Croeso i'r cyfnod exponential

Yn 1998, roedd gan Kodak weithwyr 170,000 a gwerthodd 85% o holl luniau papur y byd ..
Mewn ychydig flynyddoedd, diflannodd ei fodel busnes yn arwain at fethdaliad.
Bydd yr hyn a ddigwyddodd i Kodak yn digwydd i lawer o ddiwydiannau yn y blynyddoedd 10 nesaf - ac nid yw llawer o bobl yn ei sylweddoli.

Oeddech chi'n meddwl yn 1998 na fyddai 3 mlynedd yn ddiweddarach yn cymryd ffotograffau ar bapur eto?

Fodd bynnag, dyfeisiwyd camerâu digidol ym 1975. Fel pob technoleg esbonyddol, roeddent yn siom am amser hir cyn iddynt ddod yn llawer uwch a nhw oedd y brif duedd o fewn ychydig flynyddoedd.
Nawr bydd yn pasio gyda Chudd-wybodaeth Artiffisial, iechyd, ceir trydan ymreolaethol, addysg, argraffu, amaethyddiaeth a swyddi 3D.

Croeso i'r Pedwerydd Chwyldro Diwydiannol!

Bydd y meddalwedd yn newid y diwydiannau mwyaf traddodiadol yn y blynyddoedd 5-10 nesaf.
-
Dim ond offeryn meddalwedd yw Uber, nid yw'n berchen ar unrhyw gerbyd, ac erbyn hyn dyma'r cwmni tacsi mwyaf yn y byd. Airbnb bellach yw'r cwmni gwesty mwyaf yn y byd er nad yw'n berchen ar unrhyw eiddo.
-
Cudd-wybodaeth Artiffisial: Bydd cyfrifiaduron yn well wrth ddeall y byd. Eleni, mae cyfrifiadur yn curo'r Go Player gorau yn y byd (gêm Tsieineaidd yn fwy cymhleth na gwyddbwyll), 10 mlynedd yn gynharach na'r disgwyl.
Nid UDA gyfreithwyr ifanc yn cael swyddi oherwydd IBM Watson, gallwch gael cyngor cyfreithiol (ar faterion sylfaenol) mewn eiliadau, gyda chywirdeb 90% o'i gymharu â chywirdeb 70% o bobl. Felly, os ydych chi'n astudio cyfraith, cadwch ar unwaith. Bydd 90% yn llai o gyfreithwyr yn y dyfodol
-
Mae Watson Health eisoes yn helpu nyrsys i ddiagnosio canser, gydag amseroedd 4 yn fwy cywir na nyrsys dynol. Mae gan Facebook bellach feddalwedd gydnabyddiaeth a all adnabod wynebau yn well na phobl. Yn y 2030, bydd cyfrifiaduron yn fwy deallus na phobl.
-
Ceir ymreolaethol: bydd y ceir awtomatig cyntaf yn ymddangos yn yr 2018. O amgylch yr 2020, bydd y diwydiant cyfan yn dechrau cael problemau. Nid ydych am gael car eto. Byddwch yn galw car gyda'ch ffôn, bydd yn ymddangos ble rydych chi a bydd yn mynd â chi i'ch cyrchfan. Ni fydd yn rhaid i chi barcio, dim ond am y pellter a deithir y bydd yn rhaid i chi dalu amdano a byddwch yn gallu gweithio wrth deithio. Ni fydd angen trwydded yrru ar ein plant a ni fydd byth yn berchen ar gar. Bydd y dinasoedd yn newid oherwydd bydd angen ceir 90% -95% yn llai. Gallwn drawsnewid y traethau parcio yn barciau. Mae miliynau o bobl 1.2 yn y byd yn marw bob blwyddyn o ddamweiniau car. Nawr mae gennym ddamwain ym mhob cilomedr 100,000; gyda cheir ymreolaethol a fydd yn newid i ddamwain yn 10 miliwn cilomedr. Bydd hyn yn arbed miliwn o fywydau pob un
ANO
-
Gallai'r rhan fwyaf o gwmnïau modurol fynd yn fethdalwr. cwmnïau modurol traddodiadol yn defnyddio'r dull esblygol a dim ond yn gwneud car yn well tra bod cwmnïau technoleg (Tesla, Goole, Apple) yn cael y dull chwyldroadol a chyfrifiaduron a gynhyrchwyd ar glud. Siaradais gyda pheirianwyr CC a Audi ac yn cael eu dychryn yn llwyr gan Tesla.
_
Bydd gan gwmnïau yswiriant broblemau ofnadwy oherwydd dim damweiniau, bydd yswiriant yn 100 yn rhatach. Bydd eich model yswiriant car yn diflannu.

Bydd busnes yr ystad go iawn yn newid. Oherwydd os gallwch weithio tra byddwch chi'n teithio, bydd pobl yn symud ymhellach o'r dinasoedd i fyw '
-
Ni fydd angen cymaint o garejys arnoch os oes gan lai o bobl geir, felly gallai byw mewn dinasoedd fod yn fwy deniadol oherwydd bod pobl yn hoffi bod gyda phobl eraill. Ni fydd hynny'n newid.
-.
Y ceir trydan fydd y confensiynol yn yr 2020. Bydd y ddinasoedd yn llai swnllyd oherwydd bydd pob ceir yn drydan. Bydd y trydan yn hynod o lân a rhad: mae cynhyrchu ynni solar wedi bod mewn cromlin exponential anhygoel ar gyfer 30 o flynyddoedd, ond dim ond nawr allwch chi weld yr effaith. Y llynedd, gosodwyd mwy o ynni'r haul nag ynni ffosil. Bydd pris ynni'r haul yn syrthio cymaint y bydd yr holl gwmnïau glo allan o fusnes i'r 2025.
-
Gyda thrydan rhad daw dwr dwfn a rhad trwy ddiddymu. Dychmygwch beth fyddai'n bosibl pe bai pawb yn gallu cael cymaint o ddŵr glân ag y dymunent, bron heb gost.
-
Iechyd: Bydd y pris Tricorder X yn cael ei gyhoeddi eleni. Bydd cwmnïau a fydd yn adeiladu dyfais feddygol (o'r enw Star Trek Tricorder) sy'n rhyngweithio â'ch ffôn, sy'n gallu gwneud sgan o'ch retina, yn tynnu samplau o'ch gwaed a'ch anadl ynddo. Yna bydd 54 yn dadansoddi marcwyr biolegol a fydd yn nodi bron unrhyw glefyd. Bydd yn rhad, felly mewn rhai blynyddoedd bydd gan bawb ar y blaned hon fynediad i feddyginiaeth o'r radd flaenaf, bron yn rhad ac am ddim.
-
Argraffu 3D: Mae pris yr argraffydd rhataf wedi gostwng o US $ 18,000 i US $ 400 mewn blynyddoedd 10. Yn yr un pryd, daeth yn gyfnod 100 yn gyflymach. Dechreuodd yr holl gwmnïau esgidiau mawr argraffu esgidiau yn 3D. Ar hyn o bryd mae rhannau o awyrennau wedi'u hargraffu yn 3D mewn meysydd awyr anghysbell. Bellach mae gan yr orsaf ofod argraffydd sy'n dileu'r angen am rannau mawr o rannau y buont yn arfer eu cael yn y gorffennol
-
Ar ddiwedd y flwyddyn hon, bydd gan y ffonau smart newydd bosibiliadau i sganio yn 3D. Yna gallwch chi sganio'ch troed yn 3D ac argraffwch yr esgid perffaith yn eich tŷ. Yn Tsieina, maent eisoes wedi argraffu adeilad 3 yn 6D. Ar gyfer 2027, bydd 20% o'r popeth a gynhyrchir yn cael ei argraffu yn 3D.
-
Cyfleoedd Busnes: Os ydych chi'n meddwl am farchnad arbenigol rydych chi eisiau cymryd rhan ynddi, gofynnwch i chi'ch hun: "yn y dyfodol, ydych chi'n meddwl y byddwn ni'n gwneud hyn?" Os mai 'ydw' yw'r ateb, sut allwch chi ei wneud yn gyflymach? Os nad ydych yn cysylltu â'ch ffôn, anghofiwch am y syniad. Ac mae unrhyw syniad a gynlluniwyd i lwyddo yn y ganrif 20 yn sicr o fethu yn y ganrif 21
-
Swydd: Bydd 70% -80% o swyddi yn diflannu yn y blynyddoedd 20 nesaf. Bydd llawer o swyddi newydd, ond nid yw'n glir o hyd os bydd digon o swyddi newydd yn yr amser byr hwnnw
-
Amaethyddiaeth: Bydd robot doler US $ 100 yn y dyfodol. Gall ffermwyr mewn gwledydd trydydd byd ddod yn rheolwyr eu caeau eu hunain yn hytrach na gweithio bob dydd yn eu caeau. Bydd angen llawer llai o ddŵr ar hydroponeg. Mae'r stêcs cig eidion cyntaf a gynhyrchir mewn prydau Petri bellach ar gael a byddant yn rhatach na'r rhai a gynhyrchir gan yr un gwartheg ar gyfer y 2018. Ar hyn o bryd, defnyddir 30% o'r holl dir amaethyddol ar gyfer gwartheg. Dychmygwch os nad oedd angen y gofod hwnnw arnoch mwyach. Mae yna nifer o gwmnïau newydd a fydd yn darparu proteinau pryfed yn fuan. Maent yn cynnwys mwy o brotein na chig. Caiff ei farcio fel "ffynhonnell o broteinau amgen" oherwydd bod y rhan fwyaf o bobl yn dal i wrthod y syniad o fwyta pryfed.
Bydd dadansoddiad o briddoedd a chnydau yn cael eu gwneud o lloerennau a dronesau a bydd y broses o reoli plâu, maethiad a chlefydau yn cael ei lunio mewn ffordd gynaliadwy o gyfrifiadur.
-
Addysg: mewn cenhedlaeth arall, bydd y campysau'n cael eu lleihau i brofi labordai ac ymchwilio a datblygu achosion a thechnegau, gyda chyfarwyddyd ar-lein a fideogynadledda. Bydd yr arholiadau hefyd yn cael eu gwneud o bell a byddant yn canfod a yw'r person "yn gwybod" neu'n copïo neu'n cofio.

Bydd pob person heb addysg dechnegol neu arbenigol yn gaethweision ariannol, heb hawliau llawn dinasyddiaeth.

Mae yna gais o'r enw «Moodies» a all ddweud wrthych chi beth yw eich hwyliau. Hyd at y 2020 bydd cymwysiadau a all ddweud a ydych chi'n gorwedd am eich mynegiant wyneb. Dychmygwch ddadl wleidyddol sy'n dangos pan fyddwch chi'n dweud y gwir neu'r celwydd.
-
Bydd y bitcoins yn dod yn ddefnydd arferol eleni a gallant hyd yn oed ddod yn warchodfa ar gyfer y darnau arian.
Bydd arian papur yn diflannu mewn cenedlaethau 2 a bydd pob trafodyn yn electronig.

- Ar hyn o bryd, mae bywyd cyfartalog yn cynyddu 3 mis y flwyddyn. Bedair blynedd yn ôl, roedd y bywyd cyfartalog yn flynyddoedd 79, nawr mae'n 80 mlynedd. Mae'r cynnydd ei hun yn tyfu ac ar gyfer y 2036 mae'n debyg y bydd yn flwyddyn o gynnydd y flwyddyn. Felly gallem fyw am amser hir, mwy na 100 fwy na thebyg ...

Yr unig beth a allai atal yr esblygiad hwn yw dadrithiad yr hil ddynol gan ychydig o ffyliaid â grym a heb addysg.

Nodiadau gan rywun a wnaed yn ystod copa Prifysgol y Unigolrwydd a gynhaliwyd yn Messe Berlin, yr Almaen ym mis Ebrill o'r 2017

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.