewn dwy ffordd:

  1 Os oedd yr hyn a roesant i chi yn tif gydag eiddo drychiad, dylech ei wneud o'r panel chwith o 3D sifil, yn y tab chwiliwr, cliciwch ar y dde ar yr wyneb, a dewis “creu arwyneb o dem”, ac yno byddwch chi'n dewis eich ffeil tif .

  2 O'r rhwyll o linellau sydd gennych chi, gan fod gan y rhain briodweddau 3D, rydych chi'n creu pwyntiau. Ar gyfer hyn rydych chi'n mynd i:
  -Pwyntiau, creu pwyntiau. Yna byddwch chi'n ehangu'r panel sy'n datblygu i chi, mewn saeth ar y dde,
  -Rydych yn nodi yn «Creu pwyntiau», yn brydlon o ddrychiadau (awtomatig) ac yn brydlon am ddisgrifiad (dim).
  -Pan fyddwch chi'n dewis yr opsiwn o greu creu pwyntiau amrywiol, yn yr opsiwn «awtomatig» a gofynnir i chi ddewis y llinellau. Mae'n rhaid i chi ddewis ychydig i brofi sut mae'n mynd.

  Pan ddewiswch o'r panel Pwyntiau chwith, dylid arddangos y rhai a grëwyd â'u cyfesurynnau x, y, z isod. Gyda hyn gallwch greu'r model digidol fel yr eglurir yn yr un swydd hon.

 23. Rwyf wedi ceisio lawrlwytho'r ffeil o'r lle rydych wedi ei lwytho i fyny yn Rapidshare, ond fe'i llwythwyd gyda neges gwall.

 24. Post ardderchog, yr wyf am drafferthu gyda'r canlynol:

  Gan fy mod yn gallu creu cromliniau â grid a roddais i sefydliad daearyddol fy ngwlad (Guatemala), atodaf y ddolen lle gallwch ei lwytho i lawr:

  Pan welwch y ffeil, mae gan bob llinell ei gydlyniad XYZ perthnasol, mae'r ardal i greu cromliniau yn eithaf helaeth, ceisiwch ei wneud gyda topocal ond mae'n fy nghyffwrdd, gan fod y cyfrifiadur yn rhewi.

  Bydd unrhyw gymorth yn ddiolchgar.

 25. diolch diolch heno am y cyfraniad fy helpu lawer, hoffech chi wybod sut i greu proffil hydredol o'r lefel gromlin diolch ymlaen llaw

 26. Sifil Mae 3D yn AutoCAD gyda swyddogaeth ychwanegol ar gyfer Peirianneg Sifil a Chartograffeg.

  Nid yw rheolau y blog hwn yn hyrwyddo piraredd trwy gyfrwng lawrlwytho meddalwedd.

 27. Bore da, rwyf am gael arddulliau ar gyfer y 3d sifil awtomatig i ddefnyddio rhagosodiad a pheidio â ffurfweddu'r arddulliau bob tro y mae prosiect yn cael ei wneud ... diolch

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.