Y Wii, y gorau o'm daith

consol wii Ar fy nhaith ddiweddar, byddai fy mab yn mynd gyda mi, ond gan nad oedd cyfeillion y llysgenhadaeth yn gyson mewn amser, fe benderfynon ni, pe bai consol Wii yn cael ei ddarganfod am y pris hwnnw, byddwn yn ei gymharu.

Yn bersonol, nid wyf yn ffan o lawer o gemau fideo i blant, ond mae cael creaduriaid fel chi, sy'n parchu rheol wallgof eu mam sy'n dweud na fyddant ond yn gwylio'r teledu dridiau yr wythnos ... rwy'n credu eu bod yn ddigon cyfrifol.

Sut i brynu Wii

Yn y lledredau hyn, nid yw'n syrthio islaw $ 400, er bod dyfalu isel, ar Ebay mae'n rhwystredigaeth eu bod yn dechrau ar $ 75 ac yn cyrraedd $ 400 a llongau yn y pen draw.

Ond yn yr Unol Daleithiau mae ffyrdd eraill o werthu'r defnyddiau, yn ogystal â'r papurau newydd penwythnos a oedd yn llawn pethau nad oedd neb eisiau eu rhoi i ffwrdd a gwerthiant garejys.

Un o'r rhai yr oeddwn i'n meddwl oedd y gorau Craiglist, rhywogaeth planc sydd ag is-barthau yn ôl dinas ac sydd bellach â chyrhaeddiad byd-eang. Y peth diddorol yw, yn Craiglist, y gallwch ddod o hyd i eitemau am ddim, oherwydd mae yna rai sydd â gwrthrychau y maent am eu taflu i ffwrdd, ond maent yn ei chael hi'n fwy cyfforddus ei roi i ffwrdd na thalu amdano mewn sbwriel; Os ydych am eu gwirio, chwiliwch am biano, y rhai a oedd yn y tai yn yr wythdegau, yr allweddi pren ac allweddi ac fe welwch eu bod yn rhad ac am ddim os ydych chi am ddod â nhw.

3mc3oc3l3ZZZZZZZZZ96ff001811d413a129d Wedi'i adael yn fy nhŷ rhent. Dim ond ei godi a'i un chi ydyw.

Lleoliad: Llyn Clir

NID yw'n iawn cysylltu â'r poster hwn gyda gwasanaethau neu fuddiannau masnachol eraill

Wel, roedd yn mynd i houston.craiglist.com, gan ysgrifennu ychydig o eiriau allweddol, ac roedd rhestr o chwilod gwallt lliwgar yn gwerthu eu teganau.

consol wii

Y tro cyntaf i ni alw, cawsom ein hateb gan fachgen a roddodd yr argraff o fod yn hoyw, dydw i ddim yn gwahaniaethu ei flas personol, ond roedd ei agwedd yn ymddangos yn annifyr pan ddywedodd:

mae'n mynd ag ef i'w risg, i fy nhŷ, nid yw'n mynd i mewn i'w brofi, dim ond i $ 150 y mae'r cyfanswm.

Ar ôl gwario ceiniogau ar ychydig o werthiannau a ddefnyddir, os ydych chi'n colli eich balchder gallwch ddod o hyd i lawer o bethau, aethom i Wallmart i chwilio am orchmynion fy ngwraig.

Roedd dau ddyn yn yr ardal chwarae yn mwynhau'r Wii, roedden nhw'n dod o El Salvador a rhoesant gyfarwyddiadau i ni ar beth i'w ofyn a gweld yn siŵr ei fod yn gweithio. Yna fe roddon nhw enwau un neu ddau o siopau hapchwarae lle'r oeddent yn gwerthu cyfochrog a ddefnyddiwyd, ac roedd y Tomtom yn wych.

Sut i roi cynnig arni

Ni wnaethom hynny, nid oedd gennym amser ac roedd y warant yn ddigonol.

$ 202, gan gynnwys y sylfaen, rheolydd o bell ac arian ychwanegol, gemau 4 a disgownt $ 10 i brynu gêm arall.

Roedd angen ei roi yn y bagiau llaw, a mynd ag ef allan ar hambwrdd y maes awyr fel pe bai'n gliniadur. Gyda'r gost a oedd ganddi i'w lletya drwy'r nos.

Sut i'w osod

Fy mhlant oedd yn gyfrifol am ei gysylltu, roedd yn gweithio'n berffaith a phan nad oeddem yn gwybod beth i'w wneud aethom i'r llawlyfr defnyddwyr ar y Rhyngrwyd.

Roedd angen pwyso'r botymau cydamseru ar y rheolaeth a'r consol a bod o bellter o fwy nag un metr i weld y cyrchwr ... roedd hyn yn y llawlyfr.

Yn barod, mae'r plant yn hapus, gadawais nhw waith cartref y dylid ei ddarllen drwy'r llawlyfr a'i esbonio i mi yn y nos oherwydd bod llawer o argymhellion iechyd a gofal angenrheidiol. Wrth basio, gofynnais iddynt ymchwilio i'r ffordd y daeth yr esblygiad hwn a pham y'i gelwir yn Wii.

Plant yn chwarae consol wii

Ni fydd fy mab yn gallu ei ddefnyddio tan y mis arall, bob amser a hyd nes y bydd ei radd mathemateg yn gwella, mae'n fargen a dangosodd fy merch undod a phenderfynodd aros hefyd. Maent yn annwyl.

Y rhai na fyddant yn aros yw fi.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.