Geofumadas: Taith hir mewn lluniau 8

Yn ystod y dyddiau diwethaf rwyf wedi cael fy niddanu gan daith cilomedr o hyd o amgylch tiriogaethau gwasgaredig. Pwnc nad wyf prin yn mynd i’r afael ag ef yn y gofod hwn, yn ceisio gofalu am anhysbysrwydd fy maes gwaith a’r pleser o rannu pynciau technolegol â chydweithwyr eraill y gymuned hon.

Ar y daith hon rwyf wedi gallu gwirio pŵer cysylltedd yr Ipad, y olrhain GPS nad yw byth yn cael ei golli oherwydd nad yw'n dibynnu ar y signal Rhyngrwyd, hyd yn oed y manwl gywirdeb eithaf cywir er gwaethaf ei gario yn y car ar gyflymder rheolaidd. I grynhoi, gadawaf rai delweddau ichi sy'n siarad drostynt eu hunain.

teithio 
Prin fod y car yn ffitio dros y bont hamog hon. Mae hyd yn oed yn angenrheidiol plygu'r drychau er mwyn peidio â tharo'r cebl ... mae'n gyffrous, yn enwedig pan fydd y byrddau'n crebachu fel eu bod yn ildio.
teithio
Byddai slip gwael ar y gravin a'r chwythu i fyny yn ysblennydd mewn cyntedd o fwy na 400 metr. Wrth gwrs, mae'r olygfa yn y bore yn odidog, yn y cefndir y dref lle'r oeddem yn mynd. 
I'r dde yma roeddwn i'n mynd pan alwodd fy mab arnaf i ddweud wrthyf y newyddion trist bod y crwban Phillip wedi dianc yn bendant a bod fy merch yn gwaethygu o dwymyn.
teithio
Mae prydau bwyd yn wledd, dim mwy o lard i goginio ond yn blasu'n dda. Yn puntio mwy, bunnoedd yn llai, prin bod unrhyw un yn cyfrif ar y pwynt hwn.
teithio Yr un pwynt o ble mae'r ffon dafod yn cael ei gweld yn erbyn y golau. Mae'r cadejo yn mynd allan yn y prynhawniau i chwilio am ieir diarwybod, mae'r un budr yn cwympo mewn cariad â'r hummingbirds o garreg yn yr afon ac maen nhw'n dweud bod y rhedwr ffordd yn fenyw a ddaeth trwy losgi coes ei gŵr yn gymaint o golossus.
teithio Tymheredd: canradd 38 gradd

Haen llwch ar y ffordd: centimetrau 6.5 heb eu cyfyngu

Lled y ffordd: metr 2.63 mewn trac dwbl

Tanau: un am bob 100 cilomedr a deithir.

Achosion na ellir eu hosgoi: Ffliw alergaidd da o lwch, gwres a rhywfaint o firws cywasg.

Rwyf am weld y broses enfawr o stentiau gwledig sy'n cychwyn y mis nesaf.

teithio
Dyluniad eglwys trawiadol, a adeiladwyd yno erbyn yr ail ganrif ar bymtheg mewn tref a fydd erbyn hynny wedi cael rhai tai 10.
teithio
Dyma un o'r hynaf yn isthmws Canol America oherwydd dyluniad y mowldinau a'r paentiadau mewnol, yn drueni ei fod ar fin cwympo am y llygod sy'n byw ynddo. Gwnaeth fy ffrind banorama anhygoel.
teithio
Mae hyn o'r cof, mewn diwrnod lle dewisais 8 o'r technegwyr sydd gennyf o hyd. Yno maen nhw'n gweld R! M! p! m! A p!

2 Ymatebion i "Geofumadas: Taith hir mewn 8 llun"

  1. Yn y lluniau, La Unión, San Rafael, Las Flores, La Iguala a Talgua. Y cyfan mewn tiroedd o Cacique L!

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.