Roedd y model cymhwysedd yn berthnasol i Catastro

Mae'r cam hwn o'r prosiect yr wyf wedi bod yn ei gynnal yn canolbwyntio ar achredu technegwyr stentiau, darparwyr gwasanaeth allanol, swyddogion trefol, Dibujotechnegwyr atgyfnerthu, ymhlith eraill. Hyn er mwyn gwneud proses bontio iach gyda'r bwriad o newid y llywodraeth a fydd yn digwydd ar ôl yr etholiadau eleni.

Y cyd-destun

Mewn gwledydd eraill sydd â mwy o ymosodol, mae yna ddeddfwriaeth eisoes sy'n cefnogi'r yrfa gyhoeddus, mae yna reolau fel y gall unigolyn gael ei gyflogi gan endidau'r llywodraeth, gan gynnwys llywodraethau lleol, ac mae'r rhain yn gwarantu eu sefydlogrwydd cyhyd â'u bod yn cydymffurfio â'u cymhwysedd swydd. Yn y lledredau hyn, gyda’r holl boen y mae gonestrwydd yn ei ganiatáu, dim ond un cynnig sydd wedi bod yn y siambr ddeddfwriaethol am 6 blynedd ac na fydd yn cael ei gymeradwyo tra bydd yn effeithio ar arferion gwallgof nawdd gwleidyddol; Felly, nid oes cyfryngau sy'n dweud wrth faer na all danio mwy na 70% o'r staff technegol, i roi enghraifft; i'r gwrthwyneb, er ei fod yn dod o'r un blaid wleidyddol, mae'n ysgubol llwyr ers iddo gaffael ymrwymiadau gyda'r rhai a oedd yn weithgar yn ei ymgyrch, waeth beth oedd y buddsoddiad a wnaeth y gweithwyr cymorth neu'r fwrdeistref yn yr adnodd hwn.

Ar gyfer hyn, rydym wedi dewis defnyddio'r model cymwyseddau llafur, sy'n cael ei ddefnyddio'n helaeth mewn amrywiol wledydd o achosion hyfforddiant academaidd a thechnegol. Disgwylir ar ddiwedd y ddau fis nesaf y bydd safon ar gyfer mesur yr hyfforddiant a ddarperir eisoes ac ar yr un pryd gael y galw presennol am achrediad ... er yn y bôn bydd y lliniarol hwn yn cael ei gymhwyso'n rhannol oherwydd bod yn rhaid i rywun barhau i hyrwyddo'r gyfraith. gyrfa gyhoeddus.

Y Fethodoleg

image002 Cymhwysedd Llafur yw gallu unigolyn i ymarfer gweithgaredd gwaith yn bendant trwy roi ei wybodaeth, ei wybodaeth a'i nodweddion personol ar waith ac addasu i argyfyngau sefyllfa benodol.

Nid yw'r gystadleuaeth yn ddim mwy na a CANLYNIAD, sy'n seiliedig ar dair agwedd sylfaenol:

 • Beth mae'n ei wybod
 • Yr hyn y mae'n gallu ei wneud
 • Beth yw

Yna caiff y cymwyseddau eu gwahanu yn ôl eu hamgylchedd cais o'r rhai penodol (fel trin GPS, rhaglen fapio, prisio eiddo tiriog ...) drwy rai generig (fel trigonometreg sylfaenol, cartograffeg, cyfrifiadura) ac yna cymwyseddau trosiannol (cynllunio , arweinyddiaeth, cyfathrebu ...) i orffen gyda gwerthoedd cyffredinol (parch, ecwiti, cyfrifoldeb ...)

cat

Felly, mae Safon Dechnegol Cymhwysedd Llafur yn set o gymwyseddau sy'n ddilys ar gyfer grŵp penodol o weithwyr a threfnwyr, yn yr achos hwn, technegwyr sy'n darparu gwasanaethau sy'n gysylltiedig â'r stentiau ar gyfer prosiectau bwrdeistrefi, cymdeithasau a chydweithrediadau.

Mae'r safon cymhwysedd llafur wedi'i chyfansoddi gan:

 • Unedau Cystadleuaeth (Y canlyniad)
 • Elfennau Cymhwysedd (Yr hyn y gall ei wneud yn seiliedig ar y canlyniad)
  • Meini Prawf Perfformiad
  • Maes y Cais
  • Tystiolaeth o Berfformiad a Gwybodaeth
  • Maes y Cais

Yr hyn a ddisgwylir

Fel y dywedais uchod, disgwylir mewn eiliad y gellir achredu adnoddau dynol hyfforddedig, ond nid yn seiliedig ar arholiad syml sy'n sicrhau eu bod yn gwybod sut i wneud hynny ond yn seiliedig ar safon cymhwysedd systematig. Er bod y cadastre yn bwnc eithaf eang, byddwn yn canolbwyntio ar weithio gydag o leiaf rai rolau cyffredin mewn bwrdeistrefi fel:

 • Pennaeth y Gadair
 • Cynorthwy-ydd Cadair
 • Technegydd cynyddol
 • Technegydd Gwerthfawrogi
 • Technegydd Digideiddio

Un Ymateb i "Y model cymwyseddau sy'n berthnasol i Cadastre"

 1. Yr wyf yn arbenigwr mewn cadastre, lle y gallaf anfon fy ailddechrau, ar gyfer y prosiect stentaidd y bwrdeistrefi 65.

  Rwy'n byw yng Ngholombia

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.