gvSIG fel dewis arall i fwrdeistrefi

gvsig guatemala Yr wythnos hon, byddaf yn cael cyfarfod technegol o Brosiect sy'n ystyried gvSIG fel dewis arall i'w weithredu mewn bwrdeistrefi lle maent yn gweithredu prosiect Ordinhad Tiriogaethol sy'n cwmpasu rhan o Ganol America.

Eisoes yn America Ladin, mae gwahanol brofiadau yn cael eu clywed yn y defnydd o gvSIG, yn yr achos hwn hoffwn sôn am un o'r rhai a ddigwyddodd yn Guatemala, o bosibl yr un cyntaf yn rhanbarth Canol America.

Dylai systematization profiadau fod yn un o'r offer gorau y gall gvSIG eu defnyddio i ledaenu a hyrwyddo'r offeryn hwn gan na fydd yn rhad ac am ddim i unrhyw fwrdeistref. Mae cost, nid yn unig yn gweithredu ond mae cynaliadwyedd gan nifer o wendidau yn y cyd-destun America Ladin, sy'n amrywio yn ôl gwlad ond yn gyffredinol yn amrywio rhwng gyfyngiadau economaidd bwrdeistrefi a'r ansefydlogrwydd adnoddau dynol trwy weithrediad gwael polisïau i hyrwyddo gyrfaoedd cyhoeddus. Mae'n ymddangos y gallai cydweithrediad rhyngwladol chwarae rhan bwysig yn hyn o beth, fel y dywedais y ddogfen honno, sydd ar hyn o bryd yn ymddangos nad yw ar gael.

Efallai mai'r mwyaf gwerthfawr o'r profiad hwn yn Sacatepéquez yw creu offerynnau all fod yn ddefnyddiol, naill ai ar gyfer dyblygu neu ar gyfer gwelliant. Mae hongian ar y we o hen gyfrwng gvSIG ond yn gyfredol o ran eu swyddi, cyflwyniad gan Fabián Rodrigo Camargo yn y 3as. Seminarau gvSIG Tachwedd yn 2007 lle mae'n adlewyrchu'r canlyniadau a gafwyd yn y prosiect hwn yn Guatemala.

Yn ogystal, o'r profiad hwn, dychwelodd Camargo gyflwyniad digonol i'r gymuned i addysgu cwrs gvSIG, a all fod yn gyflenwol dda i'r llawlyfr wrth addysgu cwrs, Fe'i defnyddais. Mae'r mapiau a'r data angenrheidiol i gyflawni'r ymarferion ymarfer hefyd wedi'u cynnwys.

gvsig guatemala

Cefnogwyd y prosiect hwn gan Gronfa Andalusian of Municipalities for International Solidarity, gyda Chymdeithas Bwrdeistrefi Sacatepéquez, Guatemala. Yn sicr, roedd hi'n ddefnyddiol, os nad yn gyfoes, yr hyn a wnaeth Moisés Poyatos, yn agos at 100, o fwrdeistrefi sydd o Gaer Guatemala bob amser ym mhrosiect y Dinesig Democrataidd, ac yr wyf yn gobeithio siarad ar adeg arall.

Dyma'r systematization o brosesau neu brofiadau sy'n gallu ymestyn bywyd o ymdrechion, iawn crynodeb glyfar a ddangosir ar y fethodoleg a ddefnyddiwyd, er bod yn rhaid wedi bod yn anodd oherwydd yr hyn a oedd gvSIG 1.1 hyd yn hyn llawer wedi cael ei hintegreiddio. Er mwyn rhoi enghraifft, i bersonoli'r System Gyfeirio, mae'n bosibl o'r 1.3 ac achos Guatemala, mae ganddi ei SRS ei hun, ond gyda'r 1.9 Mae'r cnau coco yn dal i dorri rhywfaint yn y rhestrau oherwydd mae'n debyg nad yw ail-weld data yn y golygfeydd yn gyson.

Mae gweithredu meddalwedd am ddim mewn rheoli cyhoeddus mewn gwledydd sy'n datblygu yn ddewis gweithredol ac economaidd.

Mae'n caniatáu lleihau "bwlch technolegol", sydd ynghyd â ffactorau eraill yn effeithio ar ddatblygiad.

Fabián Camargo - Ymgynghorydd GIS

Rwy'n crynhoi'r casgliadau, sy'n ymddangos yn gywir ac yn ddilys heddiw ... a phwy sy'n gwybod a ydynt o fewn sawl blwyddyn.

 • Mae angen ei angen ei hun a galw cyson gan asiantaethau cydweithredu datblygu rhyngwladol ar weithredu GIS mewn gwledydd sy'n datblygu
 • Mae bodolaeth GIS mewn bwrdeistrefi yn denu ymchwilwyr ac mae'n cynnig manteision i'r cwmni preifat sy'n gwneud gwaith cyhoeddus.
 • Mae hyfforddiant yn hanfodol cyn ac yn ystod prosiectau gweithredu GIS
 • Mae meddalwedd am ddim yn arbed y cyfyngiad economaidd wrth gaffael trwyddedau
 • Mae'r cymunedau defnyddwyr, rhestrau postio, ac ati yn cynrychioli'r gefnogaeth y mae sefydliadau'n ei geisio wrth weithredu meddalwedd am ddim
 • Er bod GIS yn y gwledydd hyn yn ifanc, o'r cychwyn rhaid iddynt ystyried y dull seilwaith data gofodol (SDI)
 • Mae bodolaeth data mewn fformatau eraill yn werthfawr, er bod ansawdd gwael mewn ansawdd cartograffig yn gyfoethog mewn gwybodaeth gyfeirio.

Y dyddiau i'w cynnal ym mis Medi eleni yn yr Ariannin yn ganlyniadau'r canlyniadau yn America Ladin, sy'n cael eu hategu gan ymdrechion fel venezuela ond o bosib eleni, un o awgrymiadau'r digwyddiad fydd creu digwyddiadau mewn amgylcheddau eraill y cyfandir lle mae hadau eisoes a adawodd eraill. Ac er bod diwrnodau wedi bod (yn ffurfiol neu'n anffurfiol), ni fyddai diwrnod yn Guatemala gyda chyfrif Canolbarth America, Caribïaidd a Mecsicanaidd ar gyfer y flwyddyn 2010 yn brifo.

Yma rwy'n dweud wrthych am yr ymdrech y bydd y dynion hyn yn ei wneud, oherwydd fy mod yn gwybod llawer am eu hymroddiad a'u gallu, rwy'n gwybod y byddant yn gallu gwneud rôl wych gyda gvSIG. Yma gallwch chi lawrlwythwch gyflwyniad Camargo.

4 Ymatebion i "gvSIG fel dewis arall ar gyfer bwrdeistrefi"

 1. Roeddwn i'n meddwl cymedroli'r sylw, ond dyn, yn y dyddiau hyn, mae'n rhaid i chi gael y hiwmor da hyd yn oed wrth ysgrifennu.

 2. Mae'r hyn sy'n digwydd iddynt yn ysmygu neu beth sy'n edrych fel popo
  meibion ​​y chwistrell mawr

 3. Diolch am y data Alvaro, dim ond heddiw cefais sgwrs gyda Moisés, ac maen nhw gyda phrosiect a gefnogir gan yr Undeb Ewropeaidd lle byddant yn gweithredu gvSIG mewn o leiaf bwrdeistrefi 8 yng ngogledd Honduras. Am y tro maen nhw'n gweithio ar y dyluniad.

 4. Yn yr 4as Jornadas, o'r 2008 yn y gorffennol, cafwyd cyflwyniad arall ar y prosiect "Bwrdeistrefi Democrataidd" yn Guatemala, a roddwyd gan Walter Girón a Moisés Poyatos.
  Gallwch wirio'r cyflwyniad ac erthygl amdano yn:
  http://jornadas.gvsig.org/

  gvSIG a yw'n dechrau dod yn feincnod yn America Ladin, gyda phrofiadau cadarnhaol iawn mewn gwledydd fel Venezuela, Guatemala, yr Ariannin, Brasil, Colombia ... Gobeithio Cynhadledd gvSIG wyf yn America Ladin, sydd eleni yn cael ei drefnu yn yr Ariannin, a yw'r yr wyf yn cwrdd pwynt ar gyfer pob un ohonynt a lansio gymuned Latino pwerus.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.