GIS Kit, yn olaf rhywbeth da i'r iPad

Yn olaf, rwy'n gweld cais gwirioneddol deniadol iPad sy'n canolbwyntio ar ddal data GIS yn y maes.

gis kit ipad

Mae gan yr offeryn botensial i lawer o bethau, ac mae'n gadael mewn diapers ceisiadau rwyf wedi ceisio fel GaiaGPS, GIS4Mobile, ArcGIS ar gyfer iPad a GISRoam; Mae'r olaf yn bwerus ond yn anghyfeillgar i weithio gyda dadansoddi ac yn canolbwyntio mwy ar ddadansoddiad na'i ddal.

GIS Kit Mae'n ddatblygiad o garafa.com, crewyr GPS Kit. Mae'n dod mewn dau fersiwn: GIS Kit a GIS Pro; yn y bôn, y gwahaniaeth ar hyn o bryd yw wrth ymdrin â data .csv, trosglwyddo bluetooth, setiau data dosbarth rhannu a allforio i siâp ffeiliau; yng ngweddill yr ymarferoldeb maent yn debyg. Mae pris y fersiwn Kit mewn doler 99, mae'r un arall ar fin cael ei ddiffinio yn yr wythnosau 5 nesaf yn ôl sylwadau'r awduron.

Gadewch i ni edrych arno os yw'n werth:

1 Defnyddio data gyda GIS Kit

Strwythur trefniadol yn seiliedig ar brosiectau, sy'n cynnwys haenau sydd wedyn llusgwch bysedd gellir eu rheoli o ran blaenoriaeth, tryloywder neu ymlaen / i ffwrdd. ymarferol iawn ac yn syml, gallwch greu, copïo, symud haenau. Gallwch hefyd ddiffinio cymaint o nodweddion ag sy'n angenrheidiol, gan gynnwys math o luniau; y gellir eu cymryd yn uniongyrchol os defnyddir iPad2 neu ddewiswch o'r cyfeiriadur delweddau; yn cefnogi rhestr ar wahân (blwch cyfun), boolean (blwch gwirio), dyddiad, url, rhif ffôn, ymhlith eraill.

gis kit

O ran ymddangosiad yr haenau, mae'n eithaf sythweledol, yn caniatáu dewis lled y ffin, y lliw, y math o linell mewn modd syml a chyda ymddangosiad da.

Fel mapiau cefndir, mae'n bell y tu hwnt i beth oedd fy nisgwyliad:

  • Mapiau Google, ar ffurfiau Stryd, Lloeren a Hybrid.
  • Mapiau Bing, ar ffurf stryd, lloeren a thopo.
  • Mapiau Stryd Agored a mapiau Topo Agored.
  • Bydd y fersiwn Pro yn cefnogi WMS.
  • Orthoffoto georeferenced hefyd os yw'n cael ei gario wedi'i lwytho mewn ffeil kmz.

Ar y gorau, gellir ei lawrlwytho mewn cache i'w weld yn all-lein wrth fynd i'r cae heb gysylltiad â'r Rhyngrwyd.

2 Cipio data yn y maes

gis kitMae'n bosibl mesur pellteroedd rhwng dau bwynt, neu mewn llwybr aml-ddeuddeg. Gellir arddangos y rhain mewn metrau, iardiau, traed a milltiroedd morwrol.

Yn cefnogi systemau cydlynu gyda lat / hir a UTM. Mae ganddo hefyd USNG a MGRS, sef y systemau a ddefnyddir yn helaeth yn yr Unol Daleithiau, bron yr un fath â WGS84.

Yn y man lle mae wedi'i leoli, mae'n dangos data megis cwrs, cydlynu, cyflymder, ac ati. Ond ar wahān i hynny, gallwch chi gasglu data gyda'r GPS ei fod yn dod â'r tu mewn, ar gyfer hyn nid oes angen cysylltiad â'r rhyngrwyd, ond mae signal arferol fel unrhyw GPS. Cofiwch nad yw dal pwynt GPS yn fesur union, ond cyfartaledd o gyfres o fesuriadau ar ffurf pyrsiau. Mae gan GIS Kit opsiynau i gasglu data trwy hidlo meini prawf.

  • Hidlo o bellter. Gallwch ddweud wrthyn nhw beidio â chasglu data os nad oes unrhyw ddatblygiadau mwyaf posibl o bellter penodol.
  • Hidlo erbyn amser. Gellid dweud wrthych chi i gasglu data bob nifer benodol o eiliadau, waeth os nad oes dadleoli.
  • Hidlo yn fanwl gywir. Efallai y gofynnir i chi ond gipio data pan fo rhagor o fanylder yn mynd rhagddo.
  • Hidlydd Ultra union. Mae hwn yn swyddogaeth y mae Apple yn ei gynnig i ddatblygwyr y cais, lle mae'r broses yn gorfodi'r ddyfais i chwilio am wybodaeth fanwl yn unig, ac nid symbyliadau syml.

Gall y daliad fod o bwyntiau, llinellau neu polygonau, yn dibynnu ar ffurfweddiad yr haen sy'n cael ei ddefnyddio. Unwaith y bydd y gwrthrych yn cael ei ddal, dangosir panel i gofnodi'r data.

3 Golygu data

Unwaith y bydd y data wedi'i gymryd, gallwch olygu nid yn unig yr alffaniwmerics ond hefyd y geometregau (llinell, pwynt, polygon a olrhain). Hyd yn oed, gellir codi polygon yn rhannol gyda GPS ac mae'r gweddill yn ei bwyntio, yn ymarferol iawn i gyfuno GPS gyda dehongli lluniau pan fo'r amodau manylder yn ei ganiatáu.

4 Fformatau â chefnogaeth.

Yn hyn o beth mae ganddi rythm da, er bod angen egluro mai cais cipio GIS ydyw, felly mae'n rhaid gwneud triniaethau neu ddadansoddi CAD o'r bwrdd gwaith.

Mewnforio ac allforio data o ESRI (SHP), Excel (csv) Google Earth (KML / KMZ) a hefyd gafwyd gyda eraill Fformat GPS Exchange (.gpx) fformatau, yn cyfeirio at y rhaglenni hyn, ond gall y rhain fod wedi'i gynhyrchu bron gydag unrhyw gais GIS cyfredol.

KMZ achos diddorol sydd wedi dod yn llawer mwy deniadol na'r hen fformat SHP, mae'n cefnogi data megis lluniau sy'n gysylltiedig â chae a hyd yn oed orthophotos geogyfeirnod a KML yn yr un ffeil. Mae'r fformat hefyd yn cael ei gydnabod fel safon OGC ac yn cefnogi darnau 32, sy'n perfformio'n well na tablau .dbf hynafol frodorol er bod llawer briodoleddau xml gofyn am rywfaint o sgil.

Gellir trosglwyddo haenau trwy e-bost, iTunes, Bluetooth ac iCloud.

mzl.qpovmfkt.1024x1024-65 (1)

Casgliad

Yn fyr, y gorau a welwyd hyd yn hyn i fanteisio ar iPad yn y maes. Mae'n edrych yn syml a photensial ar gyfer prosiectau ymarferol lle mae argraffu yn bwysicach na manwl gywir, megis eiddo tiriog, rhestrau amaethyddol, arolwg economaidd-gymdeithasol neu brosiectau coedwigaeth ...

Mae'n digwydd i mi y byddai'n gymhleth iawn os i wneud cais i arolwg stentaidd gwledig, gan fod yn y cabinet gellir ei lawrlwytho o'r cache ddelwedd lloeren, yna ewch i gae heb ystyried y cysylltiad Rhyngrwyd. Mewn rhai mannau mae'r ddelwedd sydd wedi cael ei ddarparu i Google yn bodloni amodau trachywiredd derbyniol eto i gael eu cyfrif ar orthophoto hun y gellir eu llwytho i mewn i WMS neu KMZ ffeiliau i gario maes.

Er bod y plot yn cael ei fesur, llenwad tab stentaidd, byddai'r ffotograffau cysylltiedig yn cael eu cymryd, a allai dynnu fotointerpretando rhannau nad oes angen teithio, gan dynnu adeiladau neu byllau, dosbarthu cnwd parhaol neu newid un tab presennol. Nid yw'n edrych yn anodd iawn i ffurfweddu i chi yr holl ddata sy'n cynnwys dull stentiau taflen amlbwrpas, hyd yn oed gyda chysylltiad syml a allai data 3G yn dod i rannu dosbarthiadau nodwedd gweinydd.

Yn achos gwrthryfel drefol, gellid ei ddefnyddio fel ategiad, hyd at gwblhau'r holl blaenau tymor a dehongliad y llun hwn tegan neu fesur cronfeydd eiddo, gan dynnu adeilad a chwblhau'r arolwg stentaidd neu broffil economaidd-gymdeithasol. Os byddwn yn ychwanegu y gwaith y technegwyr yn cymryd yr awenau yn y llyfr, gweler y rhestr o godau, gan gymryd llun gyda chamera arall, yna ewch i'r cabinet gwblhau'r cofnod, yn tynnu y braslun gyda scaler, cyfrifo arwynebedd adeiledig, gwneud y cwestiwn a rhowch ddata i mewn i system ... gallai fod felly, mae gan hyn botensial.

Gadewch i ni beidio â defnyddio defnyddiau anghyfreithlon eraill, oherwydd defnyddio me.com gellid ei wneud yn olrhain lle mae'r technegwyr, faint o amser maent yn ei golli, ym mha leoedd amhriodol y maen nhw'n eu cael ... hyd yn oed lle mae'r lleidr a gymerodd y iPad yn mynd.

Am fwy o wybodaeth http://giskit.garafa.com/.

4 Ymatebion i "GIS Kit, yn olaf rhywbeth da i'r iPad"

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.