Argymhellion 5 ynglŷn â diogelwch tîm arolygu

Roedd yn anodd argyhoeddi'r penaethiaid ar y pryd; y dylid yswirio'r offer sydd i'w brynu yn erbyn lladrad, difrod a damweiniau. Mae'n ddealladwy yn y lle cyntaf, gyda chwestiynau fel:

Os bydd y tîm wedyn yn cyfrannu i'r fwrdeistref Pam nad yw'n well eu bod yn talu'r yswiriant?

Yn erbyn lladradau? Onid yw hyn yn rhoi cyfle i'n staff roi'r gorau iddi?

Yn erbyn damweiniau? Ydy ein staff mor ysgogol?

Ydym ni'n barod ar gyfer hyn? Ni fydd yswirwyr byth yn colli.

Nid oedd y swm hyd yn oed yn llawer, yn y wlad hon gallech chi wneud o hyd am ddoleri 200 y flwyddyn, nid yn ddrwg i dîm y mae ei bris yn uwch na'r ddoleri 8,000. Felly bob tro roeddwn i'n gadael gyda'r bagiau oren, byddai'r wrachod gweinyddol yn fy erbyn:

«... yno mae ein uwch dechnegydd, gyda'r uwch dîm, wedi'i yswirio'n wych ...»

Hyd nes y digwyddodd y digwyddiad cyntaf:

Roedd cefnder y maer yn codi'n ddrwg, yn rhedeg heibio'r parc ac yn cymryd y tripod cyfarfod. Yn yr achos hwn, nid oedd gennyf unrhyw theodolit wedi'i osod, felly roedd y difrod yn union am yr hyn a gostiodd y tripod, am ddoleri 400.

Yna dychwelodd fy nghyfraith. Nid oedd yr yswiriant yn cydnabod y difrod hwn oherwydd ei bod yn llai na'r didyniad, sef 10% fel arfer.

"Dywedais wrthych chi," meddai fy mhennaeth, gyda llygaid sgwid cynnar. - Mae'r yswirwyr bob amser yn ennill.

Dim ffordd, i godi'r tripod i'r maer. Er bod y technegwyr wedi gwneud sblint a oedd yn tynhau'r llymder melyn llachar ac yn fwy tebyg i Fietnam. Er bod yr yswiriwr mewn sefyllfa i geisio cyhuddo'r tramgwyddwr o derfysgaeth, oherwydd nid oedd yn edrych fel damwain ond yn ymddwyn o ddirgel am wneud y stondin gyda ffocws ariannol.

O fewn misoedd, cyrhaeddodd tîm arall gyda'u hadroddiad difrod. Gofynnodd yr yswiriwr ei fod yn cael ei anfon i'r tŷ arbenigol.

Mae'n drawiadol, ond mae'n ymddangos bod y cwymp wedi achosi i'r tro gael ei rwystro, ac yn lle ei riportio fe wnaethant ei orfodi cymaint nes iddo dorri y tu mewn (dywedasant wrthyf yn gyfrinachol). Felly dyma ddamwain, ond lletchwithdod yn dilyn. Yn wyneb cyfanswm y difrod fel yna, talodd yr yswiriwr am yr offer newydd ... ond nid cyn ymladd am beidio â chael ei anfon i'r Unol Daleithiau i wirio, i bob pwrpas, fel y dywedodd yr adroddiad difrod, ei fod yn "crap."

Digwyddodd mân ddigwyddiadau eraill, a chawsom brofiad, ond yr oeddwn yn un diddorol. Gelwodd y technegydd imi yn adrodd y ddamwain. Atebais fy mod yn edrych ar unwaith am farnwr trefol yr heddlu a chofnodais o'r digwyddiad i'w anfon at yr yswiriwr.

Rwy'n cyfaddef fy mod yn troi ychydig, ond roedd adroddiad yr ymddiriedolwr mor lyrical ei fod yn swnio fel hyn:cyfanswm yswiriant gorsaf

Roedd yn ddydd Mercher, roedd haul tanllyd yn ceisio dwyn mochyn cywrain i'r gorwel ddiog, a oedd yn ymddiswyddo yn y prynhawn ddim ond lledaenu'r aros yn fflachio tonnau tundra a sienna tost. Mae ei lliw oren HEX #d46138 rhoddodd cyffwrdd hudol i belydrau annhymig machlud hidlo drwy'r canghennau achosi cyffwrdd melancholy ar fy wyneb lliw haul, o ganlyniad i bron i dri diwrnod codi system garthffosiaeth yn y bwrdeistref o San Marcos, Santa Barbara.

Yn sydyn, un o'r padogau ar yr ochr chwith, sydd eisoes yn ei ail fis o laswellt gallinaza dwf, ymddangosodd ceffyl lliw ashen gwyn, tynnu mor llwyd fel didraidd neu i'r ddau; eich cyflymder andante golau ac roedd syrffwyr yn y cwmpawd 3 / 4 wedi fy synnu, nid oedd gennyf amser i amddiffyn fy dynoliaeth cyn yr arpeggio anghydnaws o'r fath sefyllfa. Fe ddymchwelodd yr orsaf gyfanswm a diflannodd gyda'r un teimlad y daeth: fel mellt sy'n mynd i'r dwyrain ac yn gosod i'r gorllewin, bron fel dyfodiad mab dyn ...

Mae'r ddyfais landfall i 8 eiliad o gyswllt â'r bóvido haunch cywir, y bysellfwrdd cyffwrdd carreg a wahân i'r darn F1 ac yna cracio i calchfaen gladdu mewn 89 o% o'r tir, canlyniad balast ar y pridd brown a oedd yn fy marn i siale gyfunol. Ac yno, roeddwn i'n synnu, tra'r oedd y palisâd yn gallu clywed y cymydog yn F, yn sydyn, fel petai'n cael ei bwyso gan y rhagfarn na ellir ei iawndal a achoswyd ...

Roedd y Epistle Pauline yn hirach, a dim ond yr argraff honno a achosodd i mi pan ddarllenais. Heh heh

Anfonodd yr yswiriwr yr offer at gynrychiolydd y brand, ac ar ôl ychydig funudau, syrthiodd ei geg, ei ymestyn, ei bwled a dywedodd fod ymadrodd bythgofiadwy:

"Boar yn syrfëwr bardd!"

Y tro bach yr wyf wedi gadael y prynhawn yma, ar goll y ferch sy'n goleuo fy llygaid, byddwn yn rhoi'r rhyddiaith i anrhydeddu teitl yr erthygl.

Argymhellion 5 ar gyfer cyfanswm yswiriant gorsaf:

1 Y cam cyntaf ar ôl prynu gorsaf gyfanswm yw ei sicrhau.

2 Sefydlu rheolau defnydd a gofal, a hyfforddi eich staff i'w barchu.

3 Dysgwch nhw i adrodd am ddigwyddiadau.

4 Dysgwch sut mae yswirwyr yn gweithio.

5 Nid yw gweddïo'n brifo.

Ymatebion 4 i "Argymhellion 5 ynglŷn â diogelwch tîm arolwg"

  1. Cymharwch yr ysbrydoliaeth honno, ond felly mae'n ... collodd yr un a ddaeth yn ôl ar ôl i becyn o gŵn fwydo iddi yn MAMCEPAZ

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.