Woopra, i fonitro ymwelwyr mewn amser real

Mae Woopra yn wasanaeth ar y we sy'n gadael i chi wybod mewn amser real pwy sy'n ymweld â safle, sy'n ddelfrydol i wybod beth sy'n digwydd ar y wefan o ochr defnyddwyr. Mae yna fersiwn ar-lein, gyda datblygiad aruthrol ar Javascript ac AJAX, gyda'r anfantais nad yw'n rhedeg ar genhedlaeth gyntaf IPad; Mae fersiwn bwrdd gwaith wedi'i ddatblygu ar Java a fersiwn symlach ar gyfer IPhone. Gan gysylltu mewn un datgysylltiad â'r llall, mae'r fersiwn bwrdd gwaith yn llawer mwy ymarferol gan yr opsiynau cyflym ar fotwm cywir y llygoden er bod y dyluniad yn y fersiwn we yn lanach.

monitro'r ymwelwyr mewn amser real

Er mwyn ei weithredu, mae'n rhaid i chi gofrestru, cofrestru'r gwefannau yr ydym yn gobeithio eu monitro a chofnodi sgript yn nhempled y safle. Mae'r gwasanaeth yn rhad ac am ddim hyd at olygfeydd tudalen 30,000, yna mae $ 49.50 o gynlluniau blynyddol, yn y dyfodol.

Ymysg y pethau y gellir eu gwneud Woopra Dyma nhw:

 • Gwybod o ble mae ymwelwyr yn dod Nid yw'n bosibl gwybod beth yw'r hunaniaeth ond mae agweddau diddorol fel y ddinas yr ydych yn ymweld â hi, y math o borwr, IP cyhoeddus, sut y gwnaethoch gyrraedd y safle a'r system weithredu.
 • Adnabod ymwelwyr penodol trwy label, fel eich bod yn gwybod pan fyddant yn dychwelyd.
 • Creu rhybuddion fel bod sain neu ffenestr naid yn cael ei gweithredu, pan fydd digwyddiad penodol yn digwydd, fel: Pan fydd ymwelydd yn cyrraedd, o wlad sy'n siarad Sbaeneg, gyda'r allweddair "Lawrlwytho AutoCAD 2012". Os defnyddir y rhaglen n ben-desg, gall fod yn banel ar un pen y bwrdd gwaith.
 • Gallwch rannu'r ystadegau â defnyddiwr arall neu hyd yn oed godi adroddiadau personol cyfnodol. Mae hyn yn wych, er mwyn gallu ei rannu gyda'r cwmni neu'r gweithiwr proffesiynol sy'n dod â'r gwasanaethau SEO atom.
 • Addaswch label yr ymwelydd ar y map, gyda nodweddion penodol fel yr amser a dreulir ar y safle, os ydych chi'n ymwelydd newydd, ac ati. Gellir eu gweld hyd yn oed yn Google Earth.

monitro'r ymwelwyr mewn amser real

Eithr, mae'n eich galluogi i weithredu tab ar y wefan, lle gallwch weld faint o ymwelwyr sydd wedi'u cysylltu ac, ar y gorau, yn galluogi'r dewis i siarad â rhywun sy'n gyfrifol am y dudalen sydd ar gael. Gellir diystyru neu addasu hyn, ond mae'n ddelfrydol pan fydd angen i rywun mewn cefnogaeth, neu ymwelydd, ryngweithio ar adeg benodol.

Felly, os ydych chi am siarad ag awdur Geofumadas, mae'n rhaid i chi weld yn y tab hwnnw ei fod ar gael.

monitro'r ymwelwyr mewn amser real

Yn ogystal, gyda'r data sydd wedi'i storio, gallwch ddychmygu graffiau i wybod tueddiadau, y rhan fwyaf o'r geiriau allweddol, gwledydd a dinasoedd lle mae ymwelwyr yn dod. Yn y rhan hon, nid yw'n gwneud unrhyw beth na all Google Analytics, hyd yn oed, yr anfantais na chaiff y data ei storio yn barhaol, mae'r fersiwn rhad ac am ddim yn ei arbed am fisoedd 3, yr un a dalwyd o 6 i 36 mis.

monitro'r ymwelwyr mewn amser real

Ond mae Woopra yn gwneud rhai pethau na wnaethom eu cyflawni gydag Analytics, neu o leiaf heb yr un ymarferoldeb, fel:

 • Gwybod ble mae pobl wedi gadael o'r safle, beth sy'n rhoi defnyddioldeb i ni, am ba dudalennau rydym yn cyfeirio budd ohonynt o'n cysylltiadau neu gyhoeddiadau.
 • Gwybod pa lawrlwythiadau rydym wedi'u hachosi, naill ai o fewn y safle neu gysylltiadau allanol. Gallai hyn fod yn ymarferol iawn os ydym yn hyrwyddo meddalwedd ac rydym am i rybudd gael ei godi bob tro y caiff ei lawrlwytho.
 • Gwybod pa ganlyniad y mae erthygl benodol wedi'i gael, yn dibynnu ar y diwrnod a'r amser y cafodd ei gyhoeddi.
 • Mae hefyd yn ymarferol gwybod pam mae delweddau'n cyrraedd ymwelwyr, lle rwyf wedi darganfod bod gan Geofumadas safle rhagorol gyda'r gair "pornograffi" yn Google Images, Ups!. Collais gymaint o ymweliadau yn y swydd Topograffi, delweddau yn unig.
 • O'r gorau, mae'n caniatáu dadansoddi copaon afreolaidd o sbamwyr, sydd yn aml yn cael eu hamlygu gan weithredoedd gorliwiedig. Dim ond ymwelydd y mae'n rhaid i chi ei adnabod, ac mae'r hidlydd yn dangos i ni pa mor aml y bu ar wahanol ddiwrnodau, er ei fod wedi newid IP, mae Woopra yn ei gysylltu fel ymwelydd; mae hyn yn ei gwneud yn hawdd ei wahardd â Wp-Ban neu ategyn tebyg.
 • Gyda'r potensial a gynigir gan hidlwyr, mae'n bosibl gwneud llawer o ddadansoddiadau penodol. Er enghraifft, dyma'r dudalen y mae'r rhan fwyaf o ddefnyddwyr mewn dinas benodol wedi'i gweld. Neu pa dudalennau a ddenodd ymwelwyr o Fecsico a dreuliodd fwy na hanner awr yn pori'r dudalen. Neu gweler y calendr o ymweliadau, gan hidlo'r ymwelwyr hynny a gyrhaeddodd fwy na thair gwaith yn yr un diwrnod; yn fyr, mae hyn yn dod yn ddeniadol iawn.

Ond y mwyaf caethiwus yw monitro ymwelwyr mewn amser real. Gallwch ddysgu llawer gyda hyn: arferion ymwelwyr, ymddygiad pori, adnabod defnyddwyr ffyddlon ac amseroedd o'r dydd gyda mynediad yn amlach. Hefyd ar gyfer cymwysiadau SEO ac olrhain ymgyrch hysbysebu ar-lein. Mae ymweliadau Google yn cyfateb i "Ymwelwyr", hynny yw, ymweliadau dyddiol unigryw; prin bod unrhyw 5 yn wahanol, sy'n gwneud synnwyr oherwydd mae'n rhaid i Google basio diweddariad bob swm penodol o eiliadau, tra bod hyn yn fyw. Gelwir yr ystadegau eraill yn "Ymweliadau" sef y sesiynau, a gynhwysir pe bai ymwelydd yn dod i'r wefan fwy nag unwaith y dydd, mae hyn yn ymarferol iawn ac yn olaf mae'r "golygfeydd Tudalen" sy'n cyfateb i olygfeydd y dudalen.

Ewch i Woopra.

Dilynwch eich Prif Swyddog Gweithredol ar Twitter.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.