Llyfr Synhwyro Am ddim

Mae fersiwn PDF y ddogfen ar gael i'w lawrlwytho Lloeren Synhwyro o Bell ar gyfer Rheolaeth Tiriogaethol. Cyfraniad gwerthfawr a chyfredol os ystyriwn bwysigrwydd y ddisgyblaeth hon wrth wneud penderfyniadau ar gyfer rheoli coedwigoedd, amaethyddiaeth, adnoddau naturiol, meteoroleg, cartograffeg ac archebu tiriogaethol yn effeithlon.teledetection

Yn ôl data a dynnwyd o Undeb y Gwyddonwyr Pryderol http://www.ucsusa.org hyd at Chwefror 2012 roedd mwy na lloerennau 900 yn cylchdroi'r Ddaear, ac mae'r mwyafrif, tua 60%, yn gyfathrebiadau. Mae'r lloerennau synhwyro o bell tua 120.

Mae'r ddogfen yn cynnwys cyd-destun hanesyddol nad yw'n ddibwys, gan fod cyflymu'r cynnydd yn y degawdau diwethaf yn golygu ein bod yn anghofio bod dechreuad y ddisgyblaeth hon yn gyntefig, serch hynny, dyma'r mwyaf blaengar mewn technoleg gofod. Heddiw mae potensial synhwyro o bell (synhwyro o bell) yn gorwedd yn yr ystod eang o ddelweddau a ddelir gan lawer o loerennau sy'n cylchdroi'r blaned, ond mae'r un amrywiaeth hwn yn achosi'r un dryswch o ran deall pa mor berthnasol yw'r data.

Yn hyn o beth, mae'r llyfr yn canolbwyntio ei sylw. Mae'n cynnwys cyflwyniad i synhwyro o bell i lenwi'r anghenion hyfforddi damcaniaethol a geirfa. Ond mae cryfder y ddogfen yn gorwedd yn y cyflwyniad ar ffurf catalog sgematig ac ymarferol o'r lloerennau synhwyro o bell uchel a chanolig a ddefnyddir fwyaf, yn ogystal â pharamedrau sylfaenol ar gyfer caffael delweddau lloeren. Ymdrech fawr i gydweddu'r cynnwys o ystyried bod y wybodaeth fel arfer yn rhy eang a gwasgaredig. Nid oes amheuaeth na fydd yn helpu'r rhai sydd â diddordeb i wybod pa mor berthnasol yw synhwyro o bell yn eu disgyblaeth briodol gan mai'r gwendid mawr fu'r diffyg lledaenu systematig; beth mae'r ddogfen hon yn ei gyflawni gyda sicrwydd llwyr.

Y meini prawf ar gyfer dewis y lloerennau a ddisgrifir yn y llyfr oedd:

 • Eu bod yn weithredol ar ddyddiad paratoi'r cyhoeddiad hwn. (Chwefror 2012)
 • Eu bod yn meddu ar gydraniad gofodol sy'n hafal i neu'n fwy na'r tua 30 / picsel.
 • Bod eu cynhyrchion ar gael trwy ryw ffordd gymharol syml o farchnata.

Gadawyd synwyryddion microdon math RADAR allan o'r catalog hwn. Er bod gan y rhain y fantais o allu gweithredu mewn bron unrhyw sefyllfa feteorolegol (cymylogrwydd, glaw ysgafn, ac ati), mae prosesu a dehongli eu delweddau yn gofyn am fethodoleg sy'n wahanol iawn i'r hyn a adroddir yn y ddogfen hon.

Ac ar gyfer pob un ohonynt mae'r wybodaeth wedi'i chrynhoi ar ffurf eiconograffig ymarferol iawn fel yr eglurir isod:

teledetection

 • Mae'r maes cyntaf yn dangos enw'r synhwyrydd, sydd, yn achos llawer o loerennau, yn un yn unig, wedi eu dewis i nodi enw'r lloeren ei hun. Yn achos lloerennau gyda nifer o synwyryddion, ychwanegir nifer o flychau, un ar gyfer pob synhwyrydd.
 • Mae'r ail faes yn dangos y cydraniad gofodol a ddarperir gan y synhwyrydd. Gall hyn amrywio yn dibynnu ar ongl y lloeren, fel bod yr uchafswm posibl yn cael ei ddangos yn fertigol yr orbit (nadir). Yn achos lloerennau sydd â nifer o synwyryddion, nodir cydraniad gofodol pob un.
 • Mae'r trydydd maes yn nodi nifer y bandiau sbectol a ddarperir gan y synhwyrydd.
 • Y pedwerydd Yn dynodi datrysiad amserol y synhwyrydd. Mae'r data hwn yn gymharol amwys, gan fod y nodwedd hon yn amrywio gan ddibynnu ar y lledred a'r ongl y mae'r lloeren yn cael ei "gorfodi" arni i gaffael y ddelwedd. Felly mae'r data sy'n ymddangos yn ddangosol ac fel diben iddo mae'r darllenydd yn cael syniad o gyfnodoldeb posibl y lloeren i orchuddio'r un ardal.
 • Ac mae'r un olaf yn adlewyrchu'r isafswm pris fesul cilometr sgwâr o ddelwedd a gomisiynwyd ar ddyddiad paratoi'r catalog hwn. Fe'i dewiswyd i gynnwys y wybodaeth hon fel bod gan y darllenydd syniad bras o'r hyn y byddai'n ei gostio i gaffael delwedd o ardal benodol. Mae'r pris terfynol yn dibynnu ar lu o ffactorau (maint archeb, blaenoriaeth, canran cwmwl lleiaf, graddfa prosesu delweddau, gostyngiadau posibl, ac ati) felly bydd angen cysylltu â'r cwmni cyflenwi bob amser a phenderfynu yn union y math o cynnyrch sy'n ofynnol i wybod yr union bris.

Yn bendant mae'n rhaid i chi lawrlwytho'r ddogfen, ei darllen, ei chadw yn y casgliad o hoff ddarlleniadau a'i rhannu. Rwy'n crynhoi'r mynegai cynnwys.

CYFLWYNIAD

EGWYDDORION DELEDU SYLFAENOL

 • Cyflwyniad
 • Manylion hanesyddol
 • Elfennau o'r broses synhwyro o bell
 • Y sbectrwm electromagnetig mewn synhwyro o bell
 • Adlewyrchu arwynebau daearol
 • Nodweddion orbitol lloerennau synhwyro o bell
 • Datrys y synwyryddion pell: Gofodol, Sbectrwm, Radiometrig, Tymhorol
 • Mathau o ddelweddau synhwyro o bell

teledetectionSATELLAU TELEDU

 • DMC
 • SYLWADAU DIWRNOD-1 (E-1)
 • EROS-A / EROS-B
 • FORMOSAT-2
 • GEOEYE-1
 • IKONOS
 • KOMPSAT-2
 • LANDSAT-7
 • QUICKBIRD
 • RAPIDEYE
 • RESOURCESAT-2
 • SPOT-5
 • TERRA (EOS-AM 1)
 • THEOS
 • WORLDVIEW-2

SYLWADAU YN Y DYFODOL
PARCIAU SYLFAENOL I OFYNIO DELWEDD SATELLAU
GEIRFA
CYFEIRIADAU

Ymddengys i ni ei fod yn waith amhrisiadwy, sy'n dod atom o'r Prosiect «Defnyddio delweddau lloeren cydraniad uchel ar gyfer rheoli tiriogaeth Macar Indonesia» (SATELMAC), a gymeradwywyd yn alwad gyntaf y Rhaglen Cydweithredu Trawswladol - Madeira Azores Canarias (PCT-MAC) 2007-2013. Yn y prosiect hwn, mae Cyfarwyddiaeth Gyffredinol Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig y Weinyddiaeth Amaethyddiaeth, Da Byw, Pysgodfeydd a Dŵr o Lywodraeth yr Ynysoedd Dedwydd yn gweithredu fel Pennaeth Rheolau, ac mae Grŵp Arsylwi y Ddaear ac Atmosfferig yn bartneriaid sy'n cymryd rhan. o La Laguna (GOTA) a Sefydliad y Sefydliad Amaethyddol Rhanbarthol, yr Asoresau (IROA).

Rydym yn cydnabod clod yr ymdrech hon, a Cartesia am rannu'r cysylltiad trwy LinkedIN.

Lawrlwythwch y ddogfen o'r ddolen ganlynol:

http://www.satelmac.com/images/stories/Documentos/satelites_de_teledeteccion_para_la_gestion_del_territorio.pdf

Ateb 4 i "Llyfr Synhwyro Anghysbell Am Ddim"

 1. Diolch yn fawr iawn, rwy'n credu ei fod yn gyfraniad gwych, byddaf yn ymwybodol o'r cyhoeddiadau newydd a wnewch.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.