GIS Kit, yn olaf rhywbeth da i'r iPad

Yn olaf, rwy'n gweld cais gwirioneddol deniadol iPad sy'n canolbwyntio ar ddal data GIS yn y maes.

gis kit ipad

Mae gan yr offeryn botensial i lawer o bethau, ac mae'n gadael mewn diapers ceisiadau rwyf wedi ceisio fel GaiaGPS, GIS4Mobile, ArcGIS ar gyfer iPad a GISRoam; Mae'r olaf yn bwerus ond yn anghyfeillgar i weithio gyda dadansoddi ac yn canolbwyntio mwy ar ddadansoddiad na'i ddal.

GIS Kit Mae'n ddatblygiad o garafa.com, gwneuthurwyr GPS Kit. Daw mewn dwy fersiwn: GIS Kit a GIS Pro; yn y bôn y gwahaniaeth am nawr yw wrth drin data .csv, trosglwyddo bluetooth, rhannu setiau data dosbarth nodwedd a'u hallforio i siapio ffeiliau; yng ngweddill y swyddogaethau maent yn debyg. Pris fersiwn Kit yw $ 99, mae'r llall i'w ddiffinio yn y 5 wythnos nesaf yn ôl ei awduron.

Gadewch i ni edrych arno os yw'n werth:

 

1. Defnyddio data gyda GIS Kit

Mae strwythur y sefydliad yn seiliedig ar brosiectau, sydd wedyn yn cynnwys haenau y gellir rheoli llusgo syml o'r bysedd ynghylch blaenoriaeth, tryloywder neu i ffwrdd / ymlaen. Ymarferol a syml iawn, gallwch greu, copïo, symud haenau. Gallwch hefyd ddiffinio cymaint o briodoleddau ag sy'n angenrheidiol gan gynnwys y math o ffotograffiaeth; gellir cymryd hynny'n uniongyrchol rhag ofn defnyddio iPad2 neu ddewis o'r cyfeiriadur delweddau; ar wahân mae'n cefnogi rhestr (blwch combo), boolean (blwch gwirio), dyddiad, url, rhif ffôn, ymhlith eraill.

gis kit

O ran ymddangosiad yr haenau, mae'n eithaf sythweledol, yn caniatáu dewis lled y ffin, y lliw, y math o linell mewn modd syml a chyda ymddangosiad da.

Fel mapiau cefndir, mae'n bell y tu hwnt i beth oedd fy nisgwyliad:

  • Mapiau Google, ar ffurfiau Stryd, Lloeren a Hybrid.
  • Mapiau Bing, ar ffurf stryd, lloeren a thopo.
  • Mapiau Stryd Agored a mapiau Topo Agored.
  • Bydd y fersiwn Pro yn cefnogi WMS.
  • Orthoffoto georeferenced hefyd os yw'n cael ei gario wedi'i lwytho mewn ffeil kmz.

Ar y gorau, gellir ei lawrlwytho mewn cache i'w weld yn all-lein wrth fynd i'r cae heb gysylltiad â'r Rhyngrwyd.

 

2. Casglu data yn y maes

gis kitMae'n bosibl mesur pellteroedd rhwng dau bwynt, neu mewn llwybr aml-bwynt. Gellir arddangos y rhain mewn metrau, iardiau, traed a milltiroedd morol.

Yn cefnogi cydlynu systemau gyda lat / hir ac UTM. Mae ganddo hefyd USNG a MGRS sef y systemau a ddefnyddir yn helaeth yn yr Unol Daleithiau, bron yn union yr un fath â'r WGS84.

Yn y man lle rydych chi wedi'ch lleoli, mae'n dangos data fel pennawd, cyfesurynnau, cyflymder, ac ati. Ond ar wahân i hynny gall ddal data gyda'r GPS sydd ganddo y tu mewn, ar gyfer hyn nid oes angen cysylltiad rhyngrwyd arno, ond signal arferol fel unrhyw GPS. Cofiwch nad mesur union yw dal pwynt GPS, ond cyfartaledd cyfres o fesuriadau ar ffurf corbys. Mae gan GIS Kit opsiynau i ddal data trwy feini prawf hidlo. 

  • Hidlo yn ôl pellter. Gellir dweud wrtho i beidio â chipio data os nad oes gwrthbwyso uchaf o bellter penodol.
  • Hidlo yn ôl amser. Fe allech chi ddweud wrtho am gipio data bob ychydig eiliadau, does dim ots a oes sgrolio, na, na.
  • Hidlo am gywirdeb. Efallai y cewch eich annog i ddal data dim ond pan eir y tu hwnt i ystod manwl gywirdeb.
  • Hidlydd ultra manwl gywir. Mae hon yn swyddogaeth y mae Apple yn ei chynnig i ddatblygwyr cymwysiadau, lle mae'r broses yn gorfodi'r ddyfais i chwilio dim ond gwybodaeth fanwl gywir ac nid trawiadau bysell syml.

Gall y cipio fod o bwyntiau, llinellau neu bolygonau, yn dibynnu ar gyfluniad yr haen sy'n cael ei defnyddio. Ar ôl i'r gwrthrych gael ei ddal, arddangosir panel i fewnbynnu'r data.

 

3. Golygu data

Ar ôl i'r data gael ei gasglu, nid yn unig y rhai alffaniwmerig ond hefyd y geometregau (llinell, pwynt, polygon ac olrhain) y gellir eu golygu. Gellir hyd yn oed arolygu polygon yn rhannol â GPS a gellir dotio'r gweddill, yn ymarferol iawn i gyfuno GPS â dehongli lluniau pan fydd amodau manwl yn caniatáu hynny.

 

4. Fformatau â chymorth.

Yn hyn o beth mae ganddi rythm da, er bod angen egluro mai cais cipio GIS ydyw, felly mae'n rhaid gwneud triniaethau neu ddadansoddi CAD o'r bwrdd gwaith.

Mewnforio ac allforio data o ESRI (SHP), Excel (csv) Google Earth (KML / KMZ) a hefyd gafwyd gyda eraill Fformat GPS Exchange (.gpx) fformatau, yn cyfeirio at y rhaglenni hyn, ond gall y rhain fod wedi'i gynhyrchu bron gydag unrhyw gais GIS cyfredol.

Mae achos kmz yn ddiddorol, sydd wedi dod yn fformat llawer mwy deniadol na'r hen shp, gan ei fod yn cefnogi data fel ffotograffau sy'n gysylltiedig â chae a hyd yn oed orthoffotos georeferenced a mwy nag un kml yn yr un ffeil. Mae'r fformat hwn hefyd yn cael ei gydnabod fel safon OGC ac mae'n cefnogi 32 darn, sy'n rhagori ar y tablau brodorol hynafol .dbf er bod angen rhywfaint o sgil xml o ran priodoleddau.

Gellir trosglwyddo haenau trwy e-bost, iTunes, Bluetooth ac iCloud.

mzl.qpovmfkt.1024x1024-65 (1)

Casgliad

Yn fyr, y gorau rydw i wedi'i weld hyd yn hyn i fanteisio ar iPad yn y maes. Mae'n edrych yn syml ac yn botensial ar gyfer prosiectau ymarferol lle mae argraffu yn bwysicach na manwl gywirdeb, fel eiddo tiriog, stocrestrau amaethyddol, arolwg economaidd-gymdeithasol neu brosiectau coedwigaeth ...

Mae'n digwydd i mi na fyddai'n gymhleth iawn pe bai rhywun eisiau ei gymhwyso i arolwg stentaidd gwledig, gan y gellir lawrlwytho'r ddelwedd loeren mewn storfa, ac yna mynd i'r cae waeth beth yw'r cysylltiad Rhyngrwyd. Mewn rhai lleoedd mae'r ddelwedd a ddarparwyd i Google yn cwrdd ag amodau manwl gywirdeb derbyniol, fodd bynnag, os oes ganddo ei orthoffoto ei hun gellir ei lanlwytho i wasanaeth WMS neu mewn ffeiliau kmz i fynd â hi i'r maes.

Tra bod y plot yn cael ei fesur, byddai'r ffeil stentaidd yn cael ei llenwi, byddai'r ffotograffau cysylltiedig yn cael eu tynnu, byddai'n bosibl tynnu lluniau dehongli lluniau nad oes angen llwybr arnyn nhw, llunio'r adeiladau neu'r pyllau, dosbarthu'r cnwd parhaol neu olygu ffeil sy'n bodoli eisoes. Nid yw'n anodd iawn ffurfweddu'r holl ddata sydd wedi'i gynnwys mewn cofrestr tir gyda dull amlbwrpas, hyd yn oed gyda chysylltiad 3G syml gallai'r data fod yn cyrraedd gweinydd dosbarthiadau nodwedd a rennir.

Yn achos arolwg trefol, gellid ei ddefnyddio fel cyflenwad, gan godi pob ffrynt gyda chyfanswm gorsaf a chyda'r tegan hwn, ffotointer ddehongli neu fesur cronfeydd yr adeiladau, llunio'r adeilad a chwblhau'r ffeil stentaidd neu'r arolwg economaidd-gymdeithasol. Os ydym yn ychwanegu'r amseroedd y mae'r technegwyr yn eu cymryd i ysgrifennu i lawr yn y llyfr nodiadau, ymgynghori â'r rhestr o godau, tynnu'r llun gyda chamera arall, yna mynd i'r swyddfa, cwblhau'r ffeil, llunio'r braslun gyda graddfa, cyfrifo'r ardal adeiledig, gwneud y cyfrifiadau a mewnbynnu data i mewn i system ... gallai fod, mae gan hyn botensial.

Gadewch i ni beidio â defnyddio defnyddiau anghyfreithlon eraill, oherwydd defnyddio me.com gellid ei wneud yn olrhain lle mae'r technegwyr, faint o amser maent yn ei golli, ym mha leoedd amhriodol y maen nhw'n eu cael ... hyd yn oed lle mae'r lleidr a gymerodd y iPad yn mynd.

Am fwy o wybodaeth http://giskit.garafa.com/.

4 Yn ymateb i "GIS Kit, yn olaf rhywbeth da i'r iPad"

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.