Cynhyrchu cof technegol o leiniau gyda CivilCAD

Ychydig iawn o raglenni sy'n gwneud hyn, o leiaf gyda'r symlrwydd y mae'n ei wneud CivilCAD

daflwch cad adroddiad pyllau

Yr hyn yr ydym yn ei ddisgwyl, yn gyffredinol, yw adroddiad o'r lleiniau, yn ôl bloc, gyda'i bwrdd cyfarwyddiadau a pellteroedd, ffiniau a defnydd. Gadewch i ni weld sut i wneud hynny CivilCAD, gan ddefnyddio AutoCAD er ei fod hefyd yn gweithio gyda Bricscad sy'n rhatach ac yn gweithio yn yr un rhesymeg o AutoDesk:

Defnyddir y drefniadau yr wyf am eu dangos o'r ddewislen Adroddiadau, mae ar waelod y bar yr wyf wedi'i thorri at ddibenion yr ymarfer hwn. Yn y bôn mae'n caniatáu tair agwedd bwysig: Diffinio'r gwrthrychau, eu lleoli unwaith y'u diffinnir ac yna cynhyrchu'r adroddiadau; o ran gwrthrychau, mae'n caniatáu i bwyntiau gwaith, ardaloedd cyfagos, llawer a blociau (er nad yw'r rhai olaf hyn yn bodoli'n graff, ond mai'r priodweddau yw'r priodweddau a'u estyniad yw swm y rhain)

daflwch cad adroddiad pyllau

1 Dangoswch gysylltiadau allanol

Ar gyfer hyn, defnyddir y fwydlen: CivilCAD> Reports> Dangoswch> Cysylltiadau

daflwch cad adroddiad pyllauYna, yr hyn a wnawn yw cyffwrdd â ffiniau'r bloc sy'n ffinio â'r brif stryd, yna rydym yn ei wneud Enter ac rydym yn ysgrifennu'r cyffiniol. Y signal sydd wedi'i brosesu yw eu bod yn newid lliw, gan fynd heibio i'r haen o'r enw CVL_COLIND. Yn debyg iawn i'r hyn y mae Geograffeg Microstation yn ei wneud wrth neilltuo nodweddion, er nad oes cronfa ddata yma.

Yr ydym yn gwneud yr un peth â'r ffiniau sy'n ffinio â'r stryd arall, yn achos yr enghraifft:

 • STRYD 11
 • COFIWCH
 • CALLEJON LOPEZ

Mae hyn yr hyn sy'n ei wneud yn creu priodoldeb i'r gwrthrychau, sy'n gysylltiedig ag enw'r ffin honno.

I weld y cyffiniol, fe'i gwneir: CivilCAD> Lleolwch> Colindancia. Ysgrifennwn y ffin a bydd yr arddangosfa map yn canolbwyntio ar hyd y ffin honno, yn union fel y mae Map Bentley yn ei wneud gyda'r geolocad. Ar gyfer pob un o'r arferion hyn mae gorchymyn testun, achos hyn yw -LOCCOL.

2 Nodwch leiniau ac afalau

I nodi beth yw'r plotiau, fe'i gwneir gyda: CivilCAD> Reports> Dangos> Lotodi

daflwch cad adroddiad pyllauRydym yn cael panel lle byddwn yn dewis y meini prawf ar gyfer labelu'r lot: maint y testun, os ydym am nodi nifer yr eiddo, yr afal neu ei ddefnyddio. Gan ei fod yn broses o hunan-genhedlaeth, rhaid inni ddiffinio beth yw'r rhif cychwynnol.

Y signal sy'n cael ei brosesu yw bod polygon caeedig yn cael ei greu sydd wedi'i leoli yn haen CVL_LOTIF.

Wedi ychydig cyfyngu y broses hon, gan gynnwys yr hyn na all y niferoedd osod 01, 02, 03 ... ond llefydd fel 1, 2, 3 felly os Stentiau datgan llaw y mae'n rhaid defnyddio ddau ddigid rhaid i olygu iddyn nhw.

Ond ar y cyfan mae'r gorchymyn yn wych, nid oes angen i gael ei gynhyrchu ffiniau, mae'r lisp gwneud gan ddefnyddio'r gorchymyn BPOLY amlwg i'w wneud yn agos chwyddo i beidio â bod yn hwyr ar gyfer gorchymyn hwn yn AutoCAD yn gwneud sgan o ardal gweladwy gyfan a gellir ei gymryd gyda defnydd mawr iawn. Hefyd mae'n cynhyrchu problemau pan corneli neu splines talgrynnu nad sy'n hawdd eu topolegau weithio o'r CAD.

daflwch cad adroddiad pyllau

Mae'n amlwg, ar gyfer y broses hon, y mae'n ofynnol i'r map gael glanhau topolegolos nad ydyw, bydd yn cynhyrchu ardaloedd anghywir. Mewn achos o labelu eiddo yn wael, yn y gorchymyn anghywir neu ein bod wedi gwneud newidiadau, dim ond y polygon yn cael ei ddileu a'i ailadeiladu, oherwydd bod y priodoldeb yn y siâp. Mae pob siâp yn gysylltiedig â'i faint, rhif fferm, afal a defnydd.

3 Nodwch y pwyntiau

Ar gyfer y system i gynhyrchu nodau'r israniad, fe'i gwneir: CivilCAD> Adroddiadau> Dangoswch> Pwynt

Mae'r panel sy'n sefyll i fyny yn gofyn inni os ydym am gynhyrchu pwyntiau'n unigol neu fesul bloc. Gallwn hefyd ddewis fformat pwynt, maint y testun ac ym mha nifer y mae'n ei ddechrau.

daflwch cad adroddiad pyllau

Dim ond anhygoel, byddwn yn gofyn bod Apple eisiau cynhyrchu pwyntiau, ac mae'r system yn gwneud proses lle mae sganiau holl nodau ar y ffiniau a gynhyrchir croestorri, yn eu gwneud yn bwynt, mae'r cyd-bêl ac yn ei gwneud yn nodwedd gyda chymdeithas gofodol y cyfryw ffordd y gallwch chi ddod o hyd iddo eto gyda'r opsiwn: CivilCAD> Reports> Locate> Point.

Mae'r holl bwyntiau a gynhyrchir yn cael eu cadw yn haen CVL_PUNTO a'r anodiadau yn CVL_PUNTO_NUM

Yn yr un modd gallwch ddod o hyd i afal neu lawer, er yn ymarferol nid yw mor syml os yw'r niferoedd yn cael eu hailadrodd. Bydd yn dibynnu ar y system o enwebu cenyddol, mae llawer yn caniatáu ailadrodd afal mewn map cwadrant gwahanol ac, yn amlwg, caiff niferoedd y fferm eu hailadrodd ar gyfer pob bloc.

3 Cynhyrchu cof technegol neu ddisgrifiadol.

Dyma'r gorau. Gall CivilCAD gynhyrchu gwahanol adroddiadau megis:

 • Crynodeb o'r ardaloedd: Mae'r cyntaf hwn yn crynhoi yr afalau, sy'n nodi'r ardal sydd wedi'i neilltuo ar gyfer pob defnydd ar gyfer pob eiddo, yna islaw'r crynodeb o ddefnyddiau ym mhob bloc ac yn olaf y crynodeb o ddefnyddiau ar gyfer yr holl afalau a ddewiswyd neu'r map cyfan cysylltiedig.
 • Pwyntiau adrodd: Mae hyn yn creu rhestr sy'n cynnwys pedair colofn: rhif y pwynt, cydlyniad X, cydlynu a drychiad Y.

Yn achos fanyleb. Os byddwn yn gofyn i afal, mae'r adroddiad yn cael ei gynhyrchu yn nodi enw'r map, y dyddiad, ac yna o un i un y maent yn disgrifio llawer â'u hardal, defnyddio cyfrifo a adjacencies fel y gwelir yn y llun isod. Gweld bod y system yn gwneud dadansoddiad o ffiniau yn gyffredin, felly pwy cyfrifo nid yn unig yn ffinio y lot i'r allanol, data a gewch o ymyl Apple ond sy'n gyfagos i'r afal mewnol.

daflwch cad adroddiad pyllau

Os wyf am gynhyrchu adroddiad math Adroddiad technegol, mae'r tabl yn cynnwys pob lot: gorsafoedd y ffin, y cwrs, pellter a chydlynynnau'r fertig. Hefyd, mae'r ardal yn ei ddefnyddio, a chaiff hyn ei ailadrodd ar gyfer pob eiddo o'r blociau a nodir.

daflwch cad adroddiad pyllau

Mae adroddiad arall sy'n gyfuniad o'r ddau, er bod gan sut AutoCAD ymdrin cof argymhellir i redeg adroddiadau enfawr os oes llawer o eiddo ag y gallwn greu gwall cof cwymp angheuol.

I gloi, does dim byd drwg i fod yn rhaglen CAD. Mae'n datrys arferion cyffredin wrth ddylunio datblygiadau neu reoli gwastad.

Ymatebion 6 i "Cynhyrchu cof technegol o berseli gyda CivilCAD"

 1. sut mae gwneud atgofion disgrifiadol a chrynodeb o feysydd a gynhyrchir gan civilcad yn cael ei dynnu ar fwrdd yn yr autocad ac ni chaiff ei allforio i Word.

 2. James Linares a lle rydw i'n cael y rhaglen Descmaster hon, dim ond llawlyfr i'w wylio ar y rhyngrwyd y gallwn i ddod o hyd iddo. ond nid oes rhaglen, pe gallech roi gwybodaeth imi ar sut i'w chael byddwn yn ddiolchgar iawn ,,
  Rwy'n cartwnydd, cyfarchion o Peru

 3. Dylent geisio'r Descmaster, sy'n ddigon da i berfformio'r Disgrifiad Technegol sy'n cael ei ddefnyddio i wneud yr Ysgrifennu.
  Gwnaethpwyd y rhaglen hon gan Eng. Jaime Ramirez o El Salvador

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.