Egwyddorion 7 y model multilayer

model aml-haen 4

Er ei bod yn haws ei ddweud na'i wneud, hoffwn ddechrau'r wythnos hon geoffisegol O ran y pwnc hwn, er bod llyfrau cyflawn ar y pwnc hwn, byddwn yn defnyddio 7 egwyddorion gwe 2.0 i grynhoi cynllun y model aml-bapur a'i gymhwyso i'r maes geomatig.

Mae'r cysyniad a elwir yn multilayer, yn codi ar ôl i'r ceisiadau cleient-weinydd ffynnu, yn gysylltiedig â thwf y Rhyngrwyd tra bod rhwydweithiau preifat (Mewnrwyd) hefyd yn dod yn boblogaidd. Un o'r amcanion pwysicaf yw nad yw'r datblygiad yn effeithio ar y llawdriniaeth ac yn llawer llai i ddefnyddwyr yr ymgynghoriad mewn system sy'n cael ei defnyddio'n gyson.

Mae hyn yn wir, er enghraifft mewn prosiect gwastad enfawr lle mae'n rhaid i dechnegwyr maes, mapio neu ddigidyddion fwydo'r wybodaeth; yna mae'n rhaid i'r dadansoddwyr cyfreithiol, GIS a thechnegwyr reoleiddio'r broses brosesu data tra bod ochr allanol defnyddwyr allanol, mae galw ar lefel yr ymgynghoriad neu'r ceisiadau am weithdrefnau ar-lein.

Gadewch i ni weld yna haenau'r model hwn a'i egwyddorion.

Yr haen ddatblygu

model aml-haen 1

model aml-haen 111. Dyluniad syml Mae'n bwysig deall na allwch orbwysleisio nodweddion sy'n arafu'r broses, defnyddio data neu ddiweddariad ymarferoldeb wrth ddatblygu cymwysiadau multilayer. Dyma'r rheswm pam mae defnyddio gweithdrefnau tebyg i Javascript sy'n rhedeg ar weinydd yn caniatáu i lawer o ddefnyddwyr gyflawni tasgau ar yr un pryd heb ail-lwytho'r system. I'r graddau y gellir gwneud prosesau'n llai, dim ond monitro maint a gallu proseswyr i gynnal y dyluniad syml sydd ei angen ... er bod hyn yn hytrach na bod yn arbenigedd o benseiri meddalwedd yn ymddangos yn fwy o sgil y duwiau.

model aml-haen 12 2. Ceisiadau ar gyfer defnydd aml-ddyfais. Mae angen ystyried y bydd defnyddwyr am gael mynediad i wybodaeth o ddyfeisiau bwrdd gwaith neu amrywiaeth symudol drwy'r we, felly dylai datblygiad ystyried yr egwyddor hon. Er nad yw'n hawdd rhagweld esblygiad y teclynnau adnabyddus, rhaid ystyried arbenigedd y prosiect o leiaf ar gyfer dibenion bwydo a lawrlwytho data, fel yn achos proses stentaidd defnyddio offer GPS a PDAs gyda chymwysiadau GIS / CAD gyda galluoedd porthiant data tablau gofynnol, a defnyddio data raster / fector. Wrth i arbenigedd y busnes fod o ddefnydd amrywiol, mae angen iddo fod yn ymwybodol o flaen y technolegau.

model aml-haen 13 3. Trwy'r Gronfa Ddata. I gadw prosesydd yn rhydd rhag cwympo mae angen ystyried bod unrhyw weithred y mae'r defnyddiwr yn ei chyflawni yn alwad syml i'r gronfa ddata, felly os defnyddir ffeiliau'n cael eu trosglwyddo, mae'n well creu gwasanaethau gwe. Os defnyddir mapiau, y ddelfryd yw creu gwasanaethau IMS i'w cyhoeddi ac os bydd dogfennau'n cael eu lawrlwytho, edrychwch am y defnydd o wasanaethau gwe.

Yr haen Proses


model aml-haen 2

model aml-haen 21 4. Y we fel llwyfan. Byddwch yn fewnrwyd neu'n rhyngrwyd, mae'r cysyniad yr un fath, chwiliwch am amgylchedd gwaith defnyddwyr i fod ar-lein felly mae unrhyw fath o brosesau'n cael eu rhedeg o'r gweinydd. Ategir hyn gan yr egwyddor ganlynol, gan mai'r bwriad yw sicrhau nad yw gweithrediad y broses yn ei gwneud yn ofynnol i dimau ag adnoddau mawr, hyd yn oed os oes angen ail-ddylunio cymwysiadau sgript.

model aml-haen 22 5. Defnyddio ceisiadau ar-lein. Mae hon yn her fawr i'r datblygwyr, oherwydd yn yr haen hon mae yna hefyd lefel o ddefnyddwyr sy'n gwneud prosesau sy'n mynd y tu hwnt i'r ymholiad. Mae hyn yn wir am gynnal a chadw stentaidd, sy'n gofyn am ddefnyddio ffeiliau ar wahân ac nid trin data tablau yn unig. Ar gyfer hyn mae'n rhaid i'r feddalwedd a ddewiswyd ddarparu amgylchedd rheoli ffeiliau dan reolaeth, wedi'i fersiynu a'r broses a elwir yn siec talu; disgwylir hefyd i'r API ddarparu galluoedd i addasu nodweddion ac atal prosesau bwrdd gwaith rhag cymhlethu cydamseru.

Y Haen Defnyddiwr

model aml-haen 3

model aml-haen 31 6. Cudd-wybodaeth Gyfunol. Daw'r egwyddor hon o'r cysyniad o gymuned, yn boblogaidd iawn y dyddiau hyn. Mae'n bwysig creu rhyngwynebau sy'n hwyluso cyfathrebu rhwng defnyddwyr, y fforymau hyn, y rhwydweithiau cefnogi neu'r sianelau negeseua sydyn hyn fel y gall defnyddwyr rannu eu hamheuon, eu datrysiadau a manteisio ar sgiliau ar y cyd.

model aml-haen 32 7. Adborth. Rhaid i'r gwasanaethau a grëir fod â digon o ymarferoldeb i ddefnyddwyr roi gwybod am wallau, ychwanegu sylwadau, boed yn awtomataidd neu'n wirfoddol, y peth pwysig yw bod y defnyddwyr sy'n rheoli'r ddwy haen arall yn gwybod am yr ymwelwyr. Disgwylir hefyd ar y lefel hon bod y mynediad cyfyngedig yn ddiogel, y gofrestrfa swyddogaethol a diweddariad awtomatig o newidiadau.

Dylai'r egwyddorion hyn ddylanwadu ar y funud i benderfynu ar gyfer brand o feddalwedd, yn bennaf oherwydd nad yw bywyd hyn yn y cynnyrch ymadael ond yn y gallu i'w roi yn datblygu'n llaw.

Ymatebion 2 i "Egwyddorion 7 y model multilayer"

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.