Mae tri rheolau am beidio â methu yn y busnes technoleg

Heddiw daeth newyddion gan un o’r cymunedau geomateg yn cyhoeddi ei fod yn cau; mae'n ymwneud â Kamezeta, ymdrech fel 'na «.Cofrestrwch fi»Am hyrwyddo rhannu ffeiliau kml / kmz. O ystyried y newyddion hyn, ac ar ôl blwyddyn yn unig o weithredu, tybed ai dyma achos yr omens oherwydd cwymp y duedd gyfredol (Web 2.0) neu a yw'n ganlyniad prosiect a gynlluniwyd yn wael.

Yn yr ystyr hwn, os ydym yn rhwygo'r ein dillad am farwolaeth y gymuned hon, o leiaf yr ydym achub rhywbeth a fydd yn ein helpu i fanteisio ar y busnes technoleg, hen gysyniadau fel pe dechnoleg newydd yw ein hymroddiad bach tuag at systematization.

Mae pawb yn gwybod bod y tri philer ar wefan 2.0 wedi'u diffinio fel: Technoleg, Busnes a Chymuned, ac mae llawer o bobl yn cysylltu'n gyflym â hyn â chysyniadau sylfaenol marchnata technolegol sydd Datblygu, Ymchwil ac Arloesi (D + I + I); ond yn sicr nid yw hynny'n fformiwla gyfrinachol ar gyfer llwyddiant mewn menter.

pileriau heriau

Ysmygu yn y garw iawn i lawer, yr wyf yn gobeithio y byddwch yn maddau fy rhwymedigaeth syml i gondemnio geiriau 700 o amynedd blogger ni, o leiaf yr ydym yn achub y tri rheolau sylfaenol i lwyddo yn y busnes technoleg:

1 Nid yw technoleg yn gysyniad cyfrifiadurol.

pileri y web20 3 Nid oes gwahaniaeth rhwng blaenllaw technolegol yr Eifftiaid dair mil o flynyddoedd yn ôl gyda'r hyn yr ydym yn galw technoleg yn awr. Cyflawnodd ei rôl bob tro, datrys problemau uniongyrchol cymdeithas a bod technoleg gwybodaeth yn ein henw ni yn ein hachos ni.

Ond mae deall technoleg wrth i ddatblygiad cyfrifiadurol fod mor beryglus a chredu bod mapiau paentio ArcView yn cartograffeg, mae hanes wedi dangos bod y chwyldro technolegol yn fwy cyflymach, y mwyaf yw'r perygl o ran cynaladwyedd gwybodaeth. Dyma'r rheswm pam yr ydym yn pryderu am y llwybr y mae cartograffeg yn ei gymryd fel gwyddoniaeth, a roddir llawer o ddryswch oherwydd gweithredu technoleg gwybodaeth a chanfod yr hyn a systematized gennym ddeng mlynedd ar hugain yn ôl; Dim ond gofyn i'r Google mapio arbenigol os y gorsafoedd rhwydwaith GPS yn disodli arcau triongli planimetric a llinellau altimetric rheoli.

2 Nid yw arloesedd yn sgil academaidd

pileri y web20 1 Amlygir hyn mewn cannoedd o geisiadau bob dydd yn cael eu geni, ond gydag ychydig newydd-deb a mwy gyda ymarfer i copi llwyddiant pobl eraill. Nid yw arloesi druenus yn sgil talu'n dda, yr wyf yn sicr y byddai os yw rhai cwmnïau sy'n gweithio yn y byd geo-ofodol yn America Ladin oedd yn California yn cael llawer o arian. Fodd bynnag, rydyn ni'n dod i'r casgliad nad yw cael arian yn warant o wybodaeth, ac efallai mai dyma un o'r rhesymau a roddodd ein ffrindiau yn Kamezeta (heb gael arian) ar ôl blwyddyn o geisio gwneud yr hyn yr oedd eraill eisoes wedi'i gyflawni (yn fwy llwyddiannus). ) am arloesi. Naill ffordd neu'r llall, mae'n bosibl bod ein gallu arloesol yn tyfu wrth i ni dreulio amser yn ymarfer y methiant yn yr ymgais i gyflawni llwyddiant ... ouch, sy'n swnio'n ddwfn ????

2 Mae modelau busnes yn arbenigedd angenrheidiol

pileri y web20 2 Rwy'n cofio pan oeddwn i'n dechrau'r blog hwn, dywedais wrth ffrind fy mod i wedi llogi ymchwil i'r farchnad a chymerais i mi am gyhoeddyn. Dywedodd wrthyf fod i lansio blog, beth rydych chi'n ei wneud yw ysgrifennu, ysgrifennu, ateb sylwadau, gweld ystadegau a mynd i mewn i'r cymunedau ... bla, bla, bla. Nid dwi'n meddwl nad yw geomategwyr yn arbenigwyr mewn busnes, dyna hynny nid ein harbenigedd ydyw (gan dderbyn bod yna eithriadau) ... yn y diwedd, dysgais pethau diddorol yr oeddwn yn meddwl nad oedd angen i mi wybod.

Gan ein bod yn deall nad yw cyfreithwyr yn deall cydlynu ac yn gofyn am ein cefnogaeth dechnegol, yn yr un ffordd ni ddylem deimlo'n droseddu os ydym yn derbyn bod gan wyddoniaeth fusnes lawer i'w gynnig i ni. Er fy mod yn cyfaddef fy mod yn disgwyl i bethau fel dyluniad y faner uchaf oherwydd bod rhai o'u hargymhellion yn ymddangos yn anghyfreithlon i mi fel derbyn taliad am rai postio pan fo cyfle, arian yr ymdrech i feddwl a mynnu ymroddiad disgybledig i wneud yr hyn yr ydym yn frwdfrydig gennym ond yn seiliedig ar gynllunio.

Yn y pen draw, ymddengys bod y ddisgyblaeth mae wedi dod â mi mwy o fanteision cyn y golled y mae'r monetization meddwl yn ei ragdybio.

Felly, cyn belled ag y gallwn fynnu ymgynghori ag arbenigwyr busnes, geisio arloesi a pheidio â drysu cysyniad technoleg, byddem yn gobeithio peidio â gorfod dweud hyn un diwrnod:

Bydd Kamezeta.com yn cau'r wefan yn y dyddiau nesaf. Bu bron i 1 yn ystod y flwyddyn, lle rydym wedi derbyn a rhannu lleoliadau diddorol. Roedd yr egwyddorion yn gymharol lwyddiannus ond mae'r diddordeb wedi bod yn gostwng ychydig i'r pwynt, ychydig iawn sy'n ymweld â'r we. Rydym yn gwerthfawrogi'r diddordeb a gawsoch yn ystod y cyfnod hwn.
Bydd eich cyfrifon, negeseuon e-bost, pob kmz a sylwadau a gesglir yn cael eu dileu ynghyd â'r we.
Diolch ichi a bob amser.

2 Ymatebion i "Tri rheolau i beidio â methu yn y busnes technolegol"

 1. Wel, nid fy marn i wneud coed tân o'r goeden sydd wedi syrthio, dim ond i drosglwyddo'r newyddion mewn ffordd arall.

  cyfarchion a lwc yn eich prosiect eich hun ... peidiwch ag anghofio rhoi gwybod inni a allwn gydweithio ar rywbeth.

 2. Hi, dwi'n greadurwr Kamezeta. Byddaf yn egluro rhai pethau am y prosiect.
  Mae'r methiant yn fy marn i wedi bod oherwydd y buddsoddiad mewn hysbysebu a hyrwyddo, 0 €.
  Ar y llaw arall, er bod ganddi gannoedd o ddefnyddwyr cofrestredig, roedd llai na 5% yn cyfrannu rhywbeth i'r gymuned. Cyfranogiad yn ymarferol dim.
  Gallai hefyd fod ymhlith y rhesymau bod nifer y safleoedd tebyg wedi'u cyfuno eisoes a oedd yn cynrychioli cystadleuaeth gref.

  Hefyd, efallai yr oedd fel y dywedwch, wedi'i gynllunio'n wael.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.