Newidiadau mewn 8 Bentley Map V2011i

Ar Ebrill 7, cynhaliodd Bentley gynhadledd ar-lein, lle mae wedi dangos y cynhyrchion ar gyfer yr ardal geo-ofodol a ffurfiwyd ar y Map Bentley, fel y'i gelwir (Dewis Cyfres 2). Arweiniwyd y digwyddiad gan Richard Zambuni, Cyfarwyddwr Marchnata Byd-eang yn yr ardal geo-ofodol a Robert Mankowski, Is-lywydd Datblygu.

Mae'r potensial sy'n seiliedig ar fanteision y mae Bentley yn credu eu bod wedi'u cyflwyno: offeryn GIS gyda manwl gywirdeb CAD, integreiddio uniongyrchol i linellau Peirianneg, yn cefnogi llawer o fformatau fector, rendro ar y hedfan a galluoedd ar gyfer Dinasoedd 3D yn frodorol.

Mae'r newidiadau yn yr hyn a welsom yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf yn sylweddol. Mae MapScript a Cadastre yn diflannu ac yn dod yn rhan o Bentley Map, tra bod PowerMap fel petai'n lleihau ei alluoedd tuag at PowerView ac mae llinell fusnes newydd yn dod i'r amlwg ar gyfer mwg uchel.

Yn y bôn, mae tri phrif gynnyrch wedi gadael y llinell:

  • Fersiwn golau o'r enw PowerView Map Bentley,
  • Fersiwn lawn o'r enw Bentley Map V8i
  • A llinell fusnes o'r enw Bentley Map Enterprise V8i

Mwy neu lai yr hyn yr oeddwn yn ei ddisgwyl yn fy tybiaethau, er fy mod yn gobeithio y bydd rhai amheuon yn cael eu hegluro yn y BeTogegher. Gawn ni weld pa wahaniaeth sydd yna a pha gynhyrchion yr etifeddiaeth Maent yn cynnwys:

map bentley v8i

Map Bentley PowerView V8i

Mae fel fersiwn debyg i'r PowerMap adnabyddus, ond yn rhatach. Gallwch greu mapiau, golygu data xfm, darllen I-fodelau Bentley, mewnforio data gofodol, llwytho haenau raster, adeiladu cymwysiadau ar ben yr API.

Mae'r fersiwn hon yn cefnogi Markup, sy'n rhywbeth fel yr oedd Redline yn ei ddefnyddio ar gyfer diwygiadau yn y dyfodol. Nid wyf yn llwyddo i ddeall yr hyn maen nhw'n ei alw nawr: Gosod «Gosod MicroStation» Gosod sy'n ymddangos yn anabl ar gyfer y fersiwn hon.

Mae creu mapiau wedi'i gyfyngu i fodel sengl gan dgn er fy mod eisoes wedi pasio tipyn i sgipio'r ffens hon ac mae'r rhifyn data mewn gofodol yn mynnu bod trwydded Gweinydd Geospatial yn rhedeg gyda chysylltydd i Oracle Gofodol.

Rydym yn deall y byddai'r fersiwn hon yn gwneud bron yr hyn y byddai PowerMap yn ei wneud, er y byddaf yn aros i lawrlwytho un a rhoi cynnig arni oherwydd mae'n ymddangos bod sawl gallu llai er nad yw. Er y gellir ei ddatblygu ar hyn, dylid gweld ym mha amodau mae'r Gweinyddwr Geo-ofodol a faint o Ficrostation sydd wedi'i gynnwys yn ei alluoedd golygu fector.

Map Bentley V8i.

Mae'r fersiwn hon, yn ychwanegol at y galluoedd PowerView, yn cefnogi allforio data i fodelau I a fformatau geo-ofodol eraill, golygu data ar sail ofodol. Hefyd mae'r fersiwn hon yn cefnogi modelu 3D, er mai dim ond ar haenau fector a gallant drosi labeli yn anodiadau.

Nofel fwyaf y fersiwn hon yw bod y Ffurfweddiad Mapio Cadastral wedi'i integreiddio i'r pecyn, gyda'r hyn sy'n diflannu Gwestai Bentley ac mae'r rhaglen yn cynnwys ysmygu da ar gyfer rheoli topolegau aml-wely, rhyngweithio â data COGO ac offer ar gyfer golygu plotiau trafodion.

cadscript Yr offeryn arall sydd wedi'i integreiddio yw Gorffen Map Uwch, neu'r hyn yr oeddem ni'n arfer ei adnabod fel MapScript. Mae ganddo sawl swyddogaeth ar gyfer trin argraffu o dan ddull greddfol, mae'n cynnwys effeithiau da iawn fel tryloywderau a rheoli'r modiwl allbwn ôl-nodyn gyda mwy o reolaeth i'w anfon at PDF.

Swyddogaeth adeiledig wych arall yw'r Estyniad ar gyfer FME, lle gallwch ryngweithio â bron unrhyw fformat fector a data gofodol. Un o'r goreuon a welais o ran rhyngweithrededd, gan wybod y bydd FME yn un o'r prif allbynnau y byddwn yn gweld CAD a GIS yn uno ag un drefn.

Mae nifer o orchmynion wedi'u hintegreiddio, rhai fel rhai newydd ac eraill wedi'u haddasu, megis gwahanu prosesau yn y Ffens a golygu data raster yr wyf yn gobeithio ei adolygu mewn swydd arall.

 

Menter Map Bentley V8i

Mae'r fersiwn hon ar gyfer prosesau ysmygu uchel. Mae'n cynnwys gweadu ar fodelau 3D, DEM, mynegeio, arddangos a golygu haenau raster wedi'u mynegeio mewn cronfa ddata Oracle, dadansoddiad gofodol 3-Dimensiwn gyda llif ar gyfer gwneud penderfyniadau.

O hyn, o bosib byddwn yn fuan yn gweld prosiectau dinasoedd craff 3D gan brosiectau Canada a Denmarc. Ar lefel y farchnad Sbaenaidd, mae yna lawer o bethau elfennol i'w datrys i feddwl am gymhwyso'r math hwn o brosiect; efallai ym Mrasil neu un o'r gwledydd lle mae Dinasoedd Siarter yn cael eu hyrwyddo gallwn weld rhywbeth.

______________________________________________________________

Yn gyffredinol, ymddengys inni fod yn gam diddorol o Bentley, wrth grynhoi gwahanol gynhyrchion y cae geosodol mewn tri o'r rhai graddadwy: Un golau, un yn gyflawn ac un arall yn astral.

Mae Bentley Map yn feddalwedd lefel uchel ar gyfer prosiectau geospatial, gyda galluoedd sy'n rhagori ar lawer o bobl eraill yn y gystadleuaeth.

Mae'r newid mewn unrhyw bryd yn effeithio ar resymeg prosesau blaenorol, nid oes fformatau newydd, yn hytrach mae'n cyfuno ceisiadau sydd eisoes yn angenrheidiol yng ngallu'r GIS o Bentley Map.

Fodd bynnag, mae'n parhau i fod yn gais gyda safle da yn unig yn y farchnad lle mae gan Bentley ei gryfder, yn bennaf mewn Peirianneg Sifil a Diwydiannol ac, mewn marchnadoedd mawr iawn (Unol Daleithiau, rhai gwledydd Ewropeaidd, India, Brasil) i roi ychydig o enghreifftiau. Gyda phopeth a'r teyrngarwch a gyflawnwyd gan ddefnyddwyr y brand hwn, mae ei safle yn isel ar lefel defnyddwyr CAD o'i gymharu â defnyddwyr AutoDesk; tra yn amgylchedd GIS, trwy gynnwys cymwysiadau eraill mae ganddo lefel ychydig yn fwy cystadleuol o'i gymharu ag AutoDesk ond mae'n parhau i fod yn isel iawn o'i gymharu ag ESRI.

Rydym yn ymwybodol, maent yn wahanol farchnadoedd ac yn rhesymeg integreiddio platfformau gwahanol. Er bod AutoDesk wedi manteisio ar y farchnad ddylunio yn ddiweddar ac yn ceisio uno mapio â Pheirianneg, mae ESRI yn parhau i fod yn GIS yn unig, mae Bentley yn blaenoriaethu Peirianneg ac fel plws mae wedi dablo yn GIS ond gyda ffocws ar ei gwsmeriaid presennol.

Mae'r sefyllfa hon, gyda chynhyrchu elw digonol a lleoliad cymharol yn cau'r drysau tuag at adfer tiriogaethau tramor.

Yn achos Bentley, rhaid cydnabod, o ran galluoedd, bod gan Bentley Map y potensial i wneud bron unrhyw beth gydag integreiddio gwych i ddatblygu gwe, prosiectau Peirianneg, cludiant, Planhigion a thueddiadau BIM. Ond at ddibenion defnyddwyr newydd, nid yw'n hawdd iawn prynu Bentley Map ar y we, agor y blwch, y llawlyfr, gosod ac yna eisiau gweithredu prosiect, ac nid oes llawer o ddeunydd ar y Rhyngrwyd lle gallwch ddod o hyd i enghreifftiau datblygedig i arwain eich hun gyda nhw. Mae angen hyfforddiant a chymorth ffurfiol, yn ddealladwy ond sydd hefyd yn rhwystrau i dwf y feddalwedd hon tuag at ddefnyddwyr newydd sydd wedi arfer â meddalwedd rhydd neu berchnogol boblogaidd.

Yn yr ystyr hwn, byddwn yn gweld mwy o dwf defnyddwyr GIS Am Ddim nag o Bentley Map. Er ar lefel cwmni, prosiectau cadastre mawr, cwmnïau peirianneg sy'n chwilio am fwy, mae Bentley Map yn ddewis arall gwych.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.