Beth i'w wneud os ydych yn dwyn iPad

Beth bynnag y gall y thema fod yn amlwg, ond yn fuan neu'n hwyrach bydd angen i chi wybod beth i'w wneud pan fyddwch chi'n cael eich robbed iPad. Ac er bod rhai agweddau'n berthnasol i'r iPhone, iPod Touch ac iMac, rwyf am fanteisio arno i'w bersonoli yn anrhydedd yr hyn a ddysgais un diwrnod drosodd:

1 Peidiwch â rhoi eich hun i ddwyn cymaint â phosib.

Mae'r offeryn cyfathrebu angenrheidiol ar yr iPhone bob amser, mae'r iPad yn arf gwaith. Fe ddisodlodd ein dyddiadur papur, pensil, laptop, camera, llyfr a gameboy. Felly mae'n rhaid i ni osgoi ei ddatgelu'n ddiangen, sy'n disgwyl i ddwyn nwyddau traul electronig ei ddilyn a bydd yn edrych am unrhyw oruchwyliaeth.

 • Os ydych chi'n cael cinio, peidiwch â'i adael ar y ddesg, ond o dan yr allwedd er bod pawb yn eich swyddfa yn anrhydeddus.
 • Os yw'n anghofio, peidiwch â'i gymryd yn unrhyw le nad oes ei angen arnoch.
 • Os ydych chi'n mynd i fwyta gyda ffrind, peidiwch â'i chymryd, mae'n offeryn o waith, ac nid yn dynnu sylw ar adegau y mae'n rhaid i chi ei neilltuo i bobl bwysig.
 • Os ydych chi'n ei gario yn y car, peidiwch â'i gario yn y sedd ar yr ochr, y tanc o flaen, neu yn yr hambwrdd drws. Peidiwch â chario eich plentyn yn y sedd gefn yn chwarae Adar Angry, peidiwch â'i ddefnyddio wrth yrru. Ac yn anad dim, peidiwch â chymryd y gwydr ar agor yn yr ardal drefol, bob dydd mae'n fwy cyffredin i feic modur stopio wrth ei ymyl wrth y goleuadau traffig neu draffig araf, eich gorfodi i roi'r ffôn symudol, y waled, neu beth bynnag sydd i'w weld. .
 • Gallai ei wneud yn guddio yn y car fod yn fwy defnyddiol na'r hyn rydych chi'n ei feddwl, yn enwedig os yw eich car wedi'i ddwyn.
 • Os ydych chi'n mynd i'r ganolfan gyda'ch plant, os nad oes angen, peidiwch â'i gymryd. Arferwch yr offeryn gwaith hwnnw o fywyd teuluol, yn y cartref, gallwch ei ddefnyddio i wylio Facebook neu chwarae gyda'ch plant (oherwydd ei fod hefyd yn offeryn adloniant)
 • Ac os oes rhaid ichi ei gymryd, yna gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod sut i'w guddio. Mae mini iPad yn ffitio yng nghanol llyfr nodiadau, yn y bag fewnol y siaced, hyd yn oed dan y fraich.

2. Gwybod ymlaen llaw beth fyddwch chi'n ei wneud os byddwch chi'n ei golli.

Nid oes neb yn disgwyl iddo ddigwydd, ond mae'n well paratoi ar ei gyfer, felly cofiwch gadw'r argymhellion hyn.
 • Cadwch y GPS yn weithredol bob tro. Mae'r gwrthrychau hyn yn dod â dyfais, felly os caiff ei ddwyn, gallwch olrhain y Rhyngrwyd lle y mae, neu o leiaf lle'r aeth y lleidr.
 • Cadwch y cais chwilio iPad wedi'i osod, a gweithredu'r ymarferoldeb yn y lleoliadau cyffredinol. Mewn fersiynau blaenorol o iOS gallai hyn fod yn anabl, mae angen allwedd defnyddiwr nawr. Cofiwch mai dim ond pan fo'ch cyfrifiadur wedi ei gysylltu â'r Rhyngrwyd, felly os ydych mewn gwlad arall ac nad oes gennych SMS gweithgar, bydd yn anodd.
 • Cadwch allwedd weithredol ar iCloud.com, a cheisiwch ymlaen llaw sut mae lleoliad y ddyfais yn gweithio. Os yw'ch dyfais yn cael ei ddwyn ar y stryd, am unrhyw reswm dilynwch y lleidr, ewch yn syth i Rhyngrwyd a meddwl am beth i'w wneud. Os gwnaethoch chi ei adael yn anghofio, dim ond lle mae hi'n rhaid i chi nodi. Fel arall, gallwch ffurfweddu dynodi fod neges yn cyrraedd yn y post pan fydd y cyfrifiadur yn cysylltu i'r Rhyngrwyd, rhaid iddo alluogi dewis modd lladrad, a fydd hefyd yn cadw safle ar y map bob tro y byddwch yn cysylltu.
 • Cadwch yr allwedd clo yn weithredol. Mae braidd yn anghyfforddus i gael ei deipio bob amser, ond i lladrad neu golled, o ystyried beth amser cyn rhedeg i ailosod rhag ofn eu bod yn cael gwybodaeth bwysig.
 • Rhowch y cyfrifon rydych chi'n meddwl eu bod ar agor ar y iPad ac yn cau'r sesiynau gweithgar. Mae Facebook a Gmail yn caniatáu hyn heb orfod newid y cyfrinair. Cofiwch yr hyn cyfrifon fath o ddefnyddir yn aml o ddewis wedi eu targedu, megis Twitter, Skype, Dropbox, os oes angen, newid allweddol, gellir gwneud hyn yn dawel gan tra bod y cyfrifiadur yn cael ei gloi.
 • Unwaith y bydd y cyfrifon ar gau, os nad yw'r ddyfais wedi ei gysylltu â'r Rhyngrwyd, fe allwch chi daro ei ddad-blocio, os yw'r lleidr yn dwp y gallech geisio cysylltu â'r Rhyngrwyd. Os oes gennych y lluniau wedi'u cydamseru â Dropbox, gallech hyd yn oed weld y lluniau y mae'r dyn yn ei wneud ac y gellid eu defnyddio ar gyfer rhywbeth, hyd yn oed os ydyw i daflu mordwd arno.

3 Penderfynwch beth i'w wneud i'w gael yn ôl

 • Os byddwch yn gweld bod y ddyfais yn dal i gysylltu, yn ffordd i'w ddilyn gyda iPhone gysylltu â'r Rhyngrwyd, dylech gofrestru yno i chwilio dyfais arall activates yr allwedd a gall Apple yn dilyn. Peidiwch â'i ddilyn ar droed.
 • Os ydych chi yn eich un adeilad neu'ch swyddfa, yn dawel, dim ond mor agos â phosibl a activate the sound. Efallai ei fod yn swnio ar y sedd toiled, yn y gefnffordd eich cyd-weithiwr neu hyd yn oed yn y pants o hen ... Gwybod beth fydd yn dweud.
 • Os ydych mewn man cyhoeddus, ceisiwch ei adennill ond peidiwch â mynd ar ei ben ei hun, gallai fod yn warchodwr o'r sefydliad.
 • Os ydych mewn siop wawn, bydd angen y bil arnoch ac efallai gorchymyn yr heddlu.
 • Os ydych mewn ardal beryglus, ailystyried faint yw eich bywyd yn werth. Efallai eich bod chi'n colli eich iPhone arall, eich car a'ch bywyd hyd yn oed. Yn dibynnu ar y wlad lle rydych chi, a allwch chi ymddiried yn yr heddlu lleol am weithrediad achub, does neb eisiau ennill elynion yn y dyfodol oherwydd artiffisial nad oes ganddo enaid.

4 Beth i'w wneud os na allwch ei olrhain

Roedd fersiynau blaenorol o iPad yn hawdd iawn i ailosod neu ddiweithdra'r gps. Gallent barhau i wneud hynny oherwydd nad ydynt yn derbyn fersiynau diweddar o iOS.
Fodd bynnag, gall ddigwydd gyda dyfeisiau newydd. Mae yna ladron arbenigol iawn ac yn onest nid oes sicrwydd os gellir troi ar ôl i'r offer gael ei droi.
 • Os yw'n canfod nad yw'r ddyfais yn adferadwy, o'r cyfrif iCloud dewiswch ddileu cynnwys. Gyda hyn byddwch chi'n dawel.
 • Peidiwch ag anghofio rhoi gwybod am y lladrad, oherwydd gallai ymddangos mewn lleoliad trosedd a gall yr adroddiad osgoi llanast. Mae ganddynt hefyd sglodyn symudol y gall troseddwyr ei ddefnyddio ar gyfer cribddeiliaeth.
 • Peidiwch â dioddef, peidiwch â chriw, peidiwch â chael eich martyrad, na gadael i'ch gwraig bregethu i chi. Dim ond derbyn ei fod wedi digwydd i chi gan maje. Esguswch y gair, ond y diwrnod rydych chi'n ei golli ni fyddwch chi'n teimlo'n llai.
Yna, meddyliwch am sut i brynu un arall ac o hyn ymlaen yn well, byddwch yn fwy paranoid. Pe baech wedi bod yn ei ddefnyddio am flwyddyn, byddwch yn sylweddoli na allwch fyw hebddo.
Gofynnwch: Pam nad oes gan ddyfais gyfanswm sy'n costio doler 9,000 ddyfais i'w adfer? Mae ganddo iPod syml o ddoleri 250; Yn sicr, byddem yn barod i dalu mwy am hynny.

Un Ateb i "Beth i'w wneud os yw eich iPad yn cael ei ddwyn"

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.