Mae GRAPHISOFT yn penodi Huw Roberts yn Gyfarwyddwr Gweithredol

Bydd cyn weithrediaeth Bentley yn arwain cam nesaf twf strategol y cwmni; Viktor Várkonyi, Prif Swyddog Gweithredol sy'n gadael GRAPHISOFT i arwain Is-adran Cynllunio a Dylunio Grŵp Nemetschek.

BUDAPEST, Mawrth 29 o 2019 - Heddiw, cyhoeddodd GRAPHISOFT®, prif ddarparwr datrysiadau meddalwedd ar gyfer penseiri a dylunwyr Modelu Gwybodaeth Adeiladu, benodiad Huw Roberts fel ei Gyfarwyddwr Gweithredol newydd. Mae'r newid arweinyddiaeth yn GRAPHISOFT yn rhan o ffocws strategol cryfach ar gwsmeriaid a marchnadoedd gan ei riant-gwmni, y Grŵp Nemetschek. Mae'r Is-adran Cynllunio a Dylunio newydd, y mae GRAPHISOFT yn perthyn iddi, yn cael ei harwain gan Viktor Várkonyi, cyn Brif Swyddog Gweithredol GRAPHISOFT. Mae Várkonyi hefyd yn gwasanaethu fel aelod o'r Bwrdd Gweithredol yn y Grŵp Nemetschek.

Mae Mr Várkonyi, yn ystod ei flynyddoedd 27 yn y cwmni, wedi cyfrannu at nifer o ddatblygiadau technolegol a atgyfnerthodd dwf cyffredinol BIM yn y diwydiant. Yn ystod ei flynyddoedd 10 fel Cyfarwyddwr Gweithredol, treblu refeniw'r cwmni a helpodd i atgyfnerthu sefyllfa GRAPHISOFT fel arweinydd byd-eang yn BIM ar gyfer penseiri a dylunwyr.

"Mae GRAPHISOFT wedi bod yn rhan ganolog o fy ngyrfa broffesiynol," meddai Mr Várkonyi. «Roeddwn yn ffodus fy mod wedi bod yn rhan o'i dwf rhyfeddol yn ystod y tri degawd diwethaf. Wrth edrych ymlaen, credaf y bydd 2019 yn flwyddyn drawsnewidiol i GRAPHISOFT a Grŵp Nemetschek, gan ganiatáu synergeddau gwych rhwng ein chwaer-frandiau. Daw Huw Roberts â GRAPHISOFT «Sgiliau busnes ac arweinyddiaeth eithriadol, profiad helaeth yn y diwydiant a gwir angerdd i helpu gweithwyr proffesiynol AEC i elwa o drawsnewid a yrrir gan dechnoleg. Rwy’n siŵr bod y cwmni bellach yn y dwylo iawn i gyflawni ei nodau uchelgeisiol! »

Gan fanteisio ar drywydd twf cadarn yn ystod y degawd diwethaf, ceisiodd GRAPHISOFT benodi arweinydd egnïol, arbenigwr yn y diwydiant, y bydd ei sgil a'i brofiad yn integreiddio'n gyflym i'r cyfleoedd sydd ar gael ac yn helpu i daenu'r cwmni. Mae dewis Mr. Roberts, ar gyfer diwydiant llwyddiannus gyda degawdau o brofiad arwain yn y diwydiant a'r proffesiwn pensaernïol, yn adlewyrchu penderfyniad GRAPHISOFT i wneud ysgogiad strategol sylweddol tuag at y trobwynt nesaf yn ei arweinyddiaeth farchnad.

Mae Mr Roberts, pensaer yn ôl ei broffesiwn, wedi cyflawni swyddogaethau gweithredol ym maes rheoli cynnyrch, marchnata a datblygu busnes yn ystod ei yrfa nodedig, gan arwain yr effaith fwyaf ar y farchnad a'r gwerth masnachol i'r prif gwmnïau technoleg. Mae uchafbwyntiau ei yrfa'n cynnwys blynyddoedd 17 o rolau arwain yn Bentley Systems, datblygwr byd-eang o atebion meddalwedd ar gyfer rheoli asedau seilwaith, a rôl Cyfarwyddwr Marchnata BlueCielo, cwmni sy'n seiliedig yn y wlad. Yr Iseldiroedd a gaffaelwyd yn ddiweddar gan Accruent. Pan fydd yn arwain yn GRAPHISOFT, Mr Roberts, sy'n dod yn wreiddiol o Philadelphia, UDA. UU., Bydd yn symud i Budapest, Hwngari, lle mae pencadlys y cwmni.

"Trwy gydol fy mlynyddoedd yn y diwydiant hwn, gwnaeth teyrngarwch angerddol cwsmeriaid GRAPHISOFT a'r bensaernïaeth ysbrydoledig y maent yn ei chynhyrchu ledled y byd argraff arnaf," meddai Mr Roberts. "Mae'r ymrwymiad dwfn y mae'r tîm yn ei gynnig i'n cwsmeriaid a'n partneriaid wedi creu argraff arnaf trwy arloesi cynnyrch, gwybodaeth am y diwydiant ac ymroddiad personol." Wrth sôn am pam rwy'n credu bod y cwmni'n barod am lwyddiant, nododd Mr Roberts:

«Mae'r cyfuniad o ragoriaeth dechnegol ac arloesedd, diwylliant corfforaethol eithriadol o gryf a llwyddiant busnes cyson yn darparu llwyfan cadarn ar gyfer y bennod nesaf o dwf GRAPHISOFT. Rwy'n falch o ymuno â'r tîm wrth i ni ehangu ein gallu i ddarparu atebion a buddion i'n defnyddwyr ledled y byd. Hoffwn hefyd ddiolch i Mr Várkonyi am ei waith rhagorol yn cyfeirio twf y cwmni i'w economi ariannol gyfredol a chryf. Nodwch, sy'n rhagofyniad ar gyfer cyflawni ein cynlluniau twf uchelgeisiol yn y blynyddoedd i ddod. "

Am fwy o wybodaeth am Mr Roberts, ewch i'r dudalen Arweinyddiaeth GRAPHISOFT. I gael gwybodaeth am ailstrwythuro Grŵp Nemetschek, ewch i'r datganiad i'r wasg Gwasg swyddogol Nemetschek. Am wybodaeth ychwanegol, neu i drefnu cyfweliad gyda Mr Roberts, cysylltwch â'n cysylltiadau â'r cyfryngau press@graphisoft.com.

Ynglŷn â GRAPHISOFT

GRAPHISOFT® dechreuodd y chwyldro BIM yn 1984 gyda ARCHICAD®, y meddalwedd BIM cyntaf ar gyfer penseiri yn y diwydiant. Mae GRAPHISOFT yn parhau i arwain y diwydiant gydag atebion arloesol fel ei chwyldroadol BIMcloud®, yr amgylchedd cydweithredu BIM byd-eang cyntaf mewn amser real; a BIMx®, y prif raglen symudol yn y byd ar gyfer mynediad ysgafn i BIM. Mae GRAPHISOFT yn rhan o'r Grŵp Nemetschek.

Am fwy o wybodaeth, ewch i www.GRAPHISOFT.com neu dilynwch ni ar Twitter @GRAPHISOFT.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.