CadExplorer, chwilio a disodli ffeiliau CAD fel Google

Ar yr olwg gyntaf mae'n edrych fel iTunes ar gyfer AutoCAD. Nid yw, ond mae'n ymddangos fel offeryn sydd wedi'i adeiladu â syniadau mor greadigol a chydag ymarferoldeb bron â Google.

Mae CadExplorer yn gais sy'n hwyluso rheoli data gyda ffeiliau AutoCAD (dwg) a hefyd Microstation (dgn). Axiommae gan y cwmni sydd wedi ei ddatblygu raglenni eraill, ond gadewch i ni weld beth sydd wedi cael fy sylw:

cadexplorer ar gyfer autocad 2012

Mae'n beiriant chwilio map

Rydym wedi arfer â chwilio mewn steil Gmail Google, nid ydym yn gwybod ble mae'r post ond rydym yn cofio ychydig eiriau, rydym yn ysgrifennu ac mae gennym eisoes restr o'r negeseuon e-bost a allai fod yr un sydd ei angen arnom.

Wel, yn y rhesymeg symlrwydd honno, gyda CadExplorer gallwch wneud arddangosiad tablau a charwsél o'r ffeiliau, gyda golwg bawd. Mae'n gweithio gyda ffeiliau dwg a hefyd yn dgnio, at ddibenion yr adolygiad hwn rwy'n gosod mewn cromfachau yr enwau cyfatebol ar gyfer defnyddwyr Microstation:

 • Yr uned lle cânt eu storio
 • Y ffolder
 • Enw'r ffeil
 • Sawl cynllun (modelau) wedi
 • Sawl haen (lefelau)
 • Faint o elfennau sydd gan bob map?
 • Hyd yn oed, gallwch wybod ym mha fformat y mae dwg / dgn wedi'i arbed a pha ddyddiad a addaswyd. Gwych, yna gallwch drefnu fesul pennawd colofn.

Ar wahân i'r defnydd, gellid gwneud chwiliad penodol o un neu sawl ffeil sy'n bodloni cyflwr, er enghraifft y rhai sy'n fersiwn fersiwn 2007 dwg; y ffeiliau sydd â'r nifer fwyaf o wrthrychau y tu mewn, er mwyn gwirio pa rai sy'n pwyso fwyaf; y rhai a addaswyd rhwng y 11 o Fawrth a'r 25 o fis Mawrth y flwyddyn 2007, ac ati.

Y tu hwnt i hyn, gall CadExplorer wneud chwiliadau y tu mewn i ffeiliau pethau fel:

 • Blociau (celloedd), fel pe baech chi eisiau gwybod faint o ddarnau o ddodrefn o'r enw "bed" sy'n bodoli mewn ffeiliau 35.
 • Testun, fel yr achos o ddod o hyd i god stentaidd penodol.
 • Geometregau megis cylchoedd, llinellau neu ffiniau (siapiau) gyda hidlyddion fel math o linell, trwch, lliw, haen (lefel), Etc
 • Mae'r chwiliad nid yn unig yn seiliedig ar yr enw, ond hefyd yn ôl y disgrifiad, priodoleddau neu labeli fel blociau, cyfeiriadau allanol a gosodiadau (modelau).
 • Unwaith y ceir gwrthrych o ddiddordeb, mae'n bosibl mynd at y gwrthrych ar ffurf rhagolwg. Yna gallwch agor y ffeil, ar gyfer eto, wrth gwrs, AutoCAD neu Microstation.
 • Gellir cynhyrchu'r chwiliad chwilio neu'r tablau fel adroddiad, ei anfon at Excel neu ei gadw fel smartview, math o chwiliad sy'n cael ei storio ar gyfer ymholiad un clic.

Mae'n olygydd torfol

Dychmygwch fod y manylebau yn dweud bod yr echelinau'n mynd mewn lefel o'r enw "echelinau", gyda lliw a thrwch coch 0.001 a bod testun labelu'r echelinau yn Arial gyda maint o 1.25. Mae gennym brosiect lle rydym wedi gwahanu'r gwaith mewn ffeiliau 75, y mae gan rai ohonynt y lefel honno, nid yw eraill yn gwneud hynny, gallai'r testunau fod yn yr amodau hynny ond nid ydym yn gwybod ac mae llawer ohonynt angen gwirio a / neu addasu'r newid hwnnw.

cadexplorer ar gyfer autocad 2012 Mae CadExplorer yn cael ei wneud am hynny, yn gwneud newidiadau enfawr i ffeiliau CAD. Mae'n wych gwneud rheoli ansawdd, dewiswch yr haen o'r enw "echelinau", gallwch ddefnyddio'r newid i'r holl ffeiliau ar unwaith.

Gallwch hefyd chwilio am destun ac amnewid neu gymysgu yn seiliedig ar linynnau neu ymadroddion rheolaidd. Ateb gwych mewn gwirionedd i ddatrys problemau torri safonau (CAD-Safonau)

Casgliad

Offeryn gwych, yn bendant. Ar wahân i'r golwg dda, mae ymarferoldeb CadExplorer yn edrych yn eithaf ymarferol. I ddechrau, rwy'n cofio ei weld ar gyfer ffeiliau Microstation, ond erbyn hyn mae'n gweithio ar gyfer ffeiliau AutoCAD waeth beth fo'i fersiwn. Mae'r fersiwn ddiweddaraf yn rhedeg ar Windows 7 a gynhwysir ar gyfer darnau 64.

cadexplorer ar gyfer autocad 2012 Am fwy o wybodaeth, gallwch gysylltu â gwefan Axiomneu eu dilyn drwy Facebook oherwydd o bryd i'w gilydd maent yn gwneud arddangosiadau ar-lein.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.