Cynhyrchu cof technegol o leiniau gyda CivilCAD

Ychydig iawn o raglenni sy'n gwneud hyn, o leiaf gyda'r symlrwydd y mae'n ei wneud CivilCAD

daflwch cad adroddiad pyllau

Yr hyn yr ydym fel arfer yn ei ddisgwyl yw adroddiad o'r parseli, fesul bloc, gyda'u tabl o gyfarwyddiadau a phellteroedd, ffiniau a defnydd. Gawn ni weld sut i wneud hynny CivilCAD, gan ddefnyddio AutoCAD er ei fod hefyd yn gweithio gyda Bricscad sy'n rhatach ac yn gweithio yn yr un rhesymeg o AutoDesk:

Defnyddir yr arferion yr wyf am eu dangos o'r ddewislen Adroddiadau, ar waelod y bar yr wyf wedi torri allan at ddibenion yr ymarfer hwn. Yn y bôn, mae'n caniatáu tair agwedd bwysig: Diffinio'r gwrthrychau, eu lleoli ar ôl eu diffinio ac yna cynhyrchu'r adroddiadau; Fel ar gyfer gwrthrychau, mae'n caniatáu gweithio gyda phwyntiau, ffiniau, lotiau a blociau (er nad yw'r olaf yn bodoli'n graff ond eu bod yn briodoledd o'r priodweddau a'u estyniad yw swm y rhain)

daflwch cad adroddiad pyllau

1. Nodwch ffiniau allanol

Ar gyfer hyn, defnyddir y fwydlen:  CivilCAD> Adroddiadau> Nodwch> Cyfagos

daflwch cad adroddiad pyllauYna'r hyn rydyn ni'n ei wneud yw cyffwrdd â ffiniau'r bloc sy'n ffinio â'r brif stryd, yna rydyn ni'n mynd i mewn ac ysgrifennu'r ffin. Y signal sydd wedi'i brosesu yw eu bod yn newid lliw, gan basio i'r haen o'r enw CVL_COLIND. Yn eithaf tebyg i'r hyn a wnaeth Daearyddiaeth Microstation wrth neilltuo nodweddion, er nad oes cronfa ddata yma.

Yr ydym yn gwneud yr un peth â'r ffiniau sy'n ffinio â'r stryd arall, yn achos yr enghraifft:

 • STRYD 11
 • COFIWCH
 • CALLEJON LOPEZ

Mae hyn yr hyn sy'n ei wneud yn creu priodoldeb i'r gwrthrychau, sy'n gysylltiedig ag enw'r ffin honno.

I weld y cyffiniol, fe'i gwneir: CivilCAD> Lleoli> Gerllaw. Rydyn ni'n ysgrifennu'r ffin a bydd arddangosfa'r map yn canolbwyntio ar hyd cyfan y ffin honno, yn yr un modd ag y mae Bentley Map yn ei wneud gyda'r geolocate. Ar gyfer pob un o'r arferion hyn mae gorchymyn testun, achos yr un hwn yw -LOCCOL.

 

2. Nodwch y plotiau a'r blociau

I nodi beth yw'r plotiau, fe'i gwneir gyda: CivilCAD> Adroddiadau> Nodwch> Lotification

daflwch cad adroddiad pyllauCodir panel lle rydym yn dewis y meini prawf ar gyfer labelu'r lot: maint y testun, os ydym am ichi ysgrifennu rhif yr eiddo, y bloc neu'r defnydd. Gan ei bod yn broses hunan-gynhyrchu, mae'n rhaid i chi ddiffinio beth yw'r rhif cychwynnol.

Y signal sy'n cael ei brosesu yw bod polygon caeedig yn cael ei greu sydd wedi'i leoli yn haen CVL_LOTIF.

Mae gan y broses hon gyfyngiadau bach, yn eu plith, na all osod rhifau 01, 02, 03 ... ond mae'n eu gosod fel 1, 2, 3, felly os yw'r llawlyfr Cadastre yn nodi bod rhaid defnyddio dau ddigid, rhaid eu golygu.

Ond yn gyffredinol mae'r gorchymyn yn wych, nid yw'n angenrheidiol bod y ffiniau'n cael eu cynhyrchu, mae'r lisp yn eu gwneud yn defnyddio'r gorchymyn BPOLY, yn amlwg mae'n rhaid i chi chwyddo i mewn fel nad yw'n cymryd gormod o amser oherwydd bod y gorchymyn hwn yn AutoCAD yn gwneud sgan o'r ardal weladwy gyfan. a gall gymryd llawer o amser gydag arddangosfa fawr iawn. Mae hefyd yn achosi problemau pan fydd corneli crwn neu orlifau nad ydynt yn dopolegau hawdd ar gyfer gwaith gan CAD.

daflwch cad adroddiad pyllau

Mae'n amlwg, ar gyfer y broses hon, y mae'n ofynnol i'r map gael glanhau topolegol, os na, bydd yn cynhyrchu ardaloedd gwallus. Os yw eiddo wedi cael ei gam-labelu, yn y drefn anghywir neu os ydym wedi gwneud addasiadau iddo, dim ond y polygon sy'n cael ei ddileu ac mae'n cael ei ailadeiladu, gan fod y priodoledd yn y siâp. Mae pob siâp yn gysylltiedig â'i faint, rhif eiddo, bloc a'i ddefnydd.

3. Nodwch y pwyntiau

Ar gyfer y system i gynhyrchu nodau'r israniad, fe'i gwneir:  CivilCAD> Adroddiadau> Nodwch> Pwynt

Mae'r panel sy'n cael ei godi yn gofyn i ni a ydym am gynhyrchu pwyntiau yn unigol neu mewn bloc. Gallwn hefyd ddewis fformat y pwynt, maint y testun a pha rif y mae'n dechrau.

daflwch cad adroddiad pyllau

Dim ond anhygoel, byddwn yn gofyn bod Apple eisiau cynhyrchu pwyntiau, ac mae'r system yn gwneud proses lle mae sganiau holl nodau ar y ffiniau a gynhyrchir croestorri, yn eu gwneud yn bwynt, mae'r cyd-bêl ac yn ei gwneud yn nodwedd gyda chymdeithas gofodol y cyfryw ffordd y gallwch chi ddod o hyd iddo eto gyda'r opsiwn: CivilCAD> Adroddiadau> Lleoli> Pwynt.

Mae'r holl bwyntiau a gynhyrchir yn cael eu cadw yn haen CVL_PUNTO a'r anodiadau yn CVL_PUNTO_NUM

Yn yr un modd, gellir dod o hyd i afal neu lawer, er yn ymarferol nid yw mor syml os yw'r niferoedd yn cael eu hailadrodd. Bydd yn dibynnu ar y system enwi stentaidd, mae llawer yn caniatáu ailadrodd blociau mewn map cwadrant gwahanol ac yn amlwg mae niferoedd yr eiddo yn cael eu hailadrodd ar gyfer pob bloc.

3. Cynhyrchu adroddiad technegol neu ddisgrifiadol.

Yma daw'r gorau. Gall CivilCAD gynhyrchu gwahanol adroddiadau fel:

 • Crynodeb o'r ardaloedd: Mae hwn yn crynhoi'r blociau yn gyntaf, gan nodi'r ardal sydd wedi'i neilltuo ar gyfer pob defnydd ar gyfer pob eiddo, yna islaw'r crynodeb o ddefnyddiau ym mhob bloc ac yn olaf y crynodeb o ddefnyddiau ar gyfer yr holl flociau a ddewiswyd neu'r map cysylltiedig cyfan.
 • Pwyntiau adrodd: Mae hyn yn cynhyrchu rhestr sy'n cynnwys pedair colofn: rhif y pwynt, cyfesuryn X, cyfesuryn Y a drychiad.

Yn achos fanyleb. Os byddwn yn gofyn am y bloc hwnnw, cynhyrchir yr adroddiad yn nodi enw'r map, y dyddiad, ac yna fesul un disgrifir y lotiau â'u hardal gyfrifedig, eu defnydd a'u ffiniau fel y gwelir yn y ddelwedd ganlynol. Gwelwch fod y system yn gwneud dadansoddiad ffiniau cyffredin, felly mae'n cyfrifo nid yn unig pwy mae'r lot yn ffinio â'r tu allan, data y mae'n ei gael o ffin y bloc ond hefyd pwy y mae'n ffinio â thu mewn i'r bloc.

daflwch cad adroddiad pyllau

Os wyf am gynhyrchu adroddiad math Adroddiad technegol, mae'r tabl yn cynnwys ar gyfer pob lot: y gorsafoedd terfyn, dwyn, pellter a chyfesurynnau'r fertig. Hefyd yr ardal, defnyddiwch ac ailadroddir hyn ar gyfer pob eiddo o'r blociau a nodwyd.

daflwch cad adroddiad pyllau

Mae adroddiad arall sy'n gyfuniad o'r ddau, er bod gan sut AutoCAD ymdrin cof argymhellir i redeg adroddiadau enfawr os oes llawer o eiddo ag y gallwn greu gwall cof cwymp angheuol.

I gloi, ddim yn ddrwg i raglen CAD. Mae'n datrys arferion cyffredin wrth ddylunio trefoli neu reoli stentiau.

6 Yn ymateb i "Cynhyrchu cof technegol am barseli gyda CivilCAD"

 1. sut mae gwneud atgofion disgrifiadol a chrynodeb o feysydd a gynhyrchir gan civilcad yn cael ei dynnu ar fwrdd yn yr autocad ac ni chaiff ei allforio i Word.

 2. James Linares a lle rydw i'n cael y rhaglen Descmaster hon, dim ond llawlyfr i'w wylio ar y rhyngrwyd y gallwn i ddod o hyd iddo. ond nid oes rhaglen, pe gallech roi gwybodaeth imi ar sut i'w chael byddwn yn ddiolchgar iawn ,,
  Rwy'n cartwnydd, cyfarchion o Peru

 3. Dylent geisio'r Descmaster, sy'n ddigon da i berfformio'r Disgrifiad Technegol sy'n cael ei ddefnyddio i wneud yr Ysgrifennu.
  Gwnaethpwyd y rhaglen hon gan Eng. Jaime Ramirez o El Salvador

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.