GIS GIS Pro y cais gorau ar gyfer iPad?

Yr wythnos diwethaf, rwyf wedi bod yn siarad â ffrind o Ganada a ddywedodd wrthyf am y profiad y maent wedi'i gael yn defnyddio GIS Pro mewn prosesau arolwg stentaidd. Rydym bron â dod i'r casgliad, er bod offer eraill, o'r hyn sydd yn yr App Store, os nad y gorau ar gyfer iOS, yr un sydd wedi ei leoli ei hun orau yn lle defnyddwyr symudol; a dywedaf iPad oherwydd er ei fod yn gweithio ar iPhone, mae maint y sgrin yn cyfyngu ar y budd y gellir ei gael o iPad mini neu iPad confensiynol.

GIS GIS cit pro

Ar hyn o bryd, mae SuperSurv yn rhyddhau ei fersiwn gyntaf o'r hyn a oedd ganddynt eisoes ar gyfer Android, rwyf am siarad ychydig am GIS Pro, a fydd yn rhaid iddynt gystadlu â nhw os ydynt am fynd y tu hwnt i ddefnyddwyr pen-desg SuperGIS a allai eisoes ddefnyddio SuperPad , SuperField neu SuperSurv ar gyfer Android.

Rheoli data

Mae GIS Pro wedi gwneud digon ar hyn, gan allu mewnforio ffeiliau shp, gpx, kml a kmz. Mae ei gyfyngiad yn y cydamseriad gan nad yw'n cynhyrchu offer bwrdd gwaith neu weinydd; Gallwch allforio i'r un ffeiliau, yn ychwanegol i csv ond yma gallai SuperSurv fanteisio ar y ffaith o ddarllen data a gynhyrchir gan SuperGIS Server nid yn unig WMS ond hefyd WFS-T. Os felly, -gobeithio- Ar wahân i olygu data tablau, gellid gweithio’r fector o dan safonau rheoli trafodion a dilysu topolegol a storir yn y gronfa ddata; nid yn unig Gweinydd SuperGIS ond ArcSDE neu Oracle Spatial.

Yn y GIS Kit hwn yn gyfyngedig, oherwydd nid yw iTunes / e-bost yn cydamseru ond trosglwyddo ffeiliau â rheolaeth anodd yn llaw. Mae ein ffrindiau o Ganada yn gallu i wneud y broses o storio y chronfa ddata ddaearyddol yn cael ei wneud gyda ArcSDE gan fod y fersiwn Pro yn dod â'r opsiwn o rannu dosbarthiadau nodwedd yn y cwmwl, er bod hyn yn cymryd profiad ychwanegol nad yw'n ddelfrydol ar gyfer cynnyrch a gynigir yn tybiedig twrci.

gis pro

Rydym yn glir bod defnyddwyr sy'n gwneud arolwg stentaidd math ysgubol, mewn ardal lle na chafodd ei arolygu o'r blaen, yn trosglwyddo ffeiliau confensiynol oherwydd yn ddiweddarach mae swydd technegwyr GIS a fydd yn gorfod glanhau'r data ac integreiddio'r wybodaeth bresennol. . Ond yn achos cynnal a chadw stentaidd, yr hyn sy'n peri pryder yw gwneud rhaniadau o eiddo, grwpio neu adfer y mae'r offer hyd yn hyn yn brin ohonynt. Yr her yw gwneud rhwng pump a deg offeryn sy'n caniatáu triongli, mesur berynnau, pellteroedd, clicio gyda snap, creu topoleg gyfochrog, dilysu yn dibynnu ar y dull mesur gwreiddiol, ac ati. Cawn weld beth mae SuperSurv yn ei gynnig ym mis Ionawr 2014.

Fel ar gyfer mapiau cefndir, mae GIS Pro yn cefnogi delweddau Google a Bing, mwy na digon. Yn ogystal, OpenStreet Map, OpenTopo, Google / Bing stryd a gwasanaethau WMS. Yn hyn, yr her yw'r delweddau sy'n cael eu storio'n lleol ar yr iPad, gan fod maint y cof yn annirnadwy ond mae ymarfer yn ei orfodi. Byddai'n rhaid dod o hyd i ffordd i reoli storfa mewn ffordd fwy effeithlon na'r un sy'n bodoli tan heddiw, meddwl am y defnyddiwr sydd angen mynd i'r cae ac a allai wisgo haen all-lein heb eu cadw ond eu cacheio ar iCloud o dan feini prawf yr arolwg; petryal, llwybr gyda byffer, cylch dylanwad i bwynt.

Byddai'n rhaid i SuperSurv yn hyn ehangu o leiaf i'r gwasanaethau hyn a gweld a ydyn nhw'n gwneud rhywbeth fel yr hyn y mae GaiaGPS yn ei wneud, er ei fod yn canolbwyntio ar olrhain, mae rheoli storfa ychydig yn wahanol ac ychydig yn well na GIS Pro. Am nawr rydyn ni'n gwybod hynny Bydd SuperSurv yn gallu darllen teils a grëwyd gyda SuperGIS Server a hefyd ffeiliau mewn fformat stc a grëwyd gydag offeryn teils map SuperGIS Desktop, bydd angen gweld a ellir rheoli kmz gydag orthoffoto wedi'i fewnosod heb golli amynedd.

Defnyddioldeb

Rydym yn glir na ddylai offer symudol fyth ddisgwyl gwneud yr hyn y mae'r defnyddiwr yn gweithio ar y bwrdd gwaith, ond mae rhai o'r swyddogaethau a wnaethom gyda GPS cyn bod ganddynt sgrin gyfoethog sy'n cael ei cholli. Rwy’n cofio, gyda’r Garmin, mai prin oedd yn ddiddorol dal pwyntiau a chyfeirio at y map cefndir; nawr mae mwy yn cael ei wneud ond mae'n ymddangos ein bod ni'n mynd o gwmpas mwy i wneud arferion syml fel dal pwynt a'i gymharu ag un sy'n bodoli eisoes.

Prin yw swyddogaethau GIS Pro, a gallem ddweud digon am greu haenau, diffodd, ymlaen, copïo, ail-archebu a chreu tryloywder. Rwy'n rhoi fy nghymeradwyaeth ond rwy'n credu y gallai gael ei wella yn rhesymeg y defnyddiwr; sut i newid arddulliau llinell, trwch neu faint pwynt gyda ffordd haws. I raddau, mae'r defnydd o'r bysedd eraill ar y sgrin yn cael ei wastraffu, er enghraifft, cyffwrdd ag eicon bwydlen gydag un bys a chyda'r ddau arall yn gallu ystumio newidiadau sylfaenol sydd ond yn cael eu harddangos ac na ddylech orfod gadael amdanynt. ar y sgrin i fynd i mewn i reolaeth templed.

Os yw SuperSurv eisiau cystadlu â hyn, mae'n rhaid iddo fanteisio ar yr hyn nad yw Android yn ei wneud yr un peth, ond ie iOS gydag un, dau, tri a hyd yn oed pedwar bysedd.

 Y Precision

Mae problem manwl gywirdeb yng nghyfyngiadau'r caledwedd, felly o'r gps a ddaw yn sgil yr iPad. Nid wyf yn gwybod sut mae ffrindiau GIS Pro wedi gwneud, ond mae'r fersiwn pro yn caniatáu gwell cywirdeb na'r llywio 3-metr syml; Mae'n bosibl diffinio hidlydd manwl gywirdeb ac uwch-gywirdeb fel nad yw'n dal oni bai ei fod yn gwneud hynny. Er ei fod, mae'n ymddangos i mi mai'r her o hyn ymlaen yw cymwysiadau symudol; sut i sicrhau manwl gywirdeb heb fod angen 4G, gan fanteisio ar gysylltedd â gorsafoedd sefydlog trwy'r gweinydd ... os na, gydag ôl-brosesu. Y broblem gyda GIS Pro yw nad yw'r manwl gywirdeb hwn wedi'i ardystio, mae'n dibynnu ar lawer o newidynnau; Nid yw hyn yn bwysig ar gyfer prosiectau sydd â dull cynllunio defnydd tir neu ddefnydd tir, ond gyda dull cyfreithiol. Y naill ffordd neu'r llall, rwy'n gweld mai hwn yw'r gorau y mae GIS Pro yn ei wneud -o leiaf wrth gynnig-.

Am y tro nid yw'n hawdd ei wirio, ond byddai'n ddelfrydol casglu data yn yr un cyflwr ag iPad ac Android, ar yr un pryd, gyda GIS Kit a GIS Pro ac yna cymharu a yw'n wirioneddol wir am y manwl gywirdeb ... o ganlyniad, yn gwledydd lle mae cysylltedd yn anghyson. Am y tro byddaf yn chwarae gyda'r fersiwn a gefais gan SuperSurv a'i gymharu â GIS Kit, a byddaf yn dweud wrthych yno.

Rwy'n amau ​​bod SuperSurv yn gwneud llawer dros gywirdeb, er eu bod yn gwneud yn dda iawn gyda SuperPad sydd ag estyniad GNSS ... wrth gwrs, ar gyfer GPS sy'n cefnogi Windows Mobile.

A pham mae GIS Pro yn cael derbyniad da?

Ni allem ddod i'r casgliad mai hwn yw'r cymhwysiad GIS gorau ar gyfer iPad, ond mae'n ymddangos yn eironig, ar ôl ymgynghori â gwahanol ddefnyddwyr sy'n ei addoli, rwy'n dod i'r penderfyniad sydd oherwydd ei ymarferoldeb hawdd i gariadon mac «.dim arbenigwyr GIS«, O leiaf ddim mewn GIS perchnogol. Hynny yw, bydd defnyddwyr ESRI yn defnyddio ArcPad, Supergis SuperSurv, Bentley Navigator Pano ... ond i bwy rydych chi eisiau:

  • Creu dosbarthiadau nodwedd o'r tabledi
  • Diffinio casgliadau o bwynt, llinell, polygon, llwybr math
  • Gosodwch nodweddion megis llun, symbol, testun, rhestr o werthoedd
  • Gosod hidlydd dal ar gyfer amser, pellter, manwl gywirdeb a manwl gywirdeb ultra
  • Rheoli data mewn systemau Lat / hir, UTM, MGRS a USNG
  • Llwythwch bron unrhyw haen raster / stryd yn y cefndir
  • Rhannu dosbarthiadau nodwedd trwy iCloud
  • a hyn i gyd heb ddefnyddio teclyn bwrdd gwaith ...

Eich dewis chi yw GIS Pro Diogel.

Os yw llwyfannau eraill eisiau cystadlu â GIS Pro ... dechreuwch trwy ymchwilio i sut y gwnaethant yn fanwl iawn.

Gis Pro

SuperSurv ar gyfer iOS

2 Yn ymateb i "GIS Pro Yr Ap GIS Gorau ar gyfer iPad?"

  1. Mae gen i ddwy flynedd o ddefnyddio Giskit pro, ac mae'n app uwch sy'n rhy reddfol ac yn hawdd ei drin ar gyfer defnyddwyr sydd â phrin o wybodaeth am GIS, mae rheoli geotif yn hylif iawn, ffurf siâp yn hawdd i'w lwytho drwy'r post a dropbox. Mae llawer o eiddo i'w ddweud. Trwy argymhelliad y wefan hon, rwy'n prynu'r app hwn.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.