Cysylltu AutoCAD gyda Google Earth

Un o ddyheadau cyffredin defnyddiwr AutoCAD yw cysylltu â Google Earth, er mwyn gallu gweithio ar y ddelwedd sydd gan y tegan hwnnw, er bod ei gywirdeb yn amheus, bob dydd rydym yn dod o hyd i ddeunydd gwell ac mae'n ddefnyddiol yn hytrach na chael dim. Heddiw byddwn yn gweld o leiaf ddau ddewis arall i'w wneud:

A. Gyda gorchymyn ImportGEImage

Dyma yw gweithredu hynny tegan labordy, bod y AutoCAD 2008 yn dod yn integredig. Ar gyfer hyn, dim ond tri cham sydd eu hangen:

1. Ffurfweddu'r unedau. connectrautocadygoogleearth Rhaid iddynt fod mewn metrau, rhaid i chi fynd i mewn i'r gorchymyn UNEDAU, a gwneud yr addasiad.

2. Neilltuo rhagamcan. Dylai hyn fod yn lat / lon a gyda Datum WGS84. I wneud hyn, mae'n cael ei wneud:

Map> Offer> Neilltuo system gydlynu byd-eang

Yna dewiswn Lat Longs, LL84, gyda gorllewin negyddol.

2. Mewnforio'r ddelwedd Ysgrifennwch y gorchymyn ImportGEImage ac rydych chi'n ei wneud. Yn anffodus, dim ond ar gyfer AutoCAD Civil 3D / Map y mae'n bodoli ac oherwydd ei fod ond yn gofyn am bwynt canolog mae'n disgyn lle y gall, a rhaid ei raddio, ei symud, ei gylchdroi. Y broblem arall yw mai dim ond ar raddfa lwyd y daw hi fel y mae'r cytundeb rhwng y ddau gwmni. I anfon delwedd i'r cefndir, cyffyrddwch â'r ffin, gwasgwch fotwm cywir y llygoden a dewiswch "gorchymyn arddangos> anfonwch yn ôl"

cysylltu autocad a daear google

B. Defnyddio offer Plex.earth.

Daw'r offeryn hwn o Plexscape, sydd, ar y cyd â XANADU, yn cyflwyno ateb diddorol i integreiddio Google Earth a 2007, 2008, 2009 a fersiynau 2010 AutoCAD, ar gyfer Civil3D, Map, AutoCAD arferol (mae hyn yn wych) a Phensaernïaeth. Mae ganddo rai elfennau tebyg i'r swyddogaethau sydd yn dod â Microstation integredig.

1. Gosod offer Plex.Earth. rhaid lawrlwythwch ef o'r dudalen o Plexscape, wrth osod, dewisir y fersiwn AutoCAD. Pan gaiff ei weithredu am y tro cyntaf, codir panel i gofrestru'r fersiwn, rhaid i chi ddarparu cyfeiriad e-bost a mynd i'r cyfrif ac am y ddolen rydych chi'n ei hanfon ar unwaith. Does dim ots os yw'n cael ei osod ar gyfer gwahanol fersiynau o AutoCAD, dim ond unwaith y caiff ei weithredu a chyda'r gorchymyn PLEXEARTH codir y fwydlen, rhag ofn na fydd yn agor AutoCAD.

Dylid deall bod rhaid i'r dwg fod wedi neilltuo unedau gwaith rhagamcanu a metrig.

2. Beth mae Plex.Earth yn ei wneud Y peth gorau yw y gallwch weithio mewn UTM, heb orfod mynd i gyfesurynnau daearyddol. Dewisir y rhanbarth ac yna'r ardal yn y blychau ar y chwith. Ychydig o ysmygwyr sy'n galw fy sylw ar yr olwg gyntaf, ar ôl cael sylw yn un o'm swydd, Rwyf wedi penderfynu rhoi cynnig arni ac mae ei ymarferoldeb wedi creu argraff arnaf. Nawr rwy'n dweud wrthych beth mae'n ei wneud:

cysylltu autocad a daear google

 • Cydamseru barn AutoCAD gyda Google Earth. cysylltu autocad a daear googleGwneir hyn gyda'r ail eicon, pan fyddwch chi'n ei ddewis, gofynnwch am y blwch a symudwch farn Google Earth ar unwaith nes i chi ei gydamseru.
 • Rhowch farciau yn Google Earth. Gwneir hyn gyda'r trydydd eicon, gan ei alluogi i osod pwyntiau a gaiff eu creu yn Google Earth. Mae'n bosibl gwneud pwyntiau AMRYWIOL a rhoi disgrifiad disgrifiadol iddynt gyda'r opsiwn NAME. Yn yr enghraifft, rwy'n defnyddio map o drefoli newydd, sydd yn ddelwedd Google Earth yn blanhigfa palmwydd Affricanaidd o hyd.
 • Dewch i ganolbwynt Google Earth. Dylech bob amser ar y trydydd botwm, a gosod pwynt yn AutoCAD, gyda chanol y ffenestr sydd â Google Earth wedi'i arddangos.
 • Mewnforio golwg gyfredol Google Earth. Mae hyn gyda'r eicon cyntaf, yn Mewnforio golwg gyfredol, a beth mae'n ei wneud yw mynd i Google Earth, copïo a printscreen, cael y ba raddau y ac fel delwedd. Mae AutoCAD eisoes yn ddiddorol, yn well na'r offeryn, gan ei fod yn dod mewn lliwiau, gyda gwell datrysiad a sut mae'n defnyddio tri phwynt rheoli (nid un fel AutoCAD) yn dod yn ôl y gofyn.

cysylltu autocad a daear google

 • Detholwch y ddelwedd fosaig. O'r gorau rydw i wedi'i weld, mae'n cael ei wneud o'r eicon cyntaf, gyda'r opsiwn "Creu mosäig delweddau", Gofynnwch i ni ddiffinio'r ardal, yna soniwch faint o focsys fydd gan y mosäig a phan fydd panel yn cael ei godi lle gallwch chi ddewis a yw'r ddelwedd yn cael ei lawrlwytho mewn lliw neu raddfa fach, gallwch ddewis lawrlwytho yn awtomatig a hefyd yn unigol, gallu osgoi'r rhai nad ydynt yn ymddiddori yn yr opsiwn "sgip".

cysylltu autocad a daear google

Y botwm olaf yw ffurfweddu agweddau fel:

 • Unedau gwaith.
 • Gormod o ddelwedd: mae hyn yn wych er mwyn i gwmpawd a dyfrnod Google Earth fod y tu allan i'r blwch.
 • Amserlen: rhaid gwneud yr amser aros i ddal, mae'n rhaid i chi gynyddu'r diffyg talu yn dibynnu ar y math o gysylltiad sydd gennym.
 • Fformat y delweddau: gallant fod yn jpg, png, bmp, gif a tif
 • Llwybr y delweddau: lle bydd y delweddau a lwythwyd i lawr yn cael eu storio, mae yna opsiwn i fod yn yr un llwybr i'r dwg.

Mae'r fersiwn treial yn gwbl weithredol, ar gyfer diwrnodau 7 neu derfyn o ddelweddau 40. Mae ffurflenni trwyddedu yn amrywio o $ 23.80, yn dibynnu ar amser a nifer y delweddau, i drwyddedau mis 6 neu flwyddyn; hefyd yn y swydd hon gallwch weld y newyddion am y fersiwn 2.

Mae'r erthygl hon yn sôn am y newyddion gan PlexEarth 2.5

Yma gallwch lawrlwytho Plex.Earth

Atebion 10 i "Connect AutoCAD gyda Google Earth"

 1. Rydym yn defnyddio Rheolwr Gofodol ar gyfer AutoCAD, mae'n integreiddio'n berffaith gyda'r KML

 2. Prynhawn da, a allech chi fy helpu i wybod sut i ychwanegu'r ychwanegiad Plex Earth at fy awtocad Map 3D 2014? Diolch, diolch

 3. Mae hynny oherwydd bod eich fersiwn chi o AutoCAD yn colli pwyntydd llygoden. Mae'n cael ei ddatrys, os byddwch chi'n nodi'r hyn y mae'r pwyntydd yn cael ei alw, yna byddwch chi'n mynd i Windows i chwilio am symbolau'r cyrchwr, ac yno rydych chi'n ailenwi copi o bwyntydd sy'n bodoli eisoes gyda'r un sy'n gofyn i chi.

 4. Mae gennyf autocad sifil 3d 2008 ac nid wyf am fewnforio delweddau o ddaear google, rydw i eisiau ei ddefnyddio ac nid yw am ddweud wrthyf pa bwyntydd nad yw'n ddilys oherwydd mae hyn yn ddyledus, hefyd mae gen i google earth wedi torri.
  Beth allaf ei wneud i allu mewnforio delweddau?

 5. Mae'r gefnogaeth yn dda iawn gyda'r delweddau, ond mae un anfantais y gwelais i'r trosglwyddiad delwedd (Google Earth) yn UTM PSAD56.
  Pa gyfleustodau fyddai'n cael ei drosglwyddo i'r UTM WGS84 ... ar gyfer fy achos?

 6. Wrth gwrs, os ydych chi'n defnyddio AutoCAD yn unig ...
  Os ydych chi'n defnyddio AutoCAD Map 3d 2010 mae gennych chi bŵer Arc Gis gyda'r manylder y mae AutoCAD yn ei gynnig ...

 7. Nid oes dim yn digwydd gyda'r map awtocad ar gyfer georeferences, mae'n well gen i GIS ARC neu ENVI GIS, yn olaf y Mapinfo. Mae'r Map Autocad yn parhau i fod yn ganolog i ddyluniadau ac nid i fapiadau, ond mae angen gwella o hyd, nid oes dim yn digwydd.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.