G! Offer, gan hwyluso'r defnydd o Bentley Map

Ychydig ddyddiau yn ôl dechreuais ddatblygu ar . NET Sylfaenol Microstation Gweledol, yr wyf yn gobeithio datrys y cyfyngiad sydd ganddo gan Bentley Map Gweinyddwr Geospatial. Ar gyfer hyn, rwyf wedi dal hen ddisgybl y gwnaethom ddechrau arno geofumar xfm yno pan ddaeth allan o'r comal, gyda chappuccino da a amareto da ni wedi canfod bod y newidiadau o V8i wedi'u gweithredu yn y "Hanfodion Map Bentley" y "Gweinyddwr Map Bentley".

Pam?

Mae hynny'n syml, mae Bentley eisiau bod yn CAD sy'n gwneud GIS, ac er bod ganddo dderbyniad da mewn prosiectau syfrdanol, rhaid iddo dorri'r rhwystr hwnnw sydd gan ddefnyddwyr cyffredin pan fyddant yn cwrdd â Bentley Map am y tro cyntaf. Mae defnyddiwr ESRI, Manifold neu AutoCAD Map, sydd eisiau gwneud prosiect ar ei ben ei hun, yn prynu'r pecyn gyda'r dosbarthwr rhanbarthol ar ôl darllen y llawlyfr. Mae'r llawlyfr yn sylweddoli nad yw'n gwybod ble i ddechrau.

Felly, ar gyfer y rhain, mae'n cyrraedd G! Offer ar gyfer Bentley Map, ateb y gobeithiaf ei gael yn barod ymhen ychydig fisoedd a bydd hwnnw'n rhedeg ar PowerMap, y dylai fod yn bosibl dechrau prosiect arno yn Bentley Map, heb ddefnyddio'r Gweinyddwr Geo-ofodol. Un o'r atyniadau yw y byddai'n dod â chategorïau templed prosiect, haenau ac eiddo a grëwyd eisoes, ac enghraifft o fwrdeistref i'r defnyddiwr benderfynu beth i'w gymryd, ei daflu neu greu newydd. Am y tro rwy'n dangos i chi ymlaen llaw:

Beth yw'r bwriad

Mae'r syniad yn ei ran gyntaf, dewin sy'n caniatáu dechrau o brosiect templed, o ochr y map, strwythuro'r hyn sydd ei angen arno heb fynd i mewn i'r Gweinyddwr Geo-ofodol. Rhywbeth fel gwneud o ArcMap yr hyn a wneir yn yr ArcCatalog, fel bod yr hyn sy'n cael ei adeiladu fel haenau yn gyfystyr â strwythur xml sy'n barod i weithredu a chysylltu â data allanol.

Ar gyfer hyn rwyf wedi diffinio pum tab sydd yn yr enghraifft hon yr wyf yn cyfeirio atynt:

Gwybodaeth gyffredinol: Yma gallwch ddewis enw'r prosiect, ffeil hadau a chysylltiadau data allanol. Gyda hyn, crëir sgema xml, a lle gwaith i ddefnyddwyr, er enghraifft: Arfarnwr cynorthwyol, a fydd yn defnyddio cyfres o haenau yn unig ac nid pob un y byddai pennaeth yr adran yn ei weld.

map bentley gtools categorïau: Yn y panel hwn, gallwch ddewis, o restr o gategorïau sydd wedi'u hen sefydlu, y rhai sydd o ddiddordeb. Er enghraifft, Cadastral, hydrograffeg, ffyrdd a gweinyddol. Gallu creu rhai newydd hefyd.

Dosbarthiadau (Nodweddion): O'r categorïau a ddewiswyd, gallwch ddewis y dosbarthiadau hynny a fydd o ddiddordeb, er enghraifft:

O'r categori stentaidd, dim ond yr haen o afalau ac adeiladau, o'r categori hydrograffeg echelin afonydd a nentydd yn unig, o haen y ffordd, echelinau strydoedd a haen weinyddol y cymdogaethau, safleoedd a pherimedr trefol.

Eiddo dosbarth: Yma, gan ystyried y dosbarthiadau a ddewiswyd, gallwch ddiffinio neu addasu priodweddau penodol pob dosbarth, er enghraifft:

Y dosbarth adeiladau: llinell oren, llenwi melyn, tryloywder tryloywder 50, gyda phriodoledd allweddol ac anodi, yr un fath â phrif allwedd, llwybr llun a'i gysylltu trwy ODBC â thabl avaluocat cronfa ddata MySQL a defnyddio colofnau dosbarth, ansawdd, gwerthusiad, ac ati

Y dosbarth perimedr trefol: llinell frown, llenwi brown golau, trwch 2, priodoleddau: Blwyddyn cymeradwyo, arwynebedd, perimedr, blwyddyn yr amcanestyniad, cyfyngiadau cyhoeddus. Y cyfyngiadau sy'n gysylltiedig â math combo parth a gyda hyperddolen i ddogfen.

Mae'n enghraifft, yn olaf, beth fyddai'r categorïau, dosbarthiadau ac eiddo sy'n barod i adeiladu data. Byddai ond yn dewis dewis y byddaf yn gweithio yn yr haen eiddo tiriog, yn tynnu'r gwrthrych ac ar y diwedd, caiff y ffurflen ei chodi fel bod modd cofnodi'r allwedd stentaidd. ... dim ond adeiladu!

Yna, wrth ymgynghori â'r gwrthrych, byddwn yn codi nodweddion yr adeilad hwnnw, sydd eisoes yn y colofnau a nodir yn y tabl cysylltiedig, y ddolen i'r lluniau cysylltiedig, ac ati.

map bentley gtools Beth arall

Ar hyn o bryd mae'r dewin wedi fy ngadael, ond byddem yn edrych i gyfuno'r swyddogaethau GIS hynny y mae Bentley Map yn eu cyflwyno a datblygu rhai nad ydynt mor ymarferol. Heb anghofio beth wnaeth Geographics a beth sydd ei angen o hyd, sut i drosglwyddo, dileu neu roi priodoleddau, diweddaru ardal / perimedr i'r cysylltiad xml â Google Earth, arddangos nodweddion ...

Mae'n ddoniol, wrth i mi weithio, fy mod yn sylweddoli bod Bentley wedi meddwl am bopeth wrth iddo weithredu xml ar y V8 dgn, mwg gwych o 2004, testunau yr oedd yn gobeithio eu datrys yn y Byddwch Gyda'n Gilydd Nid wyf yn gwybod a allaf fynychu oherwydd bod y gwahoddiad ffurfiol o dan anfantais. Yna, gweithredwyd Bentley Map yn ymarferol yr hyn y mae unrhyw ddefnyddiwr GIS yn ei feddiannu, yn anffodus nid ym rhesymeg weithredol defnyddiwr anarbenigol neu sy'n dod o frand meddalwedd arall.

Mae'r her yn ddiddorol, rwy'n dweud wrthych chi yno.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.