Cynhadledd flynyddol Bentley, gyda fformat newydd

image

Eleni mae cynhadledd flynyddol Bentley, a gynhelir yn Baltimore, yn newid fformat traddodiadol sesiynau Sefydliad Bentley. Yn yr achos hwn, maent wedi cael eu gwahanu gan linellau thematig, yn hytrach na chan gynhyrchion penodol, felly mewn un arddangosfa yn sôn am ddylunio pontydd, gallwch weld yr efelychiad dŵr a ddefnyddiwyd ar gyfer y dyluniad gyda Heastad Solutions, dyluniad strwythurol y bont defnyddio STAAD, rheoli data gyda Project Wise, yr efelychiad 3D gyda Phensaernïaeth a hyd yn oed cyhoeddi canlyniadau gyda Chyhoeddwr GeoWeb.

Mae mwy neu lai yr agendâu wedi'u gwahanu yn y llinellau thematig hyn:

Yn y llinell Pensaernïaeth a Dylunio Strwythurol

 • BIM a rhywbeth arall (Pensaernïaeth)
 • Modelu Pont (BrIM)

Yn y llinell Geoengineering

 • Cadastre a datblygu tir
 • priffyrdd

Yn y llinell Planhigion

 • Olew a Nwy
 • Mwyngloddio a metelau

Yn llinell y systemau dosbarthu

 • Cyfathrebu
 • Cludiant
 • Hydrosanol
 • Systemau cynhyrchu nwy / trydan ac ynni

Am y tro, rwyf wedi penderfynu dilyn agenda stentiau a datblygu tir, er y bydd gennyf ddiddordeb mewn gweld rhai ffyrdd.

Yn y digwyddiadau hyn, rhaid bod yn glir na fydd yn dysgu, ond i rymuso ei hun o'r tueddiadau tuag at ble mae'r technolegau yn cerdded, i gaffael gweledigaeth.

Ymhlith strategaethau gorau'r gynhadledd hon yw nad ydynt yn gwthio i bobl gael eu diploma ar ddiwedd y sesiynau hyfforddi, gan nad oedd mecaneg yn gweithio llawer ar eu cyfer oherwydd nad oes gan bawb ddiddordeb mewn credydau Bentley Institute ar y tro mor werthfawr Felly maen nhw wedi dewis dangos profiadau ymarferol o gymhwyso eu technolegau ... ac mae hynny'n well, oherwydd rydych chi'n dysgu gweld sut wnaethon nhw wrando ar y theori yn ysmygu.

Mark ReichardtYn achos yr ardal geo-ofodol, bydd un o'r prif gyflwyniadau yn gyfrifol am Mark Reichardt, llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol yr OGC (Consortiwm Geo-ofodol Agored), sefydliad sydd wedi gweithio ers amser maith i hyrwyddo safonau wrth gyfnewid data geo-ofodol. Felly, gelwir ei gyflwyniad "Gweledigaeth yr OGC"

Mae gweddill yr agenda geo-ofodol yn cynnwys arddangosfeydd o arferion gorau mewn:

 • Darganfyddwch fanteision llif gwaith mewn prosesau gwaith sifil a geo-ofodol, o gysyniadoli i adeiladu
 • Archwiliwch sut mae technolegau newydd yn lleihau amser gwerthu, gyda symleiddio ac integreiddio dylunio ag adeiladu, cynllunio safle, datblygu a gweithrediadau.
 • Mynychu sesiwn ddilynol sy'n canolbwyntio ar yr arferion gorau mewn datblygu tir
 • Gwybod am fanteision strategaeth sefydliadol ar gyfer rheoli gwybodaeth
 • Adolygiad o'r tueddiadau diweddaraf wrth gynhyrchu mapiau, technolegau cyhoeddi a chyhoeddi ar y we ar ffurf e-lywodraeth.
 • Archwiliwch esblygiad sefydliadau sy'n cynnal stentiau cyfreithiol, boed ar lefel leol, ranbarthol neu genedlaethol.
 • Cyfnewid syniadau a gwneud awgrymiadau i Bentley
 • Cwrdd â chenedlaethau nesaf Bentley fel Bentley Map (Microstation Geographics gynt), Bentley Geospatial Server, Bentley Cadastre (Gweinyddwr Geo-ofodol gyda cheisiadau cyfeillgar XFM) a fersiwn diweddaraf Bentley Geo Web Publisher (VPR friendlier?)

Bydd y gynhadledd o 28 i 30 ym mis Mai, yn Maryland, Pennsylvania ac ni fydd cynhadledd yn Ewrop eleni.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.