Mae Bentley Systems yn gwneud bet cryf i'r GIS wrth ennill Asiantaeth9

2004 o ffordd yn ôl pan ymunodd Bentley XFM eu datblygiadau newydd V8i, daeth Bentley integreiddio galluoedd gofod a basiodd y Geographics etifeddiaeth i Bentley Stentiau, PowerMap a Bentley Map. Fodd bynnag, technoleg beirianneg oedd hi erioed, hefyd yn geo gyda'r lefel uchel o gywirdeb CAD y mae peirianwyr, syrfewyr a phenseiri yn mynnu.

I'r rhai ohonom sydd wedi defnyddio BentleyMap ers ei sefydlu gyda'r Gweinyddwr Geo-ofodol, roeddem bob amser yn chwilio am pryd y gallai'r cam nesaf gael ei weld. Mae'n foddhad mawr bod y newyddion bod Bentley Systems wedi caffael y cwmni a greodd CityPlanner a 3DMaps ond yn dangos y potensial a gronnwyd gan y fenter hon a anwyd yn 2003 yn Sweden, o fersiynau cyntefig o ddelweddu data gofodol i atebion ac integreiddio lleoli gwe. cydweithredu o gystadleuaeth uchel heddiw; dim ond adeg pan mae'r potensial geo-ofodol wedi tyfu'n gartrefol ym meysydd OpenSource a meysydd preifat.

Nawr ein bod yn rhan o Bentley, rydym yn hyderus o gyrraedd potensial byd-eang llawn arloesiadau Agency9. - Håkan Engman, Prif Swyddog Gweithredol Asiantaeth9.

Roedd Agency9 wedi targedu gweithrediadau pwysig mewn dinasoedd Nordig, ardal lle mae'r llinell Microstation wedi cael derbyniad da; Rwy'n dal i fod yn ffres bod 2004 BeAward yn Orlando, pan wnaeth Cadastre Helsinki ei orffeniad mewn cystadleuaeth yn y categori Rheoli'r Amgylchedd. Mae'n werth cydnabod hefyd bod gwrando ar ddefnyddwyr yn sicr wedi dylanwadu ar lygaid Bentley ar yr ateb hwn sy'n cael ei weithredu mewn nifer dda o ddinasoedd yn Sweden, gyda'r gallu i integreiddio data ffotogrammetrig o Bentley ContextCapture.

Pa gynhyrchion sydd gan Agency9?

Mae siarad am gynhyrchion ychydig yn gyfyngedig, gan ystyried nad yw'r rhain bob amser yn gwneud y potensial y tu ôl i gysyniad technolegol yn weladwy, yn ychwanegol at yr Asiantaeth9 a wasanaethodd ar wahân iddynt, gyda'i gilydd roeddent yn cynrychioli'r un casgliad yr ydym bellach yn tybio y bydd Bentley yn ei integreiddio'n drawsdoriadol i'r llinell Twin Digidol. Gwasanaethau. I roi sampl o hyn, mae gan Agency9 o leiaf bedwar datrysiad gyda llawer o botensial:

CityPlanner

Yn seiliedig ar y cwmwl, mae'r datrysiad hwn yn canolbwyntio ar gynllunio cydweithredol. Mae'n caniatáu delweddu data 2D, 3D a GIS mewn amgylchedd tri dimensiwn. Gan ei fod yn we, go brin ei fod yn cymryd porwr i weithredu, hyd yn oed yn y modd creu.

Mae gan fwg CityPlanner graidd nant rhy effeithlon, gan fod yr arddangosfa 3D yn hynod gyflym hyd yn oed wrth ddelio â data enfawr. Felly, ar gyfer materion fel cynllunio defnydd tir, mae ganddo lawer o botensial, gan y gellir gweld y ddwy haen o geometregau cymhleth ar lefel genedlaethol / ranbarthol, yn ogystal â haenau o barseli trefol gyda diffiniad tri dimensiwn.

Mewn rhai o'm cyhoeddiadau o'r Cyfrif Twitter Fe wnes i ei gyflwyno fel fitamin Earth Google.

O'r gorau, y gallu golygu, gallu llwytho CAD, BIM, 3D, modelau raster neu sylw gwasanaethau gwe. Mae rhai o'r swyddogaethau yn ein hatgoffa o weithredoedd cyd-destunol golygydd gwe OpenStreet Map, gyda llawer mwy wrth gwrs ac ymarferoldeb gwerthfawr bron -ond nid cymaint nac ychwaith- fel pe baem yn chwarae CityVille. Gellir ei weithio ar y cyd, fel bod timau'n gweithio mewn llifoedd rheoledig yn seiliedig ar rolau.

Mapiau 3D

Mae hwn yn set iwtilitaraidd gyda'i SDK, ar gyfer adeiladu modelau 3D gyda chyfleusterau ffotogrametreg Aflonyddgar boblogeiddio ddiweddar patrwm gweadog: DSM, Smart3DCapture, StreetFactory, PhotoScan, gweld 360, delweddau arosgo a gwasanaethau safonau Swyddfa Masnach y Llywodraeth.

Mae'r fersiwn rhediad yn gwneud y lleiaf, ond gyda'r SDG gallwch adeiladu datblygiadau 3D-GIS newydd, gyda JavaScript yn bennaf.

DBConnect

Gwyliwr data gofodol 3D yw hwn yn ymarferol, gan allu cysylltu yn y modd golygu ag amgylcheddau trefol rhithwir yn lleol neu yn y cwmwl, yn unigol neu mewn sypiau, gyda fformatau fel geometregau CityGML, KMZ, Collada neu SQL. Fel rheol mae'n dod gyda 3DCityDatabase fel y rhagosodiad.

Mae'n ddiddorol ei fod yn caniatáu rheoli geometregau cymhleth gyda gweadau yn effeithlon, gyda fersiwn hanesyddol. Mae'n ddelfrydol ar gyfer adeiladu dinasoedd rhithwir.

DataManager

Dyma'r rheolwr data, sy'n caniatáu gweinyddu ffynonellau mewn gwahanol fformatau neu wasanaethau. Ymhlith y rhain mae:

 • Modelau arwyneb DSM / DTM: GeoTiff, ffeiliau ASCII
 • Delweddau o orthorecteg neu georeferenced: Geo-Tiff / JPG / PNG
 • Arwynebau â gwead delwedd (PhotoMesh): ContextCapture, PhotoScan, SURE, StreetFactory, Rapid3D
 • Cymylau pwynt: LAS
 • Topolegau geometrig: polygonau, llinellau, pwyntiau fel olion traed, coed, dodrefn stryd, ac ati.

O ran gwasanaethau, mae'n cefnogi:

 • Cwmpas yn safonau cyd-destun WCS OGC
 • Gwasanaethau Mapio a Theils WMS, TMS, WMTS, Slippy
 • Gwasanaeth Delwedd ESRI
 • Ac o'r delweddau gorau, DigitalGlobe ImageService
 • Bing
 • google

Gyda'r caffaeliad hwn, mae Bentley yn ennill potensial trawiadol i wireddu ei efeilliaid digidol ar y lefel drefol, gyda'r potensial CAD a BIM sy'n ofynnol gan y duedd tuag at ddyluniadau cyfannol tebyg i SmartCity.

Ynglŷn â chaffael Agency9

Mae Bentley wedi cyhoeddi'r caffaeliad hwn, yn y Cynhadledd Seilwaith Blynyddol, lle mae Topcon, Siemens a Microsoft yn cyflwyno tueddiadau Cynghrair y Pafiliwn ac yn gwobrwyo'r prosiectau gorau sydd wedi arloesi ym maes Geo-beirianneg.
Ei integreiddiad diogel ar unwaith fydd ContextCapture Bentley, fel cyd-destun digidol i ddelweddu asedau seilwaith trefol a gynrychiolir mewn data GIS, modelau tirwedd a BIM, wedi'u strwythuro yn y gwasanaethau cwmwl iTwin ™ newydd, a gyflwynir yn y gynhadledd. Bet diddorol, ar adeg pan mae'r ddau gawr ESRI ac AutoDesk yn graddio fel y mae cystadleuwyr eraill yn ei wneud ar gyfer amgylcheddau rhithwir, gyda dull gweithredu o'r rhwystrau GIS-CAD, yn y esblygiad y BIM.

Bydd yn bwysig i BentleySystems wneud addasiad cynhwysfawr nid yn unig o'r rhyngwyneb, ond hefyd i'r i-fodel, fel y mae wedi gwneud yn llwyddiannus gydag atebion eraill y mae wedi'u caffael. Bydd hon yn her gref, yn enwedig gyda'r duedd a welwn; lle mae datrysiadau GIS cystadleuol wedi darllen y duedd we yn gywir, er gwaethaf y ffaith ei fod wedi'i leoli'n llwyddiannus mewn meddalwedd bwrdd gwaith, ni ddylai sefyllfa lle cyflawni'r cydbwysedd fod yn hawdd, cyn i'r defnyddiwr sy'n edrych yn rhy estynedig y llinell amser Mae'n cymryd i fudo a symleiddio popeth i'r cyd-destun gwe newydd.

Ar ran Bentley, dywedodd Phil Christensen, uwch-lywydd:

Mae ein defnyddwyr mewn llawer o ddinasoedd wedi bod yn gofyn am alluoedd angenrheidiol yr hyn y mae Agency9 wedi'i weithredu'n llwyddiannus ledled Sweden, er mwyn manteisio ar eu rhaglenni modelu realiti. Mewn gwirionedd, pan fyddwn yn cyfuno galluoedd ffotogrammetrig Bentley ContextCapture -sy'n cynnwys delweddau hybrid a gafwyd gan unedau ymreolaethol- gyda'n technolegau Amgylchedd Data Cysylltiedig (CDE) ar gyfer integreiddio geo-ofodol i BIM, maent yn gwneud Digital Twins ar raddfa ddinas yn wasanaeth cwmwl effeithlon.

Realiti a 'rhithwirdeb', mae CityPlanner yn cynnig yr ateb gwe perffaith i ganiatáu i wybodaeth gael ei threiglo a'i chadw mewn ffordd reoledig a manwl gywir.

Llongyfarchiadau i ddefnyddwyr Microstation, a fydd yn gallu disgwyl i ffwythiannau geo-ofodol ffres gael eu hintegreiddio i'r diwydiannau fertigol AECO sy'n gweithredu ar ProjectWise ac AssetWise ar hyn o bryd.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.