Llyfr Synhwyro Anghysbell am ddim

Mae fersiwn PDF y ddogfen ar gael i'w lawrlwytho Lloeren Synhwyro o Bell ar gyfer Rheolaeth Tiriogaethol. Cyfraniad gwerthfawr a chyfredol os ystyriwn y pwysigrwydd y daeth y ddisgyblaeth hon i'w wneud wrth wneud penderfyniadau ar gyfer rheoli coedwigoedd, amaethyddiaeth, adnoddau naturiol, meteoroleg, cartograffeg a chynllunio defnydd tir yn effeithlon.teledetection

Yn ôl data a dynnwyd o Undeb y Gwyddonwyr Pryderol http://www.ucsusa.org hyd at Chwefror 2012 roedd mwy na lloerennau 900 yn cylchdroi'r Ddaear, ac mae'r mwyafrif, tua 60%, yn gyfathrebiadau. Mae'r lloerennau synhwyro o bell tua 120.

Mae'r ddogfen yn cynnwys cyd-destun hanesyddol nad yw'n anhygoel, oherwydd gall y cynnydd carlam yn y degawdau diwethaf wneud inni anghofio bod dechreuadau'r ddisgyblaeth hon yn gyntefig, ond hwn oedd y mwyaf datblygedig mewn technoleg gofod. Heddiw mae potensial synhwyro o bell yn y cynnig helaeth o ddelweddau a ddaliwyd gan lawer o loerennau sy'n cylchdroi'r blaned, ond mae'r un amrywiaeth hon yn achosi dryswch cyfartal dros ddeall perthnasedd y data.

Yn union ar hyn y mae'r llyfr yn canolbwyntio ei sylw. Yn cynnwys cyflwyniad i synhwyro o bell i lenwi'r anghenion hyfforddi damcaniaethol a geirfa. Ond mae cryfder y ddogfen yn y cyflwyniad ar ffurf catalog sgematig ac ymarferol o'r lloerennau synhwyro o bell cydraniad uchel a chanolig a ddefnyddir fwyaf, yn ogystal â pharamedrau sylfaenol ar gyfer caffael delweddau lloeren. Ymdrech wych i homogeneiddio'r cynnwys o ystyried bod y wybodaeth fel arfer yn rhy eang a gwasgaredig. Nid oes amheuaeth y bydd yn helpu'r rhai sydd â diddordeb i wybod cymhwysedd synhwyro o bell yn eu priod ddisgyblaeth gan mai'r diffyg gwendid mawr fu'r diffyg lledaenu systematig; yr hyn y mae'r ddogfen hon yn ei gyflawni yn sicr.

Y meini prawf ar gyfer dewis y lloerennau a ddisgrifir yn y llyfr oedd:

 • Eu bod yn weithredol ar ddyddiad paratoi'r cyhoeddiad hwn. (Chwefror 2012)
 • Eu bod yn meddu ar gydraniad gofodol sy'n hafal i neu'n fwy na'r tua 30 / picsel.
 • Bod eu cynhyrchion ar gael trwy ryw ffordd gymharol syml o farchnata.

Gadawyd synwyryddion microdon math RADAR allan o'r catalog hwn. Er bod gan y rhain y fantais o allu gweithredu mewn bron unrhyw sefyllfa feteorolegol (cymylogrwydd, glaw ysgafn, ac ati), mae prosesu a dehongli eu delweddau yn gofyn am fethodoleg wahanol iawn i'r un a adroddir yn y ddogfen hon.

Ac ar gyfer pob un ohonynt mae'r wybodaeth wedi'i chrynhoi ar ffurf eiconograffig ymarferol iawn fel yr eglurir isod:

teledetection

 • Mae'r maes cyntaf yn dangos enw'r synhwyrydd, sydd, yn achos llawer o loerennau, yn un yn unig, wedi eu dewis i nodi enw'r lloeren ei hun. Yn achos lloerennau gyda nifer o synwyryddion, ychwanegir nifer o flychau, un ar gyfer pob synhwyrydd.
 • Mae'r ail faes yn dangos y cydraniad gofodol a ddarperir gan y synhwyrydd. Gall hyn amrywio yn dibynnu ar ongl y lloeren, fel bod yr uchafswm posibl yn cael ei ddangos yn fertigol yr orbit (nadir). Yn achos lloerennau sydd â nifer o synwyryddion, nodir cydraniad gofodol pob un.
 • Mae'r trydydd maes yn nodi nifer y bandiau sbectol a ddarperir gan y synhwyrydd.
 • Y pedwerydd Yn dynodi datrysiad amserol y synhwyrydd. Mae'r data hwn yn gymharol amwys, gan fod y nodwedd hon yn amrywio gan ddibynnu ar y lledred a'r ongl y mae'r lloeren yn cael ei "gorfodi" arni i gaffael y ddelwedd. Felly mae'r data sy'n ymddangos yn ddangosol ac fel diben iddo mae'r darllenydd yn cael syniad o gyfnodoldeb posibl y lloeren i orchuddio'r un ardal.
 • Ac mae'r un olaf yn adlewyrchu'r isafswm pris fesul cilometr sgwâr o ddelwedd a gomisiynwyd ar ddyddiad paratoi'r catalog hwn. Fe'i dewiswyd i gynnwys y wybodaeth hon fel bod gan y darllenydd syniad bras o'r hyn y byddai'n ei gostio i gaffael delwedd o ardal benodol. Mae'r pris terfynol yn dibynnu ar lu o ffactorau (maint archeb, blaenoriaeth, canran cwmwl lleiaf, graddfa prosesu delweddau, gostyngiadau posibl, ac ati) felly bydd angen cysylltu â'r cwmni cyflenwi bob amser a phenderfynu yn union y math o cynnyrch sy'n ofynnol i wybod yr union bris.

Yn bendant mae'n rhaid i chi lawrlwytho'r ddogfen, ei darllen, ei chadw yn y casgliad o hoff ddarlleniadau a'i rhannu. Rwy'n crynhoi'r tabl cynnwys.

CYFLWYNIAD

EGWYDDORION DELEDU SYLFAENOL

 • Cyflwyniad
 • Manylion hanesyddol
 • Elfennau o'r broses synhwyro o bell
 • Y sbectrwm electromagnetig mewn synhwyro o bell
 • Adlewyrchu arwynebau daearol
 • Nodweddion orbitol lloerennau synhwyro o bell
 • Datrys y synwyryddion pell: Gofodol, Sbectrwm, Radiometrig, Tymhorol
 • Mathau o ddelweddau synhwyro o bell

teledetectionSATELLAU TELEDU

 • DMC
 • SYLWADAU DIWRNOD-1 (E-1)
 • EROS-A / EROS-B
 • FORMOSAT-2
 • GEOEYE-1
 • IKONOS
 • KOMPSAT-2
 • LANDSAT-7
 • QUICKBIRD
 • RAPIDEYE
 • RESOURCESAT-2
 • SPOT-5
 • TERRA (EOS-AM 1)
 • THEOS
 • WORLDVIEW-2

SYLWADAU YN Y DYFODOL
PARCIAU SYLFAENOL I OFYNIO DELWEDD SATELLAU
GEIRFA
CYFEIRIADAU

Ymddengys i ni ei fod yn waith amhrisiadwy, sy'n dod atom o'r Prosiect «Defnyddio delweddau lloeren cydraniad uchel ar gyfer rheoli tiriogaeth Macar Indonesia» (SATELMAC), a gymeradwywyd yng ngalwad cyntaf y Rhaglen Cydweithrediad Trawswladol - Madeira Azores Canarias (PCT-MAC) 2007-2013. Mae Cyfarwyddiaeth Gyffredinol Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig Gweinyddiaeth Amaeth, Da Byw, Pysgodfeydd a Dŵr Llywodraeth yr Ynysoedd Dedwydd yn gweithredu fel Pennaeth Rhesi, ac mae Grŵp Arsylwi'r Ddaear ac Atmosffer y Brifysgol yn bartneriaid sy'n cymryd rhan. o La Laguna (GOTA) a Sefydliad Rhanbarthol Rheoli Amaeth, Azores (IROA).

Rydym yn cydnabod clod yr ymdrech hon, a Cartesia am rannu'r cysylltiad trwy LinkedIN.

Lawrlwythwch y ddogfen o'r ddolen ganlynol:

http://www.satelmac.com/images/stories/Documentos/satelites_de_teledeteccion_para_la_gestion_del_territorio.pdf

4 Yn ymateb i "Llyfr Synhwyro o Bell Am Ddim"

 1. Diolch yn fawr iawn, rwy'n credu ei fod yn gyfraniad gwych, byddaf yn ymwybodol o'r cyhoeddiadau newydd a wnewch.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.