Gwobrau Ysbrydoliaeth a Symposiwm

cael eich ysbrydoli bentley

O'r 12 i'r XWUM o Hydref bydd Bentley Systems yn dal y Symposiwm a'r Wobr o'r arferion gorau yn y Seilwaith. Cynhelir y digwyddiad hwn yn Charlotte, Gogledd Carolina, yw'r cyntaf ar ôl newid fformat yr hyn a oedd cyn y gwobrau BE.

Yn ystod y diwrnod cyntaf, bydd Gregg a Keith Bentley yn gwneud cyflwyniad o'r hyn y mae blynyddoedd 25 y cwmni wedi ei wneud a'u prif gyfraniadau i'r diwydiant technolegau a ddefnyddiwyd i ddylunio ac adeiladu seilwaith.

Arferion gorau

best_practices categorïau 17 o gymryd rhan yn y gwobrau, bydd cyflwyniadau o'r tri mwyaf eithriadol yn ystod munudau 20 cyflwyno eu cyflawniadau prosiect, technoleg cymhwyso a bydd ateb yn cael ei datrys. 

Mae'r newid fformat yn ddeniadol, oherwydd yr hyn a oedd yn flaenorol seminarau aeth i'r we, gan roi digon o amser i arddangosfa'r cyfranogwyr yn y gwobrau a oedd â phanel yn unig a rhai ffilmiau yn y digwyddiad gwobrwyo yn flaenorol.

Bydd lle i gwestiynau ac atebion ar ôl pob cyflwyniad a bydd cynrychiolwyr y cyfryngau yn cael cyfle i siarad gyda'r arddangoswyr a'r bobl sy'n gyfrifol am y sefydliadau neu'r cwmnïau hyn.

Tablau crwn

executive_roundtable Ar yr ail ddiwrnod bydd tablau trafod mewn gwahanol linellau gwaith a fydd yn cynnwys technegwyr ac arbenigwyr o Bentley Systems a'r cyfranogwyr yn y symposiwm. Yr arbenigeddau fydd Planhigion, Llwyfannau Geo-ofodol, Adeiladu, Llwyfannau Sifil a Thechnolegol.

Themâu Geosodol:

 • Defnyddio'r GIS a gwybodaeth peirianyddol yn y maes
 • Y GIS yn y gofrestr asedau - model integreiddio hydrolig a rhyngweithrededd
 • Peirianneg amlddisgyblaeth ar gyfer is-orsafoedd trydanol a llinellau trosglwyddo

Pynciau ar gyfer Adeiladu

 • Y tu hwnt i BIM - Integreiddio timau a systemau amlddisgyblaeth ar gyfer safle, mapio, geo, sifil, BIM, rheoli gwybodaeth prosiect, adolygiad dylunio digidol a chydlynu
 • Gwybod gofynion y diwydiant ar gyfer rhyngweithredu â llif gwaith - gan ddefnyddio technoleg i rymuso system brosiectau cydweithredol, dan risgiau a gwobrau a rennir.
 • Perfformiad uchel mewn rheoli gwybodaeth - gweithredu effeithiolrwydd timau dylunio ac adeiladu, a chynyddu ansawdd yr adeiladau sy'n deillio o hynny.

Pynciau ar gyfer Sifil:

 • Cyflymu gweithrediad prosiect (effaith yr ysgogiad ariannu)
 • Modelu gwybodaeth adeiladu yn erbyn modelau gwybodaeth gweithfeydd sifil
 • Cydweithrediad y prosiect a grym y gwaith dosbarthu

Gwobrau Ysbrydoli

O'r 1,000 o brosiectau a gyflwynwyd er 2004, bydd un yn cael ei ddyfarnu ar gyfer pob un o'r 17 categori blaenorol. Pob un ohonynt o dan y rhagddodiad Arloesi.

          1. Pontydd
          2. Adeiladau
          3. Castell a datblygiad tir
          4. Prifysgolion, Meysydd Awyr a gosodiadau milwrol
          5. Ffatrïoedd
          6. Mwyngloddio a metelau
          7. Olew a Nwy
          8. Cynhyrchu egni
          9. Trawsnewid a rheilffyrdd
          10. priffyrdd
          1. Rhwydweithiau gwasanaethau a chyfathrebu
          2. Systemau triniaeth a systemau hydrolegol
          3. Systemau hydrolegol a rhwydweithiau lluosog
          4. Cyfathrebu trwy ddelweddu
          5. Cysylltu timau prosiect
          6. Dylunio Cynhyrchiadol
          7. Peirianneg strwythurol
                      Yma rwy'n dweud wrthych, am y tro mae wedi bod yn fwy na mis a hanner, digon o amser i ddod o hyd i hedfan rhad a gwesty ger y digwyddiad. 

                      Opsiynau ... i'w sbario.

                      Manteision Poeth ar gyfer Cyrchfannau Poeth.

                      Gadewch ateb

                      Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

                      Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.