Ipad, fy hoff geisiadau 43

Chwarae, chwarae gyda'r dabled hon, cynigiais roi'r gorau i ddefnyddio'r gliniadur ddechrau'r flwyddyn nesaf. Mae fy ansicrwydd os bydd yn bosibl mewn gwirionedd wedi fy arwain i chwilio am yr offer sylfaenol sy'n disodli'r hyn rwy'n ei wneud -ac rwy'n stopio gwneud- yn fy nhrefn.

apiau ipad y prif beth

Mae model gweithredu Apple yn ddiddorol gyda y tabledi hyn, wrth i gymwysiadau gael eu lawrlwytho neu eu prynu, a gallwch chi wybod yn hawdd bod diweddariadau. Mae'r cydamseriad yn lân, mae'r system yn canfod a oes cymwysiadau nad ydynt wedi'u trosglwyddo i'r dabled a chyn diweddaru newidiadau newydd mae'n gwneud copi wrth gefn rhag ofn.

Mae'r pryniant yn ymarferol, mae'n rhaid i chi gofrestru yn AppleStore, mae'n rhaid i chi chwilio amdanynt yn ôl allweddair neu bwnc a rhaid i chi lawrlwytho a derbyn y debyd yn unig. Ar ôl eu prynu, pan fyddwch chi am eu lawrlwytho o gyfrifiadur arall, rydych chi'n cydnabod eu bod eisoes wedi'u talu ac nad yw'r cerdyn credyd yn cael ei ail-lwytho.

Dyma fi'n gadael y gorau rydw i wedi'i ddarganfod:

7

Er diogelwch, mynediad a gweinyddiaeth.

apiau ipad Chwilio fy iPad
Mae'n caniatáu ichi weld ar Google Maps, ble mae eich Ipad, rhag ofn ichi ei anghofio neu ei ddwyn. O'r fan honno, gallwch ei ailosod, ei ddilyn neu anfon neges.
rhad ac am ddim
apiau ipad DropBox
I storio gwybodaeth yn y cwmwl. Mae'n gweithio fel gyriant caled ar-lein, ychydig yn well na storio yn Gmail oherwydd ei fod yn cydamseru o unrhyw bwrdd gwaith.
rhad ac am ddim
cymwysiadau ipad Cloud Connect Pro
I gysylltu â chyfrifiaduron y tu mewn i Lan, cydamseru data, cymryd rheolaeth ar gyfrifiadur personol ... a sawl peth arall.
$ 24.99 Cloud Connect Pro - Antecea Inc.
apiau ipad Gwyliwr Tîm
Y gorau i mi ei adolygu, mae'n gweithio ar yr Ipad ond mae ganddo'r anfantais bod panel agored arall fel arfer yn delio â chael fy nghyfarwyddo gan Skype ... anfanteision eiliad y fersiwn gyfredol bron multitasking
rhad ac am ddim
apiau ipad Porwr Tab LastPass
Da iawn ar gyfer trin cyfrineiriau tudalennau a ddefnyddir yn aml. Yn ddefnyddiol oherwydd nad yw'r Ipad yn cefnogi sesiynau defnyddwyr.
rhad ac am ddim
apiau ipad Disg USB ar gyfer Ipad
Mae hyn yn caniatáu ichi reoli'r ffeiliau sydd wedi'u storio, fel pe bai'n ffon USB.
rhad ac am ddim
apiau ipad Batri HD
Mae hyn yn cyflwyno graff o sut mae'r batri, faint o amser sydd ar ôl mewn gwahanol opsiynau, gan ddefnyddio Di-wifr, 3G a sain.
rhad ac am ddim

13


Ar gyfer gwaith cyffredin Swyddfa, CAD a GIS sylfaenol.

apiau ipad tudalennau
Mae'n cyfateb i Microsoft Word. Mewn llawer o bethau yn fwy ymarferol, dim mwy na gydag ewinedd. Mae'n cefnogi ffeiliau .docx, gyda rhai cyfyngiadau pan ddefnyddir ffontiau anarferol.
$ 9.99 Tudalennau - Afal
apiau ipad Niferoedd
Mae rhywbeth fel Excel, yn darllen ffeiliau .xlsx ond ungroups uno celloedd. Mae ganddo botensial gweledol nad wyf wedi manteisio arno eto.
$ 9.99 Rhifau - Afal
cymwysiadau ipad Keynote
Y fersiwn PowerPoint ar gyfer Ipads. Darllenwch fformatau pptx a gwnewch ddigon i greu cyflwyniadau, hyd yn oed gyda rhai effeithiau diddorol iawn nad ydyn nhw'n dod â fersiynau Office.
$ 9.99 Prif gyweirnod - Afal
cymwysiadau ipad Mindjet
Er mwyn gweithio mapiau meddwl, mae'n cefnogi fformatau brodorol gyda chyfyngiadau bach mewn ffeiliau a pherthnasoedd a ddiogelir gan gyfrinair.
$ 8.99 Mindjet ar gyfer iPad - Mindjet LLC
apiau ipad 2Do
Gwych i gadw golwg ar bethau i'w gwneud
rhad ac am ddim
apiau ipad AutoCAD WS
Roeddwn eisoes wedi ei wirio cwpl o ddyddiau yn ôl, yn wych ar gyfer gweithio ffeiliau dwg / dxf er nad yw'n mynd ar yr un cyflymder â'r fersiwn we.
rhad ac am ddim
apiau ipad GISRoam
Y peth gorau sydd wedi dod allan i weithio haenau GIS. Mae'n cefnogi ffeiliau siâp, drychiadau, raster, golygu, themio, ymgynghori a mwy.
$ 19.99 GISRoam - Cogent3D
apiau ipad ArcGIS
Mae'n wyliwr data GIS, gyda'r gallu i gadw at wasanaethau gwe sy'n cael eu hadeiladu gydag ArcGIS Server. Rwy'n gobeithio adolygu hyn yn ystod y dyddiau nesaf, i weld a yw'n cefnogi unrhyw safon OGC.
rhad ac am ddim
cymwysiadau ipad Offmaps 2
Cymhwysiad da iawn sy'n eich galluogi i lawrlwytho mapiau o ddinasoedd yn seiliedig ar Open Street Maps a'u rheoli oddi ar-lein.
$ 0.99 OffMaps 2 - iosphere GmbH
cymwysiadau ipad Gaia GPS
Cadarn iawn i ddal llwybrau gyda'r GPS y mae'r Ipad wedi'u hintegreiddio. Mae'n mesur cyflymder, pellter, yn cynhyrchu proffiliau ac yn integreiddio â haenau ar-lein.
$ 24.99
(Nawr mae'n costio mwy)
GPS Gaia - TrailBehind
cymwysiadau ipad Catalog Cynlluniau Tŷ
Gwych ar gyfer lawrlwytho dyluniadau tai gyda chynlluniau wedi'u cynnwys.
rhad ac am ddim
cymwysiadau ipad Cerdyn Sgorio Balans
Fersiwn ar gyfer Ipad o BsC, sy'n caniatáu rheoli rheolaeth prosiect.
$ 24.99 Cerdyn Sgorio Cytbwys - Busnes a Strategaeth
cymwysiadau ipad Cyfrifiannell HD
Sylfaenol ar gyfer swyddogaethau cyfrifiannell arferol. Mae yna rai eraill mwy cymhleth, gyda graffeg, ond i ddisodli'r deinosor sy'n dod â Windows, mae hyn yn ddigon.
rhad ac am ddim

4

Ar gyfer adloniant a manteisio ar amser hamdden neu ysbrydoliaeth

apiau ipad TuneIn Radio
Cadarn, i wrando ar orsafoedd radio. Nodwch rai'r ardal lle rydych chi'n byw, diolch i'r swyddogaeth leoliad a ddaw yn sgil yr Ipad
rhad ac am ddim
apiau ipad FarmVille
Gan nad yw'r Ipad yn cefnogi Flash yn y fersiwn gyfredol, mae'r cais hwn yn caniatáu ichi wneud y pethau sylfaenol ar y fferm.
rhad ac am ddim
apiau ipad Llyfrau
I lawrlwytho a darllen llyfrau gyda chysur. Da iawn, mae'n cefnogi unrhyw fath o lyfr, gyda lluniadau a lliwiau, yr hyn na all y Kinddle ei wneud.
rhad ac am ddim
apiau ipad Atlas HD y Byd
Atlas Daearyddiaeth Genedlaethol da iawn, i ddysgu mwy, i leoli, i ddod o hyd i leoedd. Yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sy'n teithio llawer neu sy'n manig am fapiau, mae'n cynnwys gwybodaeth sylfaenol am y wlad.
$ 1.99

9


I ysgrifennu, neu o leiaf beidio â cholli'r arferiad.

cymwysiadau ipad Blogsy
Y gorau i ysgrifennu mewn Blogiau, llawer gwell na BlogPress. Dyma'r un rwy'n ei ddefnyddio, mae ei welliannau diweddar yn hwyluso mewnosod hypergysylltiadau, delweddau a thestun cyfoethog.
$ 4.99 Blogsy - Fomola
cymwysiadau ipad Woopra
Monitro traffig ar wefan, mewn amser real. Mae'r fersiwn ar gyfer Iphone, felly mae'n edrych ar Ipad yn y modd 2x.
rhad ac am ddim
apiau ipad BlogPress
Cais gwych i ysgrifennu mewn blogiau. Mae'n cefnogi'r rheolwyr cynnwys mwyaf cyffredin: Blogger a WordPress, ond TypePad, LiveJournal, Movable Type, SquarespaceLive Spaces, Tumblr a Joomla. Yn anffodus mae'n hanner ei gymryd o'r gwallt y mae'r XMLRPC yn ei gydnabod.
$ 4.99
cymwysiadau ipad Sbaeneg iSpeak
Cymhwysiad da iawn i ddarllen testun yn uchel. Yn cynnwys cyfieithu rhwng Saesneg a Sbaeneg, gyda darllen yn y ddau.
Mae yna ar gyfer ieithoedd eraill, mae'n edrych yn addawol iawn i ddysgu ieithoedd eraill neu symud mewn gwlad arall gydag iaith nad ydyn ni'n ei thrin.

Mae RSSpeaker hefyd yn eithaf da, er mai chi sydd i ddarllen y porthwyr yn uchel. Mae fersiwn ar gyfer Saesneg a Sbaeneg.

$ 1.99 iSpeak Sbaeneg - Apps Future Inc.
apiau ipad YAY
Geiriadur yr Academi Frenhinol, offeryn anhepgor i'r rhai ohonom sy'n ysgrifennu'n gyson. Yn cynnwys geiriadur cyfystyron ac antonymau, berf cunjugación a geiriadur amheuaeth cynhanesyddol
rhad ac am ddim
apiau ipad Evernote
I lywio yno, ysgrifennwch i lawr, cofiwch.
cymwysiadau ipad Dadansoddwr Meddyg HD
Monitro Google Analytics yn nhraffig ein gwefannau.
$ 2.99 Dadansoddwr Doctor Pro HD - Global Agent Inc.
apiau ipad penodau
Mae hyn yn dda iawn ysgrifennu'r stori honno lle rydych chi'n treulio oriau o deithio hamdden gyda hi. Mae'n hwyluso creu penodau ac adrannau yn wahanol i'r llyfrau nodiadau eraill.
$ 3.99 Penodau - Llyfrau nodiadau ar gyfer Ysgrifennu - Steven Romej
cymwysiadau ipad Biblia
Mae'r gorau i ddarllen y Beibl, yn cynnwys llawer o fersiynau, ieithoedd a chwricwla. Gwych ar gyfer gwaith cartref plant pan fyddant mewn ysgolion efengylaidd neu i ddod o hyd i dystlythyrau yn hawdd.
rhad ac am ddim

7


I aros yn gysylltiedig

cymwysiadau ipad Rwy'n dweud Porwr
Porwr sy'n efelychu Chrome ar yr Ipad, yn dda iawn i'r rhai nad ydyn nhw'n dod i arfer â Safari. Cyn i Google eu lladd, fe'i gelwid yn iChromy.
rhad ac am ddim Porwr Diigo - tebyg i Chrome, gydag anodi a darllen all-lein (iChromy gynt) - Diigo Inc.
cymwysiadau ipad Rsspeaker
Gwych ar gyfer dilyn porthwyr, gyda darllen testun yn uchel. Mae'n bodoli ar gyfer sawl iaith, gan gynnwys Sbaeneg, gydag ynganiad eithaf da.
$ 2.99 RSSpeaker Espanol - Stiwdios Dylunio Altum
apiau ipad IM + Pro
Ar gyfer negeseuon gwib yn dda iawn. Gallwch ddefnyddio Yahoo, Facebook, Google Talk, Twitter, MSN, MySpace, Skype o'r un panel. Beth bynnag, popeth, hyd yn oed cael rhybuddion o e-byst newydd.
Costau adnabod lleferydd, i bennu yn lle ysgrifennu $ 0.99 y mis, ond dim ond cydnabod Saesneg.
rhad ac am ddim
apiau ipad Skype
Rhyddhawyd y fersiwn ar gyfer Ipad yn ddiweddar, yn dda iawn, mae'n cynnwys fideo ar gyfer Ipad2.
rhad ac am ddim
apiau ipad Flipboard
Y gorau rydw i wedi'i weld yn ymwybodol. Mewn panel gallwch olrhain y ddau gynnwys, trwy Google Readers neu Facebook. Y peth mwyaf diddorol yw y gellir ei weld mewn darllen cyflym, cyflawn, gan gynnwys mynd i'r dudalen heb golli'r botwm yn ôl i'r bwrdd.
rhad ac am ddim
cymwysiadau ipad Zinio
Darllen cylchgronau digidol trwy danysgrifiad. Yn addawol oherwydd bod ganddo amrywiaeth fawr o gylchgronau sy'n defnyddio'r cyfrwng hwn.
rhad ac am ddim
cymwysiadau ipad Twitter
Bron popeth sy'n ofynnol i'w ddilyn a chael ei ddilyn ar Twitter.
rhad ac am ddim

3

Chwaeth fy mhlant

apiau ipad Mega Dyn II
Mae fy mab wrth ei fodd, yn fertigol mae ganddo debygrwydd i reolaeth â llaw peiriannau Arcade. Yn llorweddol mae'r panel yn ochrol.
Ac er i mi wrthsefyll am ychydig, fe wnaethant lawrlwytho AngryBirds yn y diwedd
$ 2.99 Mega Man® II - Beeline Interactive, Inc.

Angry Birds HD - Chillingo Ltd.

apiau ipad Jampad
Piano neis i blant ymarfer, gyda chlustffonau ar daith ddiflas.
rhad ac am ddim
apiau ipad SketchBook Pro
Nid yw'n gais plant mewn gwirionedd, mae'n offeryn gwych ar gyfer lluniadu. Ond fy merch sy'n falch o'r tegan hwnnw.
$ 7.99 SketchBook Pro ar gyfer iPad - Autodesk Inc.

Cyfanswm 43, o 27 yr oeddwn wedi'i gynnwys ar y rhestr wreiddiol, dim ond 18 ohonynt sy'n cael eu talu, sy'n adio i ychydig yn fwy na doleri 100. Er ei bod yn ymddangos mai'r anghysur o weithio gyda bysellfwrdd nad yw'n ffitio'r bysedd yw'r mwyaf cymhleth ac mae'n debyg y bydd yn gwneud i mi wario ar galedwedd yn hytrach na meddalwedd.

Dros amser, rwyf wedi darganfod GIS Kit, yn fy marn i, y datblygiad GIS / GPS gorau ar gyfer iPad. Rwyf hefyd wedi darganfod triciau bysellfwrddI dal y sgrin, ffyrdd o trosglwyddo data i'r PC,

... anghofiais i ... Pasg Hapus!

Un Ymateb i “Ipad, fy hoff gymwysiadau 43”

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.