Geofumadas | Ymwelwyr: | 100 o ddinasoedd mewn 10 gwlad

Mae wedi bod yn bedwar mis ers i Geofumadas symud i’r parth newydd, o’r diwedd ar ôl arbrofion gydag algorithmau Google a rhwydweithiau cymdeithasol rwyf wedi llwyddo i ragori ar 1,300 o ymwelwyr y dydd, carreg filltir yr oeddwn yn ei disgwyl fel dŵr Mai oherwydd mai dyna oedd y cyfartaledd mewn Cartesiaid. Cymeraf y swydd hon i gael rhywfaint o ystadegau o'r sector Sbaeneg ei hiaith lle mae Geofumadas wedi cyrraedd.

 • Rwyf wedi defnyddio cyfeirnod Google Analytics, sy'n nodi'r ddinas lle mae'r darparwr gwasanaeth Rhyngrwyd yn cael ei osod.
 • Ar wahân i ymweliadau Google, cyfeiriaf atynt pan fo ffynhonnell arall yn arwyddocaol.
 • Mae cyfeirio uniongyrchol Google, yn gyffredinol yn cyfeirio at ddefnyddwyr sy'n mynd i'r wefan o ffefrynnau neu oherwydd eu bod yn ysgrifennu geofumadas.com yn uniongyrchol.
 • Mae'r ystadegau'n seiliedig ar ymweliadau yn ystod y pedwar mis diwethaf.

Mae'r 10 gwlad lle mae'r nifer fwyaf o ymweliadau'n dod i'r safle yn cynrychioli tua 87% o'r cyfanswm, rwyf wedi ystyried y 10 dinas fwyaf arwyddocaol yn y gwledydd hyn; fodd bynnag mae yna ddinasoedd eraill mewn gwledydd eraill a allai gael mwy o ymweliadau na rhai dinasoedd yn y ciw.

Ystadegau Sbaenaidd

Ystadegau Sbaenaidd Sbaen (23%)

O'r fan hon mae'r 10 prif ddinas yn sefyll allan, mewn trefn: Madrid, Barcelona, ​​Valencia, Seville, La Coruña, Bilbao, Malaga, Zaragoza, Granada a Murcia. Er bod y cyfanswm yn agos at 128 o ddinasoedd yn ôl Analytics. Rwyf wedi dod â'r Ynysoedd Dedwydd yn agosach i beidio â'i adael oddi ar y map.

Mae'r 33% o'r rhain yn cyrraedd yn uniongyrchol, mae 4% yn cyrraedd trwy gysylltiadau o hen faes Cartesiaid ac mae 2% yn cyrraedd trwy Twitter, strategaeth a ddechreuais gyda'r hosting newydd.

Yr ymweliad mwyaf cyffredin yw AutoCAD 2012 ac yn ddiweddar y diffygion tectonig o Sbaen, nid yw am lai gyda'r ysgwyd a oedd ganddynt yn ddiweddar a bod pwnc daeargrynfeydd dros dro wedi dod yn ffasiynol dros dro.

Ystadegau Sbaenaidd Mecsico (18%)

Yn achos Mecsico, mae'n eithaf tebyg i Sbaen, gyda mwy o ddinasoedd gwasgaredig (134). Mae Dinas Mecsico, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Oaxaca, Toluca, Chihuahua, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa a Xalapa yn sefyll allan.

Yma, mae 25% yn dod yn uniongyrchol, ar wahân i Google, 4% sy'n dod o Bing, nad yw'n digwydd gyda Sbaen.

Yr allweddair sydd fwyaf yn cyrraedd yw chi egeomates er bod y mater o y cyfesurynnau UTM yn Google Earth.

Ystadegau Sbaenaidd Periw (11%)

Mae'r thema ddaearyddol yn ffasiynol iawn ym Mheriw, i'r graddau eu bod yn fwy na nifer yr ymwelwyr o'r Ariannin, a oedd gynt yn uwch o ran canran. Mae Lima yn sefyll allan fel man gwych, er bod 23 o ddinasoedd eraill yn ymddangos, gan gynnwys La Victoria, Arequipa, Cuzco, Huancayo, Trujillo, Chiclayo, Chimbote, Piura a Juliaca.

Y gair sydd fwyaf wedi dod o beiriannau chwilio yw chi egeomates, mae'n anhygoel bod 54% o ymwelwyr yn cyrraedd yn uniongyrchol, a 6% gan Taringa sydd â defnyddwyr poblogaidd yno.

Ystadegau Sbaenaidd Colombia (9%)

O'r wlad hon yn ymddangos yn ddinasoedd 55, y 10 cyntaf yw Bogota, Medellin, Ardal Fetropolitan Bogota, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Ibague, Soacha, Cúcuta a Pereira.

Mae 26% yn cyrraedd y wefan yn uniongyrchol, y gweddill trwy Google a 2% trwy Bing. Yr allweddair a ddefnyddir fwyaf AutoCAD 2012.

Ystadegau Sbaenaidd Ariannin (7%)

Yma mae yna dinasoedd ger 82 gyda chynrychiolaeth, y 10 sy'n sefyll allan yw Buenos Aires, Cordoba, Rosario, San Miguel de Tucumán, Mendoza, La Plata, Mar Del Plata, Morón, Neuquén a Bahía Blanca.

24% trwy ymweliad uniongyrchol a 3% gan Yahoo Answers, yn weithgar iawn yn y rhanbarth côn deheuol hwnnw. Yr allweddair a ddefnyddir fwyaf chi egeomates a dilynwch ef AutoCAD 2012 newyddion.

Ystadegau Sbaenaidd Chile (6%)

Eithaf tebyg i ymddygiad yr Ariannin, er mai dim ond 28 ddinasoedd gan gynnwys Santiago, Providencia, Concepcion, Valparaiso, Vina Del Mar, Temuco, Antofagasta, Puerto Varas, La Serena, Talca.

Daw 31 yn uniongyrchol i'r wefan a 4% trwy atebion Yahoo.

Yr allweddair a ddefnyddir fwyaf chi egeomates, ac yna MicroStation.

Ystadegau Sbaenaidd Venezuela (4%)

Dinasoedd 27, yn rhagori ar 10 yn y drefn hon: Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Maracay, Mérida, Puerto la Cruz, Maturín, San Cristóbal a Cumana.

Daw 30% o ddefnyddwyr yn uniongyrchol ac mae'n chwilfrydig bod 6% yn dal i gyrraedd trwy ailgyfeirio'r hen barth. Yr allweddair a ddefnyddir fwyaf chi egeomates, ac yna AutoCAD 2012 newyddion.

Ystadegau Sbaenaidd Ecuador (3%)

Yn Ecuador mae prin ddinasoedd 8: Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala, Loja, Ambato, Manta a Portoviejo.

Mae un% 31 fesul ymweliad uniongyrchol ac un 3% yn defnyddio Bing.

Yr allweddair a ddefnyddir fwyaf, AutoCAD 2012.

Ystadegau Sbaenaidd Honduras (3%)

Mae hwn yn achos eithriadol, ni ddylai ymddangos yn y lefel hon o ystadegau ond mae ganddo'r hynodrwydd fy mod i yma. Am y rheswm hwn, bydd unrhyw chwiliad gyda'r thema CAD / GIS o'r peiriant chwilio lleol yn mynd â mi i Geofumadas, ar wahân i gydweithwyr sydd wedi'u nodi yn y cynnwys.

Go brin bod Tegucigalpa a San Pedro Sula yn ymddangos, yn nodweddiadol mewn gwledydd lle nad yw eu darparwyr gwasanaeth cysylltedd yn cael eu mapio'n gywir. Ond hefyd oherwydd bod y prif ffynonellau cysylltiad wedi'u lleoli mewn dinasoedd mawr a hyd yn oed os yw pobl o drefi bach yn cysylltu trwy fodem, ni fyddant yn ymddangos.

Dyma'r unig wlad sydd wedi newid o top10 o dair blynedd yn ôl, a arferai gael ei feddiannu gan yr Unol Daleithiau. Daw 72% rhyfeddol yn uniongyrchol a hefyd daw 7% chwilfrydig o chwiliadau Yahoo a Google Images lle mae'r swydd delweddau topograffi yn unig Mae wedi fy ngwneud yn annifyr ag y Pornograffeg eiriau.

Yr allweddair mwyaf a ddefnyddir yw chi egeomates.

Ystadegau Sbaenaidd Bolivia (3%)

Mae hon yn gymuned weithgar iawn, ond yn debyg i'r achos blaenorol. Mae La Paz, Santa Cruz a Cochabamba yn sefyll allan.

Mae 17% yn cyrraedd yn uniongyrchol ac 1% yn tynnu sylw trwy Twitter. Yr allweddair a ddefnyddir fwyaf yw Rhagamcanion UTM.

Yn y rhestr o wledydd sy'n dilyn 5 mae:

 • Guatemala, y mae ei gyfalaf yn ymddangos ym mhen dinasoedd 10 lle rwy'n derbyn yr ymweliadau mwyaf.
 • El Salvador a Costa Rica, bob amser yng Nghanol America.
 • Unol Daleithiau, lle mae datgan Texas, California, Efrog Newydd a Florida yn sefyll allan.
 • A Gweriniaeth Dominica lle mae'r gymuned topograffeg Mae'n eithaf actif.

Mae'n hysbys bod y sector Sbaeneg ei iaith wedi cyflawni safle diddorol ar y Rhyngrwyd. Ar y mater geo-ofodol, mae'r cymunedau dysgu sy'n gysylltiedig â llwyfannau perchnogol ac agored bob dydd yn ei gwneud yn sector posibl ar gyfer busnes. Er yn hyn o beth, mae angen i lawer o wledydd fynnu hyrwyddo safonau gwrth-fôr-ladrad, cymhellion ac achrediad proffesiynol, fel bod y farchnad yn gynaliadwy yn wyneb buddsoddiadau yn y maes Technoleg Gwybodaeth.

Rwy'n gobeithio eich bod chi wedi dod o hyd i chi yn yr ystadegau, os nad ydych yn ymddangos i gael eich ystyried yn freintiedig.

3 Ymatebion i “Geofumadas | Ymwelwyr: | 100 o ddinasoedd mewn 10 gwlad "

 1. Hi, Nancy.

  Rwy'n gwerthfawrogi eich eglurhad ar La Victoria, a chytunaf ei bod yn sicr bod gwaith rhagarweiniol cyfan yn dod â'r thema ddaearyddol i "ffasiwn barhaus".
  O'r eiliad Agorais y sianel sgwrs am y munudau y byddaf ar gael, rwyf wedi gweld llawer o Periw nid yn unig yn ymweld â safle a hwn ond siarad, gofynnwch, ac mae'r cyd-ddigwyddiad ohonynt fel arfer yn cael dabbling hunanddysgedig yn y pwnc neu gymryd gyrfa yn y brifysgol sy'n gofyn iddynt fanteisio ar y mater rheolaethol.

  Cyfarch!

 2. Hi, Don G!, Fy ngeiriau cyntaf yw eich llongyfarch am gyflawni eich nod o ymweliadau cyfartalog. Mae hyn yn golygu bod eich ymdrech yn cael ei wobrwyo. Da iddo!

  Ar y llaw arall, rwyf am dynnu sylw at y ffaith bod eich sylw bod 'y mater daearegol mewn ffasiwn' yma ym Mheriw yn ganlyniad ymdrech hir a pharhaus sydd ers blynyddoedd wedi cael ei hau yn dawel ond yn barhaus gan amrywiol athrawon prifysgol, y a agorodd lwybr y mae'n rhaid ei deithio o hyd ac y mae wedi'i ychwanegu (o'r diwedd!) y bydd fy annwyl Periw yn peidio â bod yn lleygwr yn y mater hwn. Rwy'n dyst eithriadol i'r ymdrech hon, yn gyntaf pan fynnodd fy nghynghorydd thesis, Eng. Meneses o'r Univ. Ricardo Palma yma yn Lima, bwysigrwydd y pwnc i'w ddewis ac yna pryd y gallwn gael fy nerbyn fel myfyriwr rhydd yn UNI (cryn anrhydedd) yn y dosbarthiadau Geodesi Lloeren a roddwyd gan Ing. Ralfo Herrera, un o'r arloeswyr yn y mater hwn, ynghyd â'r Ing Salazar a fu farw'n ddiweddar.
  Yn olaf, i nodi nad enw 'La Victoria' yw enw dinas ym Mheriw, ond enw ardal yn ninas Lima, ardal boblogaidd iawn am fod yn grud un o dimau pêl-droed mwyaf traddodiadol ein gwlad. : yr Alianza Lima.
  Cofion gorau o Lima Periw a dilynwch y llwyddiannau.
  Nancy

 3. Fi yw'r un o Oaxaca, Mecsico ……… .. Cyfarchion i'r holl geofumados

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.