gvSIG fel dewis arall i fwrdeistrefi

gvsig guatemala Yr wythnos hon, byddaf yn cael cyfarfod technegol o Brosiect sy'n ystyried gvSIG fel dewis arall i'w weithredu mewn bwrdeistrefi lle maent yn gweithredu prosiect Ordinhad Tiriogaethol sy'n cwmpasu rhan o Ganol America.

Eisoes yn America Ladin clywir gwahanol brofiadau wrth ddefnyddio gvSIG, yn yr achos hwn rwyf am sôn am un o'r rhai a ddigwyddodd yn Guatemala, y cyntaf yn rhanbarth Canol America o bosibl.

Dylai systemateiddio profiadau fod yn un o'r arfau gorau y gall gvSIG fanteisio arno i ledaenu a hyrwyddo'r offeryn hwn, oherwydd nid dim ond unrhyw fwrdeistref fydd yn ei gymryd am ddim. Mae cost nid yn unig wrth weithredu ond hefyd mewn cynaliadwyedd oherwydd llawer o wendidau yng nghyd-destun America Ladin, sy'n amrywio yn ôl gwlad ond yn gyffredinol yn amrywio rhwng cyfyngiadau economaidd y bwrdeistrefi ac ansefydlogrwydd adnoddau dynol oherwydd cymhwysiad cyfyngedig polisïau ar gyfer hyrwyddo gyrfaoedd cyhoeddus. Mae'n ymddangos y gallai cydweithredu rhyngwladol chwarae rhan bwysig yn hyn, dywedais eisoes y ddogfen honno, sydd ar hyn o bryd yn ymddangos nad yw ar gael.

Efallai mai'r agwedd fwyaf gwerthfawr ar y profiad hwn yn Sacatepéquez yw creu offerynnau a all fod yn ddefnyddiol, naill ai i'w dyblygu neu i'w gwella. Mae cyflwyniad a wnaed gan Fabián Rodrigo Camargo yn y 3as wedi’i bostio ar wefan gvSIG, hen ond cyfredol o ran eu swyddi. Cynhadledd GvSIG ym mis Tachwedd 2007 lle mae'n adlewyrchu'r canlyniadau a gafwyd yn y prosiect hwn yn Guatemala.

Yn ogystal, o'r profiad hwn, dychwelodd Camargo gyflwyniad digonol i'r gymuned i addysgu cwrs gvSIG, a all fod yn gyflenwol dda i'r llawlyfr wrth addysgu cwrs, Fe'i defnyddais. Mae'r mapiau a'r data sy'n angenrheidiol i gyflawni'r ymarferion ymarfer hefyd wedi'u cynnwys.

gvsig guatemala

Cefnogwyd y prosiect hwn gan Gronfa Dinesig Andalusaidd ar gyfer Undod Rhyngwladol, gyda Chymdeithas Bwrdeistrefi Sacatepéquez, Guatemala. Siawns ei bod yn ddefnyddiol, os nad yn gyfoes, yr hyn a wnaeth Moisés Poyatos, mewn tua 100 bwrdeistref, bob amser yn Guatemala yn y prosiect Bwrdeistrefi Democrataidd ac yr wyf yn gobeithio siarad amdano ar adeg arall.

Systematization prosesau neu brofiadau a all estyn oes yr ymdrechion a wnaed, mae'r crynodeb a ddangosir o'r fethodoleg a ddefnyddiwyd yn synhwyrol iawn, er bod yn rhaid iddo fod yn gymhleth hefyd, gan fod llawer o bethau wedi'u hintegreiddio o'r hyn yr oedd gvSIG 1.1 hyd yn hyn. I roi enghraifft, gan addasu'r System Gyfeirio, mae'n bosibl o 1.3 ac yn achos Guatemala, mae ganddo ei SRS ei hun, er gyda'r 1.9 Mae'r cnau coco yn dal i dorri rhywfaint yn y rhestrau oherwydd mae'n debyg nad yw ail-weld data yn y golygfeydd yn gyson.

Mae gweithredu meddalwedd am ddim mewn rheolaeth gyhoeddus mewn gwledydd sy'n datblygu yn ddewis amgen gweithredol ac economaidd.

Mae'n caniatáu lleihau "bwlch technolegol", sydd ynghyd â ffactorau eraill yn effeithio ar ddatblygiad.

Fabián Camargo - Ymgynghorydd GIS

Rwy'n crynhoi'r casgliadau, sy'n ymddangos yn gywir ac yn ddilys heddiw ... a phwy sy'n gwybod a ydynt o fewn sawl blwyddyn.

 • Mae gweithredu GIS mewn gwledydd sy'n datblygu yn anghenraid ei hun ac yn galw cyson gan sefydliadau cydweithredu datblygu rhyngwladol
 • Mae bodolaeth GIS mewn bwrdeistrefi yn denu ymchwilwyr ac yn cynnig manteision i'r cwmni preifat sy'n cyflawni gwaith cyhoeddus.
 • Mae hyfforddiant yn hanfodol cyn ac yn ystod prosiectau gweithredu GIS
 • Mae meddalwedd am ddim yn arbed y cyfyngiad economaidd wrth gaffael trwyddedau
 • Mae'r cymunedau defnyddwyr,  rhestrau postio, ac ati. cynrychioli'r gefnogaeth y mae sefydliadau'n ei cheisio wrth weithredu meddalwedd am ddim
 • Er bod y GIS yn y gwledydd hyn yn ifanc, o'r dechrau mae'n rhaid iddynt ystyried dull y seilweithiau data gofodol (SDI)
 • Mae bodolaeth data mewn fformatau eraill yn werthfawr, er bod ansawdd gwael mewn ansawdd cartograffig yn gyfoethog mewn gwybodaeth gyfeirio.

Y dyddiau i'w cynnal ym mis Medi eleni yn yr Ariannin yn ganlyniadau'r canlyniadau yn America Ladin, sy'n cael eu hategu gan ymdrechion fel venezuela ond o bosib mai un o awgrymiadau'r digwyddiad eleni fydd creu digwyddiadau mewn rhannau eraill o'r cyfandir lle mae hadau eisoes y mae eraill wedi'u gadael ar ôl. Ac er y bu cynadleddau (ffurfiol neu anffurfiol), ni fyddai cynhadledd yn Guatemala â chwmpas Canol America, Caribïaidd a Mecsico ar gyfer 2010 yn brifo.

Yma rwy'n dweud wrthych am yr ymdrech y bydd y dynion hyn yn ei wneud, oherwydd fy mod yn gwybod llawer am eu hymroddiad a'u gallu, rwy'n gwybod y byddant yn gallu gwneud rôl wych gyda gvSIG.  Yma gallwch chi lawrlwythwch gyflwyniad Camargo.

4 Yn ymateb i "gvSIG fel dewis arall ar gyfer bwrdeistrefi"

 1. Roeddwn i'n meddwl cymedroli'r sylw, ond dyn, yn y dyddiau hyn, mae'n rhaid i chi gael y hiwmor da hyd yn oed wrth ysgrifennu.

 2. Mae'r hyn sy'n digwydd iddynt yn ysmygu neu beth sy'n edrych fel popo
  meibion ​​y chwistrell mawr

 3. Diolch am y data Alvaro, dim ond heddiw cefais sgwrs gyda Moisés, ac maen nhw gyda phrosiect a gefnogir gan yr Undeb Ewropeaidd lle byddant yn gweithredu gvSIG mewn o leiaf bwrdeistrefi 8 yng ngogledd Honduras. Am y tro maen nhw'n gweithio ar y dyluniad.

 4. Yn yr 4as Jornadas, o'r 2008 yn y gorffennol, cafwyd cyflwyniad arall ar y prosiect "Bwrdeistrefi Democrataidd" yn Guatemala, a roddwyd gan Walter Girón a Moisés Poyatos.
  Gallwch wirio'r cyflwyniad ac erthygl amdano yn:
  http://jornadas.gvsig.org/

  Mae gvSIG yn dechrau bod yn gyfeirnod cywir yn America Ladin, gyda phrofiadau cadarnhaol iawn mewn gwledydd fel Venezuela, Guatemala, yr Ariannin, Brasil, Colombia ... gadewch i ni obeithio mai'r Gynhadledd gvSIG XNUMXaf yn America Ladin, a drefnir eleni yn yr Ariannin. man cyfarfod ar gyfer pob un ohonynt a lansiad cymuned bwerus yn America Ladin.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.