Archifau ar gyfer

Teithio

Ffotograffau a straeon teithio.

Sut i gysylltu â'r Rhyngrwyd mewn ardaloedd anghysbell

Roeddwn bob amser yn meddwl tybed beth fyddwn i'n ei wneud pe bai'n rhaid i mi symud i dref fach, lle mae mynediad i'r cysylltedd rydyn ni'n ei fwynhau yn y ddinas yn gyfyngedig. Yn fwy nawr bod ein manias ar gyfer y rhyngweithio a ddaeth gyda'r Rhyngrwyd yn ein gwneud ni'n ymwybodol iawn o negeseuon e-bost newydd, newyddion ar rwydweithiau cymdeithasol ...

Beth Sy'n Digwydd yn 40?

Beth amser yn ôl ysgrifennais erthygl am y teimlad o ryddid, yn un o'r misoedd mwyaf cymhleth hynny. Erthygl rydw i wir yn mwynhau ei darllen eto, oherwydd efallai ei fod yn un o'r rhai lle mae dwyster y foment yn cael ei ryddhau. Roedd y llun roeddwn i'n ei bostio yn debyg i'r un hwn, er nad oedd yr amseriad yr un peth. Ond ar y cyfan,…

Fy nhaith olaf mewn 7 llun

Dim i'w wneud â strydoedd clir bythefnos yn ôl. Ond er gwaethaf y jyglo y mae'n rhaid ei wneud er mwyn peidio â mynd i ben ar glogwyn, ewch â char sy'n dod ar draws y ffordd neu ddod o hyd i hanner tryc yng nghanol y ffordd ... Cyrraedd y lle hwn, eistedd yn y golygfan a theimlo'r heddwch a drosglwyddir gan yr haul ...

Geofumadas ... yn llythrennol ar y hedfan

Cyflymder ar lefel y ddaear: 627 milltir yr awr Uchder 38,0e00 troedfedd uwch lefel y môr Pellter i'r gyrchfan 1,251 milltir Tymheredd allan yna: -74 gradd Fahrenheit Amser i'r gyrchfan: 2:25 awr Amser tarddiad lleol: 3:00 AM Amcangyfrif o'r amser cyrraedd 11:27 AM Nid dyma'r 19 awr o hedfan, mae gen i ...

Penwythnos mewn lluniau 13

Dim byd fel ymlacio am ychydig gyda'r geofumaditos draw yna. Ar ôl mis o frwydro yn erbyn y stôf nwy methan, ar ôl arholiadau aethon ni i ddathlu ymweliad yr ewythr syrthiedig o Houston. I grynhoi, rwy'n gadael rhai lluniau i chi. Ar ôl fy sylw diwethaf, fe wnaethant ennill y lle cyntaf ar lefel pum adran ...

Blogsy am Blogs o IPad

Mae'n ymddangos imi ddod o hyd i gymhwysiad iPad derbyniol o'r diwedd sy'n caniatáu blogio heb lawer o boen. Hyd yn hyn roeddwn wedi bod yn rhoi cynnig ar BlogPress a'r un WordPress swyddogol, ond rwy'n credu mai Blogsy yw'r un a ddewiswyd o ran golygu WYSIWYG mwy neu lai cyfeillgar. Er bod yn rhaid i mi ddatrys y gwasanaeth gyda delweddau wedi'u cynnal yn ...

Geofumadas: Taith hir mewn lluniau 8

Yn ystod y dyddiau diwethaf rwyf wedi cael fy niddanu gan daith cilomedr o hyd o amgylch tiriogaethau gwasgaredig. Pwnc nad wyf prin yn mynd i’r afael ag ef yn y gofod hwn, yn ceisio gofalu am anhysbysrwydd fy maes gwaith a’r pleser o rannu pynciau technolegol â chydweithwyr eraill yn y gymuned hon. Ar y daith hon rwyf wedi gallu gwirio'r pŵer ...

Lliwiau a llinellau gwyliau

Nid yw o reidrwydd wedi bod yn 400 mlynedd o dawelwch, ond i'w gyfiawnhau yma rwy'n gadael rhai lliwiau o'r gwyliau i chi gyda'r bechgyn a'r ferch sy'n goleuo fy llygaid. Mae twristiaeth ddomestig yn rhad ac yn gwreiddio mewn plant. Siop offer i ffermwyr ym mwrdeistref Taulabé. Mae'r plentyn hwnnw'n ymddangos fel ...

MapEnlen a'r Llundain Llygad

Mae MapEnvelope yn fwg diddorol a syml gan foi sydd â blas gwych ar greadigrwydd. Os oeddech chi erioed eisiau synnu trwy ddweud ble rydych chi gydag arddull wahanol, mae MapEnvelope fel y dywed ei enw, yn cynhyrchu amlen gyda'r map printiedig. Nid oes ond angen mynd i mewn i'r lleoliad, er enghraifft: llygad Llundain, Llundain, uk ...

Geofumadas mewn lluniau bron yn unig

Llawer i'w wneud, yn bendant llawer. Dyma fi'n gadael y gorau o'r dyddiau diwethaf i chi mewn delweddau sydd wedi gadael blasau diddorol i mi. Mae heno gyda'r lleuad ac yfory gyda'r haul parachico gwnaethoch ofyn i mi parachico byddaf yn ei roi i chi Gyda fy mwgwd ffon fy chinchin byddaf yn eich swnio gyda fy zapateado serape lliw y byddaf yn ei ddawnsio, Little Mermaid ...

Taith o fwyngloddio Entremares

Mae fy nhaith drosodd, wedi blino ond yn ffrwythlon. O ddelio â thiriogaethau newydd, eiliadau o hiwmor da, a difaru dychmygu'r cywion yn gwneud eu gwaith cartref mathemateg a Saesneg hyd eithaf eu gallu. Yn fwyaf chwilfrydig, gwesty lle rydw i wedi aros, sydd ar wahân i bwll nofio, morlyn mordwyol a cheffylau merlod ar gyfer y ...