Moeseg ac arbenigedd geomatig

image

Mae'r mater hwn yn hytrach na bod yn dechnegol yn weinyddol ac yn foesol, ond fe wnaeth y pleser o gael cynulleidfa mor ddethol ag yr ydych chi wedi symud y dewrder imi ysgrifennu amdano.

Beth amser yn ôl roedd gen i dechnegydd cadastre a oedd yn dda iawn (da iawn yn ddiffuant), yn hŷn gyda llaw felly ychydig yn hen ffasiwn yn dechnolegol ond gyda phrofiad gwych wrth weithredu prosesau arolwg maes a'r gallu i ddechrau system gynhyrchiol ar lefel bwrdeistref yn yr adran stentiau.

Y broblem gyda'r technegydd hwn oedd nad oedd yr hyn na wnaeth ei weithredu yn dda, hynny yw, roedd yn feirniad datganedig ynglŷn â gwaith eraill ... sydd gyda llaw yn hawdd iawn os ydych chi am fod yn arbenigwr yn hyn. Roeddwn bob amser yn cael gweddill y technegwyr yn cwyno bod y technegydd hwn yn beirniadu eu gwaith pryd bynnag y gallai, mewn ffordd a oedd mor annifyr amdano piss off i unrhyw un.

- Methiant oedd y gwaith hwn.- Roedd yn un o'r ymadroddion yr ydym yn eu clywed yn aml, ac wrth gwrs pwy oedd yn gyfrifol am y gwaith beirniadol a gythruddodd yn fawr ar ôl gwybod y sylw ... mewn achosion eraill nid oedd y sylwadau i'r eithaf hwnnw ond gwelwyd cymariaethau a ddaeth i ben yr un mor annifyr. Ac mewn sawl achos fe feiddiodd feirniadu arbenigwr mapio neu arbenigwr datblygu gwasanaethau gwe heb fod yn arbenigedd iddo.

I ba raddau y gall arfer cyson o feirniadaeth fod yn adeiladol?

Y peth annifyr ynglŷn â hyn yw mai dim ond y rhai sy'n gwneud pethau sy'n gwybod pa mor anodd oedd yr amgylchiadau pan na chyrhaeddodd yr hyn a ddiffiniwyd yn dechnegol mewn cynllun ansawdd, y lefel honno ... boed hynny am resymau adnoddau, personél, agweddau a hyd yn oed o arferion idiotig gwleidyddion ein gwledydd sy'n datblygu Sbaeneg. Mewn rhai achosion, gall beirniadu eraill fod yn lefel o hunan-falchder wedi'i gymysgu â phroblem hunan-barch, felly er mwyn teimlo'n dda amdanoch chi'ch hun mae angen beirniadu'r hyn y mae eraill yn ei wneud a'i gymharu â'r hyn y byddem wedi'i wneud ein hunain.

Gadewch inni ddod i gytundeb, gall beirniadaeth fod yn dda cyn belled nad yw'n dod yn arfer niweidiol ac yn enwedig cyhyd â bod lefel yr arbenigedd yn cael ei pharchu. Yn bendant, byddaf yn gallu ennill llawer o brofiad ond ni fyddaf byth yn dal i fyny gyda'r technegydd hwn oherwydd cyhyd ag y byddaf yn teithio'r llwybr, bydd hefyd yn ei deithio felly ni fyddaf byth yn gallu ei gyrraedd ond mae maes lle byddaf yn arbenigwr lle na fydd yn fy nghyrraedd yn hawdd. Felly, gan ailadrodd y lefel arbenigedd, bydd James Fee yn arbenigwr ar ddeall gwasanaethau gwe, ond gallaf deimlo'n gymedrol fel arbenigwr mewn technolegau CAD nid oherwydd fy mod yn eu deall yn well na James Fee, ond oherwydd fy mod wedi dysgu cyrsiau AutoCAD a Microstation gymaint o weithiau. Rwyf wedi gwneud cymaint o gynlluniau nes i mi ddysgu llawer o driciau i deimlo fel arbenigwr ... oni bai fy mod wedi dyddio ac yn meddwl nad oes angen i mi weld sy'n dod yn ôl AutoCAD 2009.

Bod y geomatig Mor eang, mae cymaint o feysydd arbenigedd rhwng Cartograffeg, Topograffi, Ffotogrammetreg, Geodesi, Daearyddiaeth, heb sôn am y lefelau gweithredu sy'n gysylltiedig â thechnolegau gwybodaeth. Boed hynny ar lefel y dal, prosesu, dadansoddi, arddangos neu hyd yn oed ysmygu barddonol, ni all unrhyw un deimlo fel arbenigwr ym mhopeth.

Yn y bywyd hwn mae'n rhaid i ni barchu lefel yr arbenigedd, gydag eithriadau fel Leonardo Da Vinci, byddwn ni i gyd yn dda am rywbeth a ddim mor arbenigol mewn pynciau eraill. Yr hyn sy'n werthfawr yw gallu bod yn gyflenwol a gwybod pryd i gydnabod cyflawniadau eraill. Dechreuais flogio ddim yn bell yn ôl, mewn geomateg o leiaf, felly ni fydd gen i byth y llwybr sydd gan Tomás gyda Cartesia a ddechreuodd gyda gwe 1.0, na llwybr y dynion o Blog Geometrig sydd â charisma gwych yng Ngorllewin Ewrop. Ond byddaf yn gallu cynnal lefel o arbenigedd a fydd yn fy ngwneud yn benodol ac yn ategu'r gwaith a wnânt.

Dylai cydnabod y sgiliau sydd gan eraill wneud inni dyfu ... ac os yw'r technegydd a arweiniodd fi i ysgrifennu'r swydd hon un diwrnod yn cymryd cwrs rhyngrwyd ... efallai dod o hyd i'w ddrych, a J * der! Rwy'n gobeithio ei fod eisoes wedi newid oherwydd mae'n rhaid ei bod hi'n drist heneiddio a methu â newid agweddau oes.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.