Beth sy'n dod yn ôl y Global Mapper 13

Cyhoeddwyd y fersiwn newydd o Global Mapper, yn ei fersiwn 13 ar gyfer darnau 32 a 64. Er mai rhaglen yw hon sy'n cael ei holi gan ei alluoedd GIS, ei symlrwydd sydd wedi ei wneud yn boblogaidd iawn, yn enwedig gan reoli modelau tri dimensiwn a'r gallu i fewnforio ac allforio rhwng gwahanol fformatau.

v13boxshot2Mae yna lawer o newidiadau, byddaf yn ceisio crynhoi'r rhai sydd wedi dal fy sylw ac y credaf yn arwyddocaol, ond i ddefnyddwyr y rhaglen yn aml mae llawer mwy.

Cymorth fformat

 • Y newid mwyaf trawiadol yw'r setiau data cymorth mewn chronfa ddata ddaearyddol ESRI. Gyda'r rhaglen hon tynnu tua'r un arbenigol diddorol lle mae defnyddwyr ArcMap wedi ei storio llawer o ddata, ond yn gyfyngedig o ran gorfod prynu estyniadau fel 3D Analyisis, sydd gyda llaw i wneud peth bach syml rhaid i chi roi hanner tro cynhesu i'r llys. Gan ddefnyddio GlobalMapper 13, gallai defnyddwyr gynhyrchu mewn eiliadau modelau digidol a'u dychwelyd yn ôl i'r gronfa ddata heb golli'r holl ddadansoddi data a galluoedd adeiladu yn yr hyn mae gan ESRI fwy i'w gynnig.
 • Yn yr allforio, mae'rchwanegodd y gallu i anfon fformat SRTM HGT, sef fformat amrwd confensiynol, i anfon ffurflen DEW ASTER, mae Americanwyr yn ei ddefnyddio'n fawr am ei botensial cyn mynegeio quadrantiaid. Yn ogystal, gallwch allforio i Fformat 00t Vulcan 3D TIN yn barod.
 • I ymuno â'r fformatau sydd eisoes wedi'u cefnogi gan Global Mapper, mae bellach wedi cynnwys cefnogaeth ar gyfer ffurf Segy, safon a ddefnyddir yn yr ardal geoffisegol, hefyd ar gyfer fformat LEM, sef y DEM efelych a ddefnyddir gan Siapaneaidd a NMGF a ddefnyddir yn fwy mewn awyrennau.
 • Yn achos allforio delweddau o fewn ffeil kmz, mae bellach yn bosibl nodi ansawdd y jpg, a fydd yn lleihau'r maint i'w flasu. Mae hefyd yn awr yn cefnogi pan fo'r kmz yn dod â ffeiliau .gif
 • Gallwch allforio delweddau i fformat ERDAS .img, a phoblogir gan ddefnyddwyr ESRI.
 • Yn achos ffeiliau DGN, mae wedi gwella'r ffaith bod rhai polygonau wedi eu llenwi ar ôl na allent ddehongli'r geometriadau lluosog sydd wedi eu rheoli'n fewnol fel celloedd a rennir am gyfnod hir. Hefyd, y gwall a ddigwyddodd gyda rhai cromliniau sydd ohonyn nhw smart Nid oedd ganddynt lawer.
 • Wrth lawrlwytho haenau a wasanaethir trwy WCS, nawr nid oes gennych unrhyw broblemau os ydynt mewn rhagamcaniad gwahanol na Google Earth (lat / hir / WGS84)
 • Yn achos ffeiliau XML Mapiau Agored, maent wedi gwella'r broblem a oedd yn hongian pan oedd llawer o ddata. Mae'r un peth wedi digwydd gyda chymylau pwyntiau Lidar LAS (sydd bob amser yn llawer), lle maent wedi gwneud y gorau o'r defnydd o gof.
 • Ar gyfer allforio ffeiliau DWG a DXF, problem a gafodd ei chywiro labeli gyda mwy na chymeriadau 31 (ewch, nid yw'r rhain bellach labeli).
 • Nawr mae'n cefnogi geoPDF heb gyfyngiadau a adroddwyd yn flaenorol.

Gwelliannau dadansoddi

 • Undeb y tablau. Gellir ei wneud eisoes ymuno rhwng tablau o wahanol haenau trwy gyfrwng priodoldeb cyffredin, eithaf sylfaenol ond anhygoel nad oeddent yn bodoli.
 • Copïo a chyfrifo data yn y tablau. Bellach, rydym wedi creu'r gallu i berfformio gweithrediadau mathemategol rhwng data un golofn, i'w storio mewn un arall fel y byddai, er enghraifft, cyfrifo ardal mewn uned fesur gwahanol trwy ei luosi gan ffactor; mae'r un swyddogaeth hefyd yn gwasanaethu fel copi a'i gludo rhwng tablau, gan ei fod yn weithred lluosi fesul uned, a fyddai'n cynhyrchu'r un gwerth.
 • Wrth reoli modelau digidol, gellir creu arwynebau newydd o un sy'n bodoli eisoes, pwyntiau penodol a hyd yn oed o briodweddau tabl sy'n gysylltiedig ag arwyneb. Gyda hyn, gellid storio mwy nag un model o fewn yr un bwrdd priodoldeb, heb yr ystyr hwn eu bod yn ddau weithrediad hwyluso megis torri / llenwi heb wneud gweithrediadau y tu allan i'r un bwrdd.
 • Nawr mae gan y chwiliad data yr opsiwn i'w wneud ar y golwg bresennol ac nid ar yr haen gyfan.

globalmapper

Galluoedd defnyddio.

 • Gallwch chi gydamseru lleoliad fel bod yr un ardal i'w gweld yn Google Earth, er na allwch ei wneud yn ôl, yn debyg i un o'r pethau 6 y mae'n ei wneud MicroStation yn hyn o beth.
 • Wrth drin haenau, mae bellach yn bosibl gyda mwy o ryngweithio i symud haen raster fel ei bod yn mynd yn dryloyw neu y tu ôl i haen o fectorau, rhywbeth oedd hyd yn oed fersiynau 12 yn dal yn hen yn y panel haenau a ddarganfuwyd.
 • Yn achos data a gyflwynir ar-lein gan Intermap, gallwch nawr gael datrysiad uchel, gan nad ydych chi bellach yn llwytho i lawr y data fel lleol ond yn nant Mae'n adfywio wrth iddi syfrdanu. Yn achos llwytho data NOAA, gallwch chi lawrlwytho ffeiliau shifft grid deuaidd Geoid.
 • Gwelir llawer o welliannau eraill ar hyd y ffordd, yn enwedig gyda galluoedd sydd wedi cael eu rhoi i botwm dde'r llygoden a defnydd o'r bysellfwrdd i adeiladu a golygu data.
 • Yn achos data GPS gyda phrotocol NMEA, mae'r opsiwn o ddedfrydau $ DPGGA wedi'i ychwanegu.

Gwelliannau mewn adeiladu data

 • Mae gwelliant sylweddol yn y rhan hon, er ei fod yn parhau i fod yn wendid mawr. Yn yr achos hwn, mae rheoli snaps, Y mwy nawr mae'n parhau yn yr haen golygu fel blaenoriaeth cyn bod haenau eraill neu geometregau nas dewiswyd yn bodoli.
 • Hefyd, yn awr, gallwch chi lunio llinellau ac ymylon polygonau yn haws yn seiliedig ar ddiffygion trwy ddull pwyntiau 3.
 • Yn ogystal, gall submenu wrth adeiladu llinellau, pan fyddwch chi'n cael detholiad o bwyntiau, awgrymu creu llinellau o'r pwynt agosaf, a fyddai'n symleiddio'r broses o ddigido cyfatebol o bwyntiau gwag gyda GPS.
 • Gallwch chi wneud trawsnewidiadau gyda rhywbeth yn fwy hyfyw, fel sy'n achos symud haen. Fel rheol, mae'n arfer gwael ond yn ddefnyddiol pan fo'r fanylder geodesig yn ddi-nod cyn defnyddioldeb y data, er mwyn rhoi enghraifft:

Mae llawer o weithiau gennym haen yn NAD27 neu PSAD 56 ac i'w symud i WGS84 yr hyn a wnawn yw ei symud yn fector hysbys. Ni fydd yr arfer a argymhellir, ond i gadw at y data presennol neu pan nad yw'n effeithio ar y cyd-destun lleol ... mae'n werth ei werth.

 • Erbyn hyn mae Datwm o'r enw "NAD83", ar wahân i'r "D_North_American_1983", ar ôl i ESRI mewn fersiynau cyntefig o ArcView ddrysu rhywfaint o'r sebwm â'r menyn a gwneud ffeiliau .prj a gynhyrchwyd gyda fersiynau hynafol nad oeddent yn gydnaws â'r amcanestyniad hwn. Mae rhywbeth tebyg yn digwydd i Microstation, pan fyddwch chi eisiau credu bod y NAD27 a ddefnyddir gan gringo Roedd Americanwyr mewn sawl rhan o'r cyfandir yn ffurfio symbol o gychwyn.
 • Rhywbeth tebyg maen nhw wedi'i wneud gyda Datwm dros dro o'r enw Datum 1956 De America (PSAD56), i gyd-fynd â gwallau gyda data a gynhyrchir yn Mapinfo.
 • Yn awr, wrth fewnforio data generig o ffeil ASCII, mae cefnogaeth ar gyfer fformatau graddau, cofnodion ac eiliadau gyda degol, yn ogystal â graddau a chofnodion gyda degol (heb eiliadau). Yn anhygoel fel y gallai ymddangos, mae'n cefnogi ffracsiynau, fel yn hytrach na dweud 0.25 gan ddefnyddio 1 / 4

Lawrlwythwch Mapper Byd-eang

Mae 11 yn Ymateb i "Beth sy'n Newydd yn y Mapper Byd-eang 13"

 1. Y MAPPER BYD-EANG gorau a'r mwyaf ymarferol yw dweud a oes gwell help ar gyfer pob math o waith.
  diolch ... san GlOBAL MAPPER.

 2. A oes gan y Mapiwr Byd-eang estyniad y gallwch chi drawsnewid eich ffeiliau fel bod autocad neu microstation yn eu darllen?

 3. Mae arnaf angen y cod activation os gwelwch yn dda

 4. Fe'i gwelais yn ddiddorol iawn beth mae'r rhaglen hon yn ei wneud, rwy'n ei ddefnyddio weithiau i ddychmygu ortofotos digidol o INEGI a'u defnyddio i ArcGis. Rwy'n credu bod y ffeiliau allforio o estyniad DWG ac nid DGW, sef AutoCad, nid wyf yn gwybod a yw fy sylw yn gywir. Cyfarchion

 5. Diolch! Roedd arnaf angen iddo ddarllen Dataset, roeddwn i'n meddwl mai ef oedd yr unig un.

  Bydda i'n ceisio!

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.