Anogaeth werthfawr i gvSIG - Gwobr Her Europa

Mae'n braf gwybod bod gvSIG wedi derbyn gwobr ryngwladol yn ystod Her Europa ddiweddar.

Mae'r wobr hon yn rhoi cyfle i brosiectau sy'n dod ag arloesedd ac atebion cynaliadwy i'r gymuned fyd-eang. Wrth gwrs, os ydyn nhw'n ychwanegu gwerth at y Menter INSPIRE a defnyddio'r dechnoleg sydd ar gael gan NASA World Wind.

Y byd byd rhithwir yn bodoli ychydig flynyddoedd yn ôl mewn fersiwn annibynnol, gyda llawer o debygrwydd i Google Earth a manteision mewn agweddau megis llwytho gwasanaethau a swyddogaethau OGC nad oedd gan y tegan Google poblogaidd ond yn y fersiwn taledig. Dim ond ar Windows yr oedd yn bosibl ei osod, er bod fersiwn ar gyfer Linux; dros amser fe wnaeth Gwynt y Byd ymddwyn a cymerodd SDK i'w ddefnyddio gan y gymuned ddatblygwyr lle mae amryw o fwletinau yn cael eu cynnal bellach, fel Prosiect Geoforge, Dapple, SERVIR-VIZ, Punt a WW2D.

Fel cymhelliant i barhad, yn ystod y blynyddoedd diwethaf, fe wnaeth NASA yng nghyd-destun INSPIRE weithredu Gwobr Her Europa, ac rydym yn falch o'i weld wedi'i thargedu ac ennill y feddalwedd GIS eginol yn yr amgylchedd Sbaenaidd mwyaf cyffredin hyd yn hyn.

 

Elw gvSIG gyda'r wobr hon

Mae'r Sefydliad GvSIG wedi bod yn dda am betio ar y Synergedd, gan gyflwyno'r defnydd y maent wedi'i roi i'r SDK o NASA World Wind, ac maent wedi ei gyflwyno yn y FOSS4G Ewrop a ddatblygwyd yr wythnos diwethaf yn yr Eidal.

Daw'r wobr i roi anogaeth ddiddorol i gvSIG, sydd ers sawl blwyddyn wedi parhau i fod yn weladwy ac yn tyfu yn fframwaith y Dyddiau Rhydd, gan gyrraedd y tu hwnt i'w hamgylchedd deori. Ar wahân i gyd-destun America Ladin, lle mae gvSIG wedi dod o hyd i gilfach ddiddorol, mae amgylcheddau eraill fel y cymunedau Rwsiaidd ac Eidalaidd sy'n cynnal gweithgaredd sylweddol yn denu sylw.

Mae'r newyddion drwg bob amser yn parhau, ond nid yw'r newyddion da bob amser yn adio. 

Hoffem ragweld y bydd y newyddion hwn yn sicr yn adio, yn enwedig oherwydd ei bod yn dod ddeufis yn unig ar ôl i ni ddeffro'r syndod bod Jorge Sanz yn gadael Prodevelp. Rydym yn gwybod yn iawn fod pobl yn amnewid mewn cwmnïau, ond rydym hefyd yn argyhoeddedig o'r diffyg y maent yn ei wneud pan fyddant yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i'r cymunedau y maent yn cymryd rhan ynddynt, yn enwedig os yw'r heriau newydd yn awgrymu cyfyngiadau a oedd gynt bron yn hobi obsesiynol. Ni allwn ddod o hyd i ffordd i sôn am ddirywiad Xurxo o'r ochr hon, ond ar ôl y parch yr wyf yn ei gynnal am ei broffesiynoldeb a'i frwdfrydedd dros gydweithredu, p'un a ydym yn ei hoffi ai peidio, byddwn yn gweld ei eisiau. Gobeithiwn hefyd eich bod chi'n gwybod sut i gadw'n actif yn yr hyn rydych chi'n gwybod sut i wneud ac na allech chi ei ddiffinio fel: ychwanegu o'r brwdfrydedd pragmatig.

gvsig qgis

Mewn casgliad rhagarweiniol, mae dyfarniad Her Europa yn rhoi amlygrwydd i gvSIG, sydd bellach â heriau cryf drwy edrych am sefydliadau sy'n noddi mwy a all wneud yr hyn nad yw'r gymuned yn ei wneud ar ei phen ei hun ac sy'n gofyn am weledigaeth arweiniol, yn enwedig mewn datblygiad, yn hytrach ffurfio a mewnblannu bod ar hyn o bryd eisoes yn ddigon a thyfu.

gvsig qgis

Safbwyntiau a dyheadau

Mae'n dal i beri pryder wrth i welededd gvSIG yn nhueddiadau Google gyrraedd ei lwyfandir a'i foment orau yn ystod 2009 a 2011, ond yn ystod y tair blynedd diwethaf mae wedi bod yn dirywio. Dylai hyn gael ei adlewyrchu yn nifer y lawrlwythiadau meddalwedd, gweithgaredd cymunedol, ac felly datblygwyr; Rwy'n golygu'r rhai ffurfiol o'r Academi neu fuddsoddiad â chymhorthdal ​​a'r rhai blewog yn gwneud cod o ystafelloedd sy'n llawn mwg a chwrw.

O'n rhan ni, credwn y bydd gvSIG yn cynnal llinell sefydlog yn y gymuned sy'n caru Java a chod am ddim. Er y bydd yn her gref rheoli adnoddau ariannol, cynghreiriau a hyrwyddo datblygiad swyddogaethau a awgrymir gan y diffyg amynedd a all gynyddu gwelededd yn yr amgylchedd Eingl-Sacsonaidd. Yn enwedig ar lefel y defnyddwyr terfynol sy'n chwilio'r Rhyngrwyd am farn pobl eraill.

Cadarn nad yw'n hawdd bod y tu ôl i ystadegau, ond dyna bwrpas meincnodi, llawer mwy mewn cyd-destunau ffynhonnell agored. Gellid gwrthbwyso effaith peidio â chael yr un adnoddau economaidd â 5 mlynedd yn ôl, colli adnoddau technegol gwerth uchel neu wynebu dirwasgiad economaidd yng nghyd-destun partneriaid strategol, trwy ailgyfeirio strategaethau synnwyr cyffredin sy'n ymddangos fel pe baent yn gweithio i'r chwaer-brosiect (QGIS ) sydd, yn 2011, wedi llwyddo i dyfu ar lefelau anghymesur, fel y dangosir yng nghyd-graff y ddau offeryn.

gvsig qgis

O ran cynaliadwyedd, peidiwch â gollwng gafael ar gyfle bach hyd yn oed. Fel enghraifft, mae'n rhaid i ni edrych ar yr hyn sy'n digwydd gyda phrosiectau cydweithredu Lagina yn America a hyrwyddir gan gronfeydd gwrthdroi dyled dwyochrog, amlochrog neu ddyled o Ewrop nad oes ganddynt lawer o wybodaeth nac ewyllys yn gvSIG; ni fyddai'n ddrwg gwirio beth sy'n digwydd gyda'r neges maen nhw'n ei derbyn.

Rhaid inni egluro nad cystadleuaeth yw hon yn ecosystem datrysiadau rhad ac am ddim ond cyd-fynd. mae gvSIG yn bodoli ar gyfer Java a QGIS ar gyfer C ++, y ddau ar gyfer traws-blatfform; Bydd angen prosiect GIS ar gyfer Java bob amser, cyn belled â'i fod yn cynnal y safle rhagorol hwnnw mewn amgylcheddau datblygu. Mae'n ddiddorol hefyd na fu model OpenSource erioed a datblygiad cymunedau cydweithredol mor dros dro ag y mae heddiw; Mae'n rhaid i chi weld yr ergyd y mae mentrau fel OpenStreetmap, Wikipedia, WordPress, i enwi ond ychydig, wedi'i rhoi i gynlluniau traddodiadol. Ond mae'n rhaid i ni hefyd fod yn ymwybodol, yn y byd globaleiddiedig rydyn ni'n byw ynddo heddiw, mai dim ond trwy gefnogi mewn ffordd gytbwys yr ychydig goesau y mae busnesau technoleg ffynhonnell agored yn cael eu cynnal arnynt: Cyfalaf, arloesi a chymuned.

Credwn fod y strategaeth o synergizing â SDK Gwynt y Byd NASA yn gam gwerthfawr i osgoi buddsoddi adnoddau i ddatblygu rhywbeth sydd eisoes yno ac nad oes angen ei ail-wneud o'r dechrau. Credwn hefyd y gallai mentrau fel hyn gael eu gwneud am amser hir (gan siarad am barhad proses ddeori OSGeo a synergeddau â llyfrgelloedd derbyn geek) a'i fod, y tu hwnt i optimeiddio adnoddau, yn benderfyniad diddorol oherwydd synergeddau o'r radd flaenaf. 

Y tu allan i ymddangos yn besimistaidd mewn rhan o'r erthygl, rydym yn ceisio cyfleu dadansoddiad adeiladol. Rydym yn llongyfarch ein holl ddefnyddwyr gvSIG sydd wedi cefnogi eu twf gydag ymdrech fawr. Llongyfarchiadau i'r hyrwyddwyr am y llwyddiant hwn mewn arloesi a fydd yn sicr o ddod â ffrwyth gwelededd a chynghreiriau newydd.

Mwy o wybodaeth: Blog Sylfaen GvSIG

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.