Bydd Google Earth yn gwella eich DTM a mwy ...

Mae Google yn lansio ymgyrch i chwilio am fwy o ddata, orthoffotos, modelau tir digidol, modelau 3D o adeiladau ... gallai hyn newid y gysyniad bod data Google Earth nid ydynt yn ddefnyddiol ar gyfer swyddi difrifol.

image

Mae'r ffaith bod Google y tu ôl i'r data hwn yn ddyledus nid yn unig i'r gystadleuaeth yn erbyn Virtual Eath, ond y gall y data roi mwy o fanylder i'r wybodaeth bresennol a mwy o sylw ... rydym yn tybio, ac ers ein bod yn tybio;

Beth yw Google Earth yn chwilio amdano ac at ba ddibenion?

image 1. Modelau tir digidol (DTM neu MDT)

Beth bynnag y byddwch yn ei alw, rydym yn gwybod y gallai'r posibilrwydd o fodelau tir digidol gyda cywirdebau lleol yn arwain y defnyddioldeb Google Earth i ddibenion hynod ddiddorol, gan gynnwys y posibilrwydd o wella cywirdeb absoliwt o orthophotos neu delweddau lloeren os gallwch gysylltu gydag ychydig bwyntiau gwirio a all gael modelau cyfredol o Google.

Google yn gofyn am y ffurflen hon lle nodir pa fath gallu storio delwedd maes data, rhaid eu llenwi. Sôn rhai fformatau poblogaidd defnyddio, gan gynnwys: Gtiff, tif, Grant Buddsoddi'r Cynulliad (ArcInfo Binary Grid), ASC (ArcInfo ASCII Grid), IMG (Erdas Dychmygwch Images), DDF (SDTS Raster), dem (USGS ASCII Dem)

Mae hefyd yn gofyn am faint, amcanestyniad a Datum picsel.

image2. Delweddau lloeren ac Orthoffotos

MMM, mae'n mynd yn fwy diddorol gan fod Google yn awyddus i gwblhau ei sylw gyda lluniau, nid yn unig o ddatrys submeter ond mwy manylder absoliwt. Felly yn galw am un maint picsel, lliw, taflunio a datwm a delweddau fformat gan gynnwys crybwyll: GeoTIFF, JPEG2000, TIFF Gyda worldfile (TFW), MrSID, rhyfedd nid yw'n sôn ECW.

image3. Data 3D o adeiladau

Gall y rhain fod yn y fformatau .shp, .csv neu .kmz rhag ofn adfer toeau gyda drychiad. Yn achos modelau adeiladu 3D, mae'r fformatau'n mynd i .dae (collada), .3ds, a .max a gwnewch y gwahaniad rhag ofn y byddant gyda neu heb weadau.

Y peth drwg am Google yw nad oes unrhyw beth am dalu, er ei fod yn rhoi llawer o'i wasanaethau am ddim i ni, yn yr achos hwn mae'n gofyn:

Oes gennych chi orthoffotos yr ydych chi eisiau eu rhannu? dywedwch wrthym beth sydd gennych chi a dywedwn wrthych pryd y gallwch eu llwytho i fyny ... tra byddwn yn gwneud arian gyda nhw ac rydym yn dychwelyd ychydig o gents mewn cliciau AdSense !!!

Er ei fod yn sôn am rai o'r manteision a fydd yn digwydd os bydd pobl yn rhannu eu data, ymddengys bod popeth y tu ôl i leoli Braslun! a bod y miliynau 350 o ddefnyddwyr Google Earth yn dod i ben mewn perthynas cariad / casineb ... o leiaf mae'r fideo yn edrych yn oer.

Bydd 9 Ymatebion i "Google Earth yn gwella eich DTM a mwy ..."

 1. O ran y gwall a gyflawnwyd yn y stryd a ddynodwyd fel Meistr Soriano, nid yw wedi cael ei gywiro eto i Feistr Solano, fel y'i cyhoeddwyd gennych chi. ym mis Mawrth y 2009.
  Byddai'r asiantaethau trafnidiaeth yn ddiolchgar, gan fod Google yn eu hanfon i stryd gyda'r un enw i dref yn nhalaith Malaga
  (Torremolinos)
  Byddwn yn diolch iddynt am fy rhan, byddant yn ystyried y camgymeriad a wnaed. Diolch yn fawr iawn am eich sylw.

 2. Y stryd rydych chi'n ei dynodi fel Maestro Soriano, ym Malaga, yw Maestro Solano mewn gwirionedd. DP 29018. Diolch yn fawr Fy ffôn yw 952295445

 3. Galvarezhn,

  Llygad, nid wyf yn golygu gwahaniaethau o fetrau 15, sy'n ymddangos yn hynod dderbyniol. Rwy'n siarad am achosion fel y llun o ID Catalog 04-11-2006: 10100100054C4603 Gwahaniaeth 130 m yn 34 ° 50'34.04 ″ S 58 ° 24'52.95 ″ O.
  Byddai'n arbed esboniadau i mi.

  Dwi hefyd yn dweud DIOLCH i GOOGLE!

 4. Wel, mae'n rhaid i ni asesu bod Google Earth yn ddefnyddiol i allu arddangos data o bron unrhyw le yn y byd ac mewn rhai bwrdeistrefi neu fwrdeistrefi dyma'r unig ddata sydd ganddyn nhw. Yr hyn a fydd bob amser yn cael ei feirniadu yw lefel y manwl gywirdeb, mae'n amlwg na allwch ofyn am alluoedd manwl uchel i offeryn sydd wedi'i gynllunio ar gyfer "gwe ddaearyddol" ac sydd bron yn rhad ac am ddim.

  Frikingeniero:
  Y peth drwg am yr hyn y mae Google eisiau ei wneud yw rheoli monopoli ar dechnolegau lle nad oes ganddo'r feddalwedd orau (gan siarad o Fraslunio!)

  Javier:
  Hyd yn hyn, nid oes unrhyw ffordd i rybuddio Google am anghysondebau yn eu data, tybir y bydd hyn yn agored i eraill sy'n rhannu data yn gwneud llawer o bethau'n well ...

  Cofion

 5. Rwy'n defnyddio llawer o Google Earth i gynllunio fy arolwg GPS ac yna'n cyflwyno'r geodata. Roeddwn bob amser yn awyddus i roi gwybod am rai gwallau yn y lluniau lloeren gyda chydlynu i alluogi georeference, ond dydw i erioed wedi canfod y sianel gyfathrebu. A oes unrhyw ffordd o gydweithio ar gyfer y gwallau hyn?
  Diddorol iawn eich swydd
  Cyfarchion i chi

 6. O ran yr adeiladau (o'r gweddill, nid wyf yn rheoli dim)
  Os mai'r hyn maen nhw ei eisiau yw braslunio sefyllfa, y peth cyntaf y dylent ei wneud yw gwneud hynny ychydig mwy ... ahem ... gweddus?
  Mae'r rhaglen ei hun (y fersiwn am ddim a'r fersiwn a dalwyd) ychydig yn boenus, mewn gwirionedd. Yn iawn, maen nhw am ei gwneud yn hawdd ei ddefnyddio, ond rwy'n ei weld yn gyfyngedig iawn.
  Ar y mwyaf byddant yn cael pobl i fodelu yn eu meddalwedd dewisol a throsi eu estyniad braslunio yn safon ar gyfer modelau 3D poly isel (o ychydig o bolygonau).
  Yn bersonol, byddwn yn anfon modelau o ansawdd isel yn unig ar eu cyfer, ac os wyf am ddangos rhywbeth o ansawdd uchel, byddwn yn ei anfon yn uniongyrchol at y cleient.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.