Dewis delweddau SPOT o Google Earth

image Rwy'n gobeithio y bydd marw'r Cartesiaid yn ymddiheuro am gyhoeddi swydd mor amlwg, gan fod hyn yn Neddf Google Earth, hehe

Ond hey, mewn ymateb i gais gwelais i beth amser yn ôl yn yr ystadegau; yma y swydd Fel y soniasom o'r blaen, o fewn olwg Google Earth i fod yn gatalog o gynhyrchion darparwyr delweddau lloeren, ymhlith eraill y delweddau datrysiad uchel a gymerir gan y lloeren o'r enw SPOT, wrth basio yw talfyriad Ffrangeg o Lloeren Pour l'Observation de la Terre Mae hynny'n cael ei lansio o'r SPOT5 a lansiwyd yn 2002 delweddau multispectral o hyd at fetr 2.5.

1 Ysgogi sylw SPOT

imageI actifadu'r haen ddelwedd lloeren SPOT, fe'i gwneir yn y panel chwith a nodir yn y ffigur, fel hyn gallwch weld y lluniau presennol mewn llinellau oren. Mae'n rhaid i chi fynd i ffwrdd i'w gweld, ac yn eiconau canol y gorchuddion fe gewch ddolen i allu gweld y ddelwedd a hyd yn oed botwm i wneud y pryniant.

2 Manylion delweddau SPOT

delweddau manwl

Yn y manylion am y ddelwedd, mae gwybodaeth yn ymddangos fel:

Lloeren: SPOT 5 (Lloeren a wnaeth y saethiad)

Dyddiad: 23 DEC, 2007 18: 30: 56 UTC (Dyddiad cymryd, United Time Central, hynny yw, mae amser Canolfan yr Unol Daleithiau)

Cynnyrch: 2.5 m lliw (Maint Pixel ac os yw'r ddelwedd mewn lliw neu raddfa graean)

Ongl Digwyddiad: -5.03957 ° (dal ongl mewn perthynas â fector a fyddai'n mynd i ganol y ddaear ... mae'n debyg)

ID: 55442840712231830562J (Dynodwr Delwedd)

Nodyn: Mae llystyfiant yn ymddangos mewn coch ar ddelweddau lliw amrwd. (Mae hyn yn golygu bod y lliw yn cyfateb i ddehongliad y golau gan y lloeren, nid bod y coedwigoedd ar dân :))

Spot Image yw'r prif ddarparwr gwybodaeth ddaearyddol sy'n deillio o delweddau lloeren ar gyfer defnydd proffesiynol a phreifat.

Mae «Un Byd, Un Flwyddyn» yn portreadu'r delweddau SPOT mwyaf diweddar a gafwyd dros y misoedd 12 diwethaf. Mae'n ddetholiad o ddelweddau yn amrywio o ddatrysiad 2.50 i ddatrys 20.

Mae hyn yn golygu nad yw'r delweddau a ddangosir yn y catalog o Google Earth yw'r unig rai sy'n bodoli, ond yn hytrach y galw mwyaf ... ac nid yw pob yn cael mesuryddion 2.50 penderfyniad ond yn amrywio hyd at 20 metr y picsel.

Mae'r cuddfannau hyn nid ydynt yn ddefnyddiol ar gyfer swyddi manwl uchel, cyn cerdded un picel yr metr 20, maent yn awr yn cerdded 2.50 neu lai (GeoEye yn addo bydd rhaid i chi 0.25), ond y broblem yw bod i gael sylw eang o'r fath, mae'r crymedd y ddaear yn cael effaith fel cywirdeb cymharol pwynt i'r llall gerllaw (tua 100 metr, er enghraifft) yn mynd yn eithaf da ... ond ar gyfer un bell (tua 2000 er enghraifft) ... nad oes unrhyw sicrwydd ... a dyna beth ei datrys gyda'r orthorectification a'r gwahaniaeth yn cael ei gweld trwy gymharu delwedd orthorectified o hedfan i 5,000 metr o uchder, gyda digon o bwyntiau o reolaeth ... i ddelwedd o loeren a gymerwyd yn 822 cilomedr o uchder.

Fodd bynnag, mae'r delweddau hyn yn ddefnyddiol iawn ar gyfer prosiectau coedwigaeth, lliniaru risg, amgylcheddol, hanesyddol ac ati. Y fantais sydd ganddyn nhw yw eu bod nhw'n ddaliadau lloeren, hynny yw, canlyniadau dehongli lloeren yn seiliedig ar adlewyrchiad golau a pherlysiau eraill sydd mor gymhleth ... nid awyrluniau ydyn nhw, ond mae gan lawer o raglenni gymwysiadau sy'n caniatáu dadansoddiadau arbennig ar Gellir caffael y math hwn o ddelwedd gyda data drychiad tir (DEM).

3 Cydlynu delweddau SPOT

image I wybod cyd-destun canolog y delweddau hyn, dewiswch yr opsiwn «cael y ddelwedd«, Yna mae panel yn ymddangos lle mae mwy o wybodaeth fel lledred a hydred canol y ddelwedd, canran y cymylogrwydd, pris a botwm i gael dyfynbris ffurfiol.

Mae'r enghraifft rydw i wedi dangos i chi yn werth 8,100 €, ond rhag ofn y byddwch chi am weld gorchuddion eraill gallwch chi roi «Edrychwch ar fwy o ddyfeisiau ar-lein»Ac mae'n sicr y byddwch yn dod o hyd i ddelweddau o bris is ond nid mor ddiweddar. Mae maen prawf “diweddar” yn werth ei grybwyll, mae'n lleihau costau ac mewn rhai achosion gall delwedd o ychydig flynyddoedd yn ôl fod yr un mor ddefnyddiol yn dibynnu ar y pwrpas neu'r anwybodaeth :).

4 Delweddau o barthau penodol

delweddau manwl

Ar ôl i chi fynd i mewn i'r panel dewis, gallwch ddewis naill ai:

 • Lleoliad yn cydlynu
 • Dewiswch fesul rhanbarth, gwlad, adran, bwrdeistref
 • Dewis maint picsel, o 2.5 i 20 metr, naill ai dal neu ddatrys, neu 3D gyda data digidol ar ddrychiad (DEM)
 • Dyddiad y ddelwedd
 • Uchafswm cymylau
 • Uchafswm ongl yr achosion

Unwaith y bydd y paramedrau'n cael eu dewis, mae'r system yn dangos yr opsiynau a'r prisiau sydd ar gael i chi.

Ymatebion 5 i "Sut i ddewis delweddau SPOT o Google Earth"

 1. Cyfarchion, mae'ch tudalen yn ardderchog, mae wedi fy helpu lawer, credaf y gallaf gyfrannu rhywbeth am achos gwybodaeth yn y dyfodol agos

 2. mae'n broblem o gylch gorchwyl y contract, gan i wneud rheolaeth ansawdd ar swydd, mae'n rhaid ei wneud gyda dull sy'n caniatáu cael rhagofalon tebyg o dan amodau arferol.

  Byddai'n dda adolygu'r contract sy'n bodoli, ac os cawsant eu hanwybyddu, mae angen gwneud atodiad ... ac wrth basio rhowch ychydig o eiriau i'r cyfreithiwr

  🙂

  Rhag ofn eu bod am reoli ansawdd gyda'r math hwnnw o ddelweddau sydd ganddynt, ni allant wrthod gweithio iddynt, gallant ei riportio'n anghyson ond mae amod "anghyson" yn cael blaenoriaeth i'r data sy'n cynnig gwell manwl gywirdeb.

  Cofion

 3. Helo ffrindiau gen i broblem o feini prawf, flwyddyn yn ôl oeddem prosiect mapio ym maes Sucre Wladwriaeth yn Venezuela, yr awyren raddfa oedd yn 1: 10.000 i gynhyrchu gwybodaeth gartograffig i 1: Vector 5.000, mae'r broblem yn digwydd oherwydd bod y cwmni yr ydym yn perfformio y codi yn ein yn gwneud rheoli ansawdd gyda delwedd fan a'r lle ac ymhlith rhai o'i sylwadau yw nad ydynt yn gweld yr afonydd yn y ddelwedd i ni os ydych yn gweld yn y llun, yr wyf yn meddwl ei fod yn rhywbeth na ddylid ei wneud oherwydd i ddechrau yw proses arall, graddfa arall a dyddiad arall, hoffwn ddiolch ichi am y sylwadau arno

 4. Mae'n swnio'n dda am y «Mara Cartesiaid» 🙂. Ar wahân i'r gwir ystyr y gallai fod ganddo.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.