Etifeddiaeth 2010

Beth i'w ddweud, pan fyddaf ychydig oriau i ffwrdd i fynd ar wyliau, byddaf yn rhyddhau'r hyn yr oedd y gwynt ar fin ei gymryd a j * dida yn sownd oherwydd nad yw'r gôl aur bellach yn ddilys. Er fy mod mewn ychydig o bynciau, fe wnes i weddïo gyda dagrau.

O argyfwng Honduran

31665 Wel, dim llawer o newyddion. Mae'n rhaid i chi edrych ar y tudalennau olaf o 100 o flynyddoedd o unigrwydd, a byddant yn gweld bod y cynllwynwyr a'r cynllwynwyr yn gaeth i'r sgript, rhai trwy fandad, eraill yn inertia, 16 ar ôl y symud.

Ond hey, i'r Llywydd Lobo mae pawb yn ei adnabod -Casi- ac eithrio rhai, ac wrth gwrs nid yw'n dal i'w gredu.

Mae'n rhaid i'r Ecuadoriaid, os ydynt am daro Correa, ddod i gael cadair dosbarth cyntaf. Rwy'n credu, gydag ychydig ddyddiau, eu bod yn dysgu sut i haearn y pyjamas.

O'r gorau y gallai Zelaya ei wneud, deffro'r fenter i dorri'r bipartisanship a bod pigiadau yn y bobl am yr hawl i gymryd rhan. Er bod y mater yn mynd yn hir, mae'r ddyled gymdeithasol yn uchel ac mae bob amser ddiddordebau eraill y tu ôl iddi.

Mae'r flwyddyn yn cael ei gwisgo o gwmpas yr un llysiau, yr ydych yn ei gadael, fel y dewch chi, nad ydych yn dod, nad wyf yn mynd iddi. Syrcas ddiddorol, pe byddem yn talu sylw byddem yn wallgof a byddem yn anghofio bod yn rhaid i ni frwydro dros ein cŵn bach sydd â thasgau i'w helpu.

O'm straen personol

Pryd bynnag y bydd diwedd y flwyddyn yn anodd, mae galwedigaethau a gyrfaoedd yn dod i 4.125 yn y pen draw. Ond mae wedi bod yn flwyddyn werth chweil, graddiodd fy mab, y ferch sy'n goleuo fy llygaid hefyd, yn y broses a ddysgodd i yrru; Mae'n ddoniol fy mod yn aros am ychydig wrth iddi yrru, ond nid yw'r pwysau i beidio â gyrru yng nghanol y ffordd ac ofn gyrwyr tacsi wedi gadael i mi orffwys ac mae mwy wedi dychwelyd poen yn fy nghefn.

Dywedodd y meddyg mai dyma'r golofn -o flynyddoedd-.

Ond gyda phopeth, fe wnes i gant o filltiroedd newydd, y rhai na ellid eu gwneud ar awyren. Fe wnes i nhw ar y trên, mewn ticabus, mewn troli, hyd yn oed oherwydd y cefnogwyr Ffantasi Roedd yn rhaid i mi ffonio un diwrnod i aros i mi gyda'r bwystfil. Yn olaf, mae'n dda bod yn iach ac mewn hwyliau da.

O'r argyfwng rhyngwladol

Yn ffodus, dywedodd Obama ei fod drosodd, neu byddem mewn dirwasgiad am ddwy flynedd arall. Mae fy ffrind yn Houston yn dweud eu bod bellach yn gwerthu mwy o dai, os unrhyw beth maen nhw'n ei ddiolch i'r dyn yw'r cyffyrddiad hudolus o ennill yr Nobel ymlaen llaw a bod un o bob tri sgri maent yn dod allan

Beth bynnag, roedd yn ymarfer diddorol y cawsom ein haddysgu i ymarfer cynilo. Manteisiodd llawer o gwmnïau ar y cyfle i ailddiffinio materion a oedd ganddynt mewn golwg sawl diwrnod yn ôl, rhai er gwell.

Mae argyfwng arall eisoes i'w weld yn y Dwyrain Pell. Nid oes gennyf ddim yn erbyn cyfalafiaeth, yr wyf yn ymwybodol nad oes dim gwell nag ymladd mewn brwydr dda, i gystadlu a gweld canlyniadau hynny. Ond mae'n ddrwg bod rhai edafedd yn penderfynu pryd y dylai economi'r byd ddisgyn, gyda dim ond y twit yn cau deugain o gwmnïau mewn tref fawr, yn gadael pobl ddi-waith 40,000 ac y gellir dangos, hyd at 3 mlynedd yn ddiweddarach, fod hanner ohonynt wedi mynd yn anghyfreithlon i'r gogledd -neu i Sbaen-.

Technolegau CAD / GIS

O'r gorau, edrychiad AutoDesk tuag at Mac. Nid oherwydd fy mod i'n mynd i brynu Air (dydw i ddim ar goll) ond oherwydd y duedd a fydd yn marcio i drydydd partïon edrych yn ôl ar yr amgylchedd CAD.

Mae'n ymddangos bod y foment o Afal yn dod, 4 o'r 10 gadgets dewis gan Times gan fod datgeliadau 2010 yn wyn. Yr unig beth sydd ei angen ar Apple yw bod yn rhatach, ac am yr hyn sydd ei angen yw bod y farchnad yn troi yno, yna bydd pawb yn cynhyrchu arteffactau yn gydnaws â manzanita.

Er bod newyddbethau eraill yn y byd teclynnau ar gyfer gemau, nid ydynt o hyd yn gosod tuedd yn yr amgylchedd geo-ofodol. Mae technolegau agored yn mynnu ceisio cynaliadwyedd, mae hynny'n dda.

O'r Rhyngrwyd

Rhwydweithiau'n mynd, nid yw rhwydweithiau bellach yn dod. Mae'n ymddangos bod gan fodelau busnes Facebook a Twitter y darn gorau, neu o leiaf y mwyaf addawol yn ein cyd-destunau.

Roeddwn am wneud sylwadau mwy, ond rwy'n gobeithio yn ystod y gwyliau i wneud adolygiad o fy rhagfynegiadau y Nadolig diwethaf.

O fy nhîm

O'r gorau, trueni bod yn rhaid i mi ei ddinistrio i fynd i mewn i gyfnod newydd. Bu 2010 yn flwyddyn fuddiol iawn o ran llafur. Er ei fod wedi cael adegau gwael, rwy'n teimlo'n optimistaidd y bydd yn dod i ben gyda blas da.

don m!

Mae'n drueni peidio â bod yn argyhoeddiadol gyda'r grŵp cyfan, a diolch iddynt am eu hymrwymiad. Dim mwy o gyd-deganau, caeadau, cynghorau, amser i orffwys i bawb. Cael amser da Don F!, Don W!, Don M!, P! n! o! m! m! a'r holl eraill m!

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.