Be Connected, 2009 ar-lein

cael eu cysylltu â seminarau 2009 O'r blaen newid fformat cynhadledd flynyddol Bentley, yn dadlau y gallai'r argyfwng byd-eang effeithio ar ei ddefnyddwyr yn teithio i'r Unol Daleithiau ym mis Mai, lansiwyd cynnig seminarau ar-lein er mwyn cyrraedd nid yn unig y rhai a fyddai'n mynychu'r digwyddiad ond y rhai nad oes ganddynt y rhwyddineb gwario $ 2,000 a allai gostio taith o'r fath.

"Gyda mwy o seminarau arferion gorau a seminarau cynnyrch 150, cyfres seminarau ar-lein Be Connected yw'r ffordd orau i weithwyr proffesiynol ac arweinwyr seilwaith busnes fod yn ymwybodol o'r tueddiadau diweddaraf mewn arferion a thechnoleg, heb y colli amser a threuliau teithio i gynhadledd ",

meddai rheolwr marchnata Bentley, Ed Mueller.

"Mae'n ymwneud â chynnwys gyda 'safon cynhadledd broffesiynol', wedi'i ddwyn i'ch bwrdd gwaith am ddim"

Y newydd-deb

Felly, o fis Mehefin i fis Tachwedd, mae mwy o seminarau 150 wedi'u rhaglennu y gellir eu mwynhau o gysur y ddesg a chyda chysylltiad rheolaidd â'r Rhyngrwyd.

Ar y dechrau, ni chefais lawer o sylw, yn bennaf oherwydd fy mod yn gyffrous am y daith yr wyf fel arfer yn ei mynychu, ond nawr bod yr ymarferoldeb wedi'i ddangos, rwy'n meddwl, os yw hyn yn llwyddiannus, y gallai Bentley benderfynu newid cyfnodoldeb y cynhadledd neu o leiaf ei hyd i ganolbwyntio ar y Bod yn Ysbrydoledig sydd ond ychydig ddiwrnodau. Roedd hyn yn fy ofni fwy.

Ond gweler bod Bentley wedi cynnig rhoi'r tystysgrifau a achredwyd gan Bentley Institute yn ôl i'r rhai sy'n cymryd y seminarau. Ar wahân i hynny, mae'n bosibl eu gadael ar gael ar-lein i'w gweld gymaint o weithiau ag sydd angen, sy'n rhoi gwerth mwy sylweddol na chofnodion 25 cynhadledd fyw.

Mathau o seminarau

Mae tri math:

Ar arferion da

Mae'r sesiynau hyn, a gyflwynir gan weithwyr proffesiynol seilwaith o bob cwr o'r byd, yn darparu persbectif prosiect ar arferion gorau ar gyfer dylunio, adeiladu a gweithredu mathau penodol o brosiectau seilwaith, gan gynnwys cyfres o seminarau ar bob un o'r canlynol pynciau: pontydd, stentiau a datblygu tir, cyfathrebu, cwmnïau trydan a nwy, mwyngloddio a metelau, y sector olew a nwy, rheilffyrdd a thrafnidiaeth, ffyrdd, dŵr a dŵr gwastraff.

Ynglŷn â chynhyrchion Bentley

Mae'r sesiynau hyn sy'n canolbwyntio ar dechnoleg yn arddangos nodweddion a galluoedd diweddaraf portffolio meddalwedd V8i ar gyfer seilwaith cynaliadwy, a gyflwynir gan weithredwyr cynnyrch Bentley gorau a'u cynllunio ar gyfer defnyddwyr presennol a defnyddwyr y dyfodol.

Ac yna?

Nid yw'r dyluniad a roddwyd i ryngwyneb Be Connected yn ddrwg, er bod cam-drin javascript wedi mynd i'r eithaf o beidio â'i brofi yn dda mewn gwahanol borwyr ac roedd angen defnyddio Safari gyda chymaint o ymarferoldeb. Mae'n well gen i Chrome ond dydi Safari byth yn methu ... hyd yn oed, hyd yn oed gan ddefnyddio IE mae'n costio i mi weithredu'r botwm "Cofrestru" a'm hatgoffa pa mor ddatblygedig yw'r noson ac y gallai'r salwch y gallai dim ond Melquiades ei wella yn Macondo fod yn trafferthu fy porwr fy niwronau.

Mae rhedeg y math yn ôl pennawd colofn a bod yn ymwybodol o ffenestri naid yn blino fwyaf. Er ei bod yn gyffredin cael cysylltiadau sefydlog iawn yn yr Unol Daleithiau, ni ellir cynllunio'r swyddogaethau yn unig ar gyfer y math hwn o ddefnyddiwr. Mae'n well gan lawer o bobl 512 ac mae'n ddigon, ac mae'r rhan fwyaf wedi llwyddo i ddatrys problemau llywio sylfaenol gyda llai o arian a negeseuon gwell i beidio â cholli amynedd.

Mae'n ddrwg gennym, mae peth gwall wedi digwydd!

Mae'r gwall wedi'i gofnodi a chaiff ei adolygu gan ein staff technegol. Yn y cyfamser, rhowch gynnig ar y cais eto neu Ysgrifennwch / Galwch ni am opsiynau cymorth pellach.

Yn gryno, mae'r swyddogaeth yn ddymunol, hyd yn oed ar ôl gallu cofrestru cwmwl o negeseuon e-bost a ddaeth i'm hambwrdd ac ychydig o ddyddiau ar ôl ymddiheuriad anfaddeuol, ond ar ôl deall ystyfnigrwydd y gwefeistr, mae'r cyfoeth o wybodaeth yn digolledu.

Gall y chwiliad gael ei wneud gan "bawb", "byw" a hyd yn oed "ar alw". Yna gellir didoli'r rhestr yn ôl pennawd, naill ai yn ôl dyddiad, sefydliad neu thema.

cael eu cysylltu â seminarau 2009

Dyma enghraifft o seminarau yn yr ardal geo-ofodol:

Seminar

Sefydliad dyddiad

Nid yw Gofodol yn Arbennig

Microsoft Corporation Mehefin 24

Rhagolygon y Llywodraeth

Bentley Gorffennaf 1,

Map Sylfaen Trefol Prague

T-Mappy Gorffennaf 15,

Sicrhau Precision a Chywirdeb mewn Cofrestru Mapio a Gweithredu Cadastral

Bentley Gorffennaf 29,

Paratoi Prif Gynlluniau gan ddefnyddio Mapiau Gwyddonol Sylfaen

Cynllunio Tref Gkk a C Pensaernïol Medi 9,

GIS Dinas 3D

Bentley Medi

Cynnal Lle Cyhoeddus, Gwybodaeth Geo-ofodol ar gyfer Rheoli Asedau

Oranjewoud BV Hydref

Real Estate a GIS: Dangoswch yr Arian i mi!

Ystad Rheilffordd yr Iseldiroedd (NS Poort) Hydref

Integreiddio Gwybodaeth Geo-ofodol mewn Amgylchedd Menter

Bentley Hydref

Defnyddio Data GIS ESRI mewn Amgylchedd Peirianneg

Porthladd Traeth Hir Tachwedd

Leveraging Gwybodaeth ESRI yn Bentley Engineering Workflows

Bentley Tachwedd

Defnyddio Technoleg Modelu i Greu a Newid yn Effeithlon

Peirianwyr Ymgynghorol KASL Tachwedd

Cymhwyso Data GIS i Fapiau Fideo Radar

Gweinyddu Hedfan Ffederal Tachwedd

Yma gallwch chi weld y gweddill y seminarau.

Ydw, fel y gwelsoch, maen nhw i gyd yn Saesneg (yn union fel y darlithoedd). Gadewch i ni weld a yw ein ffrindiau o Amsterdam neu Fecsico yn arwain y math hwn o wasanaethau ar gyfer siaradwyr Sbaeneg, nawr eu bod wedi cyhoeddi Power Sifil ar gyfer Sbaen a Power Civil for Latinamerica.

Am y tro cyntaf rydw i wedi cofrestru yn y cyntaf, i ddod i gasgliad, yna nid yw blas drwg y gwefeistr o gyfuno aspx â javascript i'r bwystfil yn cymryd i ffwrdd, er fy mod eisoes wedi cymryd adrenalin.

Ah ... Adrenaline: blasus!

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.