Archifau ar gyfer

geo-ofodol - GIS

Newyddion ac arloesi ym maes Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol

Dim mwy o fannau dall â swyddogaethau Mosaig

Heb amheuaeth, yr achos gorau wrth weithio gyda delweddau lloeren yw dod o hyd i'r delweddau mwyaf addas ar gyfer achos defnyddio, dyweder, Sentinel-2 neu Landsat-8, sy'n cwmpasu eich maes diddordeb yn ddibynadwy (AOI); felly, mae'n galluogi cael data cywir a gwerthfawr yn gyflym o ganlyniad i'w brosesu. Weithiau bydd rhai ...

Newyddion o HEXAGON 2019

Cyhoeddodd Hexagon dechnolegau newydd a chydnabod arloesiadau ei ddefnyddwyr yn HxGN LIVE 2019, ei gynhadledd fyd-eang ar gyfer datrysiadau digidol. Trefnodd y conglomerate hwn o atebion sydd wedi'u grwpio yn Hexagon AB, sydd â safle diddorol mewn synwyryddion, meddalwedd a thechnolegau ymreolaethol, ei gynhadledd dechnoleg pedwar diwrnod yn The Venetian yn Las Vegas, Nevada, UDA.

Chronicle - Taith Byd FME Barcelona

Yn ddiweddar buom yn nigwyddiad FME World Tour 2019, dan arweiniad Con Terra. Cynhaliwyd y digwyddiad mewn tri lleoliad yn Sbaen (Bilbao, Barcelona a Madrid), fe wnaethant ddangos y datblygiadau y mae meddalwedd FME yn eu cynnig, ei thema ganolog oedd y Gêm Drawsnewid gyda FME. Gyda'r daith hon, dangosodd cynrychiolwyr Con Terra a FME, sut ...

Lansiwyd Geo-Beirianneg - Y cylchgrawn

Mae'n foddhaol iawn ein bod yn cyhoeddi lansiad cylchgrawn Geo-beirianneg ar gyfer y byd Sbaenaidd. Bydd ganddo gyfnodoldeb chwarterol, argraffiad digidol cyfoethog o gynnwys amlgyfrwng, ei lawrlwytho mewn pdf a fersiwn argraffedig yn y prif ddigwyddiadau sy'n cael sylw gan ei brif gymeriadau. Ym mhrif stori'r rhifyn hwn, mae'r term Geo-beirianneg yn cael ei ail-ddehongli, fel 'na ...

Cynhadledd GIS Am Ddim - Mai 29 a 30, 2019

Cynhelir Cynhadledd GIS Am Ddim, a drefnir gan GIS a Gwasanaeth Synhwyro o Bell (SIGTE) Prifysgol Girona, ar Fai 29 a 30 yn y Facultat de Lletres i de Turisme. Am ddau ddiwrnod bydd rhaglen ragorol o siaradwyr llawn, cyfathrebu, sesiynau tiwtorial a gweithdai gyda'r nod o ...

Cymharwch faint y gwledydd

Rydym wedi bod yn edrych ar dudalen ddiddorol iawn, o'r enw thetruesizeof, mae wedi bod ar y we ers rhai blynyddoedd ac ynddo - mewn ffordd ryngweithiol a hawdd iawn - gall y defnyddiwr wneud cymhariaeth o'r arwynebedd rhwng un neu sawl gwlad. Rydym yn sicr, ar ôl defnyddio'r offeryn rhyngweithiol hwn, y bydd gennych ...

Cylchgronau Geomateg - 40 - 5 mlynedd yn ddiweddarach

Yn 2013 fe wnaethom gategoreiddio cylchgronau sy'n ymroddedig i faes geomateg, gan ddefnyddio eu safle Alexa fel cyfeiriad. 5 mlynedd yn ddiweddarach rydym wedi gwneud diweddariad. Fel y dywedasom o'r blaen, mae cylchgronau geomatics wedi esblygu'n raddol gyda rhythm gwyddoniaeth y mae ei ddiffiniad yn dibynnu llawer ar ddatblygiad technolegol ...

#GeospatialByDefault - Fforwm Geo-ofodol 2019

Ar Ebrill 2, 3 a 4 eleni, bydd y prif gewri mewn technolegau geo-ofodol yn cwrdd yn Amsterdam. Rydym yn cyfeirio at y digwyddiad byd-eang sy'n cael ei gynnal mewn 3 diwrnod, ac a gynhaliwyd yn ystod y blynyddoedd diwethaf, o'r enw Geospatial World Forum 2019, platfform cydgyfeirio lle mae arweinwyr yn y maes ...

Mae Oracle yn Noddwr Cyswllt yn Fforwm Geo-ofodol y Byd 2019

Amsterdam: Mae'n bleser gan y Cyfryngau Geospatial a Chyfathrebu gyflwyno fel Oracle Noddwr Cysylltiol Fforwm Geo-ofodol y Byd 2019. Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal rhwng Ebrill 2 a 4, 2019 ym Mharc Taets Art & Event, Amsterdam. Mae Oracle yn cynnig ystod eang o alluoedd gofodol 2D a 3D yn seiliedig ar safonau OGC ac ISO mewn cronfeydd data, nwyddau canol, data mawr, a llwyfannau cwmwl. Defnyddir y technolegau hyn ...

Fforwm Geo-ofodol y Byd - 2019

Annwyl gydweithiwr, Ydych chi'n chwilio am dechnolegau blaengar, cynhyrchion newydd ac atebion i ychwanegu gwerth at eich prosiect neu wella eich gweithrediad beunyddiol? Bydd y datblygiadau diweddaraf yn y diwydiant geo-ofodol, o bob cwr o'r byd, yn cael eu harddangos yn Fforwm Geo-ofodol y Byd 2019, a fydd yn digwydd rhwng Ebrill 2-4, 2019 yn ...