Argymhellion 5 ynglŷn â diogelwch tîm arolygu

Roedd yn anodd argyhoeddi'r penaethiaid ar y pryd; bod yn rhaid i'r offer i'w brynu gael ei yswirio rhag lladrad, difrod a damweiniau. Mae'n ddealladwy yn y lle cyntaf, gyda chwestiynau fel:

Os bydd y tîm wedyn yn cyfrannu i'r fwrdeistref Pam nad yw'n well eu bod yn talu'r yswiriant?

Yn erbyn lladradau? Onid yw hyn yn rhoi cyfle i'n staff roi'r gorau iddi?

Yn erbyn damweiniau? Ydy ein staff mor ysgogol?

Ydym ni'n barod ar gyfer hyn? Ni fydd yswirwyr byth yn colli.

Nid oedd y swm hyd yn oed cymaint â hynny, yn y wlad hon gellid ei wneud o hyd am $ 200 y flwyddyn, ddim yn ddrwg i dîm yr oedd ei bris yn uwch na $ 8,000. Felly bob tro yr es i allan gyda'r cêsys oren, roedd y gwrachod gweinyddol yn fy ngwrthod:

«... mae ein uwch dechnegydd, gyda'r uwch dîm, yn hynod o sicr ...»

Hyd nes y digwyddodd y digwyddiad cyntaf:

Cododd cefnder y maer mewn tymer ddrwg, sbio heibio'r parc, a chymryd trybedd y cyfarfod. Yn yr achos hwn, nid oedd theodolite wedi'i osod, felly dim ond tua $ 400 yr oedd y difrod yn ei gostio.

Yna daeth fy achos cyfreithiol yn ôl. Nid oedd yr yswiriant yn cydnabod y difrod hwn oherwydd ei fod yn llai na'r hyn y gellir ei ddidynnu, a oedd fel arfer yn 10%.

"Dywedais wrtho," meddai fy rheolwr, gyda llygaid squidward cynnar. - Mae yswirwyr bob amser yn ennill.

Dim ffordd, i godi tâl ar y maer am y trybedd. Yn y cyfamser, gwnaeth y technegwyr sblint iddo a oedd yn difetha miniogrwydd melyn llachar ac yn edrych yn debycach i griple o Fietnam. Er bod yr yswiriwr mewn sefyllfa i fod eisiau cyhuddo tramgwyddwr terfysgaeth, oherwydd nid oedd yn ymddangos fel damwain ond gweithred o ddial am wneud y gofrestrfa tir gyda ffocws cyllidol.

O fewn misoedd, cyrhaeddodd tîm arall gyda'i adroddiad difrod. Mynnodd yr yswiriwr ei fod yn cael ei anfon i'r tŷ arbenigol.

Mae'n drawiadol, ond mae'n ymddangos bod y cwymp wedi peri i'r tro gloi, ac yn lle ei riportio fe wnaethant ei orfodi cymaint nes iddo dorri y tu mewn (dywedasant wrthyf hynny yn gyfrinachol). Felly dyma ddamwain, ond blunder yn dilyn. Yn wyneb difrod llwyr fel yna, talodd yr yswiriwr am yr offer newydd ... ond nid cyn ymladd i beidio â'i anfon i'r Unol Daleithiau i wirio, i bob pwrpas, fel y dywedodd yr adroddiad difrod, ei fod wedi'i "wneud yn cachu."

Digwyddodd mân ddigwyddiadau eraill, a chawsom brofiad gyda nhw, ond roedd un a oedd yn ddiddorol yn fy marn i. Galwodd y technegydd fi yn riportio'r ddamwain. Dywedais wrtho am ddod o hyd i'r barnwr heddlu trefol ar unwaith a gwneud cofnod o'r digwyddiad i'w anfon at y cwmni yswiriant.

Rwy'n cyfaddef fy mod yn troi ychydig, ond roedd adroddiad yr ymddiriedolwr mor lyrical ei fod yn swnio fel hyn:cyfanswm yswiriant gorsaf

Roedd hi'n ddydd Mercher, roedd haul tanbaid yn ceisio dwyn cusan bywiog o'r gorwel diog, a oedd, wedi ymddiswyddo i'r prynhawn, ond yn ymestyn yr aros mewn arlliwiau twndra pefriog a sienna wedi'i dostio. Rhoddodd ei liw oren HEX # d46138 gyffyrddiad hudolus iddo ar fachlud haul, y pelydrau anamserol yn hidlo trwy'r canghennau gan achosi cyffyrddiad melancolaidd ar fy wyneb lliw haul, o ganlyniad i bron i dridiau yn codi system garthffosiaeth Dinesig San Marcos, yn Siôn Corn. Barbara.

Yn sydyn, un o'r padogau ar yr ochr chwith, sydd eisoes yn ei ail fis o laswellt gallinaza dwf, ymddangosodd ceffyl lliw ashen gwyn, tynnu mor llwyd fel didraidd neu i'r ddau; eich cyflymder andante golau a syfrdanodd mesur 3/4 fi, doedd gen i ddim amser ond amddiffyn fy ddynoliaeth yn erbyn arpeggio anghydnaws senario o'r fath. Fe gurodd i lawr yr orsaf gyfan a diflannu gyda'r un teimlad ag y daeth: fel mellt sy'n mynd allan i'r dwyrain ac yn machlud i'r gorllewin, bron fel dyfodiad mab dyn ...

Mae'r ddyfais landfall i 8 eiliad o gyswllt â'r bóvido haunch cywir, y bysellfwrdd cyffwrdd carreg a wahân i'r darn F1 ac yna cracio i calchfaen gladdu mewn 89 o% o'r tir, canlyniad balast ar y pridd brown a oedd yn fy marn i siale gyfunol. Ac yno cefais fy synnu, tra yno gan y palis y gallwn glywed y gwangalon yn F yn barhaus, yn druenus fel tristwch gan y rhagfarn na ellir ei digolledu a achoswyd ...

Roedd Epistol Pauline yn hirach, a dim ond yr argraff honno wnaeth i mi wrth ei ddarllen. Heh heh

Anfonodd yr yswiriwr yr offer at gynrychiolydd y brand, ac ar ôl ychydig funudau, syrthiodd ei geg, ei ymestyn, ei bwled a dywedodd fod ymadrodd bythgofiadwy:

"Boar yn syrfëwr bardd!"

Y tro bach yr wyf wedi gadael y prynhawn yma, ar goll y ferch sy'n goleuo fy llygaid, byddwn yn rhoi'r rhyddiaith i anrhydeddu teitl yr erthygl.

Argymhellion 5 ar gyfer cyfanswm yswiriant gorsaf:

1. Y cam cyntaf ar ôl prynu gorsaf gyfan yw ei yswirio.

2. Sefydlu rheoliad defnydd a gofal, a hyfforddi'ch staff i'w barchu.

3. Dysgwch nhw i wneud adroddiadau am ddigwyddiadau.

4. Dysgu sut mae yswirwyr yn gweithio.

5. Nid yw gweddïo yn brifo.

4 Ymatebion i "5 Argymhelliad ynghylch diogelwch offer arolygu"

  1. Cymharwch pa ysbrydoliaeth, ond dyna'r ffordd y mae ... roedd yr un a ddaeth yn cachu ar goll ar ôl i becyn o gwn ffugio arni yn MAMCEPAZ

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.