Anogaeth werthfawr i gvSIG - Gwobr Her Europa

Mae'n braf gwybod bod gvSIG wedi derbyn gwobr ryngwladol yn ystod Her Europa ddiweddar.

Mae'r wobr hon yn rhoi cyfle i brosiectau sy'n cyfrannu at arloesedd ac atebion cynaliadwy i'r gymuned fyd-eang. Wrth gwrs, os ydynt yn ychwanegu gwerth ychwanegol at y Menter INSPIRE a defnyddio'r dechnoleg sydd ar gael gan NASA World Wind.

Y byd byd rhithwir yn bodoli ychydig flynyddoedd yn ôl mewn fersiwn ar ei ben ei hun, gyda llawer o debygrwydd gyda Google Earth a manteision mewn agweddau fel llwyth gwasanaeth OGC a swyddogaethau bod tegan poblogaidd Google yn y fersiwn â thâl yn unig. Dim ond ar Windows y gellid ei osod, er bod fersiwn ar gyfer Linux; yn y pen draw Byd y Byd yn ymddwyn a cymerodd SDK i'w ddefnyddio gan y gymuned ddatblygwyr lle mae amryw o fwletinau yn cael eu cynnal bellach, fel Prosiect Geoforge, Dapple, SERVIR-VIZ, Punt a WW2D.

Fel cymhelliant i barhad, yn ystod y blynyddoedd diwethaf, fe wnaeth NASA yng nghyd-destun INSPIRE weithredu Gwobr Her Europa, ac rydym yn falch o'i weld wedi'i thargedu ac ennill y feddalwedd GIS eginol yn yr amgylchedd Sbaenaidd mwyaf cyffredin hyd yn hyn.

Elw gvSIG gyda'r wobr hon

Mae'r Sefydliad GvSIG wedi bod yn dda am betio ar y Synergedd, gan gyflwyno'r defnydd y maent wedi'i roi i'r SDK o NASA World Wind, ac maent wedi ei gyflwyno yn y FOSS4G Ewrop a ddatblygwyd yr wythnos diwethaf yn yr Eidal.

Daw'r wobr i roi anogaeth ddiddorol i gvSIG, sydd wedi bod yn weladwy ac yn tyfu ers sawl blwyddyn o fewn fframwaith y dyddiau rhydd, gan gyrraedd y tu hwnt i'r amgylchedd deori. Ar wahân i'r cyd-destun Americanaidd Lladin, lle mae gvSIG wedi dod o hyd i gilfach ddiddorol, mae amgylcheddau eraill fel cymunedau Rwsia ac Eidalaidd sy'n cynnal gweithgarwch sylweddol yn tynnu sylw.

Mae'r newyddion drwg bob amser yn parhau, ond nid yw'r newyddion da bob amser yn adio.

Hoffem ragweld y bydd y newyddion hwn yn sicr yn adio, yn bennaf oherwydd ei fod yn dod dim ond dau fis ar ôl i ni ddeffro'r syndod bod Jorge Sanz yn tynnu'n ôl o Prodevelp. Gwyddom fod pobl yn amnewidiol mewn cwmnïau, ond rydym hefyd wedi ein hargyhoeddi o'r diffyg a wnânt pan fyddant yn gyfraniad cadarnhaol i'r cymunedau y maent yn cymryd rhan ynddynt, yn enwedig os yw'r heriau newydd yn awgrymu cyfyngiadau a oedd bron yn hobi obsesiynol. Ni allwn ddod o hyd i ffordd o sôn am golli Xurxo o'r ochr hon, ond ar ôl y parch rwy'n ei gynnal am eu proffesiynoldeb a'u brwdfrydedd dros gydweithredu, p'un a ydym yn ei hoffi ai peidio, byddwn yn ei golli. Rydym hefyd yn gobeithio y gallwch chi gadw'n weithgar yn yr hyn rydych chi'n ei wybod sut i wneud ac na allech ond ei ddiffinio fel: ychwanegu o'r brwdfrydedd pragmatig.

gvsig qgis

Mewn casgliad rhagarweiniol, mae dyfarniad Her Europa yn rhoi amlygrwydd i gvSIG, sydd bellach â heriau cryf drwy edrych am sefydliadau sy'n noddi mwy a all wneud yr hyn nad yw'r gymuned yn ei wneud ar ei phen ei hun ac sy'n gofyn am weledigaeth arweiniol, yn enwedig mewn datblygiad, yn hytrach ffurfio a mewnblannu bod ar hyn o bryd eisoes yn ddigon a thyfu.

gvsig qgis

Safbwyntiau a dyheadau

Nid yw'n rhoi'r gorau i boeni gan fod gwelededd gvSIG yn y tueddiadau Google wedi cyrraedd ei llwyfandir a'i foment well yn ystod y blynyddoedd 2009 a 2011, ond yn y tair blynedd diwethaf mae wedi bod yn gostwng. Rhaid adlewyrchu hyn yn y swm o lawrlwythiadau meddalwedd, gweithgarwch y cymunedau ac felly datblygwyr; Yr wyf yn golygu'r rhai ffurfiol o'r Academi neu fuddsoddiad â chymhorthdal ​​a'r rhai blewog sy'n gwneud cod o ystafelloedd sy'n llawn mwg a chwrw.

Er ein rhan ni, credwn y bydd gvSIG yn cynnal llinell sefydlogrwydd yn y gymuned sy'n caru Java a'r cod rhad ac am ddim. Er y bydd rheoli adnoddau economaidd, cynghreiriau a hyrwyddo datblygiad swyddogaethau yn cael eu hawgrymu gan yr amyneddrwydd a all dyfu gwelededd yn yr amgylchedd Eingl-Sacsonaidd, bydd yn her gref. Yn enwedig ar lefel y defnyddwyr terfynol sy'n chwilio'r Rhyngrwyd am farn pobl eraill.

Yn sicr nid yw'n hawdd bod y tu ôl i ystadegau, ond mae hynny'n meincnodi, llawer mwy mewn cyd-destunau ffynhonnell agored. Gellid gwneud iawn am effaith peidio â chael yr un adnoddau economaidd o 5 mlynedd yn ôl, colli adnoddau technegol gwerth uchel neu wynebu dirwasgiad economaidd yng nghyd-destun partneriaid strategol, drwy ailgyfeirio strategaethau synnwyr cyffredin sy'n ymddangos yn gweithio i'r chwaer brosiect (QGIS) ) bod 2011 wedi llwyddo i dyfu ar lefelau anghymesur, fel y dangosir gan graff y ddau offeryn ar y cyd.

gvsig qgis

O ran cynaliadwyedd, ni ddylem fynd hyd yn oed ychydig o gyfle. Fel enghraifft, mae angen edrych ar yr hyn sy'n digwydd gyda'r prosiectau cydweithredu yn America. Lagina a hyrwyddir gan gronfeydd dwyochrog, amlochrog neu drosi dyledion, sy'n dod o Ewrop ychydig o wybodaeth neu a fydd ganddi yn gvSIG; Ni fyddai'n ddrwg adolygu'r hyn sy'n digwydd gyda'r neges yr ydych yn ei derbyn.

Rhaid i ni egluro nad yw cystadleuaeth yn yr ecosystem o atebion am ddim, yn gydnawsedd. mae gvSIG yn bodoli ar gyfer Java a QGIS ar gyfer C ++, ar gyfer aml-lwyfan; Bydd angen prosiect GIS ar gyfer Java bob amser, cyn belled â'i fod yn cynnal y sefyllfa hyfryd honno yn yr amgylcheddau datblygu. Mae hefyd yn ddiddorol nad yw'r model OpenSource a datblygiad cymunedau cydweithredol erioed wedi bod mor amodol ag y maent heddiw; mae'n rhaid i chi weld yr ergyd bod cynlluniau traddodiadol wedi rhoi mentrau fel OpenStreetmap, Wikipedia, WordPress, i enwi ond ychydig. Ond mae'n rhaid i ni hefyd fod yn ymwybodol, yn y byd byd-eang yr ydym yn byw ynddo heddiw, mai dim ond trwy gefnogi mewn modd cytbwys yr ychydig goesau y mae busnesau technoleg ffynhonnell agored yn seiliedig arnynt mewn ffordd gytbwys, y gellir codi'r gromlin dirywiad yn y cynnyrch: arloesi a'r gymuned.

Credwn fod y strategaeth o synergeiddio tuag at Wind SDK World NASA yn gam gwerthfawr i osgoi buddsoddi adnoddau wrth ddatblygu rhywbeth sydd yno'n barod ac nad oes angen ei ail-wneud o'r dechrau. Credwn hefyd y gellid gwneud mentrau fel hyn am amser hir (gan siarad am barhad proses ddeor OSGeo a synergeddau â llyfrgelloedd derbyn geek) a bod y tu hwnt i optimeiddio adnoddau yn benderfyniad diddorol ar gyfer synergeddau o werth byd-eang.

Y tu allan i edrych yn besimistaidd yn rhan o'r erthygl, rydym yn ceisio cyfleu dadansoddiad adeiladol. Estynnwn ein llongyfarchiadau i holl ddefnyddwyr gvSIG sydd, gydag ymdrech fawr, wedi cefnogi eu twf. Llongyfarchiadau mawr i'r hyrwyddwyr am y llwyddiant hwn i'r arloesedd a fydd, yn sicr, yn dwyn ffrwyth gwelededd a chynghreiriau newydd.

Mwy o wybodaeth: Blog Sylfaen GvSIG

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.