Archifau ar gyfer

Teithio

Ffotograffau a straeon teithio.

Sut i gysylltu â'r Rhyngrwyd mewn ardaloedd anghysbell

Roeddwn bob amser yn meddwl beth fyddwn i'n ei wneud pe bai'n rhaid imi fynd i fyw mewn tref fechan, lle mae mynediad i'r cysylltedd yr ydym yn ei fwynhau yn y ddinas yn gyfyngedig. Yn fwy nawr, mae ein hobïau am y rhyngweithio a ddaeth gyda'r Rhyngrwyd yn ein gwneud yn ymwybodol iawn o negeseuon post newydd, newyddion ar rwydweithiau cymdeithasol ...

Beth sy'n digwydd i'r blynyddoedd 40?

Ryw amser yn ôl ysgrifennais erthygl am y teimlad o ryddid, yn un o'r misoedd mwy cymhleth hynny. Erthygl fy mod yn mwynhau darllen eto, oherwydd efallai ei fod yn un o'r rhai hynny lle mae dwysedd y foment yn cael ei ddiddymu. Roedd y llun a osodwyd yn debyg i'r un hwn, er nad oedd yr eiliad yr un peth. Ond yn gyffredinol, ...

Fy nhraith olaf mewn lluniau 7

Dim byd i'w wneud â'r strydoedd miniog bythefnos yn ôl. Ond er gwaethaf jyglo ei wneud er mwyn peidio dod i ben mewn clogwyn, yn cymryd car sy'n dod contravía neu'n cael eich hun hanner ffordd semoviente ... i fynd i'r lle hwn, yn eistedd ar y feranda ac yn teimlo heddwch sy'n trosglwyddo yr haul ...

Geofumadas ... yn llythrennol ar y hedfan

milltir yr awr 627 traed 38,0e00 Uchder uwchben lefel y môr Pellter i'r gyrchfan 1,251 milltir allan yna Tymheredd:: cyflymder uchel ddaear graddau -74 Fahrenheit Amser i Cyrchfan: 2: 25 Oriau Origin amser lleol: 3: 00 AC Amcangyfrif o'r amser cyrraedd 11: 27 19 AC Mae amserau hedfan, mae ganddynt i mi ...

Penwythnos mewn lluniau 13

Does dim byd fel ymlacio am ychydig gyda'r geofumaditos drosodd. Ar ôl mis o frwydro yn erbyn stôf nwy methan, ar ôl arholiadau aethon ni i ddathlu ymweliad y dyn syrthiodd o Houston. I grynhoi, rwy'n gadael rhai lluniau. Ar ôl fy sylw diwethaf, enillodd y lle cyntaf ar lefel y pum rhan o ...

Blogsy am Blogs o IPad

Mae'n ymddangos fy mod yn olaf wedi canfod cais derbyniol ar gyfer IPad sy'n eich galluogi i ysgrifennu mewn blog heb lawer o ddioddefaint. Hyd yn hyn, rwyf wedi bod yn ceisio BlogPress a'r WordPress swyddogol, ond rwy'n credu mai Blogsy yw'r un a ddewiswyd o ran argraffiad WYSIWYG yn fwy neu lai gyfeillgar. Er bod rhaid i mi ddatrys y gwasanaeth gyda delweddau wedi'u cynnal yn ...

Geofumadas: Taith hir mewn lluniau 8

Yn ystod y dyddiau diwethaf dwi wedi fy ngadael gyda thaith cilomedr o diriogaethau gwasgaredig. Thema ychydig yr wyf yn ei defnyddio yn y gofod hwn, yn ceisio gofalu am anhysbysrwydd fy maes gwaith a'r pleser o rannu pynciau technolegol gyda chydweithwyr eraill y gymuned hon. Rwyf wedi gallu gwirio'r pŵer ar y daith hon ...

Lliwiau a llinellau gwyliau

Nid yw 400 o reidrwydd wedi bod yn flynyddoedd o dawel, ond i'w gyfiawnhau yma rwy'n gadael rhai lliwiau o'r gwyliau gyda'r bechgyn a'r ferch sy'n goleuo fy llygaid. Daw twristiaeth domestig yn economaidd ac mae'n ffurfio gwreiddiau mewn plant. Storfa offer ar gyfer ffermwyr ym mwrdeistref Taulabé. Mae'r plentyn hwnnw'n ymddangos ...

MapEnlen a'r Llundain Llygad

Mae MapEnlope yn fwg diddorol a syml o fachgen gyda blas gwych ar gyfer creadigrwydd. Os ydych chi erioed wedi dymuno synnu gan ddweud lle mae gennych arddull wahanol, mae MapEnlope, fel y dywed ei enw, yn cynhyrchu amlen gyda'r map argraffedig. Dim ond i fynd i mewn i'r lleoliad, er enghraifft: london eye, london, uk ...

Geofumadas mewn lluniau bron yn unig

Mae llawer i'w wneud, yn bendant yn fawr. Yma rwy'n gadael y gorau o'r dyddiau diwethaf mewn delweddau sydd wedi gadael i mi flasau diddorol. Heno yw'r lleuad a bore gyda'r parachico haul parachico chi ofyn i mi byddaf yn rhoi fy ffon mwgwd gyda fy chinchin Sonare chi gyda fy dawns zapateado serape lliw, Little Mermaid ...

Taith o fwyngloddio Entremares

Mae fy nhaith i ben, wedi blino ond yn ffrwythlon. O ymdrin â thiriogaethau newydd, eiliadau o hiwmor da ac er gwaethaf dychmygu'r cywion sy'n gwneud y tasgau mathemateg a Saesneg yn eu hymdrechion gorau. Y mwyaf nodedig, gwesty lle rydw i wedi aros, heblaw am bwll nofio, morlyn hwylio a cheffylau ceffylau ar gyfer ...