Bydd Google Earth yn gwella eich DTM a mwy ...

Mae Google yn lansio ymgyrch i chwilio am fwy o ddata, orthophotos, modelau tir digidol, modelau 3D o adeiladau ... gallai hyn newid y beichiogi y mae Google Earth yn ei nid ydynt yn ddefnyddiol ar gyfer swyddi difrifol.

image

Mae'r ffaith bod Google y tu ôl i'r data hwn yn ganlyniad nid yn unig i'r gystadleuaeth yn erbyn Rhithwir, ond y gall y data roi mwy o fanylder i wybodaeth bresennol a mwy o sylw ... rydym yn tybio, ac ers i ni dybio;

Beth yw Google Earth yn chwilio amdano ac at ba ddibenion?

image 1. Modelau tir digidol (DTM neu MDT)

Beth bynnag y byddwn yn ei alw, gwyddom y gallai'r posibilrwydd bod modelau tir digidol gyda chywirdeb lleol ddod â defnyddioldeb Google Earth i ddibenion diddorol iawn, yn eu plith y posibilrwydd o wella cywirdeb absoliwt orthophotos neu ddelweddau lloeren os gellir ei gysylltu gyda'r ychydig bwyntiau rheoli y gall modelau Google cyfredol eu cael.

Ar gyfer hyn, mae Google yn gofyn ichi lenwi ffurflen lle rydych chi'n nodi pa fath o ddelweddau sydd â'r gallu i storio data tir sydd gennych chi. Sôn am rai fformatau poblogaidd, gan gynnwys: Gtiff, tif, aig (Grid Deuaidd ArcInfo), asc (Grid ArcInfo ASCII), img (Erdas Imagine Images), ddf (SDTS Raster), dem (USGS ASCII Dem)

Mae hefyd yn gofyn am faint picsel, amcanestyniad a Datum.

image2. Delweddau lloeren ac Orthophotos

MMM, mae hyn yn dod yn fwy diddorol, oherwydd mae Google eisiau cwblhau ei sylw gyda delweddau nid yn unig o ddatrysiad is-fesurydd ond o fwy o gywirdeb llwyr. Ar gyfer hyn, mae'n gofyn am yr un maint picsel, lliw, tafluniad a Datwm, yn ogystal â fformat y ddelwedd y mae'n sôn amdani: GeoTIFF, JPEG2000, TIFF gyda worldfile (tfw), MrSID, yn rhyfedd nid yw'n sôn am ecw.

image3. Data 3D o adeiladau

Gall y rhain fod mewn fformatau .shp, .csv neu .kmz rhag ofn adfer toeau â drychiad. Yn achos bod yn fodelau adeiladu 3D, mae'r fformatau'n mynd i fyny i .dae (collada), .3ds, a .max ac maen nhw'n gwahanu'r achos rhag ofn eu bod gyda gweadau neu hebddyn nhw.

Y peth drwg am Google yw nad oes unrhyw beth am dalu, er ei fod yn rhoi llawer o'i wasanaethau am ddim i ni, yn yr achos hwn mae'n gofyn:

Oes gennych chi orthophotos yr ydych chi eisiau eu rhannu? dywedwch wrthym beth sydd gennych chi a dywedwn wrthych pryd y gallwch eu llwytho i fyny ... tra byddwn yn gwneud arian gyda nhw ac rydym yn dychwelyd ychydig o gents mewn cliciau AdSense !!!

Er ei fod yn sôn am rai o'r manteision a fydd os bydd pobl yn rhannu eu data, mae'n ymddangos bod popeth y tu ôl i leoli Sketchup! a bod y miliynau 350 o ddefnyddwyr Google Earth yn y pen draw mewn perthynas cariad / casineb ... o leiaf mae'r fideo'n edrych yn cŵl.

9 Ymatebion i "Bydd Google Earth yn gwella'ch DTM a mwy ..."

 1. O ran y gwall a gyflawnwyd yn y stryd a ddynodwyd fel Meistr Soriano, nid yw wedi cael ei gywiro eto i Feistr Solano, fel y'i cyhoeddwyd gennych chi. ym mis Mawrth y 2009.
  Byddai'r asiantaethau trafnidiaeth yn ddiolchgar, gan fod Google yn eu hanfon i stryd gyda'r un enw i dref yn nhalaith Malaga
  (Torremolinos)
  Byddwn yn diolch iddynt am fy rhan, byddant yn ystyried y camgymeriad a wnaed. Diolch yn fawr iawn am eich sylw.

 2. Y stryd rydych chi'n ei dynodi fel Maestro Soriano, ym Malaga, yw Maestro Solano mewn gwirionedd. DP 29018. Diolch yn fawr Fy ffôn yw 952295445

 3. Galvarezhn,

  Byddwch yn ofalus, nid wyf yn cyfeirio at wahaniaethau o 15 metr, sy'n ymddangos yn hynod dderbyniol. Rwy'n siarad am achosion fel y llun o 04-11-2006 ID Catalog: 10100100054C4603 Gwahaniaeth o 130 m ar 34 ° 50'34.04 ″ S 58 ° 24'52.95 ″ W.
  Byddai'n arbed esboniadau i mi.

  Dwi hefyd yn dweud DIOLCH i GOOGLE!

 4. Wel, mae'n rhaid i ni asesu bod Google Earth yn ddefnyddiol i allu arddangos data o bron unrhyw le yn y byd ac mewn rhai bwrdeistrefi neu fwrdeistrefi dyma'r unig ddata sydd ganddyn nhw. Yr hyn a fydd bob amser yn cael ei feirniadu yw lefel y manwl gywirdeb, mae'n amlwg na allwch ofyn am alluoedd manwl uchel i offeryn sydd wedi'i gynllunio ar gyfer "gwe ddaearyddol" ac sydd bron yn rhad ac am ddim.

  Frikingeniero:
  Y peth drwg am yr hyn y mae Google eisiau ei wneud yw rheoli monopoli ar dechnolegau lle nad oes ganddo'r feddalwedd orau (gan siarad o Fraslunio!)

  Javier:
  Hyd yma nid oes unrhyw ffordd i hysbysu Google o anghysondebau yn eich data, tybir y bydd y didwylledd hwn i eraill sy'n rhannu data yn gwneud llawer o bethau'n well ...

  Cofion

 5. Rwy'n defnyddio llawer o Google Earth i gynllunio fy arolwg GPS ac yna'n cyflwyno'r geodata. Roeddwn bob amser yn awyddus i roi gwybod am rai gwallau yn y lluniau lloeren gyda chydlynu i alluogi georeference, ond dydw i erioed wedi canfod y sianel gyfathrebu. A oes unrhyw ffordd o gydweithio ar gyfer y gwallau hyn?
  Diddorol iawn eich swydd
  Cyfarchion i chi

 6. O ran yr adeiladau (o'r gweddill, nid wyf yn rheoli dim)
  Os mai'r hyn yr ydych ei eisiau yw gosod braslun, y peth cyntaf y dylech ei wneud yw ei wneud ychydig yn fwy ... ahem ... gweddus?
  Mae'r rhaglen ei hun (y fersiwn am ddim a'r fersiwn a dalwyd) ychydig yn boenus, mewn gwirionedd. Yn iawn, maen nhw am ei gwneud yn hawdd ei ddefnyddio, ond rwy'n ei weld yn gyfyngedig iawn.
  Ar y mwyaf byddant yn cael pobl i fodelu yn eu meddalwedd dewisol a throsi eu estyniad braslunio yn safon ar gyfer modelau 3D poly isel (o ychydig o bolygonau).
  Yn bersonol, byddwn yn anfon modelau o ansawdd isel yn unig ar eu cyfer, ac os wyf am ddangos rhywbeth o ansawdd uchel, byddwn yn ei anfon yn uniongyrchol at y cleient.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.