G! Offer, gan hwyluso'r defnydd o Bentley Map

Ychydig ddyddiau yn ôl dechreuais ddatblygu ar . NET Sylfaenol Microstation Gweledol, yr wyf yn gobeithio datrys y cyfyngiad sydd ganddo gan Bentley Map Gweinyddwr Geospatial. I wneud hyn, rwyf wedi cipio hen ddisgybl y gwnaethom ddechrau ag ef geofumar xfm yno pan ddaeth allan o'r comal, gyda chappuccino da a amareto da ni wedi canfod bod y newidiadau o V8i wedi'u gweithredu yn y "Hanfodion Map Bentley" y "Gweinyddwr Map Bentley".

Pam?

Mae hynny'n syml, mae Bentley eisiau bod yn CAD sy'n gwneud GIS, ac er bod ganddo dderbyniad da mewn prosiectau stentaidd, mae'n rhaid torri'r rhwystr sydd gan ddefnyddwyr cyffredin pan fyddant yn dod ar draws Map Bentley gyntaf. Mae defnyddiwr ESRI, Manifold neu AutoCAD Map, sydd am wneud prosiect ar ei ben ei hun, yn prynu'r pecyn gan y dosbarthwr rhanbarthol ar ôl ychydig wrth ddarllen y llawlyfr yn sylweddoli nad yw'n gwybod ble i ddechrau.

Felly, ar gyfer y rhain, mae'n cyrraedd G! Offer ar gyfer Bentley Map, datrysiad yr wyf yn gobeithio ei fod yn barod mewn cwpl o fisoedd ac a fydd yn rhedeg ar PowerMap, y dylai fod yn bosibl cychwyn prosiect arno ar Bentley Map, heb ddefnyddio'r Gweinyddwr Geo-ofodol. Un o'r atyniadau yw y byddai'n dod â thempled prosiect categorïau, haenau ac eiddo a grëwyd eisoes, ac enghraifft o fwrdeistref i'r defnyddiwr benderfynu beth i'w gymryd, ei daflu neu ei greu o'r newydd. Am nawr rwy'n dangos rhagolwg i chi:

Beth yw'r bwriad

Mae'r syniad yn ei ran gychwynnol, dewin sy'n caniatáu o brosiect templed, o ochr y map, i strwythuro'r hyn sydd ei angen arno heb fynd i mewn i'r Gweinyddwr Geo-ofodol. Rhywbeth fel gwneud o ArcMap yr hyn sy'n cael ei wneud yn ArcCatalog, fel bod yr hyn sy'n cael ei adeiladu fel haenau yn strwythur xml sy'n barod i weithredu a chysylltu â data allanol.

Ar gyfer hyn rwyf wedi diffinio pum tab sydd yn yr enghraifft hon yr wyf yn cyfeirio atynt:

Gwybodaeth gyffredinol:  Yma rydych chi'n dewis enw'r prosiect, ffeil hadau a chysylltiadau data allanol. Gyda hyn, crëir sgema xml, a man gwaith defnyddiwr, er enghraifft:  Arfarnwr cynorthwyol, a fydd yn defnyddio cyfres o haenau yn unig ac nid pob un y byddai pennaeth yr adran yn ei weld.

map bentley gtools categorïau: Yn y panel hwn, gallwch ddewis, o restr o gategorïau a sefydlwyd ymlaen llaw, y rhai o ddiddordeb. Er enghraifft, Cadastral, hydrograffeg, ffyrdd a gweinyddol. Gallu creu rhai newydd hefyd.

Dosbarthiadau (Nodweddion): O'r categorïau a ddewiswyd, gallwch ddewis y dosbarthiadau hynny a fydd o ddiddordeb, er enghraifft:

O'r categori stentaidd, dim ond yr haen o afalau ac adeiladau, o'r categori hydrograffeg echelin afonydd a nentydd yn unig, o haen y ffordd, echelinau strydoedd a haen weinyddol y cymdogaethau, safleoedd a pherimedr trefol.

Eiddo dosbarth: Yma, gan ystyried y dosbarthiadau a ddewiswyd, gellir diffinio neu addasu priodweddau penodol pob dosbarth, er enghraifft:

Y dosbarth adeiladau: llinell oren, llenwi melyn, tryloywder tryloywder 50, gyda phriodoledd allweddol ac anodi, yr un fath â phrif allwedd, llwybr llun a'i gysylltu trwy ODBC â thabl avaluocat cronfa ddata MySQL a defnyddio colofnau dosbarth, ansawdd, gwerthusiad, ac ati

Y dosbarth perimedr trefol: llinell frown, llenwad brown golau, trwch 2, priodoleddau: Blwyddyn cymeradwyo, ardal, perimedr, blwyddyn yr amcanestyniad, cyfyngiadau cyhoeddus. Y cyfyngiadau sy'n gysylltiedig â chombo math parth a gyda hyperddolen i ddogfen.

Dim ond enghraifft ydyw, yn olaf, yr hyn a fyddai gennych yw'r categorïau, y dosbarthiadau a'r priodweddau sy'n barod i allu llunio data. Dim ond dewis y byddaf yn gweithio ar yr haen eiddo tiriog, yn llunio'r gwrthrych ac ar ei ddiwedd codir y ffurflen fel y gallwch fynd i mewn i'r allwedd stentaidd.  ... dim ond adeiladu!

Yna, wrth ymgynghori â'r gwrthrych, byddwn yn codi nodweddion yr adeilad hwnnw, sydd eisoes yn y colofnau a nodir yn y tabl cysylltiedig, y ddolen i'r lluniau cysylltiedig, ac ati.

map bentley gtools Beth arall

Am y tro mae'r dewin wedi fy niddanu, ond byddai'n ceisio cyfuno'r swyddogaethau GIS hynny y mae Bentley Map yn dod â nhw a datblygu rhai nad ydyn nhw mor ymarferol. Heb anghofio beth wnaeth Daearyddiaeth a'r hyn sy'n dal yn angenrheidiol, megis trosglwyddo, tynnu neu roi priodoleddau, diweddaru arwynebedd / perimedr i xml, cysylltiad â Google Earth, arddangos priodoleddau ...

Mae'n ddoniol, wrth i mi weithio, fy mod yn sylweddoli bod Bentley wedi meddwl am bopeth wrth iddo weithredu xml ar y V8 dgn, mwg gwych o 2004, testunau yr oedd yn gobeithio eu datrys yn y Byddwch Gyda'n Gilydd Nid wyf yn gwybod a fyddaf yn gallu mynychu oherwydd daw'r gwahoddiad ffurfiol ataf o dan anfantais. Yna i Bentley Map maent wedi bod yn gweithredu'n ymarferol yr hyn y mae unrhyw ddefnyddiwr GIS yn ei feddiannu, yn anffodus nid yn rhesymeg swyddogaethol defnyddiwr anarbenigol neu sy'n dod o frand arall o feddalwedd.

Mae'r her yn ddiddorol, rwy'n dweud wrthych chi yno.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.