Gajes y cyfieithiad i Geosmoke

chi egeomates  Annwyl, rwyf wedi llwyddo i ddod o hyd i berson sy'n cyfieithu Geofumadas i'r gofod sydd bellach wedi'i ddiffinio fel Geosmoke, dyma'r fersiwn Saesneg o'r gofod hwn. Derbyniais a pharhau derbyn cynigion diddorol, o'r nef i uffern mewn prisiau, er bod y penderfyniad a wneuthum nid yn unig ar gyfer y gwerth fesul swydd ond ar gyfer y maes technegol sy'n fantais sylweddol.

Gyda'm cyfieithydd swyddogol, ar hyn o bryd rydw i'n eithaf hapus gyda'r prisiau rydych chi wedi eu rhoi i mi bob swydd, boed hynny LARGO o monosyllabic mwy na 500 yn bodoli a'r 35 sy'n mynd allan yn fisol ar nosweithiau gwesty unig. Un o agweddau diddorol fy hoff gyfieithydd yw'r bwriad i ddod o hyd i ystyr frodorol yr hyn yr oeddwn am ei ddweud yn fy caliche Canol America, ynghyd â'r gymysgedd o eiriau tramor yr wyf yn eu rhyddhau o bryd i'w gilydd, yn fwy allan o rithwelediadau nag allan o compadrazgo gyda fy darllenwyr. a llawer ohonyn nhw fy ffrindiau dim ond clic i ffwrdd.

Pam penderfynu talu amdano ... syml, rwyf am gysegru fy hun i feddwl, gallaf gyfieithu o'r Saesneg i'r Sbaeneg gyda thawelwch meddwl llwyr ond torri'r cnau coco am yr hyn y dylai Eingl-Sacsoniaid ei ddeall ... dim diolch. Mae cael rhywun sy'n gallu ei wneud, sy'n dilyn fy rhythm gwallgof o bostio ac sydd â hoffter dynol cryf wrth siarad, beth well.

Bydd y profiad yn fwy nag addysgiadol rhwng y technegol, y mae'r ferch hon yn ei feistroli'n dda iawn ac ymgynghori'n aml ar fy ymadroddion llafar Sbaenaidd megis, er enghraifft, pan ddywedaf fod fy merch fach yn "bwyta ei hewinedd" ni ddywedir "bwyta ei hewinedd" neu " brathu ei hewinedd "ond yn hytrach mae'n cyfeirio at gyflwr o bryder tebygol a gynhyrchir trwy weld ei hoff gymeriadau. Achos arall yw torri'r gwythiennau "torri'r gwythiennau" yn llythrennol, i ymadrodd yr arferai fy nghyn fos (yr wyf yn ei golli weithiau) ddweud, a ddisgynnodd o Cantabria pan oedd y sefyllfa'n dyngedfennol, "tynnwch eich het", "Daliwch eich llygad "Ymhlith eraill. Mewn llawer o achosion bydd angen rhoi'r esboniad sy'n dod o ffynhonnell Sbaenaidd am yr hyn a gyflawnwyd" y gorau y gellid ei gyflawni ... mae'n ddrwg gennyf am y cawsiau.

Beth i beidio â dweud mewn geiriau sydd â chyd-destun tiriogaethol mwy cyfyngedig fel bod yn "fylchog", "ffwrnaidd", "diflannu", "pirouettes" ... mae'n debyg y bydd yn eiriau llai cymhleth wedi'u haddasu yn erbyn y sensor cymedroli Google fel m; 3rda, co * o, ca6rón ac eraill y gall dibynnu ar yr ysgogiad a'r amgylchedd fod yn sarhaus neu'n bleserus.

O, anghofiais, mae'r ferch yn Ne America, ac mae hi'n mynd i weithio ar ei liwt ei hun yn dda iawn; Os yw'r gwaith yn dda iawn ... byddwn yn gwneud dyrchafiad yn y blog fel y gallwch gysylltu â hi.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.