Mae GRAPHISOFT yn penodi Huw Roberts yn Gyfarwyddwr Gweithredol

Bydd cyn weithrediaeth Bentley yn arwain cam nesaf twf strategol y cwmni; Viktor Várkonyi, Prif Swyddog Gweithredol sy'n gadael GRAPHISOFT i arwain Is-adran Cynllunio a Dylunio Grŵp Nemetschek.

BUDAPEST, Mawrth 29, 2019 - Heddiw, cyhoeddodd GRAPHISOFT®, y prif ddarparwr datrysiadau meddalwedd ar gyfer penseiri a dylunwyr Modelu Gwybodaeth Adeiladu, benodiad Huw Roberts yn Brif Swyddog Gweithredol newydd. Mae'r newid arweinyddiaeth yn GRAPHISOFT yn rhan o ffocws strategol cryfach ar gwsmeriaid a marchnadoedd gan ei riant gwmni, y Nemetschek Group. Pennaeth yr Is-adran Cynllunio a Dylunio newydd, y mae GRAPHISOFT yn perthyn iddi, yw Viktor Várkonyi, cyn Brif Swyddog Gweithredol GRAPHISOFT. Mae Várkonyi hefyd yn gwasanaethu fel aelod o'r Bwrdd Gweithredol yng Ngrŵp Nemetschek.

Mae Mr Várkonyi, yn ystod ei flynyddoedd 27 yn y cwmni, wedi cyfrannu at nifer o ddatblygiadau technolegol a atgyfnerthodd dwf cyffredinol BIM yn y diwydiant. Yn ystod ei flynyddoedd 10 fel Cyfarwyddwr Gweithredol, treblu refeniw'r cwmni a helpodd i atgyfnerthu sefyllfa GRAPHISOFT fel arweinydd byd-eang yn BIM ar gyfer penseiri a dylunwyr.

"Mae GRAPHISOFT wedi bod yn rhan ganolog o fy ngyrfa broffesiynol," meddai Mr Várkonyi. “Roeddwn yn ffodus fy mod wedi bod yn rhan o’u twf rhyfeddol dros y tri degawd diwethaf. Wrth edrych ymlaen, credaf y bydd 2019 yn flwyddyn drawsnewidiol i GRAPHISOFT a Grŵp Nemetschek, gan ganiatáu ar gyfer synergeddau gwych rhwng ein chwaer-frandiau. Daw Huw Roberts â GRAPHISOFT “Sgiliau busnes ac arweinyddiaeth eithriadol, profiad helaeth yn y diwydiant, a gwir angerdd dros helpu gweithwyr proffesiynol AEC i elwa o drawsnewid a yrrir gan dechnoleg. Rwy’n siŵr bod y cwmni bellach yn y dwylo iawn i gyflawni ei nodau uchelgeisiol! "

Gan fanteisio ar drywydd twf cadarn yn ystod y degawd diwethaf, ceisiodd GRAPHISOFT benodi arweinydd egnïol, arbenigwr yn y diwydiant, y bydd ei sgil a'i brofiad yn integreiddio'n gyflym i'r cyfleoedd sydd ar gael ac yn helpu i daenu'r cwmni. Mae dewis Mr. Roberts, ar gyfer diwydiant llwyddiannus gyda degawdau o brofiad arwain yn y diwydiant a'r proffesiwn pensaernïol, yn adlewyrchu penderfyniad GRAPHISOFT i wneud ysgogiad strategol sylweddol tuag at y trobwynt nesaf yn ei arweinyddiaeth farchnad.

Mae Mr Roberts, pensaer yn ôl ei broffesiwn, wedi cyflawni swyddogaethau gweithredol ym maes rheoli cynnyrch, marchnata a datblygu busnes yn ystod ei yrfa nodedig, gan arwain yr effaith fwyaf ar y farchnad a'r gwerth masnachol i'r prif gwmnïau technoleg. Mae uchafbwyntiau ei yrfa'n cynnwys blynyddoedd 17 o rolau arwain yn Bentley Systems, datblygwr byd-eang o atebion meddalwedd ar gyfer rheoli asedau seilwaith, a rôl Cyfarwyddwr Marchnata BlueCielo, cwmni sy'n seiliedig yn y wlad. Yr Iseldiroedd a gaffaelwyd yn ddiweddar gan Accruent. Pan fydd yn arwain yn GRAPHISOFT, Mr Roberts, sy'n dod yn wreiddiol o Philadelphia, UDA. UU., Bydd yn symud i Budapest, Hwngari, lle mae pencadlys y cwmni.

"Trwy gydol fy mlynyddoedd yn y diwydiant hwn, gwnaeth teyrngarwch angerddol cwsmeriaid GRAPHISOFT a'r bensaernïaeth ysbrydoledig y maent yn ei chynhyrchu ledled y byd argraff arnaf," meddai Mr Roberts. "Mae'r ymrwymiad dwfn y mae'r tîm yn ei gynnig i'n cwsmeriaid a'n partneriaid wedi creu argraff arnaf trwy arloesi cynnyrch, gwybodaeth am y diwydiant ac ymroddiad personol." Wrth sôn am pam rwy'n credu bod y cwmni'n barod am lwyddiant, nododd Mr Roberts:

«Mae'r cyfuniad o ragoriaeth dechnegol ac arloesedd, diwylliant corfforaethol eithriadol o gryf a llwyddiant busnes cyson yn darparu llwyfan cadarn ar gyfer y bennod nesaf o dwf GRAPHISOFT. Rwy'n falch o ymuno â'r tîm wrth i ni ehangu ein gallu i ddarparu atebion a buddion i'n defnyddwyr ledled y byd. Hoffwn hefyd ddiolch i Mr Várkonyi am ei waith rhagorol yn cyfeirio twf y cwmni i'w economi ariannol gyfredol a chryf. Nodwch, sy'n rhagofyniad ar gyfer cyflawni ein cynlluniau twf uchelgeisiol yn y blynyddoedd i ddod. "

Am fwy o wybodaeth am Mr Roberts, ewch i'r dudalen Arweinyddiaeth GRAPHISOFT. I gael gwybodaeth am ailstrwythuro Grŵp Nemetschek, ymwelwch â'r datganiad i'r wasg. Gwasg swyddogol Nemetschek. Am wybodaeth ychwanegol, neu i drefnu cyfweliad â Mr. Roberts, cysylltwch â'n cysylltiadau â'r cyfryngau yn press@graphisoft.com.

Ynglŷn â GRAPHISOFT

GRAPHISOFT® dechreuodd y chwyldro BIM yn 1984 gyda ARCHICAD®, y meddalwedd BIM cyntaf ar gyfer penseiri yn y diwydiant. Mae GRAPHISOFT yn parhau i arwain y diwydiant gydag atebion arloesol fel ei chwyldroadol BIMcloud®, yr amgylchedd cydweithredu BIM byd-eang cyntaf mewn amser real; a BIMx®, prif raglen symudol y byd ar gyfer mynediad ysgafn i BIM. Mae GRAPHISOFT yn rhan o'r Grŵp Nemetschek.

Am fwy o wybodaeth, ewch i www.GRAPHISOFT.com neu dilynwch ni ar Twitter @GRAPHISOFT.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.