Mae'r stondin, wedi'i esbonio yn fersiwn poblogaidd

Dyma un o'r cyhoeddiadau diwethaf y mae'n rhaid i mi weithio ynddo. Mae'n ddogfen esboniadol, er iddi gael ei gwneud ar gyfer cyd-destun, y gallai fod yn ddefnyddiol i wledydd eraill yn y dasg gymhleth honno o egluro'r stentiau mewn fersiwn y mae pobl -am- deall

fersiwn poblogaidd o drychMae'r ddogfen yn cynnwys tudalennau 16 gweithio'n daclus gyda chyd-destun cartwnydd sy'n gwneud cymysgedd diddorol o Ilustrator gyda beiro confensiynol ac yn olaf Adobe Photoshop i gyfleu neges, er gwaethaf y throsi ac yn troi wedi cynnal y bwriad gwreiddiol. Mae'n rhaid i mi gyfaddef bod yr artist yn wych, gan ystyried pa newidiadau yn golygu gofyn i swydd fel hyn ac yn deall y sgript sydd wedi bod yn union yr hyn yr wyf wedi gweithio er fy mod wedi bod yn rhai anghytundebau sy'n cael eu gwrthbwyso gan y boddhad o fod wedi ei gyhoeddi o'r diwedd.

Mae'r edau cyffredin yn cynnwys sgwrs rhwng y rhai sy'n gyfrifol am fwrdd ymddiriedolwyr sy'n chwilio am y maer ac yn dechrau trwy ofyn sut mae'r trethi a gasglir yn cael eu defnyddio. Mae'n bleser i'r maer egluro sut mae casglu trethi eiddo yn briodoli trefol sy'n ychwanegu bwriad y diriogaeth yn ymreolaethol nid yn unig mewn penderfyniadau ond hefyd yn llai dibyniaeth ar y llywodraeth ganolog. Yna mae'n esbonio rhywbeth am weithdrefnau mewnol y fwrdeistref a sut mae pob dinesydd yn gorfod cyfrannu a chymryd rhan yn y mannau ymgynghori, yn ogystal â phwysigrwydd dychwelyd yr hyn sy'n cael ei dalu yn y gwaith.

Mae'r ail bennod yn esbonio'n fyr sut mae'r gwastad yn gweithio. Gan ei fod yn ddogfen fer gyda ffocws ar y dreth ariannol, caiff y mwyaf sylfaenol ei stampio ar y mesuriad ac mae'n canolbwyntio gyda mwy o bwyslais ar yr arfarniad trefol a gwledig, gydag esiampl o sut mae'r cyfrifiad treth yn gweithio. Wrth gwrs, yn ôl cyd-destun y wlad lle rwyf wedi bod yn gyfrifol am ddatblygu'r ymarfer hwn lle mae'r gyfraith bresennol (un newydd ar y gweill) yn caniatáu setlo gwerthoedd cadastral gyda'r boblogaeth yn y blynyddoedd sy'n dod i ben yn sero a phump.

fersiwn poblogaidd o drych

fersiwn poblogaidd o drych

Yn yr adran ddiwethaf, edrychwn ar rai agweddau defnyddiol y mae gwastad amlbwrpas hefyd yn ei gynhyrchu mewn polisïau defnydd tir a diogelwch cyfreithiol. Mae'n amlwg bod gan y ddogfen gyd-destun, gwlad a phrosiect lle mae blaenoriaeth y cais yn ariannol; Yn sicr, pe bai wedi bod yn gyfreithiol neu'n economaidd-gymdeithasol, byddai trefn y ddau benod cyntaf wedi bod yn wahanol.

Mae'r profiad wedi bod yn ddiddorol, gan ei bod yn hawdd cyfiawnhau tudalennau a thudalennau cynnwys technegol wrth ymhelaethu ar ddogfennau eraill. Mae hefyd yn hawdd cyfiawnhau hyn felly, cyn y feirniadaeth o'r rhai sy'n dweud nad ydynt yn ei ddeall a chredaf fod gan geomateg y grefft hon o ddefnyddio geiriau sy'n codi ein ego; dim byd drwg oherwydd yn hwyr neu'n hwyrach mae'n rhaid i chi wneud lle i frolio :). Ond yn yr achos hwn, pan mai'r bwriad yw cyfathrebu, mae'r feirniadaeth gan y darllenydd anarbenigol yn dweud yr hyn sy'n cael ei ddweud, ei ddeall, heb ei ddeall, yn ddryslyd iawn, yn eang iawn, bod gan dechnegydd wyneb twyllodrus, tegwch rhyw, lliw o'r crys, mae'n edrych fel Danilo Lemuz ... yn fyr, yn ddysgu cyfan.

Rwy'n hongian y ddogfen yma, oherwydd ar wahân i'r ychydig gopïau sydd wedi'u hargraffu, mae'n rhaid i'r offerynnau hyn fod ar gael i'r gymuned sydd eu hangen, fel rhan o duedd anwrthdroadwy wrth ddemocrateiddio gwybodaeth. Llawer o weithiau mae'n rhaid i chi weithio cyflwyniadau ac mae angen delweddau eglurhaol arnoch ... ar gyfer yr hyn y credaf y bydd y cyhoeddiad hwn yn ei wneud yn gyfraniad pwysig.

Yn sicr mewn gwledydd eraill efallai y bydd yn fwy defnyddiol i chi.

Fersiwn-popular-of-catastre-final-edit

Atebion 2 i "The Cadastre, eglurwyd yn y fersiwn poblogaidd"

  1. Mae gan y ddogfen y credydau ar ail dudalen y pdf, os dyna'r hyn yr ydych yn ei olygu.
    Yr erthygl sy'n hyrwyddo'r thema, awdur Geofumadas.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.