Pointools, steroidau Bentley Descartes

Mae Descartes yn gynnyrch sy'n cyfateb i Bentley (yn rhannol) â'r hyn y mae Raster Design yn ei wneud o AutoDesk. Fel arfer y defnydd mwyaf sydd wedi'i hyrwyddo hyd yn hyn yw trin delweddau, er bod ganddo lawer mwy i'w gynnig, prin fy mod i'n cofio siarad ddwywaith am greu data fector o awyrennau wedi'u sganio a hefyd am y ymasiad delwedd gyda pholygonau clipio.

large_scalable_terrain_model_extraction

Ond mae Bentley eisiau mynd â'r feddalwedd hon ymhellach ar bwnc avant-garde iawn: pwyntio cymylau, mater y maent wedi bod yn mynnu ynddo dros y flwyddyn ddiwethaf, i'r graddau eu bod yn y gynhadledd ddiwethaf yn Amsterdam wedi defnyddio'r ymadrodd trosiadol "Steroids for Bentley Descartes" .

Gadewch i ni edrych ar ddwy strategaeth sy'n ymddangos yn nodedig yn yr ymdrech honno ar gyfer yr I-fodelau a'u dychwelyd i dalent.

Prynu Pointools Ltd.

Mae hwn yn gwmni a ddatblygodd un o'r cynhyrchion mwyaf arloesol wrth reoli cymylau pwynt. Er gwaethaf ei fod yn offeryn ifanc, tyfodd yn rhyfeddol diolch i'w natur agored i weithio gyda gweithgynhyrchwyr offer a meddalwedd mawr ar yr un pryd.

Cyflawnwyd hanner ei dwf gyda Pointools Suite, offeryn deniadol iawn ar gyfer trin data ag ystwythder rhyfeddol, sy'n ofyniad hanfodol yn y ffeiliau hyn lle nad oes sôn am filoedd o ddata ond miliynau. Daeth y swyddogaethau sylfaenol yn eithaf deniadol, mewn materion fel hidlo rhwystrau diangen, hidlo deallus gydag atgof ac animeiddio o ansawdd uchel.

bentley yn gwahanu

Cyflawnwyd y gweddill gyda Vortex sy'n cynnwys API yr integreiddiwyd nid yn unig Bentley ond AutoDesk, Rhino, Sketchup, Trimble, Leica, Topcon ymhlith eraill. Efallai mai'r mwyaf deniadol oedd y rhyngweithrededd a geisiwyd a oedd yn ychwanegu at grynoder y ffeiliau ac roedd y cynnwys cyfoethog yn ei gwneud yn ddeniadol iawn.

bentley yn gwahanu

Chwilio am dalent ddynol

Ond mae llawer mwy nag offeryn gwych i Bentley feddwl am y mater hwn. Dilynwyd y ddau athrylith y tu ôl i Pointools yn strategol, un ohonynt Joe Croser, a oedd yn Gyfarwyddwr Marchnata Rhyngwladol Bentley rhwng 2005 a 2010, pan aeth o fod yn gwmni o 300 i 500 miliwn.

Gadawodd Croser Bentley a rhwng 2010 2011 fel Is-lywydd Pointools datblygodd strategaeth o dwf a threiddiad y farchnad a gynyddodd werthiannau 90% a chodi gwerth y cynnyrch gan 50% nes iddo orffen ei ddarlith gyda'r pryniant y cwmni gan Bentley Systems yn 2011. Nawr mae gan Croser ei gwmni ei hun: Oundle Group, lle aeth â Larry Reagan, cyn Bentley arall ac maen nhw'n ymroddedig i'r hyn maen nhw'n sicr o'i wneud: helpu cwmnïau i dyfu.

Y cymeriad arall y tu ôl i dwf Pointools oedd Faraz Ravi, cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol am bron i 10 mlynedd ar ôl i'r pryniant ddod yn Gyfarwyddwr cynhyrchion o fewn Bentley Systems.

Er na pharhaodd Bentley â Joe Croser Bentley, mae greddf yn dweud wrthym iddo barhau i gydnabod ei allu. Derbyniodd y gynghrair o gydweithio fel bod Bentley yn integreiddio'r Vortex API ac o'r diwedd yn prynu'r cynnyrch cyflawn gan gynnwys y cwmni. Gelwir hynny yn cydnabod bod talent y tu hwnt i'n cyrraedd ond nid ei gynnyrch.

Yn achos Faraz Ravi, ychydig ddyddiau yn ôl cafodd ei integreiddio fel Cadeirydd Pwyllgor Rhyngwladol Systemau Delwedd 3D o'r enw ASTM, lle cynhyrchir y safonau ar gyfer y thema hon. Bydd gosod y darn hwnnw yn y lle hwnnw yn golygu bod mwyafrif yr ymdrechion rhyngweithredu a gyflawnwyd gyda Pointools yn cael eu mabwysiadu yn safonau'r llinell hon, sydd â llaw â photensial anghildroadwy ac integreiddio'n raddol â synhwyro o bell.


Advanced_point_cloud_data_management

3DTextureforBuildingsFelly gyda'r Select Series 3 mae gennym bellach Descartes sydd y tu hwnt i brosesu data raster yn integreiddio creu, golygu, themateiddio a modelu cymylau pwynt.

  • Gyda rhesymeg gwaith Microstation. Er enghraifft, gellir dewis dwy echel o bwyntiau, gan ddefnyddio ffens sy'n hidlo'r rhwystrau, yna ystof i wyneb wyneb 3D o wrthrych, ac yna ymestyn os oes angen i ymestyn i ran sy'n bodoli eisoes o'r wyneb sy'n Mae ganddo siâp afreolaidd. Yna gwnewch botwm iawn i'w droi yn wead y gellir ei ailddefnyddio.
  • Gydag effeithlonrwydd y platfform V8i sy'n caniatáu rendro trin data gyda digon o effeithlonrwydd am amser hir, rheswm sydd wedi arwain at ffyddlondeb uchel mewn cwmnïau mawr mewn peirianneg a phensaernïaeth lle mae Bentley mewn sefyllfa eithaf da.
  • Gydag ymgorffori swyddogaethau Pointools a fydd yn peidio â chael eu galw felly i fod yn steroidau Descartes.

Byddwn yn gweld sut maen nhw'n llwyddo i leoli eu hunain y tu hwnt i wledydd datblygedig lle mae modelu dinasoedd craff yn don o ddiddordeb, ond mae hynny yn ein gwledydd yn arafach oherwydd y flaenoriaeth ym materion mwy sylfaenol y maes geo-ofodol a lle mae llawer o ymdrechion yn cael eu colli i'n gwan gyrfaoedd gweinyddol ac ychydig o weledigaeth swyddogion mewn swyddi pendant.

Dysgu mwy am Bentley Descartes.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.