GIS GIS Pro y cais gorau ar gyfer iPad?

Yr wythnos diwethaf rydw i wedi bod yn siarad â ffrind Canada a ddywedodd wrthyf am y profiad a gawsant gan ddefnyddio GIS Pro mewn prosesau arolwg cadastral. Yr ydym bron wedi dod i'r casgliad, er bod offer eraill, o'r hyn sydd yn y Siop App, dyma os nad y gorau i iOS, sydd wedi lleoli yn well yn y dewis o ddefnyddwyr symudol; Ac yr wyf yn dweud iPad oherwydd er ei fod yn gweithio ar iPhone, mae maint y sgrin yn cyfyngu ar y budd y gallwch ei gael ar mini iPad neu iPad confensiynol.

GIS GIS cit pro

Ar hyn o bryd, mae SuperSurv yn rhyddhau ei fersiwn gyntaf o'r hyn a oedd ganddynt eisoes ar gyfer Android, rwyf am siarad ychydig am GIS Pro, a fydd yn rhaid iddynt gystadlu â nhw os ydynt am fynd y tu hwnt i ddefnyddwyr pen-desg SuperGIS a allai eisoes ddefnyddio SuperPad , SuperField neu SuperSurv ar gyfer Android.

Rheoli data

Mae GIS Pro wedi gwneud digon yn hyn o beth, gan alluogi ffeiliau mewnforio shp, gpx, kml a kmz. Mae ei gyfyngiad yn cydamseru gan nad yw'n wneuthurwr offer bwrdd gwaith neu weinyddwr; yn gallu allforio i'r un ffeiliau, yn ogystal â csv ond yma fe allai SuperSurv fanteisio ar y ffaith bod data darllen a gynhyrchir gan SuperGIS Server nid yn unig yn WMS ond hefyd yn WFS-T. Os felly, -gobeithio- ar wahān i olygu data tabl, gellid gweithio'r fector o dan reolaeth trosiannol a normau dilysu topolegol a gedwir yn y gronfa ddata; nid yn unig yn SuperGIS Server ond ArcSDE neu Oracle Gofodol.

Yn y GIS Kit hwn yn gyfyngedig, oherwydd nid yw iTunes / e-bost yn cydamseru ond trosglwyddo ffeiliau â rheolaeth anodd yn llaw. Mae ein ffrindiau o Ganada yn gallu i wneud y broses o storio y chronfa ddata ddaearyddol yn cael ei wneud gyda ArcSDE gan fod y fersiwn Pro yn dod â'r opsiwn o rannu dosbarthiadau nodwedd yn y cwmwl, er bod hyn yn cymryd profiad ychwanegol nad yw'n ddelfrydol ar gyfer cynnyrch a gynigir yn tybiedig twrci.

gis pro

Rydym yn glir bod defnyddwyr sy'n gwneud ysgubo math arolwg stentaidd, mewn ardal lle nad yw ei godi o'r blaen, trosglwyddo ffeiliau confensiynol yn ddigonol oherwydd wedyn mae gwaith GIS technegol a fydd yn gwneud glanhau data ac integreiddio i mewn i wybodaeth sydd eisoes yn bodoli . Ond yn achos cynnal a chadw gwartheg, yr hyn sy'n cael ei feddiannu yw gwneud rhaniadau o eiddo, grwpio neu aildrefnu, ac mae'r offer hyd yn hyn yn brin. Yr her yw gwneud rhwng pump a deg offer sy'n caniatáu triongio, mesur cyrsiau, pellteroedd, cliciwch â snap, creu cyfochrog, dilysu topoleg yn dibynnu ar y dull mesur gwreiddiol, ac ati. Fe welwn yr hyn y mae SuperSurv yn ei gynnig ym mis Ionawr o 2014.

Fel ar gyfer mapiau cefndir, mae GIS Pro yn cefnogi delweddau Google a Bing, yn fwy na digon. Yn ogystal â gwasanaethau o OpenStreet Map, OpenTopo, Google / Bing street a gwasanaethau WMS. Yn yr her hon, mae'r her ar gyfer y delweddau sy'n cael eu storio'n lleol ar y iPad, gan fod maint y cof yn annhebygol ond mae'r ymarfer yn ei orfodi. Byddai'n rhaid iddo ddod o hyd i ryw ffordd i reoli cache yn fwy effeithlon na'r un sy'n bodoli hyd heddiw, yn meddwl am y defnyddiwr sydd angen mynd i'r cae a gallai wisgo cape all-lein heb eu cadw ond eu cacheio ar iCloud o dan feini prawf yr arolwg; petryal, llwybr gyda byffer, cylch dylanwad i bwynt.

Dylai SuperSurv yn hyn yn ymestyn o leiaf at y gwasanaethau hyn ac i weld os ydynt yn gwneud rhywbeth fel 'na gwneud GaiaGPS fod er ei fod yn canolbwyntio ar olrhain, rheoli cache ychydig yn wahanol ac ychydig yn well na GIS Pro. Am nawr rydym yn gwybod bod gall SuperSurv ddarllen SuperGIS Server creu gyda theils a ffeiliau fformat STC grëwyd gyda map teils o offeryn SuperGIS Desktop, i weld a all KMZ gyda orthophoto wreiddio yn cael ei reoli heb golli amynedd.

Defnyddioldeb

Rydym yn glir y dylai offer symudol byth yn disgwyl i wneud yr hyn y defnyddiwr yn gweithio ar ben-desg, ond mae rhywfaint o swyddogaethau a wnaethom gyda GPS cyn iddynt wedi cyfoethogi eich bod ar goll sgrin. Yr wyf yn cofio mai gyda'r Garmin oedd prin ddiddorol i ddal pwyntiau a chael cyfeiriad at y map cefndir; erbyn hyn fe'i gwneir yn fwy ond mae'n ymddangos ein bod yn rhoi mwy o lai i wneud arferion syml fel casglu pwynt a'i gymharu ag un sy'n bodoli eisoes.

Prin yw'r swyddogaethau GIS Pro, a gallem ddweud digon am greu haenau, troi, troi, copïo, newid trefn a chreu tryloywder. Rwy'n rhoi fy nghais i, ond credaf y gellid ei wella yn rhesymeg y defnyddiwr; sut i newid arddulliau llinell, trwch neu faint dot gyda siâp symlach. I ryw raddau y maent yn cael eu gwastraffu gan ddefnyddio'r bysedd eraill ar y sgrin, megis cyffwrdd bys yn eicon fwydlen a'r ddau arall i gesticulate newidiadau sylfaenol yn unig defnyddio ac ar gyfer y rhai na ddylai sy'n gorfod mynd allan o'r sgrin i fynd i mewn i'r rheoliad templed.

Os yw SuperSurv eisiau cystadlu â hyn, mae'n rhaid iddo fanteisio ar yr hyn nad yw Android yn ei wneud yr un peth, ond ie iOS gydag un, dau, tri a hyd yn oed pedwar bysedd.

Y Precision

Mae problem y manwldeb yng nghyfyngiadau'r caledwedd, felly o'r gps y mae'r iPads yn eu dwyn. Nid wyf yn gwybod sut y bydd ffrindiau GIS Pro wedi gwneud, ond mae'r fersiwn pro yn caniatáu mwy o gywirdeb na mordwyo syml metr 3; Mae'n bosibl diffinio hidlwch fanwl a goruchwyliaeth uwch fel na fydd yn dal oni bai eich bod yn ei gael. Er ei fod, mae'n ymddangos i mi mai'r her o hyn ymlaen yw ar gyfer ceisiadau symudol; sut i gyflawni manwldeb heb orfodi 4G, gan fanteisio ar gysylltedd â gorsafoedd sefydlog trwy weinyddwr ... os na, gyda phrosesu ar ôl hynny. Y broblem gyda GIS Pro, yw nad yw'r fanylder hwn yn ei ardystio, mae'n dibynnu ar lawer o newidynnau; yr hyn nad yw'n bwysig i brosiectau sydd â defnydd tir neu ddull defnydd tir ond ag ymagwedd gyfreithiol. Y naill ffordd neu'r llall, rwy'n credu mai'r peth gorau y mae GIS Pro yn ei wneud -o leiaf wrth gynnig-.

Am y tro, nid yw'n hawdd i wirio, ond byddai'n data lifft delfrydol yn yr un cyflwr ag iPad ac Android, tra bod Kit GIS a GIS Pro ac yna cymharu os yw'n wir yn wir am gywirdeb ... gyson yn gwledydd lle mae cysylltedd yn anghyson. Am y tro, byddaf yn chwarae gyda'r fersiwn a gefais gan SuperSurv a'i gymharu â GIS Kit, ac yno rwy'n dweud wrthych.

Yr wyf yn amau ​​bod SuperSurv yn gwneud llawer am gywirdeb, er eu bod yn gwneud yn dda iawn gydag SuperPad sydd â estyniad GNSS ... wrth gwrs, ar gyfer GPS sy'n cefnogi Windows Mobile.

A pham mae GIS Pro yn cael derbyniad da?

Ni allem ddod i'r casgliad mai hwn yw'r cymhwysiad GIS gorau ar gyfer iPad, ond mae'n ymddangos yn eironig, ar ôl ymgynghori â gwahanol ddefnyddwyr sy'n ei addoli, rwy'n dod i'r penderfyniad sydd oherwydd ei ymarferoldeb hawdd i gariadon mac «.dim arbenigwyr GIS«, O leiaf ddim ym mherchennog GIS. Rwy'n golygu, bydd defnyddwyr ESRI yn defnyddio ArcPad, Supergis SuperSurv, Bentley Navigator Pano ... ond i'r rhai sydd eisiau:

  • Creu dosbarthiadau nodwedd o'r tabledi
  • Diffinio casgliadau o bwynt, llinell, polygon, llwybr math
  • Gosodwch nodweddion megis llun, symbol, testun, rhestr o werthoedd
  • Ffurfiwch hidlo dal yn ôl amser, pellter, manwldeb a goruchwyliaeth uwch
  • Rheoli data mewn systemau Lat / hir, UTM, MGRS a USNG
  • Llwythwch bron unrhyw haen raster / stryd yn y cefndir
  • Rhannu dosbarthiadau nodwedd trwy iCloud
  • a hyn i gyd heb ddefnyddio offeryn bwrdd gwaith ...

Eich dewis chi yw GIS Pro Diogel.

Os yw llwyfannau eraill eisiau cystadlu â GIS Pro ... maen nhw'n dechrau trwy ymchwilio i'r ffordd y gwnaethant â mwy o gywirdeb.

Gis Pro

SuperSurv ar gyfer iOS

Ymatebion 2 i "GIS Pro Y cais GIS gorau ar gyfer iPad?"

  1. Mae gen i ddwy flynedd o ddefnyddio Giskit pro, ac mae'n app uwch sy'n rhy reddfol ac yn hawdd ei drin ar gyfer defnyddwyr sydd â phrin o wybodaeth am GIS, mae rheoli geotif yn hylif iawn, ffurf siâp yn hawdd i'w lwytho drwy'r post a dropbox. Mae llawer o eiddo i'w ddweud. Trwy argymhelliad y wefan hon, rwy'n prynu'r app hwn.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.