Newidiadau mewn 8 Bentley Map V2011i

Cynhaliodd diwrnod 7 o Ebrill Bentley gynhadledd ar-lein, lle dangosodd y cynhyrchion ar gyfer yr ardal geo-ofodol a gydymffurfiwyd â Map Bentley (Dewiswch Gyfres 2). Roedd y digwyddiad yn gyfrifol am Richard Zambuni, Cyfarwyddwr Marchnata Byd-eang yn yr ardal geo-ofodol a Robert Mankowski, Is-Lywydd Datblygu.

Mae wedi cyflwyno'r potensial yn seiliedig ar fanteision y mae Bentley yn credu sydd â: offeryn GIS gyda phenderfyniadau CAD, integreiddiad uniongyrchol i linellau Peirianneg, gan gefnogi nifer o fformatau fector yn frodorol, gan wneud y hedfan a'r galluoedd ar gyfer Dinasoedd 3D.

Mae'r newidiadau yn yr hyn a welsom yn y ddwy flynedd ddiwethaf yn sylweddol. Mae MapScript a Cadastre yn diflannu, sy'n dod yn rhan o Bentley Map, tra ymddengys fod PowerMap yn lleihau ei alluoedd tuag at PowerView ac mae llinell fusnes newydd ar gyfer ysmygu uchel yn dod i'r amlwg.

Yn y bôn, mae tri phrif gynnyrch wedi gadael y llinell:

  • Fersiwn golau o'r enw PowerView Map Bentley,
  • Fersiwn lawn o'r enw Bentley Map V8i
  • A llinell fusnes o'r enw Bentley Map Enterprise V8i

Mwy neu lai yr hyn yr oeddwn yn ei ddisgwyl yn fy tybiaethau, er fy mod yn gobeithio y caiff rhai amheuon eu hegluro yn y BeTogegher. Gadewch i ni weld pa wahaniaeth sydd a pha gynhyrchion yr etifeddiaeth Maent yn cynnwys:

map bentley v8i

Map Bentley PowerView V8i

Mae fel fersiwn tebyg i'r PowerMap adnabyddus, ond yn rhatach. Gallwch greu mapiau, golygu data xfm, darllen Bentley I-modelau, mewnforio data gofodol, llwytho haenau raster, creu cymwysiadau ar yr API.

Mae'r fersiwn hon yn cefnogi Markup, sy'n rhywbeth fel yr oedd Redline yn ei ddefnyddio ar gyfer diwygiadau yn y dyfodol. Nid wyf yn llwyddo i ddeall yr hyn maen nhw'n ei alw nawr: Gosod «Gosod MicroStation» Gosod sy'n ymddangos yn anabl ar gyfer y fersiwn hon.

Mae creu mapiau wedi'i gyfyngu i fodel sengl gan dgn er fy mod eisoes wedi pasio tipyn i sgipio'r ffens hon ac mae'r rhifyn data mewn gofodol yn mynnu bod trwydded Gweinydd Geospatial yn rhedeg gyda chysylltydd i Oracle Gofodol.

Gyda'r fersiwn hwn, rydym yn deall y byddem yn gwneud bron yr hyn y mae PowerMap yn ei wneud, er y byddaf yn aros i lawrlwytho un a rhoi cynnig arno gan ei bod yn ymddangos bod nifer o gapasiti wedi lleihau er nad yw fel yna. Er y gellir ei ddatblygu ar hyn, byddai angen gweld ym mha amodau y mae'r Gweinyddwr Geo-ofodol a faint o Ficrostation wedi'i gynnwys yn ei alluoedd golygu fector.

Map Bentley V8i.

Mae'r fersiwn hwn, yn ogystal â galluoedd PowerView, yn cefnogi allforio data i fodelau I-I a fformatau geo-ofodol eraill, golygu data ar sail ofodol. Mae'r fersiwn hon hefyd yn cefnogi modelu 3D, ond dim ond ar haenau fector a gall newid labeli yn anodiadau.

Nofel fwyaf y fersiwn hon yw bod y Ffurfweddiad Mapio Cadastral wedi'i integreiddio i'r pecyn, gyda'r hyn sy'n diflannu Gwestai Bentley ac mae'r rhaglen yn cynnwys ysmygu da ar gyfer rheoli topolegau aml-wely, rhyngweithio â data COGO ac offer ar gyfer golygu plotiau trafodion.

cadscript Yr offeryn arall sydd wedi'i integreiddio yw Gorffen Map Uwch, neu'r hyn roeddem ni'n arfer ei adnabod fel MapScript. Mae gan hyn nifer o nodweddion ar gyfer argraffu argraffu o dan ymagwedd reddfol, gan gynnwys effeithiau da iawn fel tryloywderau a rheoli modiwlau allbwn postcript gyda mwy o reolaeth i anfon PDF.

Swyddogaeth integredig arall wych yw'r Estyniad ar gyfer FME, y gallwch ryngweithio ag ef bron unrhyw fformat fector a data gofodol. Y gorau rydw i wedi'i weld o ran gallu i ryngweithredu, gan wybod y bydd FME yn un o'r prif allbynnau y byddwn yn gweld y CAD a'r GIS yn uno ynddo fel un drefn.

Mae nifer o orchmynion wedi'u hintegreiddio, rhai fel rhai newydd ac eraill wedi'u haddasu, megis gwahanu prosesau yn y Ffens a golygu data raster yr wyf yn gobeithio ei adolygu mewn swydd arall.

Menter Map Bentley V8i

Mae'r fersiwn hon ar gyfer prosesau ysmygu uchel. Yn cynnwys gweadu ar 3D, modelau DEM, defnyddio a golygu haenau raster wedi'i fynegeio mewn cronfa ddata Oracle, dadansoddiad gofodol yn 3 Dimensiynau gyda llif ar gyfer gwneud penderfyniadau.

O hyn, efallai y byddwn yn gweld prosiectau dinasoedd clyfar yn 3D gan brosiectau Canada a Denmarc. Ar lefel y farchnad Sbaenaidd, mae llawer o bethau elfennol i'w datrys i feddwl am gymhwyso'r math hwn o brosiectau; Efallai ym Mrasil neu un o'r gwledydd lle mae Dinasoedd Siarter yn cael eu hyrwyddo y gallwn weld rhywbeth.

______________________________________________________________

Yn gyffredinol, ymddengys inni fod yn gam diddorol o Bentley, wrth grynhoi gwahanol gynhyrchion y cae geosodol mewn tri o'r rhai graddadwy: Un golau, un yn gyflawn ac un arall yn astral.

Mae Bentley Map yn feddalwedd lefel uchel ar gyfer prosiectau geospatial, gyda galluoedd sy'n rhagori ar lawer o bobl eraill yn y gystadleuaeth.

Mae'r newid mewn unrhyw bryd yn effeithio ar resymeg prosesau blaenorol, nid oes fformatau newydd, yn hytrach mae'n cyfuno ceisiadau sydd eisoes yn angenrheidiol yng ngallu'r GIS o Bentley Map.

Fodd bynnag, mae'n parhau i fod yn gymhwysiad gyda safle da yn unig yn y farchnad lle mae Bentley yn ffodus, yn bennaf mewn Peirianneg Sifil a Diwydiannol ac, mewn marchnadoedd mawr iawn (yr Unol Daleithiau, rhai gwledydd yn Ewrop, India, Brasil) i roi rhai enghreifftiau. Gyda phopeth a'r ffyddlondeb a gyrhaeddwyd gan ddefnyddwyr y brand hwn, mae ei safle yn isel ar lefel defnyddwyr CAD o'i gymharu â defnyddwyr AutoDesk; tra yn y cyfrwng GIS, pan fydd cymwysiadau eraill yn cael eu cynnwys, mae ychydig yn fwy cystadleuol o'i gymharu â AutoDesk ond mae'n parhau'n isel iawn o'i gymharu â'r ESRI.

Rydym yn ymwybodol, maent yn farchnadoedd gwahanol a rhesymegol ar gyfer integreiddio gwahanol lwyfannau. Er bod AutoDesk wedi manteisio ar y farchnad ddylunio yn ddiweddar ac yn ceisio cyfuno'r mapio â Pheirianneg, dim ond GIS yn unig y mae ESRI yn ei wneud, mae Bentley yn blaenoriaethu Peirianneg ac fel plws wedi mentro i GIS ond gyda ffocws ar ei gleientiaid presennol.

Mae'r sefyllfa hon, gyda chynhyrchu elw digonol a lleoliad cymharol yn cau'r drysau tuag at adfer tiriogaethau tramor.

Yn achos Bentley, rhaid cydnabod, o ran galluoedd, bod gan Bentley Map y potensial i wneud bron unrhyw beth gydag integreiddiad mawr i ddatblygiadau gwe, prosiectau peirianneg, trafnidiaeth, planhigion a thueddiadau BIM. Ond at ddibenion defnyddiwr newydd, nid yw prynu Bentley Map ar y we, agor y blwch, y llawlyfr, gosod ac yna eisiau gweithredu prosiect yn syml iawn ac nid oes cymaint o ddeunydd ar y Rhyngrwyd lle gallwch ddod o hyd i enghreifftiau datblygedig ar gyfer eich tywys eich hun. Mae'n gofyn am hyfforddiant a chymorth ffurfiol, dealladwy ond hefyd rwystrau i dwf y feddalwedd hon tuag at ddefnyddwyr newydd sy'n gyfarwydd â phoblogeiddio neu feddalwedd am ddim.

Yn yr ystyr hwn, byddwn yn gweld twf defnyddwyr SIG am ddim yn fwy na Bentley Map. Er bod prosiectau cadastre mawr, cwmnïau peirianneg sy'n chwilio am fwy ar lefel y cwmni, yn ddewis gwych arall.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.