Roedd y model cymhwysedd yn berthnasol i Catastro

Mae'r cam hwn o'r prosiect yr wyf wedi bod yn ei gynnal yn canolbwyntio ar achredu technegwyr stentiau, darparwyr gwasanaeth allanol, swyddogion trefol, Dibujotechnegwyr atgyfnerthu, ymhlith eraill. Mae hyn er mwyn gwneud proses drosglwyddo iach o ystyried y newid mewn llywodraeth a fydd yn digwydd ar ôl yr etholiadau eleni.

Y cyd-destun

Mewn gwledydd eraill sydd â mwy o ymosodol mae yna eisoes ddeddfwriaeth sy'n cefnogi gyrfa'r cyhoedd, mae yna reolau fel y gellir llogi person gan achosion llywodraethol, yn eu plith mae llywodraethau lleol a'r un rhai yn gwarantu eu sefydlogrwydd cyhyd â'u bod yn cyflawni eu cymhwysedd llafur. Yn y lledredau hyn, gyda'r holl boen y mae gonestrwydd yn ei ganiatáu, dim ond un cynnig sy'n cymryd XNUM mlynedd yn y siambr ddeddfwriaethol ac ni fydd hynny'n cael ei gymeradwyo wrth effeithio ar arferion wallgof nawdd gwleidyddol; felly, nid oes unrhyw gyfryngau sy'n dweud wrth faer na all dân y tu hwnt i 6% o'r staff technegol, i roi enghraifft; i'r gwrthwyneb, hyd yn oed yn dod o'r un blaid wleidyddol, mae ganddi ysgubiad llwyr oherwydd ei bod wedi caffael ymrwymiadau gyda'r rheini a fu'n militario yn ei hymgyrch waeth beth yw'r buddsoddiad y mae'r gweithwyr cymorth neu eu bwrdeistref yn ei wneud yn yr adnodd hwnnw.

Ar gyfer hyn rydym wedi dewis defnyddio'r model o gymwyseddau llafur, sy'n cael ei ddefnyddio'n eang mewn gwahanol wledydd o achosion o hyfforddiant academaidd a thechnegol. Disgwylir ar ddiwedd y ddau fis nesaf i gael safon y gallwch ei defnyddio i fesur yr hyfforddiant a ddarperir eisoes ac ar y pryd y galw am achrediad ... er y bydd y lliniariad hwn yn rhannol gymwys oherwydd dylai rhywun barhau i wthio'r gyfraith o yrfa gyhoeddus.

Y Fethodoleg

image002 Cymhwysedd Llafur yw gallu unigolyn i ymarfer gweithgaredd gwaith yn bendant trwy roi ei wybodaeth, ei wybodaeth a'i nodweddion personol ar waith ac addasu i argyfyngau sefyllfa benodol.

Nid yw'r gystadleuaeth yn ddim mwy na a CANLYNIAD, sy'n seiliedig ar dair agwedd sylfaenol:

 • Beth mae'n ei wybod
 • Yr hyn y mae'n gallu ei wneud
 • Beth yw

Yna caiff y cymwyseddau eu gwahanu yn ôl eu hamgylchedd cais o'r rhai penodol (fel trin GPS, rhaglen fapio, prisio eiddo tiriog ...) drwy rai generig (fel trigonometreg sylfaenol, cartograffeg, cyfrifiadura) ac yna cymwyseddau trosiannol (cynllunio , arweinyddiaeth, cyfathrebu ...) i orffen gyda gwerthoedd cyffredinol (parch, ecwiti, cyfrifoldeb ...)

cat

Felly, mae Safon Dechnegol Cymhwysedd Llafur yn set o gymwyseddau sy'n ddilys ar gyfer grŵp penodol o weithwyr a threfnwyr, yn yr achos hwn, technegwyr sy'n darparu gwasanaethau sy'n gysylltiedig â'r stentiau ar gyfer prosiectau bwrdeistrefi, cymdeithasau a chydweithrediadau.

Mae'r safon cymhwysedd llafur wedi'i chyfansoddi gan:

 • Unedau Cystadleuaeth (Y canlyniad)
 • Elfennau Cymhwysedd (Yr hyn y gall ei wneud yn seiliedig ar y canlyniad)
  • Meini Prawf Perfformiad
  • Maes y Cais
  • Tystiolaeth o Berfformiad a Gwybodaeth
  • Maes y Cais

Yr hyn a ddisgwylir

Fel y dywedais uchod, disgwylir y gellir achredu adnoddau dynol hyfforddedig ar hyn o bryd, ond nid ar sail archwiliad syml sy'n sicrhau ei fod yn gwybod sut i'w wneud, yn hytrach nag ar safon cystadleuaeth systematig. Er bod y cadastre yn bwnc eithaf eang, byddwn yn canolbwyntio ar weithio gydag o leiaf rai rolau cyffredin yn y bwrdeistrefi, fel:

 • Pennaeth y Gadair
 • Cynorthwy-ydd Cadair
 • Technegydd cynyddol
 • Technegydd Gwerthfawrogi
 • Technegydd Digideiddio

Un Ateb i "Mae'r model cymhwysedd yn berthnasol i Cadastre"

 1. Yr wyf yn arbenigwr mewn cadastre, lle y gallaf anfon fy ailddechrau, ar gyfer y prosiect stentaidd y bwrdeistrefi 65.

  Rwy'n byw yng Ngholombia

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.