Archifau ar gyfer

Apple - Mac

Gwybodaeth am Apple. Popeth am byd Mac

Mae hynny'n dod â AutoCAD ws 1.2 yn ôl

Mae fersiwn 1.2 o AutoCAD 2011 WS wedi cael ei lansio, sy'n gais gwych am AutoDesk sy'n eich galluogi i weithio ar-lein ac ar ddyfeisiau symudol. Mae'n welliant sylweddol, er gwaethaf y ffaith bod y fersiwn symudol yn mynd yn ôl at bopeth y mae'r fersiwn sy'n gweithio ar-lein yn ei wneud. Mae'r gwelliannau hyn yn cynnwys: Cymorth i ...

Zagg, y cyflenwad gorau i'r Ipad

Un o'r prif broblemau o addasu i Ipad yw'r bysellfwrdd. Bydd y rhai sy'n gyfarwydd, ond ar ôl mis dwi'n dod i'r casgliad bod y rhesymau hyn yn fy atal rhag mi: Ar y naill law mae fy mysedd yn rhy fraster, ac mae gweithredu'r bysellfwrdd yn fy nghymhlethu. 25 mlynedd yn ddiweddarach rwy'n gwerthfawrogi fy nghyrsiau teipio ...

Ipad, fy hoff geisiadau 43

Chwarae, gan chwarae gyda'r tabl hwn rwy'n bwriadu rhoi'r gorau i ddefnyddio'r gliniadur ar ddechrau'r flwyddyn nesaf. Mae fy ansicrwydd os bydd yn wirioneddol bosibl, mae hyn wedi fy ngalluogi i chwilio am yr offer sylfaenol sy'n disodli'r hyn rwy'n ei wneud - ac rwy'n rhoi'r gorau iddi - yn fy marn i. Mae'n ddiddorol y model o weithredu Apple gyda ...