Moeseg ac arbenigedd geomatig

image

Mae'r pwnc hwn, yn fwy na bod yn dechnegol, yn weinyddol a moesol, ond symudodd y pleser o gael cyhoedd mor ddethol fel chi rage â'r dewrder i ysgrifennu amdano.

Ychydig yn ôl, roedd gen i dechnegydd cadastre a oedd yn dda iawn (yn onest roedd yn dda iawn), ychydig yn hŷn, felly ychydig yn hen ffasiwn yn dechnolegol ond gyda phrofiad gwych o ran gweithredu prosesau codi maes a'r gallu i ddechrau system gynhyrchiol ar lefel bwrdeistref yn yr adran stentiau.

Problem y technegydd hwn oedd nad oedd yr hyn nad oedd yn ei weithredu yn dda, hynny yw ei fod yn feirniad mewn perthynas â gwaith pobl eraill ... sy'n hawdd iawn os ydych chi eisiau bod yn arbenigwr yn hyn. Roeddwn i bob amser yn cael gweddill y technegwyr yn cwyno bod y technegydd hwn yn beirniadu ei waith bob tro y gallwn i, mewn ffordd sy'n mynd mor annifyr piss off i unrhyw un.

- Roedd y gwaith hwn yn fethiant .- Roedd yn un o'r ymadroddion a glywsom yn aml, ac wrth gwrs a oedd yn gyfrifol am y gwaith a feirniadwyd yn y diwedd wedi blino'n fawr ar ôl gwybod y sylw ... mewn achosion eraill nid oedd y sylwadau i'r perwyl hwnnw ond cymariaethau a oedd yn y pen draw mor ddig. Ac mewn llawer o achosion, fe feiddiodd feirniadu arbenigwr mapio neu arbenigwr ar ddatblygu gwasanaethau gwe heb fod yn arbenigedd iddo.

I ba raddau y gall beirniadaeth gyson fod yn adeiladol?

Y peth annifyr am hyn yw mai dim ond pwy sy'n gwneud pethau sy'n gwybod pa mor anodd oedd yr amgylchiadau lle nad oedd yr hyn a ddiffiniwyd yn dechnegol mewn cynllun ansawdd, yn cyrraedd y lefel honno ... p'un ai am resymau adnoddau, personél, agweddau a gan gynnwys arferion idiotig gwleidyddion ein gwledydd sy'n siarad Sbaeneg yn y broses ddatblygu. Mewn rhai achosion, gall beirniadu eraill fod yn hunan-falchder sy'n ddryslyd â phroblem hunan-barch, fel bod angen beirniadu beth mae eraill yn ei wneud a'i gymharu â'r hyn y byddem wedi'i wneud ein hunain er mwyn teimlo'n dda.

Gadewch i ni ddod i gytundeb, gall y feirniadaeth fod yn dda cyn belled nad yw'n dod yn arfer niweidiol ac yn anad dim, gan barchu lefel yr arbenigedd. Yn bendant, gallaf gael llawer o brofiad ond ni fyddaf byth yn cyrraedd y technegydd hwn oherwydd tra byddaf yn cerdded ar hyd y ffordd, bydd hefyd yn mynd trwyddo, felly ni fyddaf byth yn gallu ei gyrraedd ond mae yna faes lle byddaf yn arbenigwr lle na fydd yn hawdd i mi ei gyrraedd. Felly, gan ailadrodd lefel yr arbenigedd, bydd James Fee yn arbenigwr ar ddeall gwasanaethau ar y we, ond yn gymedrol gallaf deimlo'n arbenigwr mewn technolegau CAD nid oherwydd ei fod yn eu deall yn well na James Fee, ond oherwydd fy mod yn dysgu cyrsiau AutoCAD a Microstation gymaint Fe wnes i gymaint o ergydion nes i mi ddysgu llawer o driciau i deimlo fel arbenigwr ... oni bai fy mod yn hen ac yn meddwl nad wyf yn gweld sy'n dod yn ôl AutoCAD 2009.

Bod y geomateg mor eang, mae cymaint o feysydd arbenigedd ymhlith Cartograffeg, Topograffeg, Ffotogrametreg, Geodesy, Daearyddiaeth heb sôn am y lefelau gweithredu sy'n gysylltiedig â thechnolegau gwybodaeth. Byddwch ar y lefel o gipio, prosesu, dadansoddi, defnyddio neu hyd yn oed farddoniaeth sydd wedi'i fygu. Ni all neb deimlo'n arbenigwr ym mhopeth.

Yn y bywyd hwn mae'n rhaid i ni barchu lefel yr arbenigedd, gydag eithriadau fel Leonardo Da Vinci, byddwn ni i gyd yn dda am rywbeth ac nid mor arbenigol mewn pynciau eraill. Y peth gwerthfawr yw gallu bod yn gyflenwol a gwybod pryd i gydnabod cyflawniadau eraill. Cyrhaeddais ddim yn bell yn ôl at flogio o leiaf mewn materion daearegol, felly ni fydd gen i byth y llwybr sydd gan Tomás gyda Cartesia a ddechreuodd gyda gwefan 1.0, na llwybr y bechgyn o Blog Geometrig sydd â charisma gwych yng Ngorllewin Ewrop. Ond gallaf gynnal lefel o arbenigedd a fydd yn fy ngwneud yn benodol ac yn ategu'r gwaith a wnânt.

Dylai cydnabod y sgiliau sydd gan eraill wneud i ni dyfu ... ac os bydd y technegydd a gymerodd fi i ysgrifennu'r swydd hon un diwrnod yn cymryd cwrs ar y rhyngrwyd ... efallai'n dod o hyd i'ch drych, a J * der! Yr hyn yr wyf yn gobeithio sydd wedi newid eisoes oherwydd mae'n rhaid iddo fod yn drist i heneiddio a pheidio â gallu newid agweddau gydol oes.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.