Mewnforio delweddau a model 3D o Google Earth

Mae microstation, o'r fersiwn 8.9 (XM) yn dod â chyfres o swyddogaethau i ryngweithio â Google Earth. Yn yr achos hwn, hoffwn gyfeirio at fewnforio'r model tri-dimensiwn a'i ddelwedd, rhywbeth tebyg i'r hyn y mae'n ei wneud AutoCAD Sifil 3D.cysylltu google ddaear gyda microstation autocad

Mae'r swyddogaethau hyn yn cael eu gweithredu gan:

Offer> daearyddol

neu rhag ofn bod Microstation yn Sbaeneg, sydd yn ymarferol yn costio addasu:

Herrameintas> daearyddol

Mae hwn yn ymarferoldeb unrhyw blatfform sy'n rhedeg ar Microstation, fel PowerCivil, Bentley Map, Bentley Coax, ac ati. Mae'r eiconau chweched a'r seithfed yn gwasanaethu, un i gydamseru barn Google Earth yn seiliedig ar yr un sydd gennym mewn Microstation a'r llall i wneud y gwrthdro. Y pedwerydd eicon yw dod â'r ddelwedd Google i'r map.

1 Y ffeil ddgn

I ddechrau, mae'r swyddogaeth hon yn ei gwneud yn ofynnol bod y ffeil dgn yn 3D, rhag ofn bod gennym ffeil a adeiladwyd gydag hadau 2D, beth ddylid ei wneud yw:

Ffeil> allforio> 3D

cysylltu google ddaear gyda microstation autocadYna rydym yn agor y ffeil yr ydym wedi'i hallforio. Y nodwedd arall y mae'n rhaid i chi ei chael yw system gyfeirio ddaearyddol. Newidiodd hyn ychydig ar ôl Microstation 8.5, ond fel arfer mae'n cydnabod system a neilltuwyd gyda'r fersiynau hynny er ei bod weithiau'n crybwyll ei bod yn system UTM ond nid yw'n diffinio'r parth. Rhag ofn na fydd gennych chi, caiff ei wneud gan ddefnyddio'r eicon bar cyntaf a ddangosais ar ddechrau'r post a dewis y system sydd o ddiddordeb i ni yn y llyfrgell. Yn yr achos hwn, rhaid i ni neilltuo system ragamcanedig (gogledd, dwyreiniol ...) a dewis yr opsiwn World (UTM) gyda datwm WGS84, gan mai dyma'r system sy'n defnyddio Google Earth.

I beidio â chael trafferth gymaint, gallwch chi neilltuo'r system i ffefrynnau ac felly ni ddylech chwilio bob tro y mae arnom ei angen arnom.

Yn achos Google Earth, mae'n gyfleus cuddio'r cwmpawd, y bar statws, y grid neu unrhyw elfen arall nad yw o ddiddordeb i ni. Mae hefyd yn bosibl gyda'r opsiwn o delweddau hanesyddol a ddaeth o Google Earth 5, trowch oddi ar gylfannau o flynyddoedd nad ydynt o ddiddordeb i ni, yn aml mae'r rhai diweddaraf yn llai gweladwy. Unwaith y bydd yn barod, rhaid i ni ddewis y maes diddordeb, a gwneud y cydamseru rhwng Google Earth a Microstation.

cysylltu google ddaear gyda microstation autocad

Mae yna banel sy'n hwyluso rhai ffurfweddau, ond yn ymarferol nid ydynt mor ddefnyddiol oherwydd bod y system gyfeirio fertigol a ddefnyddir gan Google Earth wedi'i symleiddio, gyda rhai eithriadau mewn rhai ardaloedd yn yr Unol Daleithiau a Puerto Rico. Felly nid yw'n gwneud fawr o synnwyr i ddewis y gwyriad uchder; yr hyn sy'n bwysig yma yw diffinio a ddaw rhwyll triongli neu grid; rhaid i'r opsiwn "gweler y tir" fod yn weithredol bob amser.

cysylltu google ddaear gyda microstation autocad

2 Mewnforio y ddelwedd

I fewnforio'r ddelwedd dewiswch bedwerydd botwm y bar a chliciwch ar y sgrin. O ganlyniad, bydd y grid a ddaliwyd yn cyrraedd.

cysylltu google ddaear gyda microstation autocad

I weld y ddelwedd, rydym yn gwneud: Offer> rendro> View, a chyda hyn, cawn panel pan wnaethom benderfynu ar rai ffurfweddiadau o'r math o rendro, gwelededd llinell a disgleirdeb y ddelwedd.

cysylltu google ddaear gyda microstation autocad

I weld y model mewn isometrig, rydym yn ei wneud gyda'r teclyn sydd ar y View, ac rydym yn gosod isometrig neu rydym yn ei gylchdroi'n rhydd. Gwelwch ei bod yn bosibl hyd yn oed gwneud dim ond un ardal wedi'i ffensio ffens neu ardal wedi'i seilio ar wrthrych. Ac os byddwn yn dewis yr opsiwn stereo, gallwn weld y gwaith gyda lensau stereosgopig -o'r rhai sy'n anghofio dychwelyd wrth adael y sinema- Mae'r panel rwy'n ei ddangos isod yn amrywio ychydig yn dibynnu ar y cais, oherwydd yn yr achos hwn rwy'n defnyddio PowerCivil mae ganddo fwy o opsiynau rendro.

cysylltu google ddaear gyda microstation autocad

Mae'r ddelwedd yn dod mewn graddfa llwyd ac nid yw ansawdd yn ddiffygiol oherwydd dim ond a print sreen; Mae'n gwella wrth ddefnyddio'r fersiwn Google Pro ac yn cadw Google Earth yn y modd DirectX. Yn achos y model digidol, ni allwch wella mwy na'r hyn y mae Google yn ei gynnig, ond mae hyn yn ymddangos yn ffordd ymarferol iawn ar gyfer gwaith cyflenwol gyda Mapiau Stitch, lle gallwch chi lawrlwytho delwedd o ansawdd uwch a gyda hyn gallwch chi georeference.

Er ei fod yn dangos ei fod yn cymryd rendro oherwydd ei fod yn fodel digidol ac nid delwedd, bob tro y caiff newid ei gymhwyso i'r rendro, llunir delwedd yn yr un cyfeiriadur, y gellir ei lwytho ar wahân gyda'r rheolwr raster.

Egluro cwpwl o amheuon: Peidiwch â dod ag adeiladau 3D, gan nad yw'r rhain yn rhan o'r model digidol a gallwch wella cywirdeb y model trwy wneud cipio llai. Gweler enghraifft San Sebastian, lle mae ansawdd y wybodaeth yn foethus; Ar y dde mae'r un cipio a wnaed gyda gwahanol lefelau o ymagwedd.

san sebastian 3d google earth symleiddio

Hyd yn hyn, PlexEarth Cymerir teilyngdod fel yr offeryn integreiddio gorau rhwng Google Earth a llwyfan CAD.

Ateb 5 i "Mewnforio delweddau a model 3D o Google Earth"

  1. En Bentley.com
    Wrth gwrs, nid yw'n rhad ac am ddim.

    Os ydych chi'n cofrestru yn y gwasanaeth SELECT, mae'n bosib gofyn am fersiwn treialu, os yw'ch proffil yn berthnasol.

  2. ble alla i lawrlwytho'r offeryn hwn i'w ddefnyddio yn fy googleEart

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.