CadExplorer, chwilio a disodli ffeiliau CAD fel Google

Ar yr olwg gyntaf mae'n edrych fel iTunes ar gyfer AutoCAD. Nid yw, ond mae'n ymddangos ei fod yn offeryn sydd wedi'i adeiladu â syniadau mor greadigol a chydag ymarferoldeb bron fel Google.

Mae CadExplorer yn gais sy'n hwyluso rheoli data gyda ffeiliau AutoCAD (dwg) a hefyd Microstation (dgn).  Axiommae gan y cwmni sydd wedi ei ddatblygu raglenni eraill, ond gadewch i ni weld beth sydd wedi cael fy sylw:

cadexplorer ar gyfer autocad 2012

Mae'n beiriant chwilio map

Rydym wedi arfer â chwilio mewn steil Gmail Google, nid ydym yn gwybod ble mae'r post ond rydym yn cofio ychydig eiriau, rydym yn ysgrifennu ac mae gennym eisoes restr o'r negeseuon e-bost a allai fod yr un sydd ei angen arnom.

Wel, yn y rhesymeg symlrwydd hon, gyda CadExplorer gallwch wneud arddangosfa dablau ac ar ffurf carwsél o'r ffeiliau, gyda golygfa ar ffurf bawd. Mae'n gweithio gyda ffeiliau dwg a hefyd dgn, at ddibenion yr adolygiad hwn rwy'n rhoi cromfachau yr enwau cyfatebol ar gyfer defnyddwyr Microstation:

 • Yr uned lle cânt eu storio
 • Y ffolder
 • Enw'r ffeil
 • Sawl cynllun (modelau) wedi
 • Sawl haen (lefelau)
 • Faint o elfennau sydd gan bob map? 
 • Mae hyd yn oed yn bosibl gwybod ym mha fformat dwg / dgn y mae wedi'i arbed a pha ddyddiad y cafodd ei addasu. Gwych, yna gallwch chi ddidoli yn ôl pennawd colofn.

Ar wahân i'r arddangosfa, gellid chwilio'n benodol am un neu fwy o ffeiliau sy'n cwrdd ag amod, er enghraifft y rhai sy'n fformat fersiwn 2007 dwg; y ffeiliau sydd â mwy o wrthrychau y tu mewn, er mwyn gwirio pa rai sy'n pwyso mwy; y rhai a addaswyd rhwng Mawrth 11 a Mawrth 25, 2007, ac ati.

Y tu hwnt i hyn, gall CadExplorer wneud chwiliadau y tu mewn i ffeiliau pethau fel:

 • Blociau (celloedd), fel pe baech chi eisiau gwybod faint o ddarnau o ddodrefn o'r enw "bed" sy'n bodoli mewn ffeiliau 35. 
 • Testun, fel yr achos o ddod o hyd i god stentaidd penodol.
 • Geometregau megis cylchoedd, llinellau neu ffiniau (siapiau) gyda hidlyddion fel math o linell, trwch, lliw, haen (lefel), Etc
 • Mae'r chwiliad nid yn unig yn seiliedig ar yr enw, ond hefyd yn ôl y disgrifiad, priodoleddau neu labeli fel blociau, cyfeiriadau allanol a gosodiadau (modelau).
 • Unwaith y ceir gwrthrych o ddiddordeb, mae'n bosibl mynd at y gwrthrych ar ffurf rhagolwg. Yna gallwch agor y ffeil, ar gyfer eto, wrth gwrs, AutoCAD neu Microstation.
 • Gellir cynhyrchu'r chwiliad chwilio neu'r tablau fel adroddiad, ei anfon at Excel neu ei gadw fel smartview, math o chwiliad sy'n cael ei storio ar gyfer ymholiad un clic.

Mae'n olygydd torfol

Gadewch i ni ddychmygu bod y manylebau'n dweud bod yr echelinau'n mynd mewn lefel o'r enw “bwyeill”, gyda lliw coch a thrwch 0.001 a bod yn rhaid i destun labelu'r echelinau fod yn Arial gyda maint o 1.25. Mae gennym brosiect lle rydym wedi gwahanu'r gwaith yn 75 ffeil, y mae gan rai ohonynt y lefel honno, eraill ddim, gallai'r testunau fod yn yr amodau hynny ond nid ydym yn gwybod ac o bosibl mae angen dilysu a / neu addasu'r newid hwnnw ar lawer ohonynt.

cadexplorer ar gyfer autocad 2012 Gwneir CadExplorer am hynny yn unig, gan wneud newidiadau enfawr i ffeiliau CAD. Mae'n wych rheoli ansawdd, dim ond trwy ddewis yr haen o'r enw "bwyeill", gallwch chi gymhwyso'r newid i'r holl ffeiliau ar unwaith.

Gallwch hefyd wneud chwiliadau testun a disodli neu orchfygu yn seiliedig ar dannau neu ymadroddion rheolaidd. Datrysiad gwirioneddol wych i ddatrys problemau torri'r safonau (Safonau CAD)

Casgliad

Offeryn gwych, yn bendant. Ar wahân i'r edrychiadau da, mae ymarferoldeb CadExplorer yn edrych yn eithaf ymarferol. I ddechrau, rwy'n cofio ei weld ar gyfer ffeiliau Microstation, ond nawr mae'n gweithio yr un peth ar gyfer ffeiliau AutoCAD waeth beth yw eu fersiwn. Mae'r fersiwn ddiweddaraf yn rhedeg ar Windows 7 wedi'i chynnwys ar gyfer 64 darn.

cadexplorer ar gyfer autocad 2012 Am fwy o wybodaeth, gallwch gysylltu â gwefan Axiomneu eu dilyn drwy Facebook oherwydd o bryd i'w gilydd maent yn gwneud arddangosiadau ar-lein.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.