Beth i'w wneud os ydych yn dwyn iPad

Beth bynnag y gall y thema fod yn amlwg, ond yn fuan neu'n hwyrach bydd angen i chi wybod beth i'w wneud pan fyddwch chi'n cael eich robbed iPad.  Ac er bod rhai agweddau'n berthnasol i'r iPhone, iPod Touch ac iMac, rwyf am fanteisio arno i'w bersonoli yn anrhydedd yr hyn a ddysgais un diwrnod drosodd:

1. Osgoi datgelu eich hun i ladrad gymaint â phosibl.

Mae'r iPhone yn offeryn cyfathrebu angenrheidiol bob amser, mae'r iPad yn offeryn gwaith. Disodlodd ein dyddiadur papur, pensil, gliniadur, camera, llyfr, a bachgen gêm. Felly mae'n rhaid i chi osgoi ei ddatgelu yn ddiangen, bydd pwy bynnag sy'n gobeithio dwyn nwyddau traul electronig yn eich dilyn ac yn edrych am unrhyw oruchwyliaeth.

 • Os ydych chi'n cael cinio, peidiwch â'i adael ar y ddesg, ond o dan yr allwedd er bod pawb yn eich swyddfa yn anrhydeddus.
 • Os yw'n anghofio, peidiwch â'i gymryd yn unrhyw le nad oes ei angen arnoch.
 • Os ydych chi'n mynd i fwyta gyda ffrind, peidiwch â'i chymryd, mae'n offeryn o waith, ac nid yn dynnu sylw ar adegau y mae'n rhaid i chi ei neilltuo i bobl bwysig.
 • Os ydych chi'n ei gario yn y car, peidiwch â'i gario ar y sedd ochr, y tanc o'ch blaen, neu ar yr hambwrdd yn y drws. Peidiwch â gadael i'ch plentyn ei gario yn y sedd gefn yn chwarae Angry Birds, peidiwch â'i ddefnyddio'ch hun wrth yrru. Ac yn anad dim, peidiwch â mynd â'r gwydr ar agor yn yr ardal drefol, bob dydd mae'n amlach i feic modur stopio wrth ymyl y goleuadau traffig neu'r traffig araf, gan eich gorfodi i roi'r ffôn symudol, y waled, neu beth bynnag sydd yn y golwg. .
 • Gallai ei wneud yn guddio yn y car fod yn fwy defnyddiol na'r hyn rydych chi'n ei feddwl, yn enwedig os yw eich car wedi'i ddwyn.
 • Os ewch i'r ganolfan gyda'ch plant, os nad yw'n angenrheidiol, peidiwch â mynd â hi. Ar wahân yr offeryn gwaith hwnnw o fywyd teuluol, gartref gellir ei ddefnyddio i wylio Facebook neu chwarae gyda'ch plant (oherwydd mae hefyd yn gweithio fel offeryn adloniant)
 • Ac os oes rhaid i chi ei wisgo, yna gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod sut i'w guddio. Mae mini iPad yn ffitio yng nghanol llyfr nodiadau, ym mhoced fewnol y siaced, hyd yn oed o dan y fraich.

2. Gwybod ymlaen llaw beth fyddwch chi'n ei wneud os byddwch chi'n ei golli.

Nid oes neb yn disgwyl iddo ddigwydd, ond mae'n well paratoi ar ei gyfer, felly cofiwch gadw'r argymhellion hyn.
 • Cadwch GPS ymlaen bob amser. Mae'r gwrthrychau hyn yn dod â dyfais, felly os caiff ei ddwyn gallwch olrhain y Rhyngrwyd lle mae, neu o leiaf i ble aeth y lleidr.
 • Cadwch yr app chwilio iPad wedi'i osod, a galluogi'r swyddogaeth yn y gosodiadau cyffredinol. Mewn fersiynau blaenorol o iOS gallai hyn fod yn anabl, nawr mae angen cyfrinair y defnyddiwr arno. Cadwch mewn cof mai dim ond pan fydd y cyfrifiadur wedi'i gysylltu â'r Rhyngrwyd y mae'n gweithio, felly os ydych chi mewn gwlad arall ac nad oes gennych SMS gweithredol bydd yn anodd.
 • Cadwch allwedd weithredol ar iCloud.com, a phrofi sut mae lleoliad y ddyfais yn gweithio gyntaf. Os yw'ch dyfais yn cael ei dwyn ar y stryd, am unrhyw reswm dilynwch y lleidr, ewch yn uniongyrchol i'r Rhyngrwyd a meddwl beth i'w wneud. Os gwnaethoch ei adael yn angof, dim ond nodi ble mae angen i chi nodi. Os nad yw'n ei adnabod, mae'n bosibl ffurfweddu bod neges yn cyrraedd y post pan fydd yr offer yn cysylltu â'r Rhyngrwyd, ar gyfer hyn mae'n rhaid i chi actifadu'r opsiwn modd dwyn, a fydd hefyd yn arbed safle ar y map bob tro y mae'n cysylltu.
 • Cadwch yr allwedd clo yn weithredol. Mae braidd yn anghyfforddus i fod yn ei deipio bob amser, ond os bydd lladrad neu golled, mae'n rhoi peth amser ichi cyn rhedeg i'w ailosod rhag ofn y byddant yn dileu gwybodaeth bwysig.
 • Mewngofnodwch i'r cyfrifon rydych chi'n meddwl sydd ar agor ar yr iPad a chau sesiynau gweithredol. Mae Facebook a Gmail yn caniatáu hyn heb orfod newid eich cyfrinair. Cofiwch pa fath o gyfrifon rydych chi'n eu defnyddio'n aml, yn ddelfrydol, nodwch nhw, fel Twitter, Skype, Dropbox, os oes angen newid y cyfrinair, gellir gwneud hyn gyda thawelwch meddwl tra bod yr offer wedi'i gloi.
 • Ar ôl i gyfrifon gael eu cau, os nad yw'r ddyfais wedi'i chysylltu â'r Rhyngrwyd, gallwch feiddio ei datgloi, os yw'r lleidr yn asshole, gallai geisio cysylltu â'r Rhyngrwyd. Os oes gennych chi'r lluniau wedi'u syncedio i Dropbox, fe allech chi hyd yn oed weld y lluniau mae'r dyn yn eu tynnu a gallent gael eu defnyddio ar gyfer rhywbeth, hyd yn oed os yw am daflu melltithion arno.

3. Penderfynwch beth i'w wneud i'w gael yn ôl

 • Os gwelwch fod y ddyfais wedi'i chysylltu o hyd, un ffordd i'w dilyn yw gydag iPhone wedi'i gysylltu â'r Rhyngrwyd, mae'n rhaid i chi gofrestru yno eich bod am chwilio am ddyfais arall, actifadu'r cyfrinair Apple a gallwch ei ddilyn. Peidiwch â'i ddilyn ar droed.
 • Os ydych chi yn yr un adeilad neu swyddfa, ymlaciwch, ewch mor agos â phosib ac actifadwch y sain. Fe allai ffonio ar sedd y toiled, yng nghês eich cydweithiwr neu hyd yn oed mewn pants hen fenyw ... Gwybod beth fydd hi'n ei ddweud wrthych chi.
 • Os ydych mewn man cyhoeddus, ceisiwch ei adennill ond peidiwch â mynd ar ei ben ei hun, gallai fod yn warchodwr o'r sefydliad.
 • Os ydych mewn siop wawn, bydd angen y bil arnoch ac efallai gorchymyn yr heddlu.
 • Os ydych chi mewn ardal beryglus, ailystyriwch faint yw gwerth eich bywyd. Efallai y byddwch chi'n colli'ch iPhone arall, eich car a hyd yn oed eich bywyd. Yn dibynnu ar y wlad rydych chi ynddi, edrychwch a allwch chi ymddiried yn yr heddlu lleol am ymgyrch achub, does neb eisiau gwneud gelynion yn y dyfodol dros artiffact nad oes ganddo enaid.

4. Beth i'w wneud os na allwch ei olrhain

Roedd fersiynau blaenorol o'r iPad yn hawdd iawn ailosod neu analluogi'r gps. Gallent barhau i fod oherwydd nad ydynt yn derbyn fersiynau diweddar o iOS.
Fodd bynnag, gall ddigwydd i chi gydag offer newydd. Mae lladron arbenigol iawn ac yn onest nid oes unrhyw sicrwydd y gellir dod o hyd iddo unwaith y bydd yr offer wedi'i ddiffodd.
 • Os byddwch yn canfod nad oes modd adfer y ddyfais, o'r cyfrif iCloud dewiswch ddileu cynnwys. Gyda hyn byddwch yn bwyllog.
 • Peidiwch ag anghofio riportio'r lladrad, oherwydd gallai ymddangos mewn lleoliad trosedd a gall yr adroddiad osgoi llanast inni. Mae ganddyn nhw hefyd sglodyn symudol y gall troseddwyr ei ddefnyddio i gribddeiliaeth.
 • Peidiwch â dioddef, peidiwch â chrio, peidiwch â churo'ch hun, na gadewch i'ch gwraig eich darlithio. Dim ond derbyn iddo ddigwydd i chi gan maje. Esgusodwch y gair, ond y diwrnod y byddwch chi'n ei golli ni fyddwch chi'n teimlo'n llai.
Yna meddyliwch sut i brynu un arall ac o hyn ymlaen gwell bod yn fwy paranoiaidd. Os ydych wedi bod yn ei ddefnyddio ers blwyddyn fe welwch na allwch fyw hebddo.
Dim ond gofyn ydw i: pam nad oes gan orsaf gyfan a gostiodd $ 9,000 ddyfais i'w hadfer? Mae gan iPod $ 250 syml; byddem yn sicr yn barod i dalu ychwanegol am hynny.

Un Ymateb i "Beth i'w wneud os caiff iPad ei ddwyn"

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.